aktiv-eiendomsmegling
Annas Hage

Hommersåk Annas Hage BF3

Hommersåk/Annas Hage - Romslig tomt regulert til 2 boliger - Totalt kr. 3.200.000,-, selges samlet

 • 1 600 000
 • PRISANTYDNING1 600 000
 • OMKOSTNINGER56 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 656 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT682 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,-))
  --------------------------------------------------------
  56 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 656 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Gapahauk

Annas Hage BF3, Rogaland

 • Velkommen til Annas Hage på Hommersåk. Herfra er det aldri lang vei å gå enten du skal på handletur, oppleve naturen eller nyte en soldag langs brygga. Her er alle tjenestetilbud innen rekkevidde. Det er badestrand og flotte turområder som starter like i nærheten av egen ytterdør. Hele familien kan her hygge seg med bading, fjellturer og utekos.

  Her er det barnevennlig med skoler, barnehager og lekeplasser i gangavstand. I Vågen finner du det aller meste av servicetilbud og fasiliteter. Vågen i Hommersåk har de siste årene blitt betydelig utviklet og er i dag et samlingspunkt for folk i området. Med hurtigbåten når du dessuten sentrum av Stavanger i løpet av et kvarter. Bussforbindelsen til Sandnes er godt utbygd.
 • Ifølge detaljreguleringen kan tomten bebygges med 2 boenheter. Maks BRA/bolig 280 kvm. Se ellers reguleringsplan med bestemmelser som ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Tomten er ferdig opparbeidet med 70 cm under topp kjellergulv. Innlagt stikk til vann og avløp.
 • Offentlig.

  Kjøper må bekoste tilknytningsavgift for vann/kloakk samt alle andre avgifter og gebyrer som er nødvendig for å få utviklet boliger på tomten, herunder byggesaksgebyrer, fradelingsgebyrer (deling av tomten) m.m.

  Tomten er ferdig opparbeidet med 70 cm under topp kjellergulv. Innlagt stikk til vann og avløp.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • - Pliktig medlemskap i Hommersåk H017 velforening.

  - Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet.

  - Tomten selges kun til profesjonelle aktører.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • - 1932/900204-1/43 Utskifting
  - 1963/201332-1/43 Bestemmelse om veg
  - 1966/1962-2/43 Bestemmelse om veg
  - 1967/6269-2/43 Bestemmelse om veg
  - 1969/3385-1/43 Bestemmelse om veg
  - 2021/380305-1/200 Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
  - 2021/380398-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk

  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål iflg. Detaljregulering for del av gnr 101 bnr 10 og 504, Hommersåk Ho17. PlanID 2016107. Vedtatt 11.12.2017, siste endring: 17.12.2018.

  Ifølge detaljreguleringen kan tomten bebygges med 2 boenheter. Maks BRA/bolig 280 kvm. Se ellers reguleringsplan med bestemmelser som ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Området er under utbygging.
 • Gnr. 101 Bnr. 1050 i Sandnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • 01.12.2022.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Magnar Eidsvåg
Geir Helgeland

Megler

Geir Helgeland

45 00 77 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev