aktiv-eiendomsmegling

Hjørnet Cafe selges! Kombinert forretning/bolig-bygg beliggende ved Fylkesveg 2170.

 • 2 500 000
 • BRA 395 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 500 000
 • OMKOSTNINGER53 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 553 842
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 923
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 248 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 393 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  53 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 553 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Bolig/forretningsbygning:
1. etasje: Entre med adkomst fra stor terrasse, 2 ganger, stue med utgang til terrasse, 3 toalettrom, rom med vask, ekstra rom, kjøkken, matbod. Entre, bod, bad og kombinert stue/kjøkken.
2. etasje: Trappegang med utgang til veranda, toalettrom, stue med utgang til veranda, kjøkken, bad og 2 soverom.
Kjeller: Trappegang, 5 bodrom, samt entre i tilknytning til utvendig adkomst.
Loft: Oppbevaringsmuligheter.

Øvrige bygninger på eiendommen:
Dobbel carport, enkel carport, bod og innbygd garasje.

Ljørdalsvegen 1831, Innlandet

 • Annerose Christiane Lau.
 • Gnr. 9 Bnr. 155 i Trysil kommune.
 • Kombinasjonsbygg: næring og bolig.
 • I følge vedlagte tilstandsrapport har hovedbygget normalt vedlikehold alder tatt i betraktning. Nyere overflater og installasjoner med generelt liten brukslitasje. Noe oppgraderinger grunnet elde og slitasje samt enkelte lokale utbedring kan påregnes. Forøvrig ingen påviste feil eller mangler av vesentlig betydning.

  Hovedbygget er oppusset og modernisert i 2018/19, se vedlagte tilstandsrapport for nærmere informasjon.

  KJØKKEN/CAFE
  Kjøkkenfunksjon til kafèdrift. Integrerte løsninger for stekeovn og induksjonstopp. Koketopp uten ventilator. Fra cafeens kundearealer er det utgang til delvis overbygd terrasse.

  BOLIGDEL
  Boligdelen ligger i 2. etasje med gang, to soverom, bad/vaskerom, samt kjøkken og stue med utgang til veranda.
  Det er kun 2. etasje som er godkjent til boligformål.
 • Eiendommen ligger langs Fv 2170 i Ljørdalen i Trysil kommune. Her er det kort veg til naturen med skiløyper og elva Ljøra, det er videre ca 4,3 km til Fulufjellet alpinsenter og ca 40 km til Trysil med blant annet alpinbakke, golfbane, sykkelstier og for øvrig de fleste tettstedsfasiliteter.
 • Butikk/forretning med 2 etasjer og kjeller på eldste del, krypkjeller under tilbygg mot nord. Grunnmur med sparesteinsbetong på eldste del. Tilbygg opplyst med støpte søylepunkter. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledning. Etasjeskillere med
  trebjelkelag, i eldste del uten isolasjon. Tilbygg opplyst isolert med mineralull. Saltakkonstruksjon med kaldtloft, tekking med metallplater, opplyst tekking fra ca 2007.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Elverum 03.06.2021. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad 2 (TG2) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Grunnmur, drenering, veggkonstruksjon/utvendige fasader, takkonstruksjon, taktekking, piper/ildsteder, etasjeskillere, rom under terreng, bad 2. etg, øvrige bygg.

  Det er gitt tilstandsgrad 3 (TG3) for følgende bygningsdeler-/komponenter: bad 1. etg. Begge badene ( TG2 og TG3) er ikke utført med tetthet eller funksjon som tilfredsstiller krav til våtrom.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Eiertomt på ca. 2.393 m². Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring, plen og diverse beplantning. Takoverbygg til grill og lekeapparat på tomta.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Parkering i dobbel carport, enkel carport, garasje, samt biloppstilling på egen tomt.
 • Opprinnelig bygg: Ca 1923.
  Tilbygg: Ukjent
  Dobbel carport: 2020
  Carport: Ukjent, eldre årgang.
  Garasjet: Ukjent, eldre årgang.
  Bod: Ukjent, eldre årgang.
 • Butikk/forretning/bolig:
  Totalt areal: Bra: 395 kvm.
  Kjeller: Bra: 85 kvm.
  1. etg. eldste del: Bra: 102 kvm.
  1. etg. tilbygg: Bra: 62 kvm.
  2. etg: Bra: 96 kvm.
  Kaldtloft: Bra: 50 kvm.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Eiendommen eller deler av denne er på nåværende tidspunkt ikke utleid. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 boenhet.
 • Det har ikke vært mulig å fremskaffe formuesverdien på eiendommen. Interessenter bes kontakte Skatteetaten for opplysninger rundt dette.
 • Eiendommen varmes opp med luft/luft varmepumpe i 1. etasje, samt vedovn og elektriske panelovner i begge etasjer.
 • Inventaret i cafeen og hybelen medfølger i handelen med unntak av personlige eiendeler. Inventaret settes samlet til en verdi av kr 400.000,-. Verdien inngår i kjøpesummen, men behandles separat i forhold til dokumentavgift osv.

  For møbler, hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr som medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Det som eventuelt ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Kommuneplanens arealdel 2014-2025, hvor endommen er avsatt/utnyttet til forretninger. Eiendommen grenser for det meste til bolig- og landbruksområder.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig veg, samt privat vann og avløp.

  Eiendommen forsynes med vann fra brønn som deles med naboer. Det totale vannforbruket utgjør ca kr 2.000,- i året. Vannledningen går over nabotomt. Tinglyst avtale i forbindelse med vannledningen fås ved henvdendelse til megler. Vannkvaliteten kontrolleres jevnlig av laboratorie i Trysil.
  Vedtekter for Sentrum Vannverk SA fås ved henvendelse til megler. I vedtektene står det blant annet at stikkledninger vedlikeholdes av det enkelte medlem. Til vedlikehold og drift av hovedledning og pumpestasjon betales en årlig kontigent. Kontigentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

  Privat avløpsanlegg med kummer og infiltrasjonsgrøfter.

  Vann- og avløpssystemet ble ombygd i 2018.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger for noe av bygningsmassen. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Det er kun 2. etasje som er godkjent til boligformål.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • Kommunale avgifter i 2021:
  Eiendomsskatt bolig: kr 448,-
  Eiendomsskatt næring: kr 5.096,-
  Renovasjon: Eier kjører selv avfallet til gjenvinningsstasjonen i Trysil.

  Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 630,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres.

  Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Kjøpesum pluss omkostninger innbetales til overtakelse.
 • Resultatregnskap for 2019 og 2020 fås ved henvendelse til megler. Driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.

  Eiendommen overleveres i ryddet stand, men uten at denne er ytterligere rengjort.
 • Elsikkerhet Norge opplyser at det elektriske anlegget sist gang ble kontrollert i 1990, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2021. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år.

  Det foreligger ingen opplysninger om siste feiing. Tilsyn ble sist gang utført i 2010.
  Ved tilsyn, ble det anmerket følgende avvik: "Fyrrom/tankrom skal være utført i henhold til fyrromskrav." "Defekt sotluke i bunn av skorstein" "Det er ikke tilfredsstillende adkomst til sotluke." Anmerkninger: "Sotluka flyttes til framsiden av pipa."
  Det tas forbehold om feil/mangler også ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Besøk for feiing i 2015, 2017 og 2020, samt tilsyn i 2014 og 2018 ble ikke utført.
  Takstmannen opplyser i vedlagte tilstandsrapport at pipevanger delvis er innkledd i begge etasjer og at det er delvis tildekkede murkrager i begge etasjer. Utførelse med påforinger/tildekking eller vinyltapet/strie foran pipevanger er ikke i henhold til regler for teglpiper.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is". Avhendingsloven § 3-9 annet ledd fravikes, slik at kjøper kun kan gjøre gjeldende mangelskrav dersom selger ikke oppfyller forpliktelser som følger av avtale eller forsømmer sin opplysningsplikt iht. avhendingsloven § 3-7 og 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ligger etter dette hos kjøper.

  Selger er ikke kjent med og fraskriver seg alt ansvar for eventuell forurensing i eiendommen og eventuelle ufullstendigheter eller feil i fremlagte dokumenter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (takst, salgsoppgave mv.), herunder arealangivelser for eiendommen.

  Kjøper bærer alene risikoen for at eventuelle utbyggings- eller utviklingsplaner på eiendommen lar seg realisere, herunder at nødvendige offentlige tillatelser oppnås.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Interessenter oppfordres særskilt til å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Interessenter gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor selger kan kjøper fremsette senest innen 1 år etter overtagelse.

  Med mindre kjøper har tatt forbehold om annet i sitt kjøpetilbud, forutsettes salget/transaksjonen gjennomført uten bruk av "Due Dilligence".

  Kjøpekontrakt mellom partene vil bli utformet med utgangspunkt i standard kjøpekontrakt for brukt bolig/eiendom, tilpasset de forutsetninger som er lagt til grunn for handelen og som følger av denne salgsoppgaven.

  Salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Meglerforetaket har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot meglerforetaket.

  Alle ovennevnte elementer må tas hensyn til ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Annerose Christiane Lau
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev