aktiv-eiendomsmegling
Solgt
- Velkommen til Holttangen og Jørgen Thons vei 25 -
- Velkommen til Holttangen og Jørgen Thons vei 25 -

HØNEFOSS Jørgen Thons vei 25

Eldre enebolig med en attraktiv belligenhet med grense til Randselva| Oppgradering og moderniseringsbehov

 • kr 3 900 000
 • BRA 213 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 900 000
 • Omkostningerkr 114 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 014 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1956
 • Soverom3
 • ArealP-rom 123 m²
 • Tomt772 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,00))   114 542,- (Omkostninger totalt)   4 014 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
- Plantegning 1. etasje -
Velkommen til Jørgen Thons vei 25 - En enebolig fra 1956 med halvannen etasje og kjeller, tilbygget i 1974 og 1985. Boligen har et bruttoareal på 178 kvm og inneholder bl.a. 3 soverom, kjøkken, stue, spisestue og bad. Eiendommen ligger attraktivt og familievennlig til på nordsiden av Hønefoss. Dette er et stille og idyllisk område som grenser mot Randselva. Her har man gangavstand til Hønefoss sentrum, barnehager, skoler, butikker, cafeer etc. Flott friluftsområde nederst på Holttangen med bl.a. bademuligheter og ballplass. Boligen har en eldre standard og det må oppgraderinger og modernisering til for å oppnå dagens krav til standard. Velkommen på visning
- Boligen har generelt en eldre standard, og det må forventes behov for oppgraderinger og modernisering både utvendig og innvendig -

Jørgen Thons vei 25, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 53 kvm
  1. etasje: 101 kvm
  2. etasje: 24 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 99 kvm Entré m/trapp, trapperom kjeller, kjøkken m/spiseplass, stue m/spiseplass, soverom, bad/vaskerom
  2. etasje: 24 kvm Gang m/trapp, stellerom, 2 soverom
  Sekundærrom
  Kjeller: 53 kvm Boder
  1. etasje: 2 kvm Garderobe

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 35 kvm  Tomt
  772m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt som er flat rundt bolig og skrånede ned mot Randselva. Opparbeidet med asfaltert gårdsplass, samt hage med plen, frukttær og diverse beplanting. I hage står det også en enkel redskapsbod. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være noe upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en solrik og meget sentral beliggenhet med kort vei til sentrum og forretninger i Hønengata. Holttangen er et populært villastrøk og huset ligger i rolig omgivelser i blindvei. Kort gangavstand til friluftsområde med bla. badeplass.

  Adkomst
  På Finn.no kan du se kartskisse i annonse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Ved fellesvisninger vil det bli skiltet med Aktiv visningsskilt.

  Bebyggelse
  Eiendommen ligger i et område med tilsvarende bebyggelse

  Barnehage/skole/fritid
  Se www.ringerike.kommune.no for opplysninger om barnehager, fritidstilbud og tjenester.

  Skolekrets
  Ullerål

  Offentlig kommunikasjon
  Se www.brakar.no for opplysninger om holdeplasser og avganger. Til Sentrum stopp tar gåturen ca. 10 minutter.

  Byggemåte
  Enebolig fra 1956 med halvannen etasje og kjeller, tilbygget i 1974 og 1985. Oppført med støpt grunnmur, støpt plate på mark og punktfundamentering. Yttervegger som bindingskonstruksjon i tre og lettporebetong, kledd med stående kledningsbord. Tak som saltakkonstruksjoner i tre, tekket med betong takstein og stål takrenner m/nedløp og beslag

  Sammendrag selgers egenerklæring
  2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. Er mer en 40 år siden så det har vi ikke dokumentasjon på. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Nei 2.2 Er arbeidet byggemeldt? Ja, nytt bad ble byggemeldt (utført tidlig 80 tallet) 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja, kjeller har merker etter dette 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, garasjebygget har lekkasje gjennom tak. Tilbygg (soverom 1 etasje) har hatt lekkasje i tak som er utbedret 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja, har vært registrert mus på kryploftet. Fuktighet i kjeller registrert med litt lukt, men ikke registrert sopp. 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Ligger langt tilbake i tid. Arbeid utført av: Ukjent 11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Nei 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, El anlegget er kontrollert ihht varslet kontroll 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Tetting av lekkasje i tilbygg (soverom 1. etasje). Lagt ny takstein (mange år tilbake). Arbeid utført av: Ukjent

  Innhold
  Boligen består av følgende rom. Kjeller: Gang m/trapp, vaskjekjeller/gang, bad, kjellerstue og boder. 1. etasje: Entré m/trapp, garderobe, trapperom kjeller, kjøkken m/spiseplass, stue m/spiseplass, soverom og bad/vaskerom Loftsetasje: Gang m/trapp, stellerom og 2 soverom

  Standard
  Boligen har noe eldre standard. Modernisering må påregnes. Kjøkken: Kjøkkeninnredning med finerte fronter i tre, laminat benkeplate, nedfelt stål dobbelkum og vinylbelegg på bakvegg over benkeplate. Utstyrt med opplegg for oppvaskmaskin og vedfyrt komfyr. Innredning er beregnet for frittstående hvitevarer. Det er naturlig avtrekk fra kjøkken med lufteventil til pipe. Bad/vaskerom. Bad/vaskerom fra ca 1985. Baderomsplater på vegger og takplater for himling. Fliser på gulv med sokkelfis på gulv. Oppvarming med elektriske varmekabler. Utstyrt med servantinnredning m/nedfelt servant, speil m/tilhørende belysning, klosett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Mekanisk avtrekk med elektrisk avtrekksvifte Bad i kjeller Bad fra byggeår. Gulvbelegg på gulv uten oppbrett(kun plastlist), baderomsplater på vegger og profilerte plastplater for himling. Utstyrt med servantinnnredning, klosett og dusjkabinett. Oppvarming med panelovn. Naturlig ventilasjon med ventil i grunnmur. Innvendige overflater hovedsakelig preget av: Gulv: Tregulv, parkett, gulvbelegg vinylfliser, teppegulv og laminat Vegger: Tapet, malt strie og panel Himlinger: Takplater og malte glatte flater Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Opplistingen er ikke uttømmende og du oppfordres til å lese og sette deg grundig inn i alt salgsmateriell. TG2: Enebolig - Utvendig Taktekking Taket er tekket med betongtakstein og takshingel. Besiktiget fra tak over bad, feietrinn og bakkenivå. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Noen løse shingeltunger registrert. Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales fjernet fordi det forkorter levetiden til tekkingen. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tidspunkt for utskiftning av shingel nærmer seg. Nedløp og beslag Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier og toppbord i treverk. Vurdering av avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Malings/folieflass registrert. Enkelte deformasjoner for renner og nedløp. Slitasje for deler av vindkskier m/toppbord. Overgang mellom takrenne og nedløp var teipet med ducket tape. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Vedlikehold må påregnes. Visuell kontroll av beslag og takrenner, samt rens av takrenner og nedløp anbefales utført årlig. Permanent overgang mellom takrenne og nedløp må etableres der det er brukt teip. Veggkonstruksjon Yttervegger i lettporebetong for opprinnelig del og trekonstruksjoner for tilbygde deler. Yttervegger er kledd med stående kledningsbord utvendig. Eksakt utførelse for isolering er ikke kjent, men yttervegger i lettporebetong ble etterisolert samtidig som den ble kledd utvendig. Vurdering av avvik: Småsprekker i kledning enkelte steder, blant annet i overgang mot vannbrettbeslag over stuevinduer. Her kan det være skader som ikke ble registrert på befaring. Deler av kledning har begrenset lufting. Tiltak: Stedvis vedlikehold og mindre utbedring må påregnes. Det er liten lufting ift. dagens anbefalte løsning, men ikke dårligere enn standarden fra byggeåret. Takkonstruksjon/Loft Tak som saltakkonstruksjon i tre med innredet loftsetasje, knekott og kaldt møneloft. Adkomst til knekott via luker i knevegg. Saltakkonstruksjon i tre over stue. Pultakkontruksjon for tak over bad og soverom med skråhimling. Vurdering av avvik: Ingen inspeksjonsmulighet for møneloft og saltak og tilbygget stue. Begrenset/ingen lufting av knekott. Skråhimling har begrenset, noe som kan gi kondens og fuktskader. Skade som følge av manglende lufting er ikke registrert, men kan være skjult. Misfarging på undertak. Takkonstruksjoner har høyt varmetap ifht. dagens krav. Tiltak: Inspeksjonsmulighet for møneloft og saltak over stue bør etableres. Det anbefales å føre jevnlig tilsyn med takkonstruksjon, spesielt ved større nedbørsmengder og/eller snøsmelting. Vinduer Trevinduer med 2-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak fra 1978. Utvendige sprosser. Trevinduer med 2- og 3-lags isolerglass fra 1985 for tilbygget bad og soverom. Doble vinduer i kjeller fra byggeår. Fire kobla vinduer i stue. Vurdering av avvik: Sprukket glass i indre ramme for ett kjellervindu. Enkelte tettelister var harde/slitt. Enkelte vinduer har kondensmerker. Forventet brukstid er oppnådd, eller nært forestående. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Vinduer har høyt varmetap i forhold til dagens krav. Tiltak: Det er ikke behov for strakstiltak siden vinduene fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader eller punkteringer oppstå på eldre vinduer. Dører Ytterdør i treverk med 2-lags isolerglass fra 1993. Terrassedør i treverk med 2-lags isolerglass fra 2007. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på isolerglass fra 1993 er oppnådd, eller nært forestående. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Alder på dører tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Tiltak: Det er ikke behov for strakstiltak siden dørene fungerer i dag, men ut i fra alder er det påregnelig med utskiftinger. Balkonger, terrasser og rom under balkonger Mot øst er det overbygget terrasseplatting med bordgulv på bjelkelag med ukjent fundamentering. Tak som forlengelse av konstruksjon for del med soverom og bad, der tak har fundamentering med søyle ned til støpt fundament i grunn. Panel med luftesprekker på mot øst og hjørne mot nord. Vurdering av avvik: Slitasje på overflater til gulvbord. Tiltak: Vedlikeholdsarbeider må påregnes. Enebolig - Innvendig Overflater Innvendige overflater hovedsakelig preget av: Gulv: Tregulv. Parkett. Gulvbelegg. Vinylfliser. Teppegulv. Laminat. Vegger: Tapet. Malt strie. Panel. Himlinger: Takplater. Malte glatte flater. Vurdering av avvik: Bruksmerker, riper, hull etter bildeinnfesting, tv og møbler. Påregnelig ved normalt bruk. Stedvis misfarginger på overflater. Slitasje og fuktmerker (antatt etter vasking) på gulv for kjøkken. Tiltak: Det er ikke behov for strakstiltak, men om kjøper har andre brukskrav eller krav til estetikk på overflater så kreves det utbedring eller utskifting. Radon Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i område med særlig høye radonforekomster iht. aktomhetskart til NGU. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted Pipe i teglstein med luftekanal. I kjellerstue er det eldre kamin. I stue er det peisovn m/glass i dør og parafinbrenner. Fliser på gulv under ildsted. Vedfyrt komfyr på kjøkken. Ildfast plate på gulv. Vurdering av avvik: Sprekte fliser på gulv ved ildsted i stue. Slitasje og mindre avskallinger på deler av pipe over tak. Rennemerker fra feierluke. Tørre verdier ved fuktsøk i område. Avvik fra feierrapport datert 13.03.2017: -Hvelv i ildstedet er dårlig. Gjelder ovn på kjøkken. Baderomsplater på skorstein i kjeller. Skorstein kan ikke tildekkes. Tiltak: Det ble forbud med fyring med fossilt drivstoff fra 01.01.2020. Det må påregnes fremtidig behov for vedlikehold av pipe over tak. Baderomsplater mot pipe må erstattes med ubrennbart materiale. Rom under terreng Innvendige utforede vegger på deler av grunnmur. Oppforet gulv i deler av kjellerstue. Vurdering av avvik: Fuktsperre ble ikke brukt under fundamenter for grunnmur og støpt gulv ved byggeåret, fuktopptrekk kan derfor forekomme. Det er utført fuktsøk som indikerer forhøyede fuktverdier i grunnmur. Malingsflass, avskalling og saltutslag på vegg, dette indikerer fuktvandring i vegger. Typisk kjellerlukt registrert. Dette er normalt lukten av sopp- og muggsporer. Ved hulltaking i utforet vegg for kjellerstue ble det registrert skadelige fuktverdier i utforet vegg og råteskader i lekt mot grunnmur. Forhold gis TG3. I oppforet tregulv med det målt grenseverdier for skadelig fukt. Tiltak: Konstruksjoner må åpnes for å avklare omfang av eventuelle fuktskader, utbedring gjøres ut fra hva som avdekkes ved undersøkelse. Det er påregnelig at utforede vegger fra grunnmur må fjernes. På et generelt grunnlag anbefales det å benytte uorganiske materialer som f.eks murpuss med diffusjonsåpen maling på vegger mot terreng i eldre kjellere uten kapillærbrytende sjikt. Innvendige trapper Trapp i lakkert trevirke til loftsetasje. Rekkverk på én side. Håndløper på vegg. Støpt trapp til kjeller med tepper i trinn. Vurdering av avvik: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Slitasje på teppe for trapp til kjeller. Tiltak: Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Innvendige dører Hovedsakelig finerte innvendige dører. Furu fyllingsdør til bad i kjeller. Vurdering av avvik: Noe bruksslitasje for overflater, normalt for alder. Slitasje på vrider/låsekasser. Dør til stellerom i loftsetasje subber i terskel. Tiltak: Justering av dører som subber må påregnes. Våtrom > Overflater vegger og himling Baderomsplater på vegger og takplater for himling. Vurdering av avvik: Det er ikke silikonert tilstrekkelig i underkant av baderomsplater og i overgang mot fliser. Vindu og dør plassert i våtsone. Tiltak: Vindu og og dør er beskyttet mot direkte vannsprut ved dagens bruk grunnet dusjkabinett, men plasseringen i våtsone kan føre til vanninntrengning i veggkonstruksjonen, og forkorte levetiden til vinduet. Vann på veggflater bør unngås. Det bør silikoners i underkant av baderomsplater ved videre bruk. Våtrom > Overflater Gulv Fliser på gulv med sokkelfis på gulv. Oppvarming med elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Lokalt fall rundt sluk. Øvrig gulv er tilnærmet flatt med noen lokale variasjoner. Det er målt 10 mm høydeforskjell fra topp slukrist til flislagt gulv ved terskel til soverom. Kravet er 25 mm Bevegelsesfuger benyttes for å redusere faren for sprekker og heftbrudd i flisbelegget. Bevegelsesfuger skal alltid brukes i overganger mellom gulv, vegg og himling, ved hjørner og sprang, og rundt søyler og andre typer gjennomføringer. Flere steder på våtrommet er det ikke brukt bevegelsesfuger. Flere gulvfliser med sprekker registrert. Noen mindre avskallinger på fliser. Tiltak: Vann på gulvflater må unngås. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt Plastsluk. Membran: Ukjent type membran/tettesjikt og baderomsplater. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Utførelse for eventuell membran ikke kjent/dokumentert. Eventuell membran er utlevd normal levetid. Det var ingen synlig membran i sluk. Sluk var ikke rengjort noe som gjorde mulighet for besiktigelse begrenset. Tiltak: Bruk av dusjkabinett er en forutsetning for videre bruk av våtrom, da vann på overflater bør unngås. Våtrom er modent for full oppgradering. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning Utstyrt med servantinnredning m/nedfelt servant, speil m/tilhørende belysning, klosett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Vurdering av avvik: Mindre fuktsvelling i bunnplate for servantinnredning. Mangelfull innfesting for én front til innredning. Rust i nedkant av speil. Tiltak: Utbedring av innfesting for front må påregnes. Ellers er det ikke behov for strakstiltak siden innredningen fungerer for dagens eier, men ut ifra alder kan utskiftninger påregnes. Våtrom > Ventilasjon Mekanisk avtrekk med elektrisk avtrekksvifte. Vurdering av avvik: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kjøkken > Overflater og innredning Kjøkkeninnredning med finerte fronter i tre, laminat benkeplate, nedfelt stål dobbelkum og vinylbelegg på bakvegg over benkeplate. Utstyrt med opplegg for oppvaskmaskin og vedfyrt komfyr. Innredning er beregnet for frittstående hvitevarer. Vurdering av avvik: Fuktktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Innredning har enkelte bruksmerker. Påbegynnende fuktsvellinger i underkant av benkeplate over plass til oppvaskmaskin/kum. Benkeplate har svikt/skade i bakkant av kum grunnet fuktskade. Tiltak: Avhengig av bruksmønster og krav til estetikk av kjøper kan det være påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Ingen strakstiltak er nødvendig. Kjøkken > Avtrekk Det er naturlig avtrekk fra kjøkken med lufteventil til pipe. Vurdering av avvik: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner Vannledninger Synlig plast hovedvannledning med stoppekran og vannmåler. Synlige vannføringer i: Kobber/metall. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Synlige avløpsrør i: Plast. Soil/støpejern. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Eldre støpejernsrør er utsatt for rust/gjengroing som vil kunne føre til lekkasjer/tilstopping. Tiltak: I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Ventilasjonen består av mekanisk og naturlig avtrekk. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv lufting med vinduer. Brukt luft suges ut av mekanisk avtrekk eller naturlig oppdrift. Mekanisk avtrekk fra bad. Vurdering av avvik: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Varmtvannsbereder på ca. 200 liter fra 2012. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Elektrisk anlegg Sikringsskap med 1-fas hovedsikringer og skrusikringer for kurser. Jordfeilbryter for én kurs. Skjult og åpent elektrisk anlegg. 1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Ukjent. 2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja 3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja, samsvarserklæringer er ikke fremvist. Antar at arbeid med jordfeilbryter til bad og stikkontakt til varmepumpe er utført etter 1999. 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei, det lokale el-tilsyn utfører tilsyn med elektriske anlegg etter instruks fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Intervallene på disse tilsynene vil i fremtiden være avhengig av lokale risikovurderinger. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Kontrollene er stikkprøvebasert og medfører ingen godkjenning. Uavhengig av opplysningene ovenfor kan vi derfor ikke gi noe garanti for at anlegget er uten feil/mangler, eller tilpasset dagens bruksmønster. Vi anbefaler at det utføres privat el-kontroll ved eiendomsoverdragelser. 6.Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Nei. Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank 10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei 14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei 6.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Kommentar: Takstmann er ikke el.fagmann, teknisk vurdering er begrenset. Da det ikke er fremvist samsvarserklæringer på alle arbeider utført etter 1.1.1999, kreves det iht. NS3600 anbefaling om utvidet el-kontroll. Dette er også en generell anbefaling på eldre anlegg. Tomteforhold > Drenering Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng. Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår. Registrert svart masse utvendig på grunnmur, dette kan være gudrong (smøreprodukt). Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Fuktsikringen har oppnådd forventet brukstid og det kan ikke forventes dreneringen har tilfredsstillende effekt. Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av fuktsikring ikke automatisk gjør at fukt forsvinner da det må påregnes kapillærsug fra grunnen. Før eventuell drenering bør det utføres tiltak for å føre takvann bort fra grunnmurskonstruksjonen. Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Ved redrenering bør grunnmur samtidig isoleres utvendig. Grunnmur og fundamenter Grunnmur i betong/sparesteinsbetong. Grunnmur er delvis innkledd innvendig, begrenset inspeksjonsmulighet. Støpt plate på mark for tilbygg med bad og soverom. Støpte pilarer i grunn for tilbygg med stue. Vurdering av avvik: Avskallinger på grunnmur registrert. Eldre betong kan ha redusert kvalitet. Spor etter tidligere reperasjoner i puss. Det er tegn til at det har vært større setning for punktfundamenter, spesielt mot hjørne av konstruksjonen. Forhold gis TG 3. Tiltak: Stedvis utbedringer av puss må påregnes. Utbedring/stabilisering av punktfundamentering for stue må påregnes for å hindre videre bevegelser. Kostnadsestimat vil avhenge av konklusjon fra videre undersøkelser og vil kunne variere. Terrengforhold Flat/skrånende tomt. Deler av tomt skråner ned mot Randselva. Vurdering av avvik: Stedvis manglende fall på terreng fra bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra fundamentene. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra fundamentene). Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann. Det er tegn til at det var vært setninger i terreng ved skråning ut mot storelva. Tiltak: Terrengjusteringer må påregnes. Utvendige vann- og avløpsledninger Synlige vannrør i: Plast. Alder ikke kjent. Utvendige avløpsrør i: Soil/støpejern. Fra byggeår. Boligens vann- og avløpssystem er tilkoblet det kommunale anlegget. Vurdering av avvik: Utvendige vann- og avløpsrør begynner å bli gamle og har oppnådd forventet brukstid. Disse kan være utsatt for gjengroing, korrosjon, setninger og redusert gjennomstrømming. Det er derfor påregnelig med skader på eldre avløpsanlegg. Når rørene må skiftes er vanskelig å angi eksakt, men utbedringer eller utskifting av anlegget må påregnes. Tiltak: Det er ikke behov for strakstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. TG3 Branntekniske forhold Brannvarslere på batteri i 1. etasje og loftsetasje. Brannslukningsapparat kontrollert i 2011. 17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja, utskiftning av brannslukningsapparat må påregnes. 19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 20.Er det skader på røykvarslere? Nei Kostnadsestimat: Under 10 000 Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Gulvkonstruksjon i tre for tilbygg med stue. Etasjeskillere i tre. Støpt gulv i kjeller. For 1. etasje ble det målt ca. 20 mm høydeforskjell i stue over en lengde på ca. 2 m og totalavvik i rommet på ca. 53 mm. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevheter vurderes å av årsak i fundamentering for tilbygg med punktfundamentering. Støpt gulv i kjeller er grovstøpt og har ujvenheter, Avvik er ikke målt, da dette ikke vurderes hensiktsmessig. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Før eventuell oppretting av konstruksjonen må det utføres videre undersøkelser vedrørende fundamentering. Kjeller > Bad > Generell Bad fra byggeår. Gulvbelegg på gulv uten oppbrett(kun plastlist), baderomsplater på vegger og profilerte plastplater for himling. Utstyrt med servantinnnredning, klosett og dusjkabinett. Oppvarming med panelovn. Naturlig ventilasjon med ventil i grunnmur. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke sluk i gulv. Rommet har ikke utførelse som vanntett våtrom. Det er montert baderomsplate på pipe, dette er et avvik. Tiltak: Full oppgradering må påregnes for videre bruk. Kostnadsestimat er gitt for full oppgradering. Ubrennbart materiale mot pipe må benyttes ved oppgradering. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tilliggende konstruksjoner våtrom Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Vurdering av avvik: Forhøyede fuktverdier i grunn mot terreng. Tiltak: Kapillærsug fra grunn må hensyntas ved en eventuell oppgradering. Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Plan for 1. etasje stemmer overens med byggegodkjente tegninger. Hoveddel av plan for kjeller er endret. Det var ikke inntegnet stellerom/servantrom på tegninger for loftsetasje. Overbygget terrasse var ikke inntegnet på fasadetegninger. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja Kjeller er ikke godkjent eller omsøkt til varig opphold. Garasje Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Endret takvinkel på bygget. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2020: Ny luft-til-luft varmepumpe.

  TV/Internett/bredbånd
  Get for TV og internett.

  Parkering
  På gårdsplass

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Polisenummer
  5381917

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i område med særlig høye radonforekomster iht. aktomhetskart til NGU

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,00))   114 542,- (Omkostninger totalt)   4 014 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedfyring og strøm. Hovedsakelig ved hjelp av: Ildsteder, luft-til-luft varmepumpe fra ca 2020, gulvvarme og panelovner. Varme i gulv for bad. Varmtvannsbereder på ca. 200 liter fra 2012. Dato for siste kontroll av pipe/ildsted: 13.03.2017 Dato for siste feiing: 23.06.2022

  Energiklasse
  F

 • Info kommunale avgifter
  Renovasjonsgebyr kr 4 747,64 for 2023. Årlig gebyr for ildsted påkoblet skorstein kr 558 inkl. mva. pr. skorstein/skorsteinsløp

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at Ringerike kommune i løpet av 2022 har foretatt ny taksering av eiendomsskatt som gjelder fra 2023. For boliger hvor kommunen har mottatt boligverdi (markedsverdi) fra Skatteetaten har kommunestyret vedtatt at boligverdien skal danne grunnlaget for utregning av eiendomsskatten. Satsen for eiendomsskatt for boligeiendommer i Ringerike er 2,5 promille av 70% av boligverdien med fradrag av 1,1 million.

  Formuesverdi primær
  841411

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3029080

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdien er oppgitt av Skatteetaten.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett mv.

  Info vannavgift
  Boligen har egen vannmåler. Vann og kloakkavgift faktureres etter forbruk og faktura fordeles på 3 terminer. Pris pr m3 vann/avløp kr 130 inkl mva for 2023.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3007/317/484: 18.12.1953 - Dokumentnr: 3209 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:317 Bnr:383 Bestemmelse om garasje/parkering 07.11.1954 - Dokumentnr: 33 - Bestemmelse om deleforbud Med flere bestemmelser 18.08.1951 - Dokumentnr: 1860 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3007 Gnr:317 Bnr:461 01.01.2020 - Dokumentnr: 124549 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0605 Gnr:317 Bnr:484 18.12.1953 - Dokumentnr: 3209 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:3007 Gnr:317 Bnr:483 Bestemmelse om garasje/parkering Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved inngivelse av bud aksepteres disse av budgiver/kjøper. Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest for tilbygg til enebolig er gitt 05.12.1974. Godkjent søknad om oppføring av garasje 17.06.1957. Godkjent søknad om oppføring tilbygg til enebolig 18.05.1963. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til garasje 25.04.1969. Godkjent melding om fasadeendring 07.10.1985. Ferdigattest foreligger ikke. Det er ikke lenger mulig å be om ferdigattest på bygninger/tiltak det er søkt om før 1. januar 1998 i hht. Plan og bygningsloven § 21-10.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boliger i henhold til reguleringsplan 3007 7 Hønefoss vedtatt 18.02.1956) Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen vedtatt 05.09.2019 er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende Friområde - Nåværende Krav vedrørende infrastruktur

  Adgang til utleie
  Boligen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,00))   114 542,- (Omkostninger totalt)   4 014 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  114542

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon på kr. 55 000 for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke Tilretteleggingsgebyr kr 14 900 Markedsføringspakke kr 21 900 Innhenting av opplysninger kr 6 600 Oppgjørshonorar kr 6 900 Visninger kr 2 900 pr stk Sikkerhetsstillelse kr 2 900 Vederlag for arbeid med heftelser pr stk kr 500 Grunnboksutskrift pr stk kr 350 Servitutter pr stk kr 350 Pantedokument med urådighet - Statens Kartverk kr 585 Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 2 900,- pr. time begrenset oppad til kr. 29 000,- Alle beløp er inkl. mva.

Kari-Beate Myhre

Megler

Kari-Beate Myhre

91 62 43 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev