aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Breivikbakken!

HOMMERSÅK Breivikbakken 10, leil. 206

Hommersåk - Flott selveierleilighet med 2 soverom - Romslig balkong med utsikt - Parkering i lukket anlegg

 • kr 3 690 000
 • BRA 88 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 690 000
 • Omkostningerkr 108 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 798 392
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 017
 • Soverom2
 • ArealP-rom 84 m²
 • Felleskostnaderkr 4 194
 • Tomt1 406.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000))

  108 392 (Omkostninger totalt)

  3 798 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en flott leilighet i attraktive omgivelser på Hommersåk. Leiligheten er oppført i 2017 og holder en gjennomgående god standard.
 • God planløsning
 • Flott og romslig bad med fliser på gulv og i dusjnisje
 • Påkostet kjøkken med integrert stekeovn og platetopp
 • Store vindusflater i stue/kjøkken
 • Romslig balkong med sjøutsikt
 • Lukket parkeringsanlegg med el.bil lader
 • Varmepumpe
 • God lagringsplass i både innvendig bod, samt bod i kjeller
 • 2 soverom
 • Kort avstand til blant annet butikker, Bryggen kjøpesenter og svømme- og idrettshall
Velkommen til en trivelig visning!

Breivikbakken 10, leil. 206, Rogaland

 • Tomt
  1406.7m²

  Beliggenhet
  Leiligheten har en ettertraktet beliggenhet i et etablert og nyere boligområde på Hommersåk. Her er det kort avstand til skole, barnehage, butikker, Bryggen kjøpesenter samt svømme- og idrettshall. Flotte turområder i nærheten, samt kort avstand til sjøen med badeområder og turstier. Gode bussforbindelser til Sandnes sentrum og Stavanger. Båt til Stavanger sentrum med hyppige avganger.

  Adkomst
  Se vedlagt kart. Det vil bli godt skiltet med visningsskilt fra Aktiv Eiendomsmegling ved fellesvisning.

  Innhold
  2. etg.: P-rom: Gang, stue/kjøkken, bad og 2 soverom. S-rom: Bod. I tillegg er det en bod i kjeller på 6 kvm som tilhører leiligheten.

  Standard
  Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en flott leilighet i attraktive omgivelser på Hommersåk. Leiligheten er oppført i 2017 og holder en gjennomgående god standard.
  • God planløsning
  • Flott og romslig bad med fliser på gulv og i dusjnisje
  • Påkostet kjøkken med integrert stekeovn og platetopp
  • Store vindusflater i stue/kjøkken
  • Romslig balkong med sjøutsikt
  • Lukket parkeringsanlegg med el.bil lader
  • Varmepumpe
  • God lagringsplass i både innvendig bod, samt bod i kjeller
  • 2 soverom
  • Kort avstand til blant annet butikker, Bryggen kjøpesenter og svømme- og idrettshall
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport datert 25.01.2023. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2. Forhold som har fått TG2: Bad/vaskerom: Totalvurdering overflater: Overflater fremstår i normal stand iht. alder. Fall/lokalt fall er ikke utført iht. krav ved oppførings tidspunktet. Normal tid før maling av glassfibervev, malt er 8 - 16 år. Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år. Anbefalte tiltak overflater: Innhente dokumentasjon for uavhengig kontroll av våtrom. For nærmere beskrivelse av disse og nødvendige tiltak, så henvises det til tilstandsrapport som er et vedlegg til salgsoppgaven.

  Hvitevarer
  Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

  Parkering
  Parkering i lukket anlegg.

  Diverse
  - Pliktig medlemskap i velforening. - Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke. - Deler av innredning i bod medfølger ikke i handelen. Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000))

  108 392 (Omkostninger totalt)

  3 798 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe. Ellers elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Formuesverdi primær
  915112

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Felleskostnader pr. mnd
  4194

  Felleskostnader inkluderer
  Kommunale avgifter, bygningsforsikring, vedlikehold, infrastruktur lading el-bil, tv- og internettpakke og varmt vann (akonto kr. 300,-)

  Styregodkjennelse
  Det foreligger krav om styregodkjennelse av ny erverver i sameiets vedtekter. Risikoen for å bli godkjent som ny erverver påhviler kjøper og kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om slik godkjennelse foreligger på overtakelsestidspunktet. Kjøper kan gå til søksmål mot sameiet dersom kjøper mener manglende styregodkjennelse ikke er saklig begrunnet, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd.

  Sameiets forsikringsselskap
  IF Skadeforsikring

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Søkes styret.

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/101/1028/9: 18.12.2017 - Dokumentnr: 1415281 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening 13.01.2023 - Dokumentnr: 47947 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
  Org.nr: 834 001 942
  Elektronisk innsendt
  26.10.2017 - Dokumentnr: 1186025 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 9
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 88/902


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 13.12.2017.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål iflg. Detaljregulering for Breivikbakken2, Hommersåk. PlanID 2010126. Vedtatt dato: 25.03.2014. Dato for siste endring: 04.05.2016.

  Adgang til utleie
  Den enkelte seksjonseier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov eller disse vedtektene. Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000))

  108 392 (Omkostninger totalt)

  3 798 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  108392

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Geir Helgeland

Megler

Geir Helgeland

45 00 77 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev