aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Nordskogbygdvegen 266!
Velkommen til Nordskogbygdvegen 266!

HERNES Nordskogbygdvegen 266

Stor og landlig eiendom på ca. 3 395m² med skjermet beliggenhet. Eldre enebolig og garasjeuthus med behov for renovering

 • kr 800 000
 • BRA 158 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 37 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 837 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 950
 • Soverom4
 • ArealP-rom 108 m²
 • Tomt3 395.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Nordskogbygdvegen 266! En stor og landlig eiendom på ca. 3 395m² beliggende i Nordskogbygda, ca. 14 km nord for Elverum sentrum. Eiendommen har bruksnavnet Solli og er bebygd med en eldre enebolig og et gammelt garasjeuthus på 36m² med garasje og vedskjul. Bygningsmassen har gjennomgående lav standard med behov for oppussing og renovering. Eiendommen ligger i landlige omgivelser i Norsdskogbygda, i Elverum kommune. Skjermet beliggenhet med noe utsikt mot sørøst. Med umiddelbar nærhet til skogen har du fine turområder rett utenfor husveggen. Området er også kjent for gode jakt- og fiskemuligheter. Fra eiendommen er det ca. 8 km til Hernes barnehage og ca. 7,2 km til Hernes skole. Elverum sentrum ligger ca. 14,2 km fra boligen og her finner du alle byfasiliteter.
Plantegning kjeller.

Nordskogbygdvegen 266, Innlandet

 • Tomt
  3395.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 3 395,4m². Hellende tomt mot sørøst. Delvis naturtomt. Opparbeidet med plen ved huset. Gruset innkjøring og parkering.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser i Norsdskogbygda, i Elverum kommune. Skjermet beliggenhet med noe utsikt mot sørøst. Her bor du omkranset av landlig skog og landbruksområde. Med umiddelbar nærhet til skogen har du fine turområder rett utenfor husveggen. Her kan man spenne på seg skiene, eller ta seg en tur på sykkel eller til fots - avhengig av hvilken årstid vi er i. Området er også kjent for gode jakt- og fiskemuligheter. Fra eiendommen er det ca. 8 km til Hernes barnehage og ca. 7,2 km til Hernes skole. I Hernes finner du også en flott skistadion på Varden med et variert løypenett på vinterstid. Her er det lysløype og mange fine traseer for både store og små. Elverum sentrum ligger ca. 14,2 km fra boligen og her finner du et bredt utvalg av butikker, cafeer, restauranter, bibliotek, bowlinghall, kino, apotek, parker, lekeplasser, idrettshaller, svømmehall m.m.

  Byggemåte
  Enebolig - Antatt bygget på 1950-tallet. Byggegrunn med antatt jord - morenemasser. Ikke observert grunnmursplast. Drenering og fuktsikring materialer er ukjent, da den er nedgravd og ikke tilgjengelig. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong, isolert med treullsementplater (tresonitt) innvendig. Del med blindkjeller: Støpt ringmur rundt blindkjeller. Nedgravd kum på tomten. Ukjent alder. Ved kartsider fra NGU angitt at eiendommen ligger i område med særlig høy radonaktivitet. Ukjent om det er foretatt radonmålinger. Takflatene er tekket med profilerte metallplater. Ukjent alder. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Helbeslått pipetopp. Malte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Takstige. Feieplattform. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med flis. Det er synlig mineralull i yttervegg ved raftekott. Antatt delvis etterisolert. Yttervegg kledd med stående lektepanel. Saltakkonstruksjon. Tretakkonstruksjoner. Bordet undertak. Himling isolert med mineralull og flis. Deler er etterisolert med mineralull. Lufting igjennom ventiler i gavlvegg. Loft besiktiget fra luke, begrenset besiktigelse muligheter av loft. Adkomst til takkonstruksjon/loft over del med bad/vaskerom via luke i yttervegg. På grunn av adkomstmuligheter er ikke loft/takkonstruksjon besiktiget. Det gjøres oppmerksom på at skjulte feil og mangler i konstruksjonene ikke kan avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Kjellervinduer, 1+1 glass. Varevinduer, 1+1 glass. Vindu med 2 lags isolerglass ifra 1982. Vindu med 2 lags isolerglass på bad/vaskerom. Antatt ifra 1980 tallet. Teak ytterdør. Støpt trapp ved inngang. Utført med rekkverk av treverk. Garasjeuthus - Ukjent byggeår. Eldre uthus, generelt med preg etter aldersforvitring og noe manglende vedlikehold. Må påregne aldersforvitringer og skader. Kun deler er besiktiget. Rust på takplatene. Panelt ligger stedvis for nærme terreng. Påvist råteskader i panel. Må påregne utskifting av panel og foreta terrengjusteringer. Mangler takrenner og nedløp. Skjevheter i takkonstruksjonen. Ikke etablert undertak. Utvendig: Fundamentert på støpte pilarer. Yttervegg kledd med stående låvepanel. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med bølgeblikkplater. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Plassbygget ytterdører. Innvendig: Gruset gulv. Oppført i trekonstruksjoner, uisolert. Sperretakkonstruksjon. Lys og strøm. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er påvist rust på spiker/innfesting av takplater. Det er påvist rust på spiker/innfesting av takplater. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm på soverom i 2.etasje. Tilstanden på gulv over blindkjeller er ikke kjent, uten adkomst eller muligheter for besiktigelse. Blindkjeller er en risikokonstruksjon, må påregne at det kan være skader i trekonstruksjon mot blindkjeller. Ved fuktmåling i etasjeskille over kjeller ble det målt verdier som ligger i grenseland for hva som er skadelig for treverk, kjelleren må holdes tørr og luftig. * Tomteforhold > Septiktank: Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Frostspreng i taknedløp. * Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Panel er ført helt ned mot vannbrett, fare for fuktopptrekk og forvitringer. Svertesop på utvendig panel. Behov for vedlikehold. * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Mineralull ligger inntil undertak ved raft. Dette hindrer gjennomlufting. Kledde gesimser uten luftespalter. Påvist vepsebol på loft. Noe uryddig lagt isolasjon. Det er påvist fuktskjolder i undertak over raftekott. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. * Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå. Gjelder kjellervinduer. Se bilde. Det påvist sprekker/avskaling i glass til kjellervindu ved trapp. Det er påvist sprekk i vindusglass i 2.etasje. * Utvendig > Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er påvist skjevheter,avskalinger, sprekker og mosegroing i utvendig trapp. * Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. * Innvendig > Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. * Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Rust på sotluke i kjeller. * Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Slitte flisfuger. Fullmektig opplyser: defekt varmtvannskran på kjøkken. Eldre røropplegg under kjøkkeninnredning. Må påregne utskiftinger. Rust på røropplegg. * Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Rommet har kun naturlig avtrekk. * Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. * Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. * Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. * Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Elskap med skrusikringer (porselensikringer), montert på vegg i 2.etasje. Kursene er merket. Åpent ledningsnett. Montert strømmåler. * Tomteforhold > Drenering - 2: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Grunnmursplast er ikke festet i topplist. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Riss i utvendig murpuss til blindkjeller. Noe avskaling i utvendig murpuss. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner. * Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. * Våtrom > Generell > Bad/vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Motfall på baderomsgulvet. Manglende silikon i plateskjøt. Ikke silikonforseglet i nedre platekant. Fuktskadet innredning. Rørgjennomføringer i våtroms gulvbelegg, svekker gulvets tetthet. Eldre gulvbelegg blir porøse og kan sprekke opp, må påregne forvitringsskader i belegget. * Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Eldre brannslukningsapparat. * Tomteforhold > Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang/trapperom, stue, kjøkken, soverom og bad/vaskerom. 2. etasje: Gang, 3 soverom og diverse kott. Kjeller: 3 kjellerrom. Eiendommen er også bebygd med et gammelt garasjeuthus på 36m² med garasje og vedskjul.

  Standard
  Enebolig - Antatt bygget på 1950-tallet. 1982: Ombygging til bad/vaskerom i eksisterende gang. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Garasjeuthus - Ukjent byggeår. Bygget har gjennomgående lav standard. Generelt med noe preg av skader, aldersforvitring og manglende vedlikehold. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn i et praktisk vindfang med videre adkomst til gang/trapperom. Boligen har gjennomgående lav standard med behov for oppussing og renovering. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen og er et lyst rom av god størrelse. Beliggenheten på hjørnet med vindusflater mot to ulike himmelretninger sørger for et fint lysinnslipp. Stuen har lakkerte tregulv og en koselig vedovn som bidrar til en god og lun atmosfære på vinterstid. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen. Også kjøkkenet er romslig og har vindusflater mot to himmelretninger som sørger for rikelig med naturlig lys. I hjørnet av rommet har vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager. Eldre kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Praktisk med fliser i benkeryggen og vegghengt håndvask. SOVEROM Boligen inneholder totalt 4 soverom hvorav det ene ligger i 1. etasje og de 3 andre i boligens 2. etasje. Alle soverommene er av god størrelse og har behov for modernisering. To av soverommene er utstyrt med medfølgende garderobeskap. BAD / VASKEROM Boligen har et eldre bad/vaskerom fra 1980-tallet med våtromsbelegg på gulv og våtromsplater på veggene. Baderommet er utstyrt med innredning, dusjkabinett, nyere toalett, stråleovn og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang den 11.08.2015. Tilsyn ble sist gang utført den 07.12.2015, uten pålegg om utbedringer. Merknader: Besøk for feiing i 2018, 2020 og tilsyn i 2023, ikke utført. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 08.01.1993, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2023.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med vedovn i stuen, kjøkken og i kjeller. Elektrisk oppvarming med panelovner og stråleovn på baderom.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 5 112,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-.   Kjøper må påberegne utgift til tømming av septiktank som faktureres av Søir. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er), minste årlige gebyr vil være kr. 3 432,- (ingen gebyr per i dag da eiendommen har fritak fordi den er ubebodd). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  470612

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1694204

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Bestemmelse om vannrett, tinglyst den 20.09.1955 - Dokumentnr: 2127. Rettighetshaver: Gnr. 123, bnr. 78 i Elverum kommune. Bestemmelse om vannledning. Bestemmelse om gjerde. Med flere bestemmelser. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for innredning av bad og wc i 1983. Det er ikke mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller byggetegninger fra byggeåret eller på garasjeuthus. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen på eneboligen i forbindelse med innredning av bad og wc. Innholdet i disse synes å være i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Boligen er tilknyttet privat vann fra to brønner på tomten. Vannpumpe og trykktank i kjeller. Trykktank ifra 2017. Eiendommen har privat avløpsanlegg med 2 slamavskillere. Den ene Slamavskilleren tømmes hvert 2. år og ble sist tømt 23.09.2022 og den 2 tømmes hvert 4 år og ble sist tømt 08.10.2020. Gebyrene for slamtømming faktureres av SØIR IKS. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper kan få pålegg om påkobling til offentlig vann og avløp. Takstmann opplyser om at det er mulighet for tilkobling av offentlig vann og avløp. Megler har ikke undersøkt dette ytterligere.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for , hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 3,2% av salgssummen, minimum kr 49.000.- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), foto og markedsføring (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Line M Strøm

Megler

Line M Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev