aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Einerveien 29!
Velkommen til Einerveien 29!

HIS Einerveien 29

BUD MOTTATT! Hisøy - Frittliggende enebolig med garasje og stor, solrik tomt!

 • kr 2 990 000
 • BRA 150 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostningerkr 91 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 081 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1953
 • Soverom3
 • ArealP-rom 116 m²
 • Tomt1 402 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
En hyggelig og velholdt enebolig hvor det over tid er foretatt betydelig vedlikehold og oppgraderinger både utvendig og innvendig. Meget barnevennlig beliggenhet med en stor, flat tomt med mye boltreplass! Innerst i en blindvei uten gjennomgangstrafikk. Terrasse og uteplasser på begge sider av eiendommen slik at man kan forflytte seg etter solforholdene. Kort avstand til bilfri gangvei til skolen. Gangvei også fra Einerveien ned mot Kirkeveien til busstopp hvor det er jevnlig avgang til Arendal sentrum Flotte turområder både langs svaberg og i skog, med et bredt utvalg av skogsløyper i kort gangavstand fra eiendommen. Kort gangavstand også til Stølsviga badestrand med friskt saltvann og utsikt til Torungene og havet, eller EB-stranda ved Nidelvas utløp. VELKOMMEN TIL VISNING 8. AUGUST
Hyggelig inngangsparti med terrasseplatting

Einerveien 29, Agder

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 48 kvm
  1. etasje: 56 kvm
  2. etasje: 46 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 14 kvm Gang og bad
  1. etasje: 56 kvm Kjøkken og stue
  2. etasje: 46 kvm Gang, 3 soverom  Tomt
  1402m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor og solrik tomt på 1402,6 kvm! Sol fra tidlig morgen til sen kveld på sommerstid. Pent opparbeidet med store plenarealer, hekk og beplantning. Meget barnevennlig og flat tomt med god boltreplass! Terrasse på begge sider av eiendommen slik at man kan forflytte seg etter solforholdene. Terrasse med utgang fra stue og videre trapp ned mot hage. Ved inngangsparti er det lagt en stor terrasseplatting med levegg. Garasje samt god plass til parkering. Eiendommen består av 2 matrikler. Gnr. 305, Bnr. 304: 937,3 kvm Gnr. 305, Bnr. 397: 465,3 kvm

  Beliggenhet
  Eiendommen har en meget sentral og attraktiv beliggenhet på Hisøy i et etablert og rolig boligområde med kort gangavstand til det meste! Meget barnevennlig med stor, flat tomt og mye boltreplass! Innerst i en blindvei uten gjennomgangstrafikk. Gangvei ned mot Kirkeveien og busstopp hvor det er jevnlig avgang til Arendal sentrum. Rett ved er det også gangvei opp til Nyskogen byggefelt, som leder videre til en bilfri skogsvei til Hisøy barne- og ungdomsskole. Her er det kunstgressbane, ballbinge, idrettshall og et aktivt skole- og fritidsmiljø. Nær flere dagligvarebutikker. Flotte turområder både langs svaberg og i skog, med et bredt utvalg av skogsløyper i kort gangavstand fra eiendommen. Kort gangavstand til Stølsviga badestrand med friskt saltvann og utsikt til Torungene og havet - eller EB-stranda ved Nidelvas utløp.

  Adkomst
  Ved His, opp bakken ved His kirke. Kjør rett frem i rundkjøring. Ta deretter 1. vei til venstre, følg veien frem til Einerveien opp til høyre. Eiendommen ligger inn til venstre i enden av veien.

  Bebyggelse
  Frittliggende enebolig i fra begynnelsen av 1950-tallet beliggende på en sentral og solrik tomt. Det er over tid foretatt en god del vedlikehold og oppgraderinger både utvendig og innvendig. Enkel garasje. Eiendommen har en tomt som gjør det egnet til å foreta utbygging av eiendommen om ønskelig. Dette må byggesøkes og godkjennes av Arendal Kommune.

  Byggemåte
  Se vedlagte tilstandsrapport utført av Erik Sørensen AS for ytterligere beskrivelse av byggemåte.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Nåværende eier har bodd i eiendommen siden 2008. Kjenner til sprekk i mur mot hagen, ut mot gårdsplass. Nedgravd oljetank i hagen. Det foreligger pålegg om å fjerne denne. Egeninnsats: Overbygg foran utgangsdør og le-vegger ved inngangsdør og foran platting opp mot garasjen. Fliser mangler under badekaret ved sluket, usikker på om det er nok helling der.

  Innhold
  1. etasje: Kjøkken med inngang og trapp opp til 2. etasje, stue med utgang til terrasse og hage. 2. etasje: Gang og 3 soverom. U. etasje: Gang, flislagt bad og 3 boder.

  Standard
  Eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt. Det er over tid foretatt betydelig vedlikehold og oppgraderinger på eiendommen både utvendig og innvendig. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2. Det er ikke registrert noe på TG3. Tilstandsrapporten er som vedlegg til salgsprospekt. Mur, terreng, stikkledninger og tanker: Terrenget er flatt rundt boligen, mangler fall ut i fra mur. Tomt skråner mot side vest av boligen. Anbefalt tiltak: Her må etableres fall ut i fra mur. Vann og avløp er i plast, alder på rør er ukjent. Vann og kloakk er offentlig tilkoblet. Halve levetiden på rør er nå passert. Drenering: Grunnmursplate montert på tilbakefylte vegger. Deler av grunnmursplate mangler topplist. Her må en forvente vanlig elde mht. alder på dreneringen. Anbefalt tiltak: TG er pga. fukt målt innvendig. Yttervegg: Kledning er av type stående i fra 2005, er sløyfet ut i fra vind sperre og har vanlig elde mht. alder. Råte i en del klednings bord på vegg syd, hovedsakelig i bunnen av bordene. Anbefalt tiltak: Kledning med råteskader må på sikt byttes. Vinduer og ytterdører: Vinduene og ytterdører er i tre med isolerglass og noen med 1 lag glass i kjelleren, har vanlig elde mht. alder. Enkelte av vinduene trenger noe vedlikehold mht. maling. Terrassedør 2. etasje på vegg syd må blendes mht. fall sikring. Terrasser og plattinger på terreng: Platting, heller, støpte dekker (på terreng og på spikerslag) som ligger inntil boligen Kun delvis tilgang til bjelkelag på terrasse side vest. Bjelkelag på terrasse side øst virker ok, har litt underhøyde på midten av dekket. Begge terrasser har dårlig valgt løsning på feste i vegg for senere vedlikehold av kledning. Yttertak: Tekking er med betongtakstein, undertak er med bord. Tekkingen er i fra 1985 og har vanlig elde mht. alder. Halve levetiden på tekkingen er nå passert. Renner, nedløp og beslag: Renner og nedløp er i sink side øst og i plastbelagt stål side vest. Førstnevnte har nå noe rust som bør behandles. Pipebeslag er mangelfullt tilpasset mot stein og i tilbygg noe rust ved kanter. Anbefalt tiltak: Pipebeslag bør utbedres. Rom under terreng: Overflater - Gulv Gulv i mur, kun deler er påforet innvendig. Overflater - Vegger Vegger i mur hvor deler er påforet innvendig. Overflater - Himling Himling er med panel og bord. Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger) Fukt målt i betonggulv ute ved yttervegger og i bunnen av nevnte vegger, hovedsakelig ved vegg vest. Fukt er relatert til utvendig drenering. Bad underetasje: Badet er fra ca. 2008. Gulvet er med fliser, noen mangler ved sluk. Ingen tett oppkant ved dør. Gulvet har litt fall mot sluk som lar seg kun delvis inspisere. Veggene er med fliser, er mangelfullt tettet ved rør til kar. Himling er med panel. Eventuelt membran har nå passert halve levetiden. Avløp og vannrør er i plast og kobber, avrenning ok. Ventil og EL. vifte montert i yttervegg. Vanlig standard på baderomsinnredning som består av vask, klosett og hjørnekar. Kontroll i tilliggende konstruksjoner Kontroll utført i tilliggende konstruksjoner og selve rommet, ingen fukt målt ved befaringen. Hulltaging er utelatt pga. rør til kar står på murvegg. Samlet vurdering: Det bør nå foretas noen oppgradering. Dør bør fuges, og det må også tettes bedre i vegg ved rørutstikk til kar. Kjøkken: Gulvet er med fliser, har stedvis noe ujevn flate. Etasjeskiller og gulv på grunn: Gamle spor etter borebiller i bjelkelag til 1. etasje. Høydeavvik i gang U- etasjen er 10mm. Høydeavvik i bod nord-øst U- etasjen er 28mm. Høydeavvik i kjøkken 1. etasje er 8mm. Høydeavvik i stue 1. etasje er 15mm. Høydeavvik i gang 2. etasje er 3mm. Høydeavvik i soverom syd-vest 2. etasje er 14mm. TG er ut i fra standard. Innvendige trapper: Trapper er av type sving. Håndløpere mangler på vegger. Liten høyde i bunnen av løpet på trapp til kjelleren. Anbefalt tiltak: Håndløpere bør monteres. Ildsteder og skorsteiner: Pipe er i teglstein. Pipe må pga. alder sjekkes nærmere av feier. Loft: Konstruksjonsoppbygging Hele 2. etasje er innredet og kledd inne, ingen tilgang til konstruksjonen. Kun kaldt øverloft som har mangelfull utlufting. Gamle fuktmerker ved pipe. Anbefalt tiltak: Øverloft må utluftes bedre. Radon: Radonmåling er ikke utført. Anbefalt tiltak: Måling anbefales utført. Tekniske anlegg, VVS-anlegg: Avløpsrør er i plast. Halve levetiden på rør er nå passert. Varmtvannsbereder: VVS bereder à 152 liter montert i bod nord-øst. TG er pga. alder til bereder. Helhetsvurdering av det elektriske anlegget: Ved anbefaling av nærmere sjekk på EL anlegget av fagkyndige gir standarden automatisk TG2.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er installert fiber.

  Parkering
  Enkel garasje samt god plass til biloppstilling på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  If

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmåling.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Ved samt elektrisk.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  12097

  Info kommunale avgifter
  Kommunale eiendomsgebyrer for 2023 er Kr. 12.097,-. Dette inkluderer eiendomsskatt på kr. 3.104,-. Renovasjon: Kr. 4590,- pr. år.

  Info om eiendomsskatt
  Kr. 3.104,- pr. år.

  Formuesverdi primær
  667348

  Formuesverdi sekundær
  2402451

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for inntektsåret 2021: Som primærbolig: kr 667 348 Som sekundærbolig: kr 2 402 451

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4203/305/304: 28.09.1953 - Dokumentnr: 2501 - Best. om adkomstrett 11.03.1977 - Dokumentnr: 2043 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.12.2002 - Dokumentnr: 10914 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:304 F
  03.05.1952 - Dokumentnr: 780 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1580478 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0906 Gnr:305 Bnr:304


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest i kommunens byggesaksarkiv. Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler installert.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2019-2029. Formål: Bebyggelse og anlegg; eksisterende boligbebyggelse. Reguleringsplan: Hisøy hageby, vestre del vedtatt 13.03.1975. Formål: Boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  91792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt 1,5 % salgsprovisjon. Minimumsprovisjon er Kr. 45.000,-. I tillegg kommer kr. 37.143,- til dekning av tilrettelegging, grunnpakke markedsføring, digital markedsføring samt grunnboksutskrift. Dersom eiendommen ikke blir solgt, så skal selger betale kr. 15.000,- pluss utlegg.

Gina Jørgensen

Megler

Gina Jørgensen

47 20 12 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev