aktiv-eiendomsmegling
His Brygge 211221

His Vesterveien

His Brygge - Kun 4 igjen - Idyllisk beliggende i vannkanten og med solforhold de fleste bare kan drømme om!

 • 4 490 000
 • BRA 76 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING4 490 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 490 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM2
 • FELLESKOST./MND1 824
 • TOMT6 419 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 4 490 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  4 490 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Vesterveien, Agder

 • His Brygge består av 33 leiligheter fordelt på 2 bygg, som bygges i ett byggetrinn.
 • Byggestart 2021. Planlagt ferdigstillelse 2023.
 • Innerst i Hisebukten, omkranset av idylliske omgivelser kommer His Brygge - en perle med solforhold de fleste bare kan drømme om! Med dette i tankene er His Brygge plassert slik at du kan nyte solen til det fulle - selv etter en lang dag på stranden.

  Her får du nemlig kveldssol! Leilighetene har god variasjon i både størrelse og planløsning, felles for dem alle er gjennomgående høy standard og en moderne og funksjonell utforming. His Brygge er tilrettelagt for trivsel, enten du vil trekke deg tilbake og nyte roen eller ta del i fellesskapet.

  Romslige og innholdsrike uteområder byr på blant annet grillplass, bocciabane, sjakkbord og grøntarealer. Sykkelen kan du låse trygt inn i egen sykkelparkering. Båtplass kan leies ved nærliggende båtanlegg, og kajakken den kan trilles ned til vannkanten som bare er noen få meter unna.

  Kokkeplassen på Hisøy er et kjent navn for mange, og det gamle hovedhuset i rokokkostil vitner om tiden som landsted for Arendals sosietet på 1800 tallet. Stedsnavnet «Kokkeplassen» spores tilbake til trelasthandeltiden da hollendere som hentet tømmer ankret opp på stedet og ga det sitt navn «Kockplatz», antagelig fordi det var nettopp her de lagde maten sin.

  I dag rommer området blant annet kafeen «Hjemme hos Wenche», selskapslokaler og båthavn. His Brygge får en skjermet og idyllisk beliggenhet like ved Kokkeplassen på sørvestsiden av Hølen, samtidig som det er kort vei til Arendal sentrum. Om sommeren yrer sentrumsgatene og Pollen av liv - om du skal på handletur, ta en kaffe med venner, spise en bedre middag, nyte en is på bryggen eller kanskje ta en utflukt til sommerparadiset Merdø - mulighetene er nærmest uendelige!
 • Fra Arendal: Følg Vesterveien Fv420 mot His. Avkjørsel på høyre hånd ved busstopp til Hjemme hos Wenche/kokkeplassen. Det er etablert trapp for enklere atkomst til tomten.
 • Se vedlagte tegninger av den enkelte leilighet.1

  Leilighetene på His Brygge leveres med gjennomgående god standard som blant annet 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett med tilhørende eikelister (se romskjema for nærmere beskrivelse av de enkelte rom). Veggene og himling sparkles og males i lys utførelse. Leilighetene leveres i utgangspunktet listefritt rundt dører og vinduer mot fasade samt overgang vegg/tak.

  Kjøkken leveres iht. tegning fra Strai Kjøkken Arendal av modell Glittertind i hvit utførelse med integrerte
  hvitevarer fra Elektrolux (oppvaskmaskin, kombiskap, stekeovn og induksjonstopp).

  Bad og bad/vask leveres med fliser på gulv og vegg. Det leveres 60 x 60 flis på gulv og 30 x 60 flis på vegg. Det leveres baderomsinnredning iht. tegninger, dusj med innfellbare dusjvegger og vegghengt toalett.

  Det leveres vannbåren gulvvarme fra felles energibrønn i entre, gang og stue/kjøkken. Varmekabler i baderom.

  Elektrisk anlegg leveres i.h.t. NEK 400. Leveransen er iht. byggteknisk forskrift (TEK17) med tilhørende
  veiledning (VTEK17) og NS 3420 normal utførelse klasse D.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Leilighetene varierer i størrelse og utforming med areal fra 76 - 168 kvm (BRA).

  se leilighetsvelger og plantegninger på www.hisbrygge.no

  Arealene som er oppgitt på tegninger og denne salgsoppgaven er angitt som bruksareal (BRA). BRA
  er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal
  som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten
  (NS3940:2012).

  Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus
  boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger er inkludert i
  P-rom, på samme måte som i BRA.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger vedlagt salgsoppgave. Arealene
  i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et
  omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre ved sluttført detaljprosjektering. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

  Se salgstegning for den aktuelle leiligheten for eksakt areal.
 • Selveiet tomt (fellestomt) er ifølge opplysninger fra Arendal Kommune på ca.6,4 da. Leiligheter
  med markterrasse vil få utvidet areal, angitt på utomhusplanen og plantegning tilknyttet sin seksjon.

  Tomten leveres ferdig opparbeidet iht. utomhusplan. Alle leiligheter får romslige balkonger med betongdekke, terrassebord og glassrekkverk. Leiligheter på bakkeplan får markterrasse med tredekke og glassrekkverk og/eller hekk.

  Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt med tilhørende overtakelsesforretning for disse arealene
  etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leilighet,
  kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Eventuelle gjenstående
  arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å
  ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning.
 • Det etableres innvendig parkeringsanlegg for sameiet i 3. etg. Alle enheter gis ved avtaleinngåelse rett til å
  kjøpe 1 stk parkeringsplass til kr 250.000,- som tilvalg i dette anlegget. Parkeringsplasser har ca. 2,6 m bredde.D

  Det tilrettelegges for tilvalg av el-billader (etablering og abonnementsløsning) fra Ohmia Charging.
  Eventuelle overskuddsplasser-/boder tilhører Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.
  Utvendig gjesteparkering.
 • et medfølger 1 stk sportsbod inklusive i kjøpesummen for den enkelte leilighet. Sportsbod er plassert i forbindelse med parkeringsanlegg, med unntak av noen leiligheter som vil få sportsbod i 1-2 etg. i A-blokken. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre fordelingen av parkeringsplasser og sportsboder.
  Det til tilrettelegges for 1 stk HC-plass i sameiet. Denne plassen tildeles den beboeren som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. Den beboer som eventuelt får tildelt HC-parkering, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HCplass til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-parkering.
 • Kjøkken fra Strai kjøkken, leveres komplett med hvitevarer i.h.t. tegning. Leiligheten levers eller nøkkelferdig, se romskjema og byggebeskrivelse for detaljer.

  Balansert ventilasjon med varmegjennvinning.

  Det leveres vannbåren gulvvarme fra felles energibrønn i entre, gang og stue/kjøkken. Varmekabler i baderom.

  Elektrisk anlegg leveres i.h.t. NEK 400. Leveransen er iht. byggteknisk forskrift (TEK17) med tilhørende veiledning (VTEK17) og NS 3420 normal utførelse klasse D.
 • Fiberlinje for tv/data-uttak i stue, iht. tegning. Det tilrettelegges for plassering av trådløs ruter i sikringsskap. Leverandør vil bli valgt på et senere tidspunkt.
 • Leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Innblåsing i stue og soverom. Avtrekk på kjøkken, bod og våtrom (bad, wc). Generelt luftinntak på fasader og tilluft under dørblad.
 • Kjøper har innen gitte frister rett til å gjøre endringer og tilvalg etter avtale med utbygger/utførende entreprenør. Mulighet for tilvalg avhenger av når kjøper tiltrer kjøpekontrakten og fremdrift på byggeplass. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap, avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen og endringer/tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger.

  Tilvalg avtales direkte mellom utbygger/utførende entreprenør/underleverandør og faktureres direkte
  mellom partene. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utomhus opparbeides iht. endelig godkjent utomhusplan (jfr prospekt og tomtebeskrivelse). Noe avvik kan forventes ved sluttført detaljprosjektering. Renovasjon ivaretas i utvendig felles nedgravd anlegg med kildesortering i 5 fraksjoner.
  Det leveres utvendig belysning ved innganger. Det leveres 5 stk. utvendige vannuttak på bygningskropp for
  vedlikehold av felles uteareal og tilhørende beplantning
 • Fra kr. 3.990.000,- til 10.490.000,- + omk.

  Se prospekt for pris på den enkelte leilighet, eventuell parkeringsplass kommer i tillegg til angitt pris.
 • Dersom eiendommen selges til en pris lik prisantydning, vil omkostninger totalt utgjøre kr. 13.872,- per seksjon.

  Herav som følger:
  - Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (anslått ca. kr.
  500.000,-) kr. 12.500,-
  - Tinglysingsomkostninger: kr. 585,- pr. obligasjon.
  - Tinglysing skjøte: kr. 585,-
  - Grunnboksutskrift: kr. 202,-
  Sum ca. kr. 13.872,-
  -----------------------------------
  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til
  prisantydning. Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter.

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi
  på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er
  beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme, og det er
  kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

  I tillegg til omkostninger kommer et beløp tilsvarende kr 50,- per kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 24 pr. kvm BRA pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, a konto fjernvarme, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Forlag til fellesutgifter følger i utkast til budsjett som utleveres på forespørsel. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

  Utgifter til TV/internettabonnement, eventuelt a-kontobeløp for varmtvann og oppvarming, Heimeplattformen samt vedlikehold av parkeringsanlegg kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Driftskostnader til parkeringsanlegg er stipulert til kr 100,- per mnd for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i parkeringsanlegget.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Ikke fastsatt.
 • Eiendomsskatt
 • Kr. 50 000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nåværende salgsoppgave. Forskudd vil ikke bli innkrevd før tidligst ved vedtak om igangsetting. Restbeløp innskudd/ egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtakelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

  Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadsoppføringsloven § 47 for det til enhver tid
  innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt Selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager før andre avbetalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger/utførende entreprenør/underleverandør når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må Selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
 • Et sameie vil bli formelt etablert i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet. Kjøpers rettigheter som
  medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31.

  Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøpere kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.

  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere
  velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene
  ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Kjøper/seksjonseier plikter å følger Sameiets vedtekter.
 • Arendal Boligbyggerlag vil bli foreslått som forretningsfører.
 • Det er utarbeidet et utkast til vedtekter for Sameiet som utleveres hos megler. .
 • Ingen restriksjoner pr. dags dato.
 • Boligen kan fritt leies ut.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Gnr. 305, Bnr. 270 og 420 i Arendal kommune. Endelig gårds-, bruks- og seksjonsnummer er ikke fastsatt.
 • Boligen blir tilknyttet offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
  Adkomst via privat vei, veirett foreligger. Adkomst fra hovedvei og kryss mot hovedvei vil bli utbedret, breddet og asfaltert i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. inkl. historiske bestemmelser fra den eiendommen
  den enkelte tomt er fradelt fra. Kopi av grunnboken utleveres på forespørsel. Utskrift av tinglyste servitutter
  kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepterer kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Det foreligger en tinglyst rett til traktoradkomst langsmed Hisebukten for bnr. 108.

  Eiendommen overdras uten øvrige pengeheftelser.

  Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører
  naboforhold, sameie eller forhold pålagt av myndighetene

  Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Regulert område. Reguleringsplan for His Brygge, vedtatt 26.10.2017, planendring vedtatt 17.03.2021.
  Formål: Bebyggelse, anlegg og grønnstruktur.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon eller odel på eiendommen. Det er ikke boplikt i Arendal kommune.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar følgende forbehold om gjennomføring av
  avtalen:
  - Rammetillatelse
  - Igangsettelsestillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
  - Forhåndssalg av minimum 60 % av leilighetsprosjektets totale verdi.

  Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest
  31.12.2021. Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger.

  Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke
  er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta endringer av boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune
  eller annen offentlig myndighet. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut
  over de forannevnte, plikter Selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for
  mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav
  eller vedtak som regulerer forhold knyttet til Selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre Selger ved
  avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående
  varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på
  at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige
  kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbevis. Videresalg før selgers forbehold er
  avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr til megler med kr 30.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av
  kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets
  produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig
  for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Geir Jonny Ringvold
Leif Christian Garcia de Presno

Megler

Leif Christian Garcia de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev