aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Kirkelia 17B - Vestvendt, solrikt og tilbaketrukket med egen hage

His Kirkelia 17B

Bud mottatt: Hisøy - Eierleilighet med 3 soverom og egen hage - Sentralt og solrikt - Carport

 • BRA 83 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER85 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 875 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 78 m²
 • FELLESKOST./MND1 500
 • TOMT1 526 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  73 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  85 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 875 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Inngang 1. etasje direkte fra gateplan.

Utvendig bod.

Vindfang/gang med garderobe, 3 soverom. Gjestetoalett. Bad/wc med tilliggende vaskerom. Stue med kjøkkenløsning og spiseplass samt utgang til terrasse og hage.
Velutstyrt kjøkken fra HTH med integrerte hvitevarer

Kirkelia 17B, Agder

 • Nyere eierleilighet med gjennomgående god standard og praktisk planløsning. Leiligheten ligger i 1. etasje med tilhørende solrik terrasse og inngjerdet hage.

  Innvendig gulv har fliser i vindfang og på bad samt gjestetoalett. Det er varmekabler i fliselagte gulv. Øvrige gulv har parkett. Vegger har malte flater og innvendige tak er pusset og malt.

  Romslig stue og kjøkkenløsning med god spiseplass og innredning fra HTH i hvit, glatt utførelse. Det er integrerte hvitevarer med komfyr, induksjonstopp, kombinertovn med mikro samt oppvaskmaskin.

  Badet er fliselagt til tak og har vegghent toalett, dusjhjørne og servantinnredning med underskap. Tilliggende vaskerom. Det er downlights i tak. Separat gjestetoalett med servant. Rommet har fliser på gulv.

  Romslig garderobeløsning i vindfang/gang.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.
  Forhold som har fått TG2:
  - Terrenget er flatt rundt bygningen.
  - Konstruksjon av isolert bindingsverk. Vassheller er ikke felt inn bak kledning.

  Det henvises til rapporten i sin helhet.
 • Boligen ligger meget sentralt og solrikt til på Hisøy. Leiligheten har vestvendt hage og terrasse og ligger godt tilbaketrukket og skjermet fra gate. Området består av etablert og nyere bebyggelse.

  I umiddelbar nærhet finner man flotte tur- og friområder med skogsstier og flere populære badeplasser. Det er kort vei til His med dagligvarebutikker m.m. samt planlagt bydelssenter. Hisøy skole med SFO og idrettsanlegg m.m. ligger i kort avstand fra boligen. I tillegg finner man flere barnehager samt AIS (Arendal internasjonale skole) i umiddelbar nærhet.

  LIke på nedsiden av boligen er det busstopp med god bussforbindelse til Arendal. Alternativt kan man spasere til Kolbjørnsvik hvor det er hyppig fergeforbindelse til Arendal sentrum. I Kolbjørnsvik er det også legesenter.
 • Eierseksjonsleilighet i 4-mannsbolig oppført i tre. Sameiet består av 2 bygg med tilsammen 8 leiligheter.
 • Fra Arendal til Hisøy, avkjørsel His mot His Kirke. Ta til venstre ved kirken og følg Kirkeveien rett frem i rundkjøringen til 1. avkjørsel på Høyre hånd (Kirkelia). Ta inn ved de nye blokkene og hold mot venstre forbi disse. Leiligheten ligger på høyre hånd og er merket.
 • Eierleilighet i eierseksjonsameie med 4 enheter (totalt 8 enheter i sameiet) ferdigstilt i 2021. Oppført på grunnmur med såle på mark i trekonstruksjon med isolert bindingsverk og utvendig liggende trekledning. Vinduer og ytterdører i tre med isolerglass. Tak av typen pulttak tekket med papp/duk. Det henvises til tilstandsrapport ved Pro Verk AS / Erik Sørensen for ytterligere detaljer og tilstandsvurderinger.
 • 1.et: P-rom: 78 m2 / S-rom: 5 m2.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.et: Vindfang/gang, 3 soverom, wc-rom, bad/wc, stue/kjøkken.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmekabler i vindfang, bad/wc og gjestetoalett. Forøvrig elektrisk oppvarming.
 • Leiligheten har tilknyttet tomteareal foran boligen. Tomten er pent opparbeidet med overbygget terrasse med platting og hyggelig hage med plen. Det er gjerde og levegg mot nabo, samt gjerde i front.

  Leiligheten har også tilknyttet tilleggseksjon med carport samt ekstra parkering. Forøvrig er fellesarealer med parkeringsplasser og innkjørsel m.m. registret som realsameie.
 • Fast parkering i egen carport samt gjesteparkering. Det er opplegg for el-bil lading i carport.
 • Offentlig tilknyttet. Privat adkomstvei til eiendommen.
 • Sameiet har ingen ekstert forretningsfører.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.


  Sameiet består av 2 bygninger med til sammen 8 leiligheter.

  Sameiet har en pågående sak mot utbygger i forhold til utbedring av diverse mangler dette gjelder bl.a. tomteopparbeidelse, rassikring og diverse ferdigstillelser og rettinger utvendig. Takstrapport ved Morten Storm datert 11.08.2022 og forholdet omfatter hele sameiet. Rapporten utleveres på forespørsel. Kontakt megler for kopi av rapport.

  Entreprenøren har stilt selgergaranti i forbindelse med salget, tilsvarende kr. 122.250,- for denne seksjon som gjelder i 5 år fra 2021. Garantien følger seksjonen og er ment å dekke opp for utbyggers mangelsansvar dersom entreprenøren ikke oppfyller sine kontraktsforpliktelser. Estimert utbedringskostnad for påpekte mangler utgjør samlet kr. 588.000,- i.h.t. takst. Denne leilighets andel av eventuell utbedringskostnad er ca. kr. 73.500,- og faller dermed godt innenfor garantibeløpet, dersom dette skulle bli nødvendig.
 • Styregodkjennelse er ikke påkrevd.
 • Dyrehold er tillatt iht. sameiets husordensregler, så lenge dette ikke er til sjenanse for andre beboere.
 • Tryg
  Polisenummer: 8072435
 • Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formues-verdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der bolig-eieren er folke registrert/bosatt) eller "sekun-dærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundær-boliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.
 • 1 500 pr. mnd. Inkluderer forsikring (fullverdi), bredbånd, brøyting og avsetning til vedlikehold.
 • Ingen fellesgjeld eller formue i sameiet.
 • Ikke relevant.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 10 338 pr. år
  Inkl. eiendomsskatt kr. 4058,- / år. Renovasjon kommer i tillegg (beløp ikke oppgitt). Basert på erfaringstall beløper dette seg til ca. 3.000,-/år.
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt.
  Renovasjon.
  Strøm.
 • Midlertidig brukstillatelse foreligger (2021). Gjenstående arbeider oppgis å være ferdigstillelse av nabobygget (Kirkelia 15A-D).
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Korttidsutleie: Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Eiendommen overdras uten heftelser med unntak av følgende bestemmelser som vil bestå etter salget:
  - Elektriske kraftlinjer 1975 (2 stk) og 2008.
  - Bestemmelse om veg 2013 (2 stk.)
  - Bestemmelse om vann/kloakkledning 2013 (2 stk.)
 • Regulert område. Plan for Kirkeveien 129 vedtatt i kraft 06.09.2018. Formål: Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse. Hensynssone, detaljreguleringssone bebyggelsesplan i.h.t. gjeldende kommuneplan.
 • Gnr. 305 Bnr. 1170 Snr. 6 og Gnr. 305 Bnr. 1170 Snr. 9 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Benedicte A U Folkestad
  Mats B O Huserbråten
Leif Christian Garcia de Presno

Megler

Leif Christian Garcia de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev