aktiv-eiendomsmegling
Fantastisk utsikt mot Sørfjorden fra de fleste tomter

Hjembutoppen, Trinn 2 - Flotte selveiertomter med nydelig utsikt over Sørfjorden.

 • 1 000 000
 • PRISANTYDNING1 000 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 000 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT782 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  1 000 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Hjembutoppen, Agder

 • Hjembutoppen hyttefelt er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn.
  Hyttefeltet består av 33 selveiertomter i henhold til områdets reguleringsplan.
  Bryggeplass i fellesanlegg inngår ikke i den oppgitte pris, men kommer i tillegg. Det vil være mulighet for å kjøpe eller leie båtplass. Det tas forbehold om når utbygging av bryggeanlegg kan påbegynnes.
 • Totalt 33 tomter.
  Trinn 1 - 15 tomter herav 12 SOLGT - Ledige tomter, Tomt 7, 9 og 17.
  Trinn 2 - 7 tomter herav 3 SOLGT - Ledige tomter, Tomt 10,11, 27 og 28.
  Trinn 3 - 11 tomter - Salg ikke påbegynt
 • Hyttefeltet ligger i tilknytning til Hjembu Gård hvor det har vært gårdsdrift fra helt tilbake på 1700 tallet. Gården drives i dag som en familiebedrift. Her finner man Barnas bondegård, gårdsbutikk med salg av egneproduserte produkter og lokal mat, samt catering. Det er også mulighet for å leie selskapslokaler dersom man har noe å feire.
  Kort avstand til Risør sentrum hvor man kan nyte livet i en av sørlandets fineste byer. Risør blir ofte kalt «den hvite by ved Skagerrak» eller "Trehusbyen" på grunn av sine mange godt bevarte trehus. Mange av husene ble bygget opp etter storbrannen i 1861. Kommunen driver aktivt vernearbeid av miljø og bygninger i byen. Risør by er i dag mest kjent for sitt yrende kunst og kulturliv. Hvert år i juli arrangeres Villvin kunsthåndverkmarked som er landets største og mest spennende mønstring av høykvalitets kunsthåndverk.
  Første helg i august arrangeres Risør trebåtfestival som er møteplassen for noen av verdens vakreste trebåter, samt tradisjonshåndverkere og trehus -og trebåtbyggere som viser sitt fag.

  Mange av tomtene på Hjembutoppen hyttefelt har en fantastisk utsikt mot Sørfjorden og meget gode solforhold. Fra avkjørsel ved E18, Vinterkjær er det ca. 3 km. til hyttefeltet. Avstand fra Oslo ca. 220 km til Arendal ca. 41,5 km og til Risør sentrum ca. 8,5 km.
  Eiendommene vil ha tilgang til Hjembustranda og friområdet i tilknytning til stranda. Det vil på sikt bli opparbeidet bryggeanlegg for hyttefeltet med mulighet for kjøp eller leie av båtplass. Med båt er det kort avstand ut i den flotte skjærgården.
 • Følg E18 enten fra østlig eller vestlig retning til avkjørsel mot Risør ved Vinterkjær. Følg Risørveien/RV416 ca 3,2 km. til avkjørsel til venstre med skilt til "Hjembu gård". Følg veien til kryss med skilt med avkjørsel til venstre til hyttefelt.
 • Hyttefelt godkjent for oppføring av hytte samt anneks på flere av tomtene.
  Kjøper står fritt i valg av hytte, men må følge gjeldende regulering og plassering av bygning innenfor angitt byggegrense.
  Det er tillatt å oppføre ett anneks på de fleste tomter, se vedlagte reguleringsplan.
  I tomteprisen inngår vei/vann/avløp samt trekkerør for strøm frem til tomtegrense.
  Selger forbeholder seg fortrinnsrett til å utføre grunnarbeider på tomten til alminnelige markedsmessige vilkår.
 • Bygningsareal ihht. gjeldende reguleringsplan. BYA er oppgitt til 120 kvm eller 150 kvm, se oversikt i vedlagte reguleringsplan.
 • Tomtene i feltet varierer i areal fra 782 kvm til 1 390 kvm. De oppgitte arealer er cirka arealer. Det tas forbehold om mindre avvik etter oppmåling er foretatt.
 • Det må opparbeides mist 2 parkeringsplasser for hver enhet på tomta.
 • Følgende blir opparbeidet av grunneier. Gruset adkomstvei til tomtegrense. Gangvei til bryggeanlegg. Tilrettelagte utsiktsplasser. Felles søppelbod vil bli oppført på sikt. Enkelte tomter vil kunne få trasè for felles infrastruktur over del av tomt.
 • fra kr. 1 000 000,- til kr. 1 450 000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdi og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-
  Oppmålingsgebyr til Risør kommune, for areal 500 - 2000 kvm kr. 20 720,- (2021) + tinglysing av matrikkelrapport.
  Tilkoblingsavgift vann/avløp for tiden (2021) kr. 9 187,50 inkl. mva. (vann) og kr. 9 187,50 inkl. mva. (avløp).
  Tilkoblingsavgift til Agder Energi nett for strøm ca. kr. 10 000,-.
  Enkelte tomter vil ha behov for hevingspumpe for avløp, kostnad for dette påhviler kjøper.
  Anleggskonstnader til Risør kommune kan tilkomme.

  Dokumentavgift beregnes av tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. 11 000,- pr.år for vann/avløp og målerleie.
  Eiendomsskatt (4 promille med skattenivå 70 % av takst).
  Renovasjon betales direkte til RTA ca. kr. 2 200,- pr. år.
  Kontingent til velforening (beløp ikke fastsatt)
  Det tas forbehold om endringer / justeringer av de oppgitte kostnader.
 • Eiendomsskatt til Risør kommune fastsettes etter hytte er ferdigstilt og faktureres gjennom de kommunale eiendomsgebyrer.
 • Ved overføring av hjemmel til eiendommen.
 • For å ivareta en rasjonell forvaltning av fellesarealer og infrastruktur vil det bli etablert en velforening som kjøper skal være medlem av.
  Kostnadene ved forvaltning som veivedlikehold, brøyting, vedlikehold av bryggeanlegg, strand og søppelbod, samt kostnader for privat vann-/avløpsledning fra kommunalt tilkoblingspunkt vil bli fordelt på medlemmene gjennom kontingenten.
 • Ingen restriksjoner for utleie.
 • Kjøper må selv besørge byggeforsikring i forbindelse med oppføring av hytte og senere fullverdiforsikring av bygning.
 • Hjembutoppen med adressenr. ihht vedlagt oversikt.
  Gnr. 40, Bnr. vil bli tildelt etter oppmåling er foretatt.
 • Privat vei til hyttefeltet, tilkoblet offentlig vann / avløp med privat avstikker fra offentlig tilkoblingspunkt.
  Vei/vann/avløp ligger til tomtegrensen.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk, velforening, privat vann/avløp, bryggelag m.m.
  For noen av tomtene vil vann/avløpsledning krysse eiendommen, det vil bli tinglyst rettighet for å legge og vedlikeholde ledningene.
 • Reguleringsplan - Hjembu gård
  Følgende punkter i reguleringsbestemmelsene har spesiell betydning for hyttefeltet:
  Pkt. 1.4.3 Fritidsbebyggelse (BF 1), pkt 1.4.6./1.4.7 / 1.4.8 Annet byggeområde - Servicebygg (ABSe) / Renovasjon (ABR) / Sjøboder (ABSj), pkt. 1.8.1. Privat veg (SpPV), pkt. 1.8.2 Friluftsområde (SpFri), pkt. 1.8.5. Privat småbåtanlegg (landdelen) (SpBL2), pkt. 1.8.7 Privat småbåtanlegg (sjødelen) (SpBS2) småbåtanlegg for inntil 50 båter, pkt. 1.8.15 Annet spesialområde badestrand (ASpS), pkt. 1.8.16 Annet spesialområde utsiktsplass (ASpU).
  Det forutsettes at kjøper setter seg inn i hele reguleringsbestemmelsen med tilhørende reguleringskart.
 • Konsesjonsgrense 0.
  Kjøper må i forbindelse med kontraktsinngåelse underskrive på skjema "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense".
 • Boligselgerforsikring
  Kan ikke tegnes av profesjonell aktør.

  Boligkjøperforsikring
  Det gjøres oppmerksom på at
  kjøper har anledning til å tegne
  Boligkjøperforsikring. Dette er en
  rettshjelpsforsikring som gir
  trygghet og profesjonell juridisk
  hjelp dersom det oppdages
  uventede feil eller mangler ved
  boligen de neste fem årene.
  Boligkjøperforsikring kan kun
  tegnes av privatpersoner som
  kjøper tomt til eget formål, og
  gjelder ikke for foretak eller
  næringsbygg.
  Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere
  informasjon.

  Budgivning i forbrukerforhold
  Alle bud/kjøpsbekreftelser skal inngis skriftlig til megler. Benytt TryggBudgivning for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon.
  Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse.
  Ved aksept av bud anses bindende avtale om kjøp som inngått. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud. Salgsoppgave med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert.

  Solgt "som den er"
  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.
  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.
 • Meglerhonorar pr. kontrakt (Kr. 25 000,-)
  Oppgjørskostnad pr. kontrakt (Kr. 3 200,-)
  Tinglysing av sikring pr. kontrakt (Kr. 525,- ) avgiftsfri.
  Felleskostnader for prosjektet:
  Tilretteleggingshonorar (Kr. 8 000,-)
  Grunnpakke markedsføring ( Kr. 10 000,-)
  Utleggsgebyr (Kr. 3 500,-)
  Internettannonsering ordinær (Kr. 4 760,-)
  Priser er ekskl. mva.
  I tillegg markedsføring og materiell etter avtale.
 • Kjøper må fremlegge dokumentert finansiering for megler i forbindelse med budgivningen.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Dette gjelder kjøpere i meglers ansvarsområde. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Hjembu Eiendom AS Sveen
Bjørn Gundersen

Megler

Bjørn Gundersen

47 20 12 76

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev