aktiv-eiendomsmegling

HJELMELAND Burmavegen 54

Hjelmeland - Flott og solvendt boligtomt med nydelig utsikt, i attraktivt område like ved sjøen!

 • kr 950 000
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 950 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt773.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  39 892 (Omkostninger totalt)

  989 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Burmavegen 54, Rogaland

 • Tomt
  773.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt. Selger har tegninger av hus med garasje på tomten. Kan fås ved henvendelse til megler. Tegningene er fra 2016 og må sannsynlig godkjennes på ny om de skal brukes. Det foreligger byggeklausul til Enkel Bygg. Det er kommet varsel fra kommunen om byggestopp frem til 2025 pga ny reguleringspla.

  Beliggenhet
  Tomten har en attraktiv og fin beliggenhet i et etablert boligfelt like ved sentrum av Hjelmeland. Fra eiendommen er det fantastisk utsikt ut over sjøen. Lite gjennomgangstrafikk og kort avstand til alle fasiliteter Hjelmeland har å tilby. Kort vei til skole, barnehage og idrettsanlegg. Hjelmeland sentrum kan blant annet by på butikker, bank, offentlig kommunikasjon og helsesenter mm.. Er man glad i naturen, har man flotte turmuligheter like i nærheten. Ryfylke har et fantastisk turterreng, så her har man mye forskjellig turområder/ fjelltopper å velge mellom. Må også nevne at 20 minutters kjøring unna, på Bjødnabu, har man lysløype som blir preparert med gode skispor. Ryfast tunnelen som binder Stavanger sammen med Ryfylke er nå åpnet, som gir vesentlig kortere, og mer fleksibel transport til og fra regionen.

  Adkomst
  Kjør gjennom Hjelmeland sentrum og ta ned til venstre over broa mot kaien når man kommer til endes. Ta så første vei til høyre like etter broa, opp Burmavegen, så vil du få tomten på venstre side i enden av veien der veien krysses. Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp til salgs skilt på tomten.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger og fritidsboliger

  Skolekrets
  Hjelmeland

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  39 892 (Omkostninger totalt)

  989 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Offentlig vei, vann og avløp. Det gjøres oppmerksom på at noen eiendommer er tilknyttet offentlig VVA-nett via private stikkledninger. Vann/avløp ligger klart i nederste del av tomtegrensen mot sjø. Nabo har rettigheter til å bruke eksisterende vei inn til eiendommen sin.

  Andre utgifter
  Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring, strøm, internett, tv, kommunale avgifter, renovasjon når boligen er bygget.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1133/58/124: 17.03.2008 - Dokumentnr: 223416 - Rettsbok Saksnr: 07-176705ASI-GULA/AVD1
  Rettsforlik
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:58 Bnr:21
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.05.2011 - Dokumentnr: 337592 - Jordskifte Sak 1100-2010-0003 Sæbø (Burmavegen), gnr.58
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.08.2020 - Dokumentnr: 2862694 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Ryfylke Eiendomsmegling AS
  Org.nr: 987 031 204
  26.05.2008 - Dokumentnr: 419282 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1133 Gnr:58 Bnr:21


  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. Det gjøres oppmerksom på at noen eiendommer er tilknyttet offentlig VVA-nett via private stikkledninger. Vann/avløp ligger klart i nederste del av tomtegrensen mot sjø. Nabo har rettigheter til å bruke eksisterende vei inn til eiendommen sin.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Reguleringsplan R38 - Åna-Svartaberge fra 21.3.1991, ligger vedlagt i salgsoppgaven. Vi anbefaler alle interesssenter om å sette seg inn i denne.

  Offentligrettslige pålegg
  Kr. 500 pr. år Eiendomsskatt.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Har slått i fra seg..

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  39 892 (Omkostninger totalt)

  989 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Ringt, ikke aktuelt

Dokumenter

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev