aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Burmavegen 54!

Hjelmeland Burmavegen 54

Hjelmeland - Flott og solvendt boligtomt med nydelig utsikt, i attraktivt område like ved sjøen!

 • 950 000
 • PRISANTYDNING950 000
 • OMKOSTNINGER39 220
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER989 220
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT773 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
  --------------------------------------------------------
  39 220,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  989 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Burmavegen 54, Rogaland

 • Tomten har en attraktiv og fin beliggenhet i et etablert boligfelt like ved sentrum av Hjelmeland. Fra eiendommen er det fantastisk utsikt ut over sjøen. Lite gjennomgangstrafikk og kort avstand til alle fasiliteter Hjelmeland har å tilby. Kort vei til skole, barnehage og idrettsanlegg. Hjelmeland sentrum kan blant annet by på butikker, bank, offentlig kommunikasjon og helsesenter mm..

  Er man glad i naturen, har man flotte turmuligheter like i nærheten. Ryfylke har et fantastisk turterreng, så her har man mye forskjellig turområder/ fjelltopper å velge mellom. Må også nevne at 20 minutters kjøring unna, på Bjødnabu, har man lysløype som blir preparert med gode skispor.

  Ryfast tunnelen som binder Stavanger sammen med Ryfylke er nå åpnet, som gir vesentlig kortere, og mer fleksibel transport til og fra regionen.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger og fritidsboliger.
 • Kjør gjennom Hjelmeland sentrum og ta ned til venstre over broa mot kaien når man kommer til endes. Ta så første vei til høyre like etter broa, opp Burmavegen, så vil du få tomten på venstre side i enden av veien der veien krysses.

  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp til salgs skilt på tomten.
 • Boligtomt.

  Selger har tegninger av hus med garasje på tomten. Kan fås ved henvendelse til megler. Tegningene er fra 2016 og må sannsynlig godkjennes på ny om de skal brukes.

  Det foreligger byggeklausul til Enkel Bygg.
 • 773,6 kvm
 • Offentlig vei, vann og avløp.

  Det gjøres oppmerksom på at noen eiendommer er tilknyttet offentlig VVA-nett via private stikkledninger.

  Vann/avløp ligger klart i nederste del av tomtegrensen mot sjø.
  Nabo har rettigheter til å bruke eksisterende vei inn til eiendommen sin.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Kr. 500 pr. år
  Eiendomsskatt.
 • Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring, strøm, internett, tv, kommunale avgifter, renovasjon når boligen er bygget.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det opplyses om at strømkabel fra stolpe som står på tomten må flyttes av Lyse.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  2008/223416-1/200 Rettsbok (IKKE AKTUELL FOR DENNE EIENDOMMEN)
  17.03.2008 Saksnr: 07-176705ASI-GULA/AVD1
  Rettsforlik Overført fra: 1133-58/21
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2011/337592-1/200 Jordskifte
  04.05.2011
  Sak 1100-2010-0003 Sæbø (Burmavegen), gnr.58
  Gjelder denne registerenheten med flere

  For mer detaljert informasjon, kontakt megler.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Reguleringsplan R38 - Åna-Svartaberge fra 21.3.1991, ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Vi anbefaler alle interesssenter om å sette seg inn i denne.
 • Gnr. 58 Bnr. 124 i Hjelmeland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 3000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;

  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Det er avtalt fastpris kr.49.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr, oppgjør og utlegg kr.27 912,- Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyr og utlegg ihht. oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Wenche Helen Petterson
Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev