aktiv-eiendomsmegling

Brumunddal Børkesvevegen 63

Hjørnetomt rett ved barnehage og barneskole. Ingen byggeklausul.

 • 750 000
 • PRISANTYDNING750 000
 • OMKOSTNINGER34 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER784 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT649 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
  --------------------------------------------------------
  34 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  784 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Børkesvevegen 63, Innlandet

 • Tomta ligger på Fossumfeltet i Brumunddal. Boligfeltet er rolig og veletablert, hovedsakelig bestående av leiligheter og eneboliger. Det er kort veg til holdeplass for kollektiv transport som blant annet tar deg ned til Brumunddal sentrum. Langs vegen er det også gang og sykkelsti, så det er godt tilrettelagt for å gå eller sykle.

  I sentrum av Brumunddal finner du alt du trenger i hverdagen. På Mølla Storsenter finner du både sko- og klesbutikker, Vinmonopol, post i butikk og flere andre butikker og servicefasiliteter. Ellers i Brumunddal er det er godt utvalg av dagligvarebutikker, bank, frisører mv. Jernbanestasjonen ligger også her, med hyppige avganger til Hamar, Oslo og Trondheim. Det er også flere gode kaféer og spisesteder, som blant annet Matfatet som fokuserer på kortreist mat, og Smak med sine sesongbaserte menyer.

  I og i nærheten av Brumunddal er det en rekke fine turområder. Over på Nes halvøya er det populært å gå opp til Bangsberget. Når man først er i området kan en tur til Helgøya for å besøke Skafferiet på Hovinsholm være fristende. Her serveres det deilige kaker og gode lunsjretter om sommeren. Ellers kan en tur opp til Høsbjør by på fantastisk utsikt utover Brumunddal og landskapet forøvrig.

  Mjøsparken er et relativt nytt området nede ved Mjøsa i Brumunddal. Her ligger verdens høyeste trehus, Mjøstårnet, med både restaurant og bar. Videre er området opparbeidet med blant annet badestrand, skateanlegg, basketbane og lekepark. Dette er et flott og populært anlegg både for store og små.
 • Området består hovedsaklig av eneboliger.
 • Tomten er en selveier boligtomt. Tomten er per salgsoppgavedato en plen. Tomten er slakt skrånende. Kjøper besørger opparbeiding av tomten. Det gis ingen garanti for grunnforholdene på tomten. Dette betyr, for eksempel, at kjøper bærer risikoen for eventuelle behov for masseutskiftninger.
 • Eiertomt på ca. 649,6 m². Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.
 • Tomten vil få direkte adkomst fra Børkesvevegen.

  Eventuelle bygninger på tomten vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper må selv påkoste tilknytning og graving fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig.

  Tilknytningsavgift for vann er i budsjett for Ringsaker kommune 2021 opplyst å skulle utgjøre:
  For bolig, per boenhet inntil 70 m²: Kr 25.221,-.
  For bolig, per boenhet > 70 m²: Kr 50.442,-.

  Tilknytningsavgift for avløp er i budsjett for Ringsaker kommune 2021 opplyst å skulle utgjøre:
  For bolig, per boenhet inntil 70 m²: Kr 34.950,-.
  For bolig, per boenhet > 70 m²: Kr 58.234,-.
 • Ligningsverdi fastsettes først etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser.

  Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger). Ligningsverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom).
 • Med unntak av eiendomsskatt, vil løpende offentlige/kommunale avgifter først trå i kraft i det eiendommen (tomten) blir bebygget. Eiendomsskatten for 2021 (ubebygd tomt) er på kr 516,-.

  Eiendomsskatt vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag (fastsettes ved "taksering"). Renovasjon faktureres etter størrelse på restavfallsdunk og varierer fra kr 3.451,- til kr 18.992,-. Feie- og tilsynsgebyr (1 pipeløp med feiing og tilsyn hvert 4.år) utgjør kr 431,-. Vann og avløp faktureres med et abonnementsgebyr på kr 2.793,-.

  Overnevnte satser gjelder for 2021.

  Kjøper bærer alle kostnader og gebyrer/avgifter rundt tilknytning til infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm o.l.
 • Se punktene vei/vann/avløp og offentlige/kommunale avgifter. Ved ferdigstilt bolig vil det påløpe kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold samt abonnement til tv og internett.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som eventuelt måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Børkesveen, Furubakken, fra 1983. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune (2014-2025), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, nåværende.
 • Gnr. 30, bnr. 125 i Ringsaker kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Meglerforetaket er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter.

  Det følger av hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer blant annet at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres.

  Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring avoppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast provisjon pålydende kr. 25.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 10.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Aleksander Tho Nyborg
  Helene Szabo Aaberg
Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev