aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Klekkenveien 8! Presentert av Kari-Beate Myhre for Aktiv Eiendomsmegling Hønefoss

Hønefoss Klekkenveien 8

Stor enebolig med 2 hybelleiligheter - Landlig beliggenhet i gangavstand til Hønefoss - Romslig tomt - Gode solforhold

 • BRA 294 m²
 • OMKOSTNINGER166 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 456 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 939
 • AREALP-rom 262 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 486 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 6 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  150 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  166 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 456 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Boligen har en innholdsrik god planløsning med følgende romfordeling:

2. etasje:
Hall, kjøkken, bad/wc/vaskerom, 3 soverom og stue med utgang til overbygget veranda.

Del av 1.etg. mot vest:
Felles trappegang, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og stue med utgang til overbygget terrasse.

Del av 1.etg. mot øst:
Felles trappegang, kjøkken, soverom, wc, bad/vaskerom og stue.

Kjeller:
Trappegang, bad/wc/vaskerom, soverom, stue og boder.

Bodplass i kjeller og på loft.

Dobbel garasje fra 2005.
Velkommen inn til boligens 2. etasje

Klekkenveien 8, Viken

 • 2. etasje:
  Gulv
  Fliser på bad. Laminatgulv i hall og ett soverom. I øvrige rom er det parkett.

  Vegger
  Fliser på bad. I øvrige rom er det malt tapet.

  Himling
  Panel med downlights i stue og bad. I øvrige rom er det takplater og trektetak.

  Kjøkken
  Hvit kjøkkeninnredning med profilerte fronter fra begynnelsen av 2000. Opplegg for oppvaskmaskin. Fliser over benk.

  Bad
  Flislagt bad som er utstyrt med hvit innredning, vask, dusjkabinett, toalett og opplegg for oppvaskmaskin.


  Del av 1. etasje mot vest
  Gulv
  Fliser på bad. I øvrige rom er det laminatgulv.

  Vegger
  Fliser på bad. Malt tapet på kjøkken. I øvrige rom er det panel.

  Himling
  Panel på bad. I øvrige rom er det takplater og trektetak.

  Kjøkken
  Hvit kjøkkeninnredning med profilerte fronter.

  Bad
  Flislagt bad fra ca. 2004 som er utstyrt med varmekabler, hvit innredning, vask, dusjhjørne, toalett og opplegg for oppvaskmaskin.


  Del av 1. etasje mot øst
  Gulv:
  Fliser på bad. Laminatgulv på soverom og i stue. I øvrige rom er det vinylbelegg.

  Vegger:
  Malt panel på bad. I øvrige rom er det malt tapet.

  Himling:
  Malt panel på bad. Takplater i hall. I øvrige rom er det malt gips.

  Kjøkken
  Kjøkkeninnredning fra ca. 2000.

  Bad
  Badet er utstyrt med hvit innredning, vask, dusjkabinett og opplegg for oppvaskmaskin.

  Hybel i kjeller
  Gulv
  Fliser på bad. I øvrige rom er det laminatgulv.

  Vegger
  Fliser på bad. Malt panel i trappegang og stue. I øvrige rom er det malte flater.

  Himling
  Gips på bad. I øvrige rom er det malt panel.

  Kjøkken
  Det er kjøkkenkrok i stue

  Bad
  På badet er det vask og toalett. Det er opplegg for vaskemaskin og dusj.


  Ventilasjon
  Bygningen har naturlig ventilasjon med ventiler i yttervegger og el. avtrekksvifte i bad med unntak av bad i hybel

  Vannledninger
  Bolig har røropplegg med noe forskjellig alder og utførelse, i hovedsak kobberrør og noe rør-i-rør opplegg.

  Avløpsrør
  Det er avløpsrør av støpejern og avløpsrør i plast i bolig. I hovedsak er det plastrør, antatt fra starten av 2000 tallet. I kjeller har nåværende eier montert 2 stk. pumpekummer for avløp. Pumpekum i bod mot vest for bad i hybel og pumpekum i bod mot øst antas å være tilkoblet bunnledninger under kjellergulv. Avløp ut av kjeller er ført til kommunalt nett. Avløp har eldre soil-luftinger ført over tak til luftehatter

  Elektrisk
  Det er totalt 3 sikringsskap i kjeller og ett i trappegang i 2. etasje. Det er en strømmåler for 2 etasje og en for 1. etasje og kjeller, med bimåler for leilighet mot haug i 1. etasje og for hybelleilighet. Fordeling av strøm for fellesrom/områder er ikke kjent.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:
  - Avvik som kan kreve tiltak

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Det er ikke montert snøfangere iht. til forskriftskrav ved legging av ny takstein i 2004.

  Tiltak:
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Stigetrinn for feier må monteres.
  - Det bør monteres snøfangere på hele taket iht. dagens forskriftskrav, minimum for tak ved inngangsparti.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke synlig lufting mellom vegg og kledning. Dette var vanlig utførelse tidligere.
  - Generelt er det noe slitasje, sprekker etc. på kledning.

  Tiltak:
  - Generelt vedlikehold.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Vurdering av avvik:
  - Loft har ingen ventilering med unntak av små ventiler i gavler. Det er ikke registrert avvik som følge av manglende lufting.

  Tiltak:
  - Det er ingen synlig tegn til fuktproblemer på loft, men det anbefales å føre regelmessig tilsyn med loft og eventuelt utbedre ventilering.

  Utvendig > Dører
  Vurdering av avvik:
  - Dører har noe slitasje merker etc., normal funksjon.

  Tiltak:
  Det er ikke behov for tiltak utover normalt vedlikehold.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Overflater er generelt slitt og det er behov for vedlikehold.

  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Overflater
  Vurdering av avvik:
  - Ved befaring var alle rom i bruk og det var mye inventar etc. som dekket til overflater. Det må påregnes noe varierende slitasje.

  Tiltak:
  - Det må påregnes at det er behov for noe oppussing.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Vurdering av avvik:
  - Det må påregnes at utførelse av etasjeskillere ikke tilfredsstiller forskriftskrav for flermannsbolig, slik dagens planløsning er med 4 leiligheter.

  Tiltak:
  - Det er ikke forutsatt at bolig vurderes ut fra dagens bruk og utbedring av etasjeskiller opp til dagens forskriftskrav er derfor ikke relevant.

  Innvendig > Radon
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Vurdering av avvik:
  - Det understrekes at påforet kjellervegg er en konstruksjon utsatt for fukt og at det er viktig at grunnmur er fuktsikret utvendig. Takvann fra avløp er ikke ført bort fra grunnmur på hjørne mot innkjøring.

  Tiltak:
  - Takvann bør ledes i rør bort fra grunnmur for hushjørne mot innkjøring og for hushjørne mot syd.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet for kjellertrapp og trapp til 2. etasje. Loftstrapp har bratt utførelse og det er ikke rekkverk eller håndløper. Trapper antatt fra byggeår med normal slitasje.

  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring til dagens forskriftskrav, men det anbefales å montere håndløpere i trapper.

  Innvendig > Innvendige dører
  Vurdering av avvik:
  - Noen dører er fra byggeår og noen er montert på starten av 2000 tallet.

  Tiltak:
  - Det er ikke registrert forhold som krever utbedring. For dører inn til bad anbefales det å etablere luftespalte/ventil i dørblad.

  Innvendig > Andre innvendige forhold
  Vurdering av avvik:
  - Brannsikring vedrørende gjennomføring av rør er ikke mulig å kontrollere

  Tiltak:
  - Det bør sjekkes om gjennomføring er utført iht. forskriftskrav.

  1. Etasje leilighet vest > Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Overflater med normal slitasje. Det er ikke vanntett utførelse mellom vannskap i vegg og fliser

  Tiltak:
  - Det bør fuges med silikon mellom vannskap og fliser

  1. Etasje leilighet vest > Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

  Fall fra topp slukrist til flis ved dørstokk er målt til 13 mm. Det er tett sokkel for dusjhjørne, slik at eventuelt lekkasjevann vil demmes opp og kunne føre til at vann lekker ut ved dørterskel.

  Tiltak
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

  1. Etasje leilighet vest >Våtrom >Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

  Tiltak:
  - Bad fungerer og det er ikke påvist forhold som krever tiltak, utover fuging rundt vannskap i vegg.

  1. Etasje leilighet vest > Våtrom > Sanitærutstyr og innredning> Bad
  Vurdering av avvik:
  Ved befaring var det skade på toalett.

  Tiltak:
  - Eier opplyser at toalett blir byttet ut, eventuelt utbedret.

  1. Etasje leilighet vest > Våtrom >Ventilasjon > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

  Tiltak:
  - Det bør etableres tilluft til våtrommet.

  2. Etasje > Våtrom > Overflater Gulv> Bad/vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

  Overflater var ikke rengjort og det var vanskelig å sjekke eksakt tilstand på fuger etc. Bom på fliser i dusj. Generelt var det behov for rengjøring av overflater og da spesielt i dusj.

  Tiltak:
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Våtrommet fungerer, men det anbefales å utbedre gulv med fall og nytt membransjikt, eventuelt montere automatisk vannstopp for vanntilførsel til bad med føler på gulv, som vil stenge av vann ved en eventuell lekkasje. Behov for rengjøring av overflater og eventuell utbedre fuger. Fliser med bom bør utbedres om det oppdages sprekker i fuger.

  2. Etasje > Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt> Bad/vaskerom
  Vurdering av avvik:
  Slukrist sitter ikke i senter av senter av sluk og sluk er vanskelig å rengjøre. Utførelse for membran er ikke kjent.

  Tiltak:
  - Det antas at det ikke er nødvendig å foreta seg noe med sluk, eventuelt må fliser fjernes og slukrist plasseres i senter over sluk.

  2. Etasje > Våtrom > Sanitærutstyr og innredning> Bad/vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Ved befaring var utstyr dårlig rengjort og det var vanskelig å se mindre feil etc.

  Tiltak:
  - Rengjøring av utstyr.

  1. Etasje leilighet vest > Kjøkken > Overflater og innredning> Kjøkken m/dør fra felles gang
  Vurdering av avvik:
  - Det er noe fuktmerker på overflater, for øvrig normal slitasje.

  Tiltak:
  - Ikke behov for tiltak.

  2. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning> Kjøkken
  Vurdering av avvik:
  - Det er noe fuktmerker på overflater, for øvrig normal slitasje.

  Tiltak:
  - Ikke behov for tiltak.

  Kjeller > Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
  Vurdering av avvik:
  Fuktmerker og slitasje på overflater. Skade på sokkel.

  Tiltak:
  - Generelt er det behov for oppussing av innredning.

  1. Etasje leilighet øst > Spesialrom > Teknisk anlegg > WC
  Vurdering av avvik:
  - WC rom har soilavløp fra byggeår. Soil har alder som tilsier at det kan oppstå behov for utskifting av rør.

  Tekniske installasjoner> Vannledninger
  Vurdering av avvik:
  - Deler av røropplegg for vannføringer i kjeller har manglende utførelse for innfesting.

  Tiltak:
  - Det anbefales at rørlegger/fagmann sjekker tilstand på røropplegg og at eventuelt utbedrer avvik.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Vurdering av avvik:
  - Takstmann har ikke vurdert teknisk løsning og tilstand på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsrør med soil utførelse (jernrør).

  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner> Ventilasjon
  Vurdering av avvik:
  - Ventilasjon for bad i hybelleilighet i kjeller bør utbedres. Generelt er det noe lite ventiler for å sikre tilstrekkelig luftskifte. Spesielt gjelder dette leilighet i 2. etasje.

  Tiltak:
  - Montere flere ventil i yttervegger og avtrekksventilasjon for bad i hybelleilghet i kjeller.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner> Varmtvannstank
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

  Bereder fra 2018 i kjellerbod er tilkoblet med stikkontakt. I 2010 innførte NEK et krav om direkte påkobling på varmtvannsberedere over 2000 W, og i 2014 ble kravet senket til1500 W 200 liter beredere i kjellerboder har ikke avløp fra sikkerhetsventil, men avrenning direkte til gulv.

  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Andre tiltak:
  - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring for bereder i kjellerboder og for bereder fra 2018 må det monteres fast el. tilkobling.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner> Elektrisk anlegg
  Det er totalt 3 sikringsskap i kjeller og ett i trappegang i 2. etasje. Det er en strømmåler for 2 etasje og en for 1. etasje og kjeller, med bimåler for leilighet mot haug i 1. etasje og for hybelleilighet. Fordeling av strøm for fellesrom/områder er ikke kjent.

  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs. en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  - Nei

  2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  - Ukjent

  3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I så fall etterspør samsvarserklæring.
  - Ja, Det foreligger ikke samsvarserklæring i sikringsskap, boligmappa er ikke sjekket.

  4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  - Nei

  5. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  - Ukjent

  6. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av
  varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  - Ukjent

  7. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  - Ukjent

  8. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  - Ukjent

  9. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  - Ukjent

  10. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  - Ja

  Takstmann har begrenset kompetanse til å vurdere tilstand på el. anlegg. Det anbefales at det foretas en kontroll av el. anlegg ved omsetning av bolig, så fremt det ikke foreligger en el-tilsynsrapport, foretatt siste 5 år, og denne kan fremvises.

  Det foreligger kursfortegnelse, men det er ikke kjent om disse er korrekte.

  Tomteforhold > Drenering
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vurdering av avvik:
  - Det må påregnes at mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann og avløpsledninger.

  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Forhold som har fått TG3:

  Utvendig > Vinduer
  Vurdering av avvik:
  - Vinduer har betydelig slitasje utvendig og maling har flasset av på deler av utvendig karm, i hovedsak i underkant av vindu mot vannbrett.

  Tiltak:
  - Vinduer trenger grundig vedlikehold utvendig.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 00

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Vurdering av avvik:
  - Eier opplyser at feieluke ikke er funnet og at denne kan ha blitt dekket til ved oppussing av bolig før eier overtok eiendommen. Det er ikke feietrinn/stige fra takfot til pipe.

  Tiltak:
  - Feietrinn må monteres og opprinnelig feleluke må påvises, eventuelt blendes og etablere ny feieluke, hvis opprinnelig luke ikke lar seg benytte.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > 1. etasje > Leilighet øst > Bad > Generell
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Flislagt gulv i bad har ikke vanntett utførelse. Bad fungerer ved bruk av dusjkabinett, men gulv har ikke vanntett utførelse og det er bom under noen fliser. Noen fliser er byttet ut med fliser med annen farge.

  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Våtrommet har behov for utbedring.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  2. Etasje > Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Gulv har ikke tett utførelse ved dør. Sluk under dusjkabinett var delvis tilstoppet ved befaring og ble ikke undersøkt.

  Tiltak:
  - Utbedring slik at bad får vanntett utførelse.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Kjeller > Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
  Vurdering av avvik:
  - Kjøkkenventilator mangler avkast eller kullfilter.

  Tiltak:
  - Montere kullfiltersats/avkast.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  - Ja

  Tomteforhold > Oljetank
  Vurdering av avvik:
  - Det foreligger krav om sanering av oljetank. Nedgravde oljetank som ikke er i bruk skal saneres iht. til kommunale retningslinjer.

  Tiltak:
  -Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 • Eiendommen ligger i etablert boligområde på Vesterntoppen ca. 2,5 km fra Hønefoss sentrum. Fra Vesterntoppen er det gangvei til sentrum. Eiendommen har gode solforhold og utsyn til omkringliggende områder

  Avstander med bil:
  Ca. 3 min til Hønefoss.
  Ca. 35 min til Sandvika.
  Ca. 45 min til Oslo.
  Ca. 50 min til Gardermoen.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Fra Hønefoss kjører man mot Klekken. Etter toppen på Vesternbakken kjører man ca. 200 meter og boligen ligger da på venstre hånd
 • Bolig er oppført med kjeller, 1. og 2. etasje og loft. Byggeår 1939. Bolig er registrert som enebolig, men er opprinnelig bygget og vært i bruk som horisontaldelt 2-mannsbolig. Tidligere eier foretok en ombygging av bolig med oppdeling av leilighet i 1. etasje til to hybelleiligheter, samt etablering av hybelleilighet i kjeller. Bolig er i dag å betegne som enebolig med 2 stk. hybelleiligheter og hybel i kjeller. Ombygging av 1. etasje til 2 leiligheter er ikke byggesøkt/godkjent og ved etablering av hybelleilighet har det vært kontakt med kommunen, men det ble den gang informert fra kommunen at etablering av hybelleilighet ikke vil kunne godkjennes.

  Yttervegger
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon med stående bordkledning. Vegger og kledning antatt fra byggeår.

  Yttertak:
  Takkonstruksjon i tre med kaldloft. Undertak av trebord. Det er lagt tregulv på hele loft. Adkomst med trapp i trapperom fra trappegang i 2. etasje. Veranda med taker oppført som tilbygg. Tak utført med takverk i tre og lite loft uten adkomst.

  Takrenner med nedløp, beslag og luftehatter i lakkert stål. Antar nytt i 2004 samtidig med legging av ny takstein. Undertak er ikke sjekket, men det antas at dette ble utbedret med ny tekking når det ble lagt ny takstein.

  Vinduer:
  Vinduer i gang og boder i kjeller er type doble vinduer i malt tre fra byggeår. Øvrige vinduer er i malt tre med 2-lags isolerglass, montert ca. 2000. Vinduer i hybel i kjeller noe nyere.
 • 1. etasje leilighet øst
  BRA: 51 m²
  P-ROM: 51 m²

  1. etasje leilighet vest
  BRA: 41 m²
  P-ROM: 41 m²

  Felles trapperom 1. etasje
  P-ROM: 9 m²

  2. etasje
  BRA: 103 m²
  P-ROM: 103 m²

  Kjeller
  BRA: 90 m²
  P-ROM: 58 m²
  S-ROM: 32 m²

  Totalt
  BRA: 294 m²
  P-ROM: 262 m²
  S-ROM: 32 m²

  Garasje
  BRA: 45 m²

  Alle rom i 1.etg. og 2.etg.er P-ROM
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming består av vedfyring og strøm

  Dato for siste kontroll av pipe/ildsted: 11.04.2011. Dato for siste feiing: 19.09.2021
 • Flat tomt opparbeidet med gruset parkering/gårdsplass og hage med plen og div. beplantning. Frittliggende terrasseplatting i hage
 • I garasje og på gårdsplass
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Offentlig vei
 • Formuesverdi som primærbolig kr. 793 071,- pr. 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 855 054,- pr. 31.12.20
 • Eiendomsskatt kr 6417,- årlig.

  Vann og kloakkavgift faktureres etter forbruk og faktura fordeles på 3 terminer. Pris pr m3 vann/ avløp kr. 90,- inkl. mva. for 2022.

  Renovasjonsgebyr faktureres fra HRA og utgjør kr. 12 396,80 pr. år. Renovasjonsfaktura blir utsendt i mars og september. Årsbeløpet viser beregnet avgift for hele året basert på nåværende avtale. Beløpet kan bli endret i løpet av året hvis størrelsen på beholdere endres.

  Årlig gebyr for ildsted påkoblet skorstein kr 469 inkl. mva. per skorstein/skorsteinsløp.
 • I tillegg til kommunale avgifter påløper kostnader til bl.a. strøm, forsikringer, vedlikehold, TV/internett mm.
 • Ferdigattest foreligger ikke. Det er ikke lenger mulighet å be om ferdigattest på bygninger/tiltak det er søkt om før 1. januar 1998 hit. plan og bygningsloven § 21-10. Det er gitt igangsettingstillatelse til oppføring av garasje den 26/4-2005.

  Bolig er oppført med kjeller, 1- og 2. etasje og loft. Byggeår 1939. Bolig er registrert som enebolig, men er opprinnelig bygget og vært i bruk som horisontaldelt 2-mannsbolig. Tidligere eier foretok en ombygging av bolig med oppdeling av leilighet i 1. etasje til to hybelleiligheter, samt etablering av hybelleilighet i kjeller. Bolig er i dag å betegne som enebolig m/ 2 stk hybelleiligheter og hybel i kjeller. Ombygging av 1. etasje til 2 leiligheter er ikke byggesøkt/godkjent og ved etablering av hybelleilighet har det vært kontakt med kommunen, men det ble den gang informert fra kommunen at etablering av hybelleilighet ikke ville kunne godkjennes.
 • Boligen kan i sin helhet leies ut til boligformål.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1940/649-1/23 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.

  Meglers kommentar: Dokumentet finnes ikke i arkivet hos Kartverket

  1957/3099-1/23 SKJØNN
  Bestemmelse om veg

  Meglers kommentar: Dokumentet finnes ikke i arkivet hos Kartverket

  1998/5393-1/23 JORDSKIFTE
  Grensegangssak

  Meglers forklaring: Grensegang. Dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

  Rettigheter på 3007-95/1
  1939/1587-1/23 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
  Knr:3007 Gnr:95 Bnr:52

  Meglers kommentar: Dokumentet finnes ikke i arkivet hos Kartverket
 • Eiendommen er uregulert. Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen vedtatt 05.09.2019 er avsatt til boligbebyggelse - nåværende med krav vedrørende infrastruktur.
 • Gnr. 95 Bnr. 52 i Ringerike kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13 900,-, oppgjørshonorar kr 5 500,- og visninger kr 2 900, - (1 gratis). Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2 900,- pr. time begrenset oppad til kr. 29 000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ansgar Sigvart Jenssen
Kari-Beate Myhre

Megler

Kari-Beate Myhre

91 62 43 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev