aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hommersåkveien 67!
Velkommen til Hommersåkveien 67!

HOMMERSÅK Hommersåkveien 67

Eldre renoveringsobjekt med stor tomt som er regulert med inntil 6 boenheter!

 • kr 4 500 000
 • BRA 228 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 128 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 628 642
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1958
 • Soverom4
 • ArealP-rom 213 m²
 • Tomt1 648 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  128 642 (Omkostninger totalt)

  4 628 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har gleden av å presentere Hommersåkveien 67, en stor eiendom som iflg. gjeldende reguleringplan kan bestå av inntil 6 boenheter. Boligen har betydelige renoveringsbehov. Innh.: 1.etg.: Gang, soverom, stue, kjøkken, bad, vaskerom/biinngang. 2.etg.: Loftstue, 3 soverom, bad. Kjeller: Stue, alkove, bod. Garasje. Området byr på et rikt friluftstilbud med maritime muligheter og skog- og fjellområder. Samtidig har man enkel tilgang til de fasiliteter og servicetilbud man har bruk for i hverdagen. Fra boligen er det gangavstand og under 500m til barne- og ungdomsskoler og barnehager, dagligvarebutikk og Riska idrettsanlegg med svømmehall og fotballbane. Det er under planlegging ny barneskole i området. For nærmere info, se link: https://opengov.360online.com/Cases/SANDNESPB/Case/Details
Kort vei til alle fasiliteter

Hommersåkveien 67, Rogaland

 • Tomt
  1648m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca 1648 kvm.

  Beliggenhet
  Hommersåkveien 67 har en sentral og barnevennlig beliggenhet på Hommersåk. Området byr på et rikt friluftstilbud med maritime muligheter og skog- og fjellområder. Samtidig har man enkel tilgang til de fasiliteter og servicetilbud man har bruk for i hverdagen. Her er det ingen mangler, blant annet med Hommersåk brygge hvor det er et yrende båtliv, sosiale arrangement, pizzarestaurant, bakeri og gode dagligvarebutikk. Fra boligen er det gangavstand og under 500m til barne- og ungdomsskoler og barnehager, dagligvarebutikk og Riska idrettsanlegg med svømmehall og fotballbane. Det er under planlegging ny barneskole i området. For nærmere info, se link: https://opengov.360online.com/Cases/SANDNESPB/Case/Details/200454 Det er gode hurtigbåtforbindelser til Stavanger noe som gjør dagpendling lettvint. Ellers når man Forus på ca. 20 min. i bil og enkelt via hyppige bussavganger.

  Byggemåte
  Enebolig som er oppført med ringmur og stedstøpt plate på mark. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med trepaneler. Trebjelkelag mellom etasjer. Saltak i tre som er tekket med betongtakstein. Vinduer og dører med isolerglass.

  Innhold
  1.etg p-rom: Gang, soverom, stue, kjøkken, bad, vaskerom/biinngang. 2.etg p-rom: Loftstue, 3 soverom, bad. Kjeller p-rom: Stue, alkove (Ikke byggemeldt og godkjent til rom for varig opphold) Kjeller s-rom: Bod. Øvrige s-rom: Garasje.

  Standard
  Vi har gleden av å presentere Hommersåkveien 67, en stor eiendom som er regulert med inntil 6 boenheter! Selve boligen trenger betydelig renovering. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3. Iflg. rapport fra takstmann, datert 07.11.22 så er følgende avvik avdekket med tilstandsgrad 3 (TG3): ROM UNDER TERRENG: Totalvurdering: Fuktmålinger ved hulltaking i påført vegg (sør/vest) kjeller stue viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Tak nedløp på utsiden av grunnmur i berørt område er ikke tilkoblet, dette kan fører til ytterlig fuktbelastning. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales. Isolasjon i påført vegg ligger noe tett inntil ringmur, den bør med fordel har tilstrekkelig luftning bak. Følgende avvik er avdekket med tilstandsgrad 2 (TG2): DRENERING: Totalvurdering: Deler av grunnmurplast mangler klemlist i plast. Dette kan føre til at overflatevann/regn kan komme mellom mur og grunnmurplast og føre til fukt i nedre del av vegg. Dette vises som oftes som saltutslag i åpen vegg. Er vegger påforet og isolert er faren for fukt i vegg relativ stor. Anbefalte tiltak: Antatt normal slitasje på drens fra byggeåret, bør spyles/vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år). Dokumentasjon på utført arbeid anbefales innhentet. GRUNN / FUNDAMENT: Totalvurdering: Enkelte mindre riss/sprekker i grunnmur over tid er påregnelig normalt og skyldes i hovedsak tørkesprekker i betongen (svinnriss). Saltutslag på innsiden av grunnmur i kjeller indikerer tidligere transport av fukt gjennom grunnmur. Det er ikke etablert sluk/avløp utvendig ved entre kjeller. Anbefalte tiltak: For å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor ikke utført. FORSTØTNINGSMURER: Totalvurdering: Gårdsmur i naturstein av eldre dato. Forstøtningsmur i murblokker ved utvendig trapp er ut av lodd. Anbefalte tiltak: For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid. Tiltak utbedring av gjerde kan anbefales. BALKONG/ TERRASSE: Totalvurdering: Rekker er noe provisorisk avstivet, kan før il fall. Grønske, rekkverk, lite klatring bunn sems og asfaltpapp hindrer tilstrekkelig utluftning. Tak nedløp avsluttet over balkong fører til at trevirke i berørt område er ekstra fukt utsatt, børt føre direkte ril nedløp. Takpapp er ikke renskåret/tilstrekkelig sveiset inn mot takrenne. Anbefalte tiltak: Tiltak til oppgradering må påregnes. LOFT: Totalvurdering: Det er registrert flyvehull etter treskadeinsekter i takkonstruksjonen, uvisst om det er aktivitet. Treverket anbefales behandlet om aktivitet skulle oppdages. Luftekanal på loft mangler isolasjon. Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke på museaktivitet. RENNER OG NEDLØP: Totalvurdering: Takrenner og nedløp av plast er sannsynligvis skiftet i forbindelse med taktekkingen. Takrenner og nedløp av plast, påregnelig med noe smålekkasjer i skjøter. Tak nedløp er avsluttet over terrenget, dette øker fuktbelastninger på grunnmuren dersom denne ikke er tilstrekkelig fuktbeskyttet. Taknedløp ved balkong er avsluttet over balkong og anbefales tilkoblet direkte til nedløp. Anbefalte tiltak: Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. Det må foretas ytterligere undersøkelser for å avdekke tilstand. TAKKONSTRUKSJON: Totalvurdering: Enkelte eldre vannmerker i sutak på loft kan indikerer utettheter eller tidligere skade etter kondens. Enkelte spiker stikker gjennom sutak på loft. For videre omtale se eventuelle kommentarer på loft. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand. ETASJESKILLE: Totalvurdering: Mindre ujevnheter i gulv er påregnelig normalt i trebjelkelag da krymping og nedbøy i trevirke varierer. Noe høydeforskjell gulv ved kjøkken mellom den nye og gamle delen. Parkett i stue er noe nedslitt, normal tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år. Deler av overflater kjeller bod er ikke kledd igjen, antatt åpnet opp ifbm en tidligere lekkasje. Anbefalte tiltak: Normal vedlikehold, tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år. ILDSTED: Totalvurdering: Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Enkelte riss/sprekk synlig i pusset pipe over tak. Det trekker noe sotvann ut fra feieluken. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er 10 - 30 år. TRAPP: Totalvurdering: Innvendig trapp i tre, påregnelig normalt med noe knirk, og noe slitasje / småhakk i overflater. Rekkverk/trapp til kjeller er ikke barnesikret. Maks tillatt åpning mellom trinn og vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm. Det er ikke montert håndrekke på vegg innvendig. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling anbefales. AVLØPSRØR: Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Ifølge eier ligger det en septiktank på eiendommen som må tømmes 1-2 ganger i året, for mer info konferer eier. Anbefalte tiltak: Spyling / staking av avløp og vannlås til servanter anbefales med jevne mellomrom. ELEKTRISK: Totalvurdering: TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. VANNLEDNINGER: Totalvurdering: Varierende alder på anlegg, i hovedsak oppgradert i 2008 ifølge eier. Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn, bod teknisk rom i kjeller er ikke lekkasje sikret, vannstopper anbefales etablert. VARMTVANNSBEREDER: Totalvurdering: Bereder og stoppekran er plassert i tørt rom uten sluk/, og er ikke lekkasjesikret med automatisk vannstoppventil. Bereder er ikke lekkasjesikret med avrenning til avløp, evt. lekkasje vann i rom kan sprer seg utover. Anbefalte tiltak: Bod/teknisk rom anbefales lekkasjesikret med automatisk vannstoppventil, evt. etablert avrenning til sluk. VENTILASJON: Totalvurdering: Ny vifta på kjøkken ifølge eier. Mekanisk avtrekk, med varierende tilstand, kanaler bør renses med jevne mellomrom for at avtrekket skal opprettholde kapasiteten (ca hvert 5 år). Det er ikke luftespalter på alle innvendige dører, noe over/undertrykk vil kunne oppleves. Anlegg anbefales kontrollert, det mangler enkelte ventiler. Anbefalte tiltak: Kanaler bør renses med jevne mellomrom for at avtrekket skal opprettholde kapasiteten (ca hvert 5 år). Ventilasjon anbefales oppgradert. VASKEROM: Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Bom i flis/flisefuger, glipper bak lysbryter. Anbefalte tiltak overflater: Vaskerom fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med hensyn og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke etablert luftespalte i dør, det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Avtrekk i himling mangler ventil. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand. Mekanisk fuktstyrt avtrekk anbefales etablert. BAD_ 1.ETASJE: Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Mansjett er montert utpå klemring den skal føres under klemring. Utførelsen av membran lar seg ikke påvise grunnet tildekking. Membran/tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga. naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det er ikke etablert luftespalte i dør til bad. Anbefales oppgradert med fuktstyrt mekanisk avtrekk. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Bedre ventilering av rommet anbefales. BAD 2.ETASJE: Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Enkelte glipper i silikonfuge overgang gulv og vegg Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Lav terskel i dør til bad, anbefalt høydeforskjell fra topp sluk til topp terskel er 2,5 cm. Dette forutsetter at gulvmembran er trukket opp til topp terskel. Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å behold nedløp direkte til sluk.

  Hvitevarer
  Hvitevarer medfølger ikke i handelen.

  Parkering
  I garasje, samt på egen tomt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  128 642 (Omkostninger totalt)

  4 628 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11159

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  1117349

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4022455

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/102/132: 03.10.1956 - Dokumentnr: 203119 - Bestemmelse om gjerde 03.10.1956 - Dokumentnr: 203119 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:102 Bnr:1
  01.02.1957 - Dokumentnr: 200364 - Best. om adkomstrett 09.11.2022 - Dokumentnr: 1271485 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
  Org.nr: 834 001 942
  Elektronisk innsendt
  Dokumentnr: 903861 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1108 Gnr:102 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1213485 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1102 Gnr:102 Bnr:132
  03.10.1956 - Dokumentnr: 203119 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:102 Bnr:1
  01.02.1957 - Dokumentnr: 200364 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:102 Bnr:58
  Med flere bestemmelser
  04.04.1957 - Dokumentnr: 201130 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:102 Bnr:68
  Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:102 Bnr:947
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.04.1957 - Dokumentnr: 201130 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:102 Bnr:68
  Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:102 Bnr:947
  Overført fra gnr 102 bnr 75
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest på garasje, datert 30.10.2012. Det foreligger også ferdigattest på tilbygg enebolig, datert 29.10.2012. Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen, men det foreligger plan- og fasadetegninger av hele boligen som er stemplet godkjent hos Sandnes Kommune, datert 01.11.2007.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål, jmf. detaljreguleringsplan for gnr 102, bnr 89 m.fl., Trekanten, Hommersåk. PlanID 2013110. Vedtatt dato: 07.03.2016. Dato for siste endring: 04.12.2019. Det er reguleringsplaner under arbeid i området, jmg. detaljreguleringsplan for gnr 102 bnr 110 m.fl. - Hommersåk. PanID 202122. Planleging igangsatt. Eiendommen grenser til et området som er planlagt bebygget med bl.a. butikk og skole. Tomten er benevnt som KS6 i gjeldende reguleringsplan og kan bestå av inntil 6 boenheter. Utdrag fra reguleringsplanen: KS6 og KS7 kan bestå av inntil 6 boenheter for hvert felt, totalt 12 boenheter. Det settes krav om felles planlegging av feltene, spesielt med tanke på solforhold. Boligene tillates oppført i2 etasjer, med maksimal byggehøyde på 9 m. Maksimal BRA for hvert felt er 1400 kvm, totalt 2800 kvm. Halvparten av boenhetene skal være tilgjengelige boenheter. Begge feltene skal ha adkomst fra f_KV8. Se vedlagt reguleringsplan i salgsoppgave. For mer spørsmål, konf Sandnes Kommune. Kostander ifbm evnt fremtidig utskilling av tomter (herunder tilknytningsavgift) må dekkes av kjøper.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  128 642 (Omkostninger totalt)

  4 628 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  128642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt et vederlag tilsvarende kr. 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 19.900,- oppgjørshonorar kr. 5.900,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Trond Kristoffersen

Megler

Trond Kristoffersen

45 00 77 61

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev