aktiv-eiendomsmegling
Drone Vår 2024 - His Brygge
Drone Vår 2024 - His Brygge

HIS Vesterveien 144

His Brygge - Kun 3 igjen - Velkommen til visning av innflyttingsklare leiligheter!

 • kr 4 550 000 - 5 290 000
 • Priser fra og tilkr 4 550 000 - 5 290 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 550 000 - 5 290 000
 • Omkostninger fra og tilkr 13 872 - 13 872
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 4 563 872 - 5 303 872
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 3 051 - 3 094
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til76 - 79 m²
 • Tomt6 419 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 305 BNR. 270
 • Informasjon om meglerforetaketDe Presno & Partnere AS Vestre Gate 2 4836 Arendal
 • OppdragsansvarligLeif Christian de Presno
 • Oppdragsnummer1409235003
 • Dersom eiendommen selges til en pris lik prisantydning, vil omkostninger totalt utgjøre kr. 13.872,- per seksjon. Herav som følger: - Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (anslått ca. kr. 500.000,-) kr. 12.500,- - Tinglysingsomkostninger: kr. 585,- pr. obligasjon. - Tinglysing skjøte: kr. 585,- - Grunnboksutskrift: kr. 202,- Sum ca. kr. 13.872,- ----------------------------------- NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter. Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme, og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. I tillegg til omkostninger kommer et beløp tilsvarende kr 50,- per kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leilighet A403 His Brygge

Vesterveien 144, Agder

 • Om prosjektet
  Kun 3 flotte leiligheter igjen - Flytt rett inn i nyoppført, høystandard leilighet - Unngå snømåking og vedlikehold. Se ledige leiligheter her: https://www.hisbrygge.no/leilighetsvelger His Brygge består av 33 leiligheter fordelt på 2 bygg, som bygges i ett byggetrinn. Ferdigstilt i desember 2023.

  Priser fra og til
  kr 4550000 - 5290000

  Omkostninger fra og til
  kr 13872 - 13872

  Garasje/parkering
  Innvendig parkeringsanlegg for sameiet i 3. etg. Alle enheter gis ved avtaleinngåelse rett til å kjøpe 1 stk parkeringsplass til kr 250.000,- som tilvalg i dette anlegget. Parkeringsplasser har ca. 2,6 m bredde. Det tilrettelegges for tilvalg av el-billader (etablering og abonnementsløsning) fra Ohmia Charging. Eventuelle overskuddsplasser-/boder tilhører Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse. Utvendig gjesteparkering.

  Boder
  Det medfølger 1 stk sportsbod inklusive i kjøpesummen for den enkelte leilighet. Sportsbod er plassert i forbindelse med parkeringsanlegg, med unntak av noen leiligheter som vil få sportsbod i 1-2 etg. i A-blokken. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre fordelingen av parkeringsplasser og sportsboder. Det til tilrettelegges for 1 stk HC-plass i sameiet. Denne plassen tildeles den beboeren som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. Den beboer som eventuelt får tildelt HC-parkering, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HCplass til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-parkering.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Klar for overtagelse etter nærmere avtale.

  Forsikringsselskap
  Sameiet har tegnet fullverdiforsikring gjennom If Skadeforsikring. Forsikringspremie er inkludert i felleskostnader. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

  Tomteareal
  6419m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Selveiet tomt (fellestomt) er ifølge opplysninger fra Arendal Kommune på ca.6,4 da. Leiligheter med markterrasse vil få utvidet areal, angitt på utomhusplanen og plantegning tilknyttet sin seksjon. Tomten leveres ferdig opparbeidet iht. utomhusplan. Alle leiligheter får romslige balkonger med betongdekke, terrassebord og glassrekkverk. Leiligheter på bakkeplan får markterrasse med tredekke og glassrekkverk og/eller hekk. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt med tilhørende overtakelsesforretning for disse arealene etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leilighet, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Eventuelle gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning.

 • Kjøkken
  Kjøkken leveres iht. tegning fra Strai Kjøkken Arendal av modell Glittertind i hvit utførelse med integrerte hvitevarer fra Elektrolux (oppvaskmaskin, kombiskap, stekeovn og induksjonstopp).

  Bad
  Bad og bad/vask leveres med fliser på gulv og vegg. Det leveres 60 x 60 flis på gulv og 30 x 60 flis på vegg. Det leveres baderomsinnredning iht. tegninger, dusj med innfellbare dusjvegger og vegghengt toalett.

  Andre oppholdsrom
  Leilighetene på His Brygge leveres med gjennomgående god standard som blant annet 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett med tilhørende eikelister (se romskjema for nærmere beskrivelse av de enkelte rom). Veggene og himling sparkles og males i lys utførelse. Leilighetene leveres i utgangspunktet listefritt rundt dører og vinduer mot fasade samt overgang vegg/tak.

  Diverse
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Konstruksjon
  Se vedlagte tegninger av den enkelte leilighet. Leilighetene på His Brygge leveres med gjennomgående god standard som blant annet 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett med tilhørende eikelister (se romskjema for nærmere beskrivelse av de enkelte rom). Veggene og himling sparkles og males i lys utførelse. Leilighetene leveres i utgangspunktet listefritt rundt dører og vinduer mot fasade samt overgang vegg/tak. Kjøkken leveres iht. tegning fra Strai Kjøkken Arendal av modell Glittertind i hvit utførelse med integrerte hvitevarer fra Elektrolux (oppvaskmaskin, kombiskap, stekeovn og induksjonstopp). Bad og bad/vask leveres med fliser på gulv og vegg. Det leveres 60 x 60 flis på gulv og 30 x 60 flis på vegg. Det leveres baderomsinnredning iht. tegninger, dusj med innfellbare dusjvegger og vegghengt toalett. Det leveres vannbåren gulvvarme fra felles energibrønn i entre, gang og stue/kjøkken. Varmekabler i baderom. Elektrisk anlegg leveres i.h.t. NEK 400. Leveransen er iht. byggteknisk forskrift (TEK17) med tilhørende veiledning (VTEK17) og NS 3420 normal utførelse klasse D. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Alle leiligheter får private balkonger med gode sol- og utsiktsforhold. Leiligheter på mark (1. 3. og 4. etasje) får marterrasse.

  Trapper
  Innvendig adkomst fra felles inngangsparti, garasjeanlegg og forbundet med heis mellom alle etasjer.

  Heiser
  Heis til alle etasjer via innvendig heis- og trapperom.

  Ventilasjon
  Leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Innblåsing i stue og soverom. Avtrekk på kjøkken, bod og våtrom (bad, wc). Generelt luftinntak på fasader og tilluft under dørblad.

  Brannsikring
  Leiligheten leveres med sprinkelanlegg.

  Bodløsning
  Leiligheter får innvendig sportsbod i tillegg til bod i leilighet.

  Kabel-tv/bredbånd
  Fiberlinje for tv/data-uttak i stue, iht. tegning. Det tilrettelegges for plassering av trådløs ruter i sikringsskap. Leverandør vil bli valgt på et senere tidspunkt.

  El-anlegg
  Elektrisk anlegg leveres i.h.t. NEK 400. Leveransen er iht. byggteknisk forskrift (TEK17) med tilhørende veiledning (VTEK17) og NS 3420 normal utførelse klasse D.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og er organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet His Brygge består av totalt 33 boligseksjoner. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet. Arendal Boligbyggerlag er forretningsfører.

  Stipulering av fellesgjeld
  Ingen fellesgjeld.

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet, og/eller ved sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4203/305/270: 01.07.1954 - Dokumentnr: 1651 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:108
  Med flere bestemmelser
  18.12.1959 - Dokumentnr: 3619 - Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere
  18.02.1961 - Dokumentnr: 450 - Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser
  17.02.1964 - Dokumentnr: 632 - Rettsbok 19.10.1993 - Dokumentnr: 8158 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:962
  16.08.1994 - Dokumentnr: 5719 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:108
  Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:455
  19.04.2006 - Dokumentnr: 202264 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:420
  17.12.2021 - Dokumentnr: 1589716 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Glitre Nett AS
  Org.nr: 982 974 011
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  17.12.2021 - Dokumentnr: 1589737 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Glitre Nett AS
  Org.nr: 982 974 011
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  13.05.1947 - Dokumentnr: 581 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:108
  EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER
  10.12.1959 - Dokumentnr: 3529 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:420
  14.07.1961 - Dokumentnr: 1995 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:455
  OPPR. FRADELT FRA GNR 305 BNR 425
  04.12.1962 - Dokumentnr: 990012 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Bnr 333 og 425
  26.05.1975 - Dokumentnr: 3543 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:639
  07.06.1977 - Dokumentnr: 4327 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0906 Gnr:305 Bnr:653
  11.04.1985 - Dokumentnr: 3000 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0906 Gnr:305 Bnr:848
  10.12.1985 - Dokumentnr: 13265 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:891
  11.12.1986 - Dokumentnr: 13282 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:898
  02.09.1993 - Dokumentnr: 6509 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  20.10.1994 - Dokumentnr: 7505 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:975
  29.09.1995 - Dokumentnr: 6922 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  19.12.1997 - Dokumentnr: 9764 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1040
  23.12.1999 - Dokumentnr: 9946 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1066
  19.12.2005 - Dokumentnr: 200530 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1097
  19.12.2005 - Dokumentnr: 200540 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  19.12.2005 - Dokumentnr: 200548 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1730452 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0906 Gnr:305 Bnr:270
  09.11.2020 - Dokumentnr: 3301606 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1066
  Vederlag: NOK 99 000
  Omsetningstype: Annet
  01.07.1954 - Dokumentnr: 1651 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:108
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Med flere bestemmelser
  16.08.1994 - Dokumentnr: 5719 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:108
  Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:455
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.02.1998 - Dokumentnr: 1489 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:455
  19.04.2006 - Dokumentnr: 202264 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:639
  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  Med flere bestemmelser
  20.05.2020 - Dokumentnr: 2484908 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:210
  Bestemmelse om vedlikehold
  22.05.2020 - Dokumentnr: 2489388 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:108
  06.07.2020 - Dokumentnr: 2701370 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1066


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Ferdigattest foreligger, datert 22.11.2023

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Regulert område. Reguleringsplan for His Brygge, vedtatt 26.10.2017, planendring vedtatt 17.03.2021. Formål: Bebyggelse, anlegg og grønnstruktur. Rammetillatelse er gitt.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Boligen ble ifølge selger ferdigstilt desember 2023. Garanti etter bustadoppføringsloven § 12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhendingsloven § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse.   Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16, jf. bustadoppføringsloven § 37. Forutsetningen for å gå direkte på selgers avtaleparter er at kjøper har et mangelskrav mot selger. Kjøper må gjøres spesielt oppmerksom på reglene som ligger til grunn for dette, herunder reklamasjonsfristene.   Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis.   Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.   En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen som den er, og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, (1), 2. punktum. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Ved avbestilling må kjøper betale vederlag for utført arbeid og erstatning basert på individuell erstatningsutmåling.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Leif Christian de Presno

Megler

Leif Christian de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev