aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Klokkarbakken! En unik eiendom med strandlinje, stor molo, naust og hytte.
Velkommen til Klokkarbakken! En unik eiendom med strandlinje, stor molo, naust og hytte.

HJELMELAND Klokkarbakken

Hjelmeland - Unik sjøeiendom med strandlinje, båthavn, naust og en eldre hytte. Fantastisk utsikt og gode solforhold!

 • kr 2 990 000
 • BRA 32 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 990 000
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom1
 • ArealP-rom 32 m²
 • Tomt1 370 m²
 • Eierform tomtEiertomt
Vi i Aktiv Eiendomsmegling v/Helene Byberg gleder seg over å presentere denne unike og flotte sjøeiendommen, sentralt på Hjelmeland. Eiendommen ligger nydelig til med vakker utsikt og gode solforhold med kort vei til skole, idrettsanlegg, butikker og off. transport. Eiendommen på rett over 1 mål består i dag av en eldre hytte som ble flyttet til eiendommen med ukjent byggeår. Denne anses med liten teknisk verdi og er et renovering/rivningsobjekt, men stor verdi for den rette kjøper! Hytta er klassifisert med Sefrak verdi B. Eiendommen hytta står på er regulert til boligformål med tilhørende småbåthavn, naust og båtopptrekk. Naustet ble bygget i 2007 og fremstår i god stand med en grunnflate på ca 29kvm. Stor molo med opptil flere båtplasser, båtopptrekk og opplagsplass til båt. Må ses!
Pr i dag har hytta tilkoblet vann og strøm fra selgers eiendom som den grenser til i venstre i bildet. Det foreligger ingen avtale på at dette følger med videre ved eierskifte, og må evt lages egen avtale på dette. Offentlig vann/avløp ligger like ved.

Klokkarbakken, Rogaland

 • Tomt
  1370m²

  Beskrivelse av tomt
  Unik og spesiell eiendom med båthavn oppført i 2006, hvor du har 4 uteliggere og båtopptrekk samt god plass til å legge båt langs brygga. På sjøtomten er det også oppført naust fra 2007 over to etasjer med en grunnflate på ca.29kvm. Den nedre delen av tomten er regulert til spesialområde, naust, båtopplag og friområde. Eiendommen deles av offentlig tursti som går langs sjøen i dette område. Overfor turstien er tomten regulert til boligformål. Eiendommen består også av en parsell ved naboeiendommen som består av innkjørsel til 2 andre eiendommen. Denne anses som liten verdi for denne eiendommen, og er nå solgt til nabo. Derfor følger ikke denne parsellen med eiendommen. Er ikke endret på kart enda. I reguleringsbestemmelesene er det lagt til at eiendommen har løyve til å kjøre inn til eiendommen via gangveg fra øst langs sjøen. Merk at innad i eiendommens areal ligger offentlig tursti som går gjennom eiendommen, deler til friområde nede på sjøtomten og parsell 2 ved riksvei. denne parsellen er nå avtalt over til nabo og vil ved arealoverføing føre til at denne tomten får noe mindre total aral.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en nydelig beliggenhet lige ved hotellet på Hjelmeland. Kort vei til butikker, skole, idrettsanlegg og barnehage.

  Adkomst
  Kjør inn første til venstre etter å passert Spar butikken på din høyre side. Følg deretter veien til endes, og du vil da få hytta til venstre og naust/molo til høyre. Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

  Bebyggelse
  Boligbebyggelse, næring, småbåthavn.

  Skolekrets
  Hjelmeland skule.

  Innhold
  Hytta består av entre, wc, stue, kjøkken og 1 soverom. Naustet over to etasjer, med åpent naust nede og loft. Molo: 4* båtplasser, båtopptrekk. *Det tinglyst rett til 1 båtplass og en liggeplass for båt langs bryggen til fordel for nabo. Samt rett til å legge nødvendig båtutstyr i naustet på oppsatt plass. Se spesifikasjoner under tinglyste heftelser.

  Standard
  Hytta er laftet og ble flyttet til nåværende eiendom med ukjent byggeår og når den ble flyttet. Fremstår med lite verdi og blir kategorisert som renovering/rivningsobjekt og selger har liten kjennekap til teknisk verdi av hytta, men vil for den rette ha stor verdi. Det er derfor ikke innhentet tilstandsrapport utarbeidet av takstmann. Vi ber derfor alle interessenter om å underøke eiendommen nøye og sette seg godt inn i vedlagte planbestemmelser og kommunale opplysninger vedlagt i salgsoppgaven. Hytta er kategorisert med Sefrak verdi B som vil si at ved evt riving av hytta, skal dette innom Fylkeskommunen før kommunen kan gjøre et vedtak på dette. Videre har hytta vanntilkobling fra selgers iendom, det samme med strøm. Det foreligger ingen avtale på at dette vil vedvare ved eierskifte. Det foreligger likevel offentlig vann/avløp like nedenfor hytta. Hytta inneholder entre, bod, wc, stue, kjøkken og soverom. Hvor wc og bod ikke er omsøkt. Tak og kledning ble byttet i ca.1985 Naust og molo fremstår i god stand, hvor naustet ble bygget i 2007. Det gjøres oppmerksom på at det har vært en rettstvist mellom forrige selger og rettighetshaver på eiendommen vedr. plassering av båter i båthavnen. Kort oppsummert ble det fastsatt av Stavanger Tingrett at rettighet i båthavn gjelder bruk av enten plass B eller C i vedlagt kart og liggeplass for båt langs indre kai bak plass A og til plass for båtopptrekk. Full saksdokument kan fås hos megler. Alle arealer oppgitt er omtrentlige og ikke oppmålt av takstmann. Det tas forbehold om avvik.

  Innbo og løsøre
  Hytta og naust selges umøblert. Innbo i hytte/naust kan diskuteres etter avtale.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Det er lagt inn nytt strømskap og nytt byslag i 2021 av nåværende eier. Elektrisk ble koblet til av PG installasjon.

  Parkering
  Pr i dag er det ikke rett til parkering på eiendommen, og det parkeres i dag nede ved nausteiendommen. I reguleringsbestemmelsene er det løyve om å bruke offentlig tursti for å kjøre inn på eiendommen.

  Diverse
  Merk at selger har liten kjennskap til teknisk verdi av hytte/eiendom og ber derfor interessenter om å sette seg nøye inn i vedlagte papirer fra kommunen. Og ved gjennomgang på visning.

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter år
  2023

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1133/59/2: 05.07.1912 - Dokumentnr: 904518 - Erklæring/avtale Bestemmelse om generende virksomhet Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje 03.10.1983 - Dokumentnr: 6161 - Best. iflg. festekontrakt Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om kloakkledning Disposisjonsrett til naust. Rettighetshaver gnr. 59 bnr. 2 festenr. 1 som er sammenf. med bnr. 36. 08.04.1998 - Dokumentnr: 1688 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:39 Bestemmelse om veg Bestemmelse om parkering 21.01.2015 - Dokumentnr: 59851 - Bestemmelse om båtplass Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:39 Bestemmelse om naustplass Med flere bestemmelser 21.01.2015 - Dokumentnr: 59851 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:39 Bestemmelse om parkering 11.08.2020 - Dokumentnr: 2857717 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:36 06.10.1904 - Dokumentnr: 900123 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:1 13.11.1995 - Dokumentnr: 6099 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:36 28.08.1997 - Dokumentnr: 4775 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:39 22.09.1997 - Dokumentnr: 5231 - Målebrev 10.10.2000 - Dokumentnr: 5412 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:48 09.12.2014 - Dokumentnr: 1083821 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:39 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Uoppgitt 11.08.2020 - Dokumentnr: 2857691 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:36 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Annet 03.10.1983 - Dokumentnr: 6161 - Best. iflg. festekontrakt Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:36 overf. fra gnr. 59 bnr. 2 fnr. 1. 08.04.1998 - Dokumentnr: 1689 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:39 21.01.2015 - Dokumentnr: 59851 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:59 Bnr:39 Bestemmelse om vegetasjon Med flere bestemmelser Korte trekk: Gnr.59, bnr.39 har tinglyst rett til 1 båtplass samt en liggeplass for båt i båthvan, opplagsplass for 2 båter og plass i naust til nødvendig båtutstyr. Denne har videre rett til å gå over tomta 59/2 for å komme seg til naust og brygge.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Pr i dag har hytta innlagt vann som er koblet på selgers eiendom som 59/2 grenser til. Dette blir frakoblet ved eierskifte eller etter avtale. Løyve til å kjøre inn på eiendom via offentlig gangsti.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål, næring, friområde, offentlig tursti og friområde. Nedre del av tomten er regulert til spesialområde båt/opplagsplass for båt og friområde. Øvre del av tomten er regulert til bolig. Parsell 2 ved riksvei er solgt til nabo da denne ikke hadde noen verdi for denne eiendommen. Det er regulert inn et ekstra naust ved siden av eksisterende naust tilhørende eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev