aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til idylliske Strandveien 6.

Herøy Strandveien 6

Helgelandskysten - Herøy - Vakre Tenna - Koselig fritidsbolig

 • 1 200 000
 • BRA 76 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER46 576
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 246 576
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 940
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 49 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT740 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  606,- (Panteattest kjøper)
  30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  46 576,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 246 576,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjelleretasjen: Kjellerrom, Bod 1, Bod 2
1. etasje: Entré , Bad/wc, Kjøkken , Stue , Trapp
Loft: Soverom 1, Soverom 2, Gang m/trapp.
Nydelig utsikt mot Dønnamannen

Strandveien 6, Møre og romsdal

 • Boligen holder generelt normal standard, alder tatt i betraktning.
  Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje.

  OPPGRADERINGER AV NYERE DATO:
  - Nye inntakssikringer + inntakskabel til sikringsskap. Nytt sikringsskap med jorfeilautomater (2016).
  - Parkett stue og kjøkken (2008).
  - Etablert terrasse og bod (2008).
  - Ny innvendig trapp (2008).
  - Oppgradering av kjellernedgang (2010).
  - Skiftet tak, vinduer og bordkledning, kvitteringer foreligger (2016).

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG3
  Utvendig > Nedløp og beslag: Renner og nedløp av metall og plast. Stige med bøyle til pipen. Pipen er tekket med heldekkende beslag med bue.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke tilfredsstillende å ha stige med bøyle.
  Tiltak
  • Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  • Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav. Hvor det er fare for at snøras og isras kan medføre skade, skal taket ha snøfanger e.l. dette iht. byggeforskrift 1965. Fastmontert stige til pipen bør monteres. Før det eventuelt blir montert snøfangere må takkonstruksjonen/bærekonstruksjoner kontrolleres av bygningssakkyndig.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Enkelte vindu tar i karm ved åpning/lukking. Det er ikke oppbretter på beslag under vindu mot vindus smyg, slik at vann kan renne inn bak kledningen. Vinduer i kjelleretasjen er tettet med isolasjon. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Overflater:
  Gulv er tekket med parkett, belegg og vegg-til-vegg teppe. Vegger er tekket med malte plater og tapet. Himlinger er tekket med Malte himlingsplater. Vurdering av avvik:
  • Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Det er påvist fuktskjolder på overflater rundt pipen i loftsetasjen.
  Det mangler stedvis lister.
  Tiltak
  • Overflater må utbedres eller skiftes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige.Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn. Pipeløpet mangler sotluke.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Kjeller har ingen ventilering/luftgjennomstrømning. Mangler ventiler. Det er påvist stående vann på gulv. Det ble ved befaring fuktmålt, og forhøyede fuktverdier ble registrert i den støpte sålen og grunnmurer mot terreng. Relatert til byggeåret er det trolig ikke etablert fuktsperre under den støpte sålen, og forhøyede fuktverdier i den støpte sålen og grunnmurer mot terreng er derfor normalt i eldre boliger.
  Tiltak
  • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Det bør etableres ventiler i yttervegger/grunnmur i kjelleretasjen.
  Dersom kjelleren skal benyttes som innredet rom, må det etableres drenering og grunnmuren fuktsikres. Det må også utføres tiltak mot
  kapilæroppsug i den støpte sålen. Kjelleretasjen må bygges opp på nytt iht. godkjente og fuktsikre løsninger for rom under terreng.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i hovedetasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 12 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 18 mm. Målt avvik i loftetasjen (soverom): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 40 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 46 mm. Det er påvist svekkelser ved trykkbelastning av
  bjelkelaget i loftsetasjen. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Generell > Bad/wc:
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Branntekniske forhold
  Boligen har brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn
  10 år?
  Ja Brannslukk fra 2008.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja Det mangler røykvarsler i hovedetasjen.
  4. Er det skader på røykvarslere?
  Ukjent
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Ventilasjon
  Fritidsboligen mangler tilfredsstillende ventilasjon.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist store avvik på ventilasjonsløsning i forhold til byggets
  oppføringstidspunkt.
  • Ingen ventilering utover åpning av vindu.
  Tiltak
  • Ventilasjonsløsningen må utbedres.
  Det bør etableres ventiler i yttervegg i alle rom som ikke har det.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Forhold som har fått TG2 avvik som kan kreve tiltak

  Taktekking: Taket er tekket med profilerte stålplater, taktekket på hovedboligen er fra 2016. Besiktet fra bakkenivå. Taktekket til tilbygget er av eldre dato.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Avvikene gjelder for taktekket til tilbygget.
  Tiltak:
  • Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  • Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

  Yttervegger av bindingsverk av tre, isolert med trolig ca. 10 cm isolasjon. Ytterveggene er utvendig tekket med stående kledning. Det bemerkes at takstmannen ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at antatt isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres.
  Kledningen ved fasade nord og vest ble byttet i 2016.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Tiltak
  • Musebånd/lusing må etableres.
  Det bør etableres lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjonen for å hindre at skadedyr kommer inn i konstruksjonen.

  Hovedinngangsdør: Takoverbygget malt uisolert dør med glassfelt fra byggeår.
  Terrassedør: Isolert dør med 2-lags isolerglassfelt fra 2009.
  Vurdering av avvik:
  • Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  • Det er påvist andre avvik:
  Hovedytterdøren tar i karm.
  Tiltak
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  • Det må foretas lokal utbedring.
  Hovedytterdøren bør justeres.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Terrasse på ca. 25 m2 med malt liggende rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 74,5 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen
  og fundamentert på søyler av tre. Adkomst fra hage og via dør fra stuen.
  Vurdering av avvik:
  • Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og
  ned til bakken er inntil 10,0 meter.
  Terrassedekket er noe værslitt.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
  forskriftskrav.
  Rekkverk skal utformes slik at de forhindrer klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm slik at man ikke kan få
  fotfeste i rekkverket. (ref. Sintef byggforsk detaljeblad 536.112). Bygningsdelen virker å fungere med dagens tilstand. Rekkverk på terrasse, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. (ref. Sintef byggforsk detaljeblad 536.112) Vedlikehold bør påregnes.

  Radon:
  Takstmannen besitter ingen dokumentasjon om radonmåling.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendige trapper
  Lakkert tretrapp som strekker seg fra 1. etasjen til loftetasjen.
  Inntrinn er tekket med lakket tre.
  Høyde på rekkverk: Ca. 93 cm.
  Åpninger i rekkverk: Ca. 8 cm.
  Åpning mellom opptrinn: Ca. 9,5 cm.
  Lysåpning i trappeløpet (høyde): Ca. 190 cm på laveste punkt.
  Lysåpning i trappeløpet (Bredde): Ca. 67 cm.
  Vurdering av avvik:
  • Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  En del knirk i trappen.
  Tiltak
  • Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.

  Innvendige dører:
  Boligen har malte fyllingsdører og malte heltre dører
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Sprekker i treverket og åpninger i speilene.
  Tiltak
  • Enkelte dører må justeres.
  • Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Den ene fronten tar i ventilatoren.
  • Tiltak:
  Enkelte fronter må justeres.

  Vannledninger:
  Vannledninger av kobber.
  Hovedstoppekran plassert kjelleretasjen.
  Tilfredsstillende vannmengde og trykk ved samtidig tapping i kraner.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Avløpsrør:
  Avløpsrør av plast.
  Stakepunkt plassert i kjelleretasjen ved utløpet til avløpsrøret.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Varmesentral:
  Elektriske panelovner.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Panelovnen er montert for nært gulvet.
  Tiltak
  • Tiltak:
  Generelt anbefales det at panelovner monteres minimum 10 cm fra gulvet og ha 10 cm klaring mot andre objekter foran, f. eks. en sofa.

  Varmtvannstank:
  Varmtvannstank på ca. 116 liter av merket Oso fra 2011 plassert i bod i krypkjelleren.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Drenering:
  Trolig kun naturlig avrenning. Takvann ledes vekk i nedløp på sør-siden.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  • Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Avløpsrør av plast via privat nett.
  Vannrør av plast via offentlig nett.
  Vann- og avløpsrør mellom boligen og det offentlige nettet er fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Septiktank:
  Bygningen har septiktank i glassfiber.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Fritidseiendommen ligger flott til på Tenna i øyriket på Herøy. Fritidsboligen ligger ca. 2,9 km fra fergekai på Flostad med forbindelse til Søvik og ca. 30,7 km fra fergekai, dagligvarebutikk og restaurant på Bjørn med fergeforbindelse til Sandnessjøen. Fra fritidsboligen er det omlag 1,3 km til nærmeste dagligvarebutikk på Tenna . Herøy, Dønna og nærliggende øyer byr på flotte naturopplevelser til lands og til vanns i en flott skjærgård på Helgelandskysten. Sandnessjøen har om lag 6100 innbyggere med ett rikt næringsliv av maritim virksomhet og ligger omlag 40 min med ferge fra Flostad til Søvik. Det er ca. 15,8 km til sentrum i Sandessjøen fra Søvik.
 • Bebyggelsen består av en frittstående fritidsbolig fra 1978, bygd over 2 plan.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/fritidseiendommer.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
 • Grunnmurer av betong og bjelkelag av tre.
  Yttervegger av bindingsverk av tre, utvendig tekket med stående kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.
 • Kjeller: 27 Bra
  1.et: 34 Bra
  2.et:15 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Det bemerkes at deler av gulvarealet i loftsetasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde/skråhimling, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014".
  Det bemerkes at "bod med utvendig adkomst" ikke er medtatt i bruksarealet for hovedetasjen, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved
  arealmåling 2014". Boden har et gulvareal på 7,2 m2.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Kjøkken: Kjøkkeninnredning av laminerte skrog med laminerte profilerte og slette fronter, laminert benkeplate. Nedfelt oppvaskkum i stål med ett greps blandebatteri. Belysning under overskap.Kjøkkenet er utstyrt med frittstående hvitevarer som kjøl/fryseskap og komfyr med koketopp.

  Bad: Badet er utstyrt med dusjkabinett og dusjhode, gulvmontert toalett og vegghengt servant med ett-greps blandebatteri.

  Ventilasjon: Fritidsboligen mangler tilfredsstillende ventilasjon.

  Elektrisk anlegg:
  El-skap plassert ved trapp i stuen.
  Anlegget ble sist kontrollert: 17.04.2018
  Kontrollresultat: Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret avelektroinstallatør.
  Forfall neste kontroll: 2048.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik
  i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Ja.
 • Boligen blir varmet opp med elektriske ovner.
 • Opparbeidet tomt med plen og prydbusker.
  Eiet tomt som har ett areal på ca. 740,90 m².
 • På egen gårdsplass
 • Vei: Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.
  Avløp: Eiendommen er tilknyttet privat avløp via septiktank
 • Formuesverdi kr 106 445 per 31.12.2020
 • Kr. 4 496 pr. år
  Hytterenovasjon kommer i tillegg med årlig avgift på kr.1500,-
 • Kommunale avgifter: Kr. 4 496
  Normale årlige vedlikeholdskostnader av eiendommen; beløp estimert av takstmannen: Kr. 10 000
  Feie-/tilsynsavgift: Kr. 800
  Forsikring; beløp estimert av takstmannen: Kr. 7 000
  Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 22 500
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Takstmannen besitter ingen informasjon om kjente servitutter tilhørende eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å lese rapporten og opplyse om eventuelle kjente servitutter eller andre opplysninger som kan være relevante foreiendommen.

  Takstmannen besitter ingen informasjon om kjente heftelser på eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å lese rapporten og opplyse om eventuelle kjente heftelser eller andre opplysninger som kan være relevante for eiendommen.
  Det memerkes at det er tinglyst i 1980 er tinglyst en bestemmelse om naustplass på gnr. 3, bnr. 5. Dette er en privat avtale som ikke lar seg realisere. Kommunen gi dispensasjon til denne fradelingen. Dagboknr. 1980/5959-1/71 blir slettet.
 • Området er regulert til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv iht. reguleringsplan for "Kommuneplanens arealdel
  2019-2029", plan-ID 201901. Ikrafttredelse 06.10.2020.

  Kommuneplan: A Herøy. Plan-ID 201901
  Ikrafttredelse 06.10.2020
  Takstmannen er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å
  opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.
 • Gnr. 3 Bnr. 99 i Herøy (n.) kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Arne-Bjørn Johansen
  Karl E K Johansen
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev