aktiv-eiendomsmegling
Utsikt
Utsikt

HITRA Fillaunveien 48

Solrik og flott boligtomt i enden av Fillaunveien, sentralt i Fillan.

 • kr 950 000
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostningerkr 39 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 989 892
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt869 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  39 892 (Omkostninger totalt)

  989 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Solrik og sentral endetomt i boligfeltet Fillaunet. Flott utsikt og gangavstand til Fillan sentrum med alle fasiliteter og servicetilbud. En tomt som bør sees.
Utsikt

Fillaunveien 48, Trøndelag

 • Tomt
  869m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt.

  Beliggenhet
  Solrik endetomt med sentral beliggenhet i Fillaunet.

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av eneboliger og leilighetsbygg.

  Barnehage/skole/fritid
  I gangavstand til skole, barnehage og idrettshall.

  Skolekrets
  Fillan.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss. Buss til hurtigbåt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det må påregnes medlemskap og kostnader i forbindelse med eventuelle velforeninger/veilag. Tilknytningsavgift må påregnes.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  39 892 (Omkostninger totalt)

  989 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  P.t. ingen gebyrer. Dette må påregnes ved ferdigstillelse av bolig.

  Info formuesverdi
  Er p.t. ikke fastsatt. Må påregnes.

  Velforening
  Det må påregnes medlemskap og kostnader i forbindelse med eventuelle velforeninger/veilag.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon. Det gjøres oppmerksom på at heftelser på hovedbruket er overført til tomten. Konferer oppdragsansvarlig for nærmere informasjon. Se også vedlagt grunnboksutskrift i salgsoppgaven. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5056/91/123: 07.01.1911 - Dokumentnr: 900127 - Utskifting Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.1923 - Dokumentnr: 900154 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Statens Havnevesen Bestemmelse om havneanlegg Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.05.1938 - Dokumentnr: 300490 - Bestemmelse om veg Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 26.04.1941 - Dokumentnr: 300236 - Bestemmelse om veg Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.12.1948 - Dokumentnr: 301493 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:15 Bestemmelse om beiterett Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 10.12.1951 - Dokumentnr: 301409 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Fillan Vassverk Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.06.1953 - Dokumentnr: 300650 - Bestemmelse om veg Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 23.01.1954 - Dokumentnr: 901457 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Hitra og Frøya kraftlag AL Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.03.1954 - Dokumentnr: 300373 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:24 Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.1957 - Dokumentnr: 300430 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:28 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 19.11.1958 - Dokumentnr: 301634 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.03.1960 - Dokumentnr: 653 - Utskifting Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 26.04.1960 - Dokumentnr: 1291 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:31 Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.03.1961 - Dokumentnr: 777 - Jordskifte Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.09.1962 - Dokumentnr: 2407 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Norges Fyrvesen Bestemmelser om fyrlampehus, fyrmast, vedlikehold og adkomst m.v. Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.10.1967 - Dokumentnr: 3235 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:35 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 21.01.1971 - Dokumentnr: 239 - Jordskifte Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.12.1971 - Dokumentnr: 4375 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:41 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 27.05.1972 - Dokumentnr: 1810 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 29.01.1974 - Dokumentnr: 990022 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: SØR-TRØNDELAG KRAFTSELSKAP Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Overført fra gnr. 122 bnr. 1 til gnr. 122 bnr. 288 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.12.1974 - Dokumentnr: 5521 - Bestemmelse om veg Bestemmelser om vedlikehold m.v. Rettighetshaver: Televerket Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.04.1976 - Dokumentnr: 1575 - Jordskifte Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.05.1977 - Dokumentnr: 1962 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:46 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 21.12.1977 - Dokumentnr: 5787 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 21.08.1978 - Dokumentnr: 3687 - Bestemmelse om veg Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 13.12.1978 - Dokumentnr: 5914 - Best om garasje/parkering Rettighetshaver: Magnar Lien Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.04.1981 - Dokumentnr: 1838 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.1982 - Dokumentnr: 1696 - Jordskifte Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.05.1983 - Dokumentnr: 2402 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:58 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.05.1983 - Dokumentnr: 2403 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:59 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 19.03.1984 - Dokumentnr: 1435 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:60 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.04.1985 - Dokumentnr: 1745 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:61 Bestemmelse om vann/kloakkledning Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.07.1985 - Dokumentnr: 3745 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Hitra kommune Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.11.1987 - Dokumentnr: 5045 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:57 Bestemmelse om veg Bestemmelser om vedlikehold m.v. Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.06.1992 - Dokumentnr: 2324 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:67 Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.06.1992 - Dokumentnr: 2324 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:67 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.08.1996 - Dokumentnr: 3746 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:75 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.11.1998 - Dokumentnr: 4941 - Erklæring/avtale Bestemmelse om anlegg og drift av lysløype/skianlegg Gjelder i 40 år Med flere bestemmelser Rettighetshaver: HITRA IDRETTSLAG Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.06.1999 - Dokumentnr: 2324 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:73 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.12.2001 - Dokumentnr: 5891 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.05.2003 - Dokumentnr: 2411 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:92 Bnr:38 Bestemmelse om garasje/parkering Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.05.2003 - Dokumentnr: 2411 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:92 Bnr:38 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.05.2003 - Dokumentnr: 2411 - Best. om båt/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:92 Bnr:38 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.06.2003 - Dokumentnr: 3207 - Elektriske kraftlinjer Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Med flere bestemmelser Rettighetshaver: TRØNDERENERGI NETT AS Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.06.2003 - Dokumentnr: 3208 - Elektriske kraftlinjer Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Med flere bestemmelser Rettighetshaver: TRØNDERENERGI NETT AS Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.06.2003 - Dokumentnr: 3209 - Elektriske kraftlinjer Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Med flere bestemmelser Rettighetshaver: TRØNDERENERGI NETT AS Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 13.07.2005 - Dokumentnr: 4426 - Erklæring/avtale Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter Med flere bestemmelser Rettighetshaver: HITRA VIND AS Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.11.2005 - Dokumentnr: 7062 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:79 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 23.03.2006 - Dokumentnr: 1653 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:81 Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:82 Rettighetshaver: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:83 Bestemmelse om kloakkledning Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 31.08.2006 - Dokumentnr: 5367 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.10.2006 - Dokumentnr: 6902 - Leie av areal Leietid: 8 år Fra dato: 11/09-2006 Leie: NOK 12 000 pr. år Rettighetshaver: Tensio Ts AS Org.nr: 978 631 029 I tillegg betales engangserstatning på kr 48.000 Bestemmelser om regulering av leien Avtalen er uoppsigelig de første 6 årene Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.10.2006 - Dokumentnr: 6902 - Best. om adkomstrett Med flere bestemmelser Rettighetshaver: TRØNDERENERGINETT AS Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 23.02.2016 - Dokumentnr: 158504 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Tensio Ts AS Org.nr: 978 631 029 Gjelder bestemmelse om bygging av kraftledning på strekning fra Fillan transformatorstasjon til Barmvatnet i Hitra Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.05.2018 - Dokumentnr: 772375 - Jordskifte 15-198964REN-JTRD FILLAN Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.12.2018 - Dokumentnr: 1689724 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Hitra Kommune Org.nr: 938 772 924 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.12.2018 - Dokumentnr: 1689724 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Hitra Kommune Org.nr: 938 772 924 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.12.2018 - Dokumentnr: 1689724 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Hitra Kommune Org.nr: 938 772 924 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.02.2019 - Dokumentnr: 193199 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Fosen Vind Da Org.nr: 916 456 077 Overført fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 13.01.2023 - Dokumentnr: 43717 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Kystregionen Eiendomsmegling AS Org.nr: 921 372 272 Elektronisk innsendt 11.05.2021 - Dokumentnr: 560462 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5056 Gnr:91 Bnr:1 Elektronisk innsendt

  Vei, vann og avløp
  Vei, vann og avløp er lagt fram til tomtegrensen. Privat vei, offentlig vann og avløp. El og trekkrør til fiber er også lagt frem til tomten. Adkomstvei er asfaltert, gatelys klargjort, renovasjonsplass og lekeplass er opparbeidet.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et regulert område. Jf. vedlagt reguleringsplan med bestemmelser for Fillaunet 2, med bolig som formål.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  39 892 (Omkostninger totalt)

  989 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  39892

  Betalingsbetingelser
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev