aktiv-eiendomsmegling
Ferdig opparbeidet tomt klar for bygging

HJELMELAND Kobbasteinen tomt

Randøy - Bolig-/fritidstomt i 1.rekke til sjø med nydelig utsikt og mulighet for båtplass. Ingen byggeklausul.

 • kr 2 290 000
 • Prisantydningkr 2 290 000
 • Omkostningerkr 74 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 364 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt737 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000))

  74 292 (Omkostninger totalt)

  2 364 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Kobbasteinen tomt, Rogaland

 • Tomt
  737m²

  Beskrivelse av tomt
  Bnr 159: 658 m2 Bnr 160: 737 m2 Man står fritt til å velge den tomten man vil ha. Tomten er ferdig planert med flott steinmur i front så her har man en byggeklar tomt.

  Beliggenhet
  Tomten har en fantastisk beliggenhet i 1.rekke til sjøen på Randøy med landlige og idylliske omgivelser, samt en nydelig utsikt mot fjord og fjell. Fra tomten er det kun ca 100m ned til sjøen med et yrende båtliv og gode muligheter for både bading og fiske. Det er ledige båtplasser i molo like ved, ca 5 min å gå, så her har man gode muligheter for deg som liker deg ute på sjøen også. Randøy er en landfast øy ca 10 min fra Hjelmeland sentrum og man har kort reisevei fra Stavanger med litt over 1 times reis. Randøy ligger som en perle i Ryfylke med utallige turmuligheter og naturskjønne omgivelser med både fjell, skog, mark og sjø like utenfor døra. Kobbasteinen er et nyere boligfelt på Randøy med spredt bebyggelse, så her har man luftige omgivelser og et trivelig nabomiljø. Tomten ligger i nordlig retning med solrike dager hele året, og om sommeren kan man nyte solen til langt på kveld. Nærbutikken på Randøy ligger på Ølesund kai, kun noen få minutters gange fra tomtene. Det er ingen boplikt i Hjelmeland kommune, så her kan man velge om man vil bygge for å bo eller om man vil benytte boligen som en fritidsbolig/ sekundærbolig. Alt er godt tilrettelagt med kjørevei helt frem og man har alle fasiliteter som vann, strøm, avløp og fiber til tomten.

  Adkomst
  Fra Stavanger kjører man gjennom Ryfast og følger skilt mot Hjelmeland / Randøy. Ta til høyre etter Randøy-brua, og etter få minutter vil en se skilt til høyre mot Kobbasteinen. Følg veien nedover mot sjøen og du vil nå få tomten på din høyre side.

  Bebyggelse
  Spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer

  Barnehage/skole/fritid
  Hjelmeland

  Skolekrets
  Hjelmeland

  Offentlig kommunikasjon
  Buss og hurtigbåt

  Diverse
  Det er ingen byggeklausul på tomten. Det er tegnet et forslag til hvordan en bolig kan være på tomten, men her står man helt fritt til å bygge det man vil. Forslaget til hustegninger og leveransebeskrivelse kan fåes ved henvendelse til megler. Det er 2 tomter her like ved siden av hverandre og man kan velge hvilken av dem man måtte ønske.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000))

  74 292 (Omkostninger totalt)

  2 364 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ingen kommunale avgifter p.t.

  Info om eiendomsskatt
  Det er innført eiendomsskatt i Hjelmeland kommune.

  Info formuesverdi
  Ingen formuesverdi registrert p.t.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1133/1/159: 05.10.2021 - Dokumentnr: 1234874 - Erklæring/avtale Kan ikke slettes uten samtykke fra: Hjelmeland Kommune Org.nr: 864 979 092 Bestemmelse om stikkledninger Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere 26.04.2023 - Dokumentnr: 427003 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Ryfylke Eiendomsmegling AS Org.nr: 987 031 204 Gjelder denne registerenheten med flere Elektronisk innsendt 11.03.2021 - Dokumentnr: 298405 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:1 Bnr:28 Bestemmelse om vedlikehold 05.10.2021 - Dokumentnr: 1234874 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:1 Bnr:28 Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:1 Bnr:185 Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:1 Bnr:186 Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:1 Bnr:187 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Hjelmeland Kommune Org.nr: 864 979 092 Bestemmelse om stikkledninger Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp ligger klar til tomten. Kjøper må påkoste tilkoblingsavgifter for strøm, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Ingen boplikt i Hjelmeland kommune. Det er regulert en ny båthavn rett nedenfor tomtene. Det er også regulert et boligfelt mellom disse tomtene og Ølesund Kai.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000))

  74 292 (Omkostninger totalt)

  2 364 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  74292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev