aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ludvig Grønvolds vei 9B - En ærverdig og stor enebolig på Follumåsen
Velkommen til Ludvig Grønvolds vei 9B - En ærverdig og stor enebolig på Follumåsen

HØNEFOSS Ludvig Grønvolds vei 9B

Stor og sentrumsnær villa med fantastisk utsikt og gode solforhold - Flott tomt på 2,9 mål - 5 soverom - Garasje

 • kr 6 300 000
 • BRA 327 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 6 300 000
 • Omkostningerkr 174 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 474 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1948
 • Soverom5
 • ArealP-rom 193 m²
 • Tomt2 968.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 6 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 157 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 300 000,00))   174 542,- (Omkostninger totalt)   6 474 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
- Plantegning 1. etasje -
Velkommen til Follumåsen og Ludvig Grønvolds vei 9B. En meget flott eiendom med en attraktiv og sentrumsnær beliggenhet. Boligen er fra 1947 med to fulle etasjer og kjeller, bygget som underdirektørbolig for Follum - tegnet av arkitekt Harald Klem. Boligen har et primærareal på 193 kvm og inneholder bl.a. to stuer, spisestue, kjøkken, bad og fem soverom. Det er rikelig med lagringsplass/boder i boligen. Eiendommen ligger på en høyde med nydelig utsikt og gode solforhold. Tomten er i underkant av 3 mål, og er pent opperbeidet med plen og beplantning. Deler av tomt fremstår som skrånet naturtomt med lyng og furutrær Dette er en svært spennende eiendom som må sees for riktig inntrykk.
- Stor selskapsstue tilpasset sosialt liv, med utgang til støpt terrasse mot øst -

Ludvig Grønvolds vei 9B, Buskerud

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 99 kvm
  1. etasje: 111 kvm
  2. etasje: 84 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 109 kvm Vindfang, toalettrom, hall m/trapp, gang, kjøkken, kjøkkenvindfang, spisestue, stue, bibliotek
  2. etasje: 84 kvm Bad, gang m/trapp, 5 soverom
  Sekundærrom
  Kjeller: 99 kvm Trapperom, gang, 4 boder, 2 ganger/boder, vaskekjeller, bod/arkivrom, teknisk rom
  1. etasje: 2 kvm Trapperom kjeller

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 33 kvm Bod, garasjerom  Tomt
  2968.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca 2968,5 m². Opparbeidet med gruslagt gårdsplass, samt stor hage med plen, bærbukser, blommetre og annen diverse beplantning. Deler av tomt fremstår som skrånet naturtomt med lyng og furutrær. Fin utsikt og gode solforhold.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et etablert og rolig boligområde i Follumåsen med spredt begbyggelse. Kort vei til Hønefoss sentrum, samt skoler og barnehage. Fine turområder i nærområdet. Bussforbindelse til Hønefoss sentrum ved Soknedalsveien. Avstander med bil: Ca. 60 min til Oslo Ca. 5 min til Hønefoss sentrum Ca. 60 min til Gardermoen.

  Adkomst
  På finn.no kan du se kartskisse i annonse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Ved fellesvisninger vil det bli skiltet med Aktiv visningsskilt.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Skoler i nærheten Veien skole (1-7 kl.) 9 min gangavstand Veienmarka ungdomsskole (8-10 kl.) 20 min gangavstand Ringerike videregående skole 6 min kjøreavstand Hønefoss videregående skole 9 min kjøreavtand Barnehager i nærheten Veien barnehage 18 min. gangavstand Hønefoss barnehage 7 min. kjøreavstand Heradsbygda barnehage 7 min. kjøreavstand

  Skolekrets
  Veien

  Offentlig kommunikasjon
  Veien skole bussholdeplass, 10 min gangavstand. (Linje 222, 233, 241, 242, 243, 255) Hønefoss stasjon 4 min kjøreavstand Oslo Gardermoen 1 time kjøreavstand

  Byggemåte
  Enebolig fra 1947 med to fulle etasjer og kjeller, bygget som underdirektørbolig for Follum. Tegnet av arkitekt Harald Klem. Oppført med støpt grunnmur og støpt gulv på grunn for kjeller Yttertak: Tak som saltakkonstruksjon i tre, tekket med betong takstein og stål. Takrenner m/nedløp og beslag. Yttervegger: Yttervegger som bindingsverkskonstruksjon i tre, kledd med liggende kledningsbord. Vinduer: 2. etasje: Trevinduer med 3-lags isolerglass fra 2017 til 2021 på alle soverom. Trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2012 på bad. Dobbelt vindu i trappeløp. 1. etasje: Trevinduer med 3-lags isolerglass fra 2021 på kjøkken. Ellers doble vinduer fra byggeår. Kjeller: Doble vinduer, der innvendig ramme for to vinduer mangler. Netting i ytre ramme for to fire vinduer, der indre ramme for disse vinduene har 2-lags glass. Dører: Ytterdører i treverk med 3-lags isolerglass fra 1986. 2-fløyede terrassedører i treverk med 2-lags isolerglass fra 1992. Garasje: Garasje med én biloppstillingsplass og bod, bygget i 1961. Oppført med støpt plate på mark. Yttervegger som bindingsverkskonstruksjon i tre, kledd med liggende kledningsbord. Bunnsvill for yttervegger er plassert ned på støpt plate, sokkelmur og på punktfundamenter for del med bod. I yttervegg er det to panelte garasjeporter som labankdører, panelt labakdør til bod og vinduer med ett-lags glass.. Tak som saltakkonstruksjon i tre, tekket med betong takstein og stål takrenner m/nedløp og beslag fra 2017. Innlagt strøm For ytterligere informasjon, se vedlagt tilstandsrapport avholdt 07.09.2023 av takstmann Petter Kristoffersen for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  1) Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja, noe krakelering av puss på betong innervegg i vaskerom, kjeller. 2) Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. I 2012 ble bad i 2.etasje totalrenovert. Rørarbeider utfført av: Comfort Hønefoss VVS. El-arbeider utført av Oddvar Thoen AS. Bygningsmessige arbeider inkl membran og flis utført av Emil Skaug og sønn, ved John Skaug. Membran utført av Ringerike Tak og membran, Øystein Flekkerud. Flislegging utført av Lindsethagen 2.1) Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja, nytt badegolv med sveisemebran med mansjetter for røroppstikk, betongplate med keramisk flis. 3) Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? Ja, det var tett avløp i ett tilfelle i 2020. Ble spylet ut av Ringerike Septikservice. Har vært greit siden. 4) Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært. Fornyet bad i 2012 samt servant på soverom. Arbeid utført av Comfort Hønefoss VVS. 5) Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja, noen fuktmerker i bunn av betongvegger, men kjelleren er meget tørr. Hadde befaring med John Skaug i 2022. Han ville ikke tilrå ny drenering rundt huset. Mente at fuktutslag i bunn betongvegger trekker opp fra fundamentet og at drenering ikke fjerner dette. Kjelleren er helt tørr, selv i sterke regnperioder og det kan trygt oppbevares papir og metall uten at de får fuktskade. 6) Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, byggmester Emil Skaug og sønn AS, fornyet taket 2017, -Rev renner og nedløp, stein, lekter,sløyfer og underlagspapp. -Skiftet deler av taktroa, hvor den var skadet. -Ny underlagspapp, sløyfer, lekter, betongstein, renner, nedløp. 8) Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja, noe krakkelering av puss på betong-innervegg i vaskerom i kjeller. 9) Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja, har forekommet mus på loftet en sjelden gang, men ikke noe problem. 11) Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Etter krav fra Eltilsynet, har Thoen elektro skiftet hele det elektriske anlegget (skjultanlegg) inkl sikringsskap i 2012. Ringerike rørservice har fjernet oljefyringsanlegget, inkl nedgravd oljetank og oljefyr i 2018. De har også installert luft til vann varmepumpe i 2018 som leverer varmtvann til radiatorene og spisslasttank for varmt tappevann. Brørby og sønn har installert luft til luft varmepumpe i 2011. For El, se oligmappa.no Kloakklufting på kaldt loft skiftet, lufting og våtromsavtrekk isolert i 2023. Arbeid utført av Thoen elektro 11.1) Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja 12) Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, Thoen elektro. Se boligmappa. 16) Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Byggmester Emil Skaug og sønn AS, fornyet taket 2017, -Rev renner og nedløp, stein, lekter,sløyfer og underlagspapp. -Skiftet deler av taktroa, hvor den var skadet. -Ny underlagspapp, sløyfer, lekter, betongstein,renner, nedløp. Skiftet kledning på deler av vestveggen. Emil Skaug og sønn AS skiftet vinduer i soverom, og kjøkken i 2021. Arbeid utført av Emil Skaug og Sønn ved John Skaug. 24) Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja, naboen på 9E har tinglyst rett til å nytte avkjørsel og til å føre ledninger over eiendommen.

  Innhold
  Boligen har en innholdsrik planløsning og følgende romfordeling: 2. etasje: Bad, gang m/trapp og 5 soverom 1. etasje: Vindfang , toalettrom, hall m/trapp, gang, kjøkken, kjøkkenvindfang, spisestue, stue og bibliotek Kjeller: Trapperom, gang, 4 boder, 2 ganger/boder, vaskekjeller, bod/arkivrom og teknisk rom

  Standard
  En usedvanlig flott eiendom med en sentrumsnær og tilbaketrukket beliggenhet i frodige omgivelser. Boligen ligger på et høydedrag med svært gode solforhold og en praktfull utsikt Inngangspartiet gir en hjertelig velkomst med sin innbydende utforming med overbygg. I tillegg er det egen inngang med direkte adkomst til grovkjøkken og kjøkken. Entré/hall Romslig entré/hall med innebygde garaderobeskap med god plass til sko og yttertøy. I hallen er det trapp opp til andre etasje. TV-Stue/bilbliotek Boligen byr på et eget bibliotek/tv-stue, hvor det er god plass til en komfortabel sittegruppe. I bibliotek er det vedovn m/glass i dør - nyt en god bok og hør det knitrer i ovnen. Stue Rommet er sjenerøst dimensjonert, og det er rikelig med plass til å utforske forskjellige innredningsmuligheter. Midtpunktet i stua er en flott peis med åpen grue. Fra stuen er det utgang til terrasse mot sydvest på ca 15 m², hvorav ca 7 m² er overbygget Spisestue Ingen tvil om at dette er husets hjerte. Her er det rikelig med plass til et stort langbord og annet møblement. Det er utgang til støpt terrasse mot øst. Kjøkken Et hyggelig, blåmalt kjøkken med plass til frokostbord. Kjøkkeninnredning med kjøkkenfornying fra 2021. Innredningen har glatte fronter, laminat benkeplate, nedfelt stål 1 1/2 kum og fliser på bakvegg over benkeplate. Utstyrt med integrerte hvitevarer som keramisk platetopp og stekeovn. Opplegg for oppvaskmaskin. Det er kjøkkenventilator fra 2021 med avtrekk ut Toalettrom i 1. etasje Separat toalettrom med fliser på gulv, malt strie for vegger og malt glatt himling. Rommet er innredet med servant og klosett Bad, 2. etasje Badet ble totalrenovert i 2012. Rommet er innredet med servantinnredning med dobbelservant, speil med tilhørende belysning, vegghengte skap, veggehengt klosett, badekar og dusjhjørne med dusjopplegg på vegg. Soverom Boligen har fem soverom av god størrelse. Fra det ene soverommet er det utgang til en liten balkong. Kjelleren som utgjør hele 99 kvm tilbyr rikelig med bodplass samt vaskekjeller. Innvendige overflater hovedsakelig preget av: Gulv: Parkett og tregulv. Vegger: Panel, tapet, malt tapet og malt strie. Himlinger: Panel, malte glatte flater og takplater. Downlights i himlinger for: Gang m/trapp for 2. etasje Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG3: Delvis overbygget terrasse mot sydvest Delvis overbygget terrasse mot sydvest, delvis fundamentert på opprinnelig støpt platting og delvis fundamentert med trevirke for trapp på grunn. Levegg mot vest som forlengelse av yttervegg til bolig med ett-lags glass. Takoverbygg som del av takkonstruksjon for bolig. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Avskallinger for støpt plate under terrasse. Noe slitasje for terrassebord og råte i enden av ett terrassebord. Det mangler rekkverk for del av terrasse med høyde over 0,5 meter til grunn. Råteskade nederst på hjørnekasse for levegg mot vest på terrasse. Riss i overgnang mellom støpt plate under terrasse og grunnmur for kjeller. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Stedvis vedlikehold og enkelte utbedringer må påregnes. Forhold som har fått TG2 UTVENDIG Nedløp og beslag Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier i treverk. Vurdering av avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Gjelder eldre beslag, samt nedløp fra overbygget inngangsparti. Tiltak:Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon Yttervegger i trekonstruksjoner. Liggende utvendig trekledning. Spor etter at yttervegger har blitt sprøyteisolert utvendig. Vurdering av avvik: Slitasje på deler av kledning og spor etter gammelt malingsflass under maling. Tre sider av boligen har blitt malt etter befaring, men ikke vegg med klatreplante (av estetisk hensyn ble disse ikke fjernet). Lav høyde mellom grunnen og kledning, risiko for skader. Anbefalt høyde mellom terreng og kledning er 30cm. Utvendig kledning har ingen/begrenset lufting. Klatreplanter på kledning for vegg mot øst, dette øker risiko for fukt/skader på kledning. Tiltak: Det anbefales å fjerne klateplanter og overflatebehandle denne veggen. Hvis man velger å bevare klateplante må man være kjent med risiko for fukt/skader på kledning/yttervegg. Takkonstruksjon/Loft Tak som saltakkonstruksjon i tre med kaldt loft. Adkomst til kaldt loft via trappeluke i himling. Det er også et lite kaldt loft over del mot vest, der det er adkomst via luke i vegg. Vurdering av avvik: Det var på 1. befaring innkassing i trevirke rundt ventilasjonsrør med kondensproblematikk og synlig fukt. Etter befaring har innkassing blitt fjernet, soilrør har blitt skiftet og det har vært ventilajonsfirma som har isolert ventilasjonsrør og soilrør for å hindre videre kondensering. Det var fukt enkelte steder på gulv for kaldt loft for 1. befaring, men det ble målt tørre verdier på 2. befaring en uke senere. Misfarging på undertak og på gulv under der tidligere innkassing for ventilasjonsrør var. Tørre verdier ble målt. Spor etter skadedyr(vepsebol) er registrert. Eier opplyser også at det har vært mus på kaldt loft. ukjent omfang. Tiltak: Konstruksjonen bør sikres mot skadedyr. Det anbefales å føre jevnlig tilsyn med takkonstruksjon, spesielt ved større nedbørsmengder og/eller snøsmelting. Vinduer 2. etasje: Trevinduer med 3-lags isolerglass fra 2017 til 2021 på alle soverom. Trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2012 på bad. Dobbelt vindu i trappeløp. 1. etasje: Trevinduer med 3-lags isolerglass fra 2021 på kjøkken. Ellers doble vinduer fra byggeår. Kjeller: Doble vinduer, der innvendig ramme for to vinduer mangler. Netting i ytre ramme for to fire vinduer, der indre ramme for disse vinduene har 2-lags glass. Vurdering av avvik: Vinduer og omramming for vinduer er ført ned på beslag, risiko for fuktopptrekk. Doble vinduer: Vinduer har høyt varmetap i forhold til dagens krav. Sprekk i glass for to kjellervindu. Hull i netting for ytre ramme for ett vindu. Vinduskitt er sprekt opp enkelte steder. Tiltak: Forhold vedrørende omramming krever skjerpet grad av tilsyn og vedlikehold med dagens utførelse. Stedvis vedlikehold og utskifting av sprekte glass må påregnes. Dører Ytterdør i treverk til vindfang med 3-lags isolerglass fra 1986. Ytterdør i treverk til kjøkken fra 2023, skiftet etter befaring. 2-fløyede terrassedører i treverk med 2-lags isolerglass fra 1992. Vurdering av avvik: Terrassedører er værslitt utvendig og har ikke beslagsløsning for terskel. Dører har noe treghet/slitasje for mekanisme. Dører har enkelte slitasjemerker, normalt for alder. Terrassedører har noe slitasje for pakninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid på isolerglass er oppnådd, eller nært forestående. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på dører tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold. Det er ellers ikke behov for strakstiltak siden dørene fungerer i dag, men ut i fra alder er det påregnelig med fremtidige utskiftinger av eldre dører. Støpt terrasse mot øst Støpt terrasse mot øst med skiferheller på horisontale flater og murt/støpt rekkverk/kant rundt platting. Vurdering av avvik: Riss i oppmurt/støpt kant som har blitt pusset igjen. Avskallinger som delvis har blitt pusset igjen. Hoveddel av skiferheller er løse og har organisk materiale voksende opp av fuger. Avskalling under trappetrinn til terrassedør. Dagens krav til høyde på rekkverk er 100 cm, rekkverk/kant er lavere ( 40 cm). Tiltak: Noen mindre utbedringer og ny innfesting av skiferheller må påregnes. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde/murt oppkant opp til dagens forskriftskrav. Balkong Balkong utenfor soverom med utkraget bjelkelag fra etasjeskiller og eldre beslagstekking. Malt smijernsrennverk. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. Mindre synlig utetthet rundt gjennomføring for rekkverk i beslagstekking for balkong på 1. befaring. Her var det fuget og tetter til 2. befaring. Utførelse for fuging var noe ujevn. Det er også glippe i skjøt for beslagstekking ytterst mot randsone. Dagens krav til høyde på rekkverk er 100 cm, rekkverk er lavere ( 87 cm). Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Terrasse sydøst Terrasse med spaltegulv av terrassebord på bjelkelag, der bjelkelag er fundamentert med trevirke i grunn og på betongheller på grunn. Vurdering av avvik: Konstruksjoner fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele. Trevirke i grunn er utsatt for fuktopptrekk og vil ha forkortet levetid. Tiltak: Ingen strakstiltak nødvendig. INNVENDIG Overflater Innvendige overflater hovedsakelig preget av: Gulv: Parkett. Tregulv. Vegger: Panel. Tapet. Malt tapet. Malt strie. Himlinger: Panel. Malte glatte flater. Takplater. Downlights i himlinger for: Gang m/trapp for 2. etasje. Vurdering av avvik: Bruksmerker, riper, hull etter bildeinnfesting, utstyr og møbler. Påregnelig ved normalt bruk. Gulv på kjøkken er kun lagt inntil innredning. Glippe i overgang mellom himling og listverk på ett soverom. Enkelte bruksmerker, hull etter bildeinnfesting/møbler. Påregnelig ved normalt bruk. Tiltak: Det er ikke behov for strakstiltak Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskillere i trekonstruksjoner. Støpt gulv på grunn i kjeller/underetasje. Det er ikke målt nivåforskjeller på gulv i kjelleren da dette anses som lite hensiktsmessig da dette er en grovkjeller. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Største målte avvik for 2. etasje var ved stikkprøver 25 mm gjennom rommet og 17 mm over to meter, Noen mindre skjevheter for 1. etasje, men ikke nok til å utløse avvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon Eier opplyser at det for mange år siden ble foretatt radonmålinger i del av boligen og at målinger lå under grenseverdier. Vurdering av avvik: Dokumentasjon foreligger ikke. Tiltak: Da det ikke foreligger dokumentasjon og siden der er mange år siden det ble foretatt radonmåling anbefales det at dette blir utført. Pipe og ildsted 2-løps teglsteinspipe. Ett løp har hatt pipefornyer. I stue er der murt peis med åpen grue. I bibliotek er det vedovn m/glass i dør. Ildfast plate på gulv. Vurdering av avvik: Ildfast på én side av vedovn er sprekt. Tiltak: Ildfast stein i vedovn bør skiftes. Rom Under Terreng Synlig grunnmurskonstruksjon mot terreng, delvis innvendig isolert med tresonitt. Støpt gulv på grunn i kjeller. Vurdering av avvik: Kjeller virker ikke fuktig alder tatt i betraktning, men det må påregnes fuktvandring og fuktopptrekk via kjellergulv og grunnmur. Anses som normalt i eldre kjellere og vurderes derfor ikke som noe stort problem i forhold til dagens bruk, forutsatt god/riktig bruk av ventilering, samt tilførsel av varme. Det er utført fuktsøk som indikerer forhøyede fuktverdier på nedre del av grunnmur og på støpt gulv. Malingsflass, avskalling og saltutslag nedre del av vegger mot grunn og delevegger, dette indikerer fuktvandring i vegger grunnet manglende kapillærbrytende sjikt. Riss i en delevegg for kjeller. Tiltak: Det er ikke behov for strakstiltak siden rommene fungerer med dagens bruk. Eldre kjellere er generelt ikke egnet for innredning grunnet kapillærsug. Dette vil også kunne forekomme selv om det blir redrenert rundt bolig. Innvendige trapper Trapp av treverk til 2. etasje med trappefornyer av eik på inntrinn, rekkverk på én side og håndløper på vegg. Malt trapp av treverk til kjeller. Rekkverk på én side. Vurdering av avvik: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapp til kjeller mangler håndløper på vegg. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Håndløper på trapp til kjeller bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Innvendige dører Finerte tredører i malt utførelse. Skyvedører mellom hall m/trapp og stue, samt mellom stue og spisestue. Formpresset dør i glatt utførelse til bad. Fyllingsdører i tre fra byggeår for kjeller. Vurdering av avvik: Laminering i ende av dørblad for dør til bad her glippe og enkelte avskallinger. Dører har enkelte bruks- og slitasjemerker, normalt for alder. Det er også slitasje for enkelt låsekasser. Skyvedør i hall og én skyvedør i stue går noe tregt. Dør mellom hall og gang mot kjøkken subber i karm. Enkelte dører i kjeller subber i karm/terskel. Tiltak: Justering av dører som subber må påregnes. Det er ikke behov for strakstiltak siden dørene fungerer i dag. Har kjøpere andre brukskrav/krav til funksjon må det påregnes utskiftninger av enkelte dører. Bad > Overflater vegger og himling Fliser på vegger og trepanel av osp i himling. Vurdering av avvik: Vindu og dør er plassert i våtsone til badekar og servant. Noen mindre riss i fuger for dusjhjørne. Enkelte misfarginger på fuger er registrert. Dette er ikke unormalt ved dusjing direkte på overflater. Det er også misfarget silikonfuge i overgang vegg/servanttopp. Tiltak: Vindu og dør er ikke utsatt for direkte vannsprut ved dagens bruk, men plasseringen i våtsone kan i teorien føre til vanninntrengning i veggkonstruksjonen hvis ikke løsning er hensyntatt ved prosjektering. Ingen strakstiltak nødvendig, men vannsøl i områder med vindu/dør bør unngås. Bad > Overflater Gulv Fliser på gulv. Oppvarming med elektriske varmekabler og radiator. Vurdering av avvik: Ikke tilfredstillende fall til sluk iht. krav. Hoveddel av gulv er tilnærmet flatt, men det er svakt fall mot sluk i dusjsone rundt sluk. Det er målt 13 mm høydeforskjell fra topp slukrist til flislagt gulv ved dør. Det er ikke kjent om membran er ført opp mot terskel. Kravet er 25 mm. Enkelte misfargede fuger i dusjsonen. Dette er ikke unormalt ved dusjing direkte på overflater. Tiltak: Våtrom fungerer med dagens bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Bad > Sluk, membran og tettesjikt Plastsluk. Membran: Banemembran med ukjent utførelse. Vurdering av avvik: Utførelse for membran ikke kjent/dokumentert. Tiltak: Innhent dokumentasjon, om mulig. Kjøkken > Overflater og innredning Kjøkkeninnredning med kjøkkenfornying fra 2021. Innredningen har glatte fronter, laminat benkeplate, nedfelt stål 1 1/2 kum og fliser på bakvegg over benkeplate. Utstyrt med integrerte hvitevarer som keramisk platetopp og stekeovn. Opplegg for oppvaskmaskin. Vurdering av avvik: Fuktsvelling på sideplater til skrog mot plass til oppvaskmaskin. Fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Tiltak: Ingen strakstiltak er nødvendig. Det anbefales allikevel å smøre silikon der det er fuktsvellinger for å begrense videre utvikling av disse. Toalettrom > Overflater og konstruksjon Toalettrom med fliser på gulv, malt strie for vegger og malt glatt himling. Utstyrt med servant og klosett. Oppvarming med radiator. Vurdering av avvik: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Små glipper for skjøter for plater bak strie, samt mindre riss i himling. Én sprekt gulvflis i forbindelse med avløpsrør til servant. Sprang for enkelte flisfuger. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tekniske installasjoner Vannledninger Synlig plast hovedvannledning med stoppekran, reduksjonsventil og vannmåler. Synlige vannføringer i: Kobber/metall. Plast rør-i-rør med vannfordelingsskap for bad. Vurdering av avvik: Rust på kobling for eldre stoppekran som ikke er i bruk for hovedvannledning. Kan komme fra kondens eller svetting i kobling. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg i kobber/metall er oppnådd. Tiltak: Det er ikke behov for strakstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør Synlige avløpsrør i: Plast. Soil/støpejern. Avløpsrør ble spylt opp noen år tilbake. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Gjelder avløpsrør i støpejern. Eldre støpejernsrør er utsatt for rust/gjengroing som vil kunne føre til lekkasjer/tilstopping. Synlig rust på avløpsrør/sluk i støpejern, dette må påregnes. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ventilasjon Ventilasjonen består av mekanisk og naturlig avtrekk. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv lufting med vinduer. Brukt luft suges ut av mekanisk avtrekk eller naturlig oppdrift. Vurdering av avvik: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er ingen lufting utover aktiv lufting med vinduer på tre soverom. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Andre VVS-installasjoner Servant på ett soverom. Det er også opplegg for servant på ett soverom. To støpte utslagsvasker i vaskekjeller med veggmontert blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin i vaskekjeller. Eldre brannslange m/ kran i trappeløp til kjeller. Denne er ikke funksjonstester av eier eller takstmann. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Brannslange m/kran bør ikke benyttes grunnet alder. Eventuell gjennomgang med VVS mann anbefales. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner. Varmtvannstank Varmtvannsbereder på ca. 100 liter fra 2018 tilkoblet varmesentral og varmtvannsbereder på ca 200 liter fra 2021. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014. Kravene til fast tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Dette er ikke et krav. Vannbåren varme Vannbåren varme til eldre radiatorer. Vurdering av avvik: Ledningsnett og radiatorer fra byggeår. Tiltak: Det er ikke behov for strakstiltak i dag, men ut infra alder kan skader plutselig oppstå på eldre ledningsnett/radiatorer. Elektrisk anlegg Sikringsskap med 3-fas overbelastningsvern, overspenningsvern og jordfeilautomater for kurser. Strømmåler med fjernavlesning. Skjult og åpent elektrisk anlegg i boligen. Eget sikringsskap for sentralvarmeanlegg m/luft-til-vann varmepumpe, plassert i kjeller. Alle elektriske føringer ble iflg. eier skiftet etter el-kontroll fra DLE i 2012. Det ble også etablert ny innmat i sikringsskap m/ny hovedkabel. 1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? (årstall) Kommentar: I forbindelse med luft-til-vann varmepumpe. 2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja 3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja Kommentar:Samsvarserklæring for arbeider med luft-til-vann varmepumpe er ikke fremvist. 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei Kommentar:Det ble foretatt kontroll av DLE før anlegget ble fornyet i 2012. 6.Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei 8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei 10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei 14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei 16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ukjent Kommentar: Det manglet kursfortegnelse for sikringsskap i kjeller. Bygningssakkyndig er ikke el. fagmann og det er ikke foretatt kontroll av det elektriske anlegget. Kontrollen som blir utført av sertifisert EL kontrollør/takstmann anbefales utført i tillegg til tilstandsrapporten. For elektrisk anlegg er det gjennomført en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale el tilsyn) eller registrert elektrovirksomhet. En bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Tomteforhold Drenering Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår. Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se "rom under terreng". Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter Støpt grunnmur, delvis isolert med tresonitt innvendig. Vurdering av avvik: Avskallinger for murpuss og noe malingsflass registrert. Tiltak: Stedvis vedlikehold må påregnes. Terrengforhold Flat/skrånende tomt. Vurdering av avvik: Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan. Stedvis manglende fall på terreng fra bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra fundamentene. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra fundamentene). Tiltak: Terrengjusteringer må påregnes. Utvendige vann- og avløpsledninger Synlige vannrør i: Plast. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, via privat vannledning. Ukjent type på avløpsrør. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, via privat avløpsledning. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Avvik byggetegninger. Kjeller: Bod under vindfang for kjøkken er ikke inntegnet på tegninger. 1. etasje: Bibliotek er inntegnet som arbeidsrom på tegninger. Vindfang til kjøkken er noe større enn på tegninger, da inntegnede skap fra kjøkken mot vindfang nå er en del av vindfang. Endringer er ikke søknadspliktig. 2. etasje: Bad er noe utvidet mot soverom. Endring er ikke søknadspliktig. Ferdigattest eller midlertidig brukstilltatelse er ikke fremlagt. Det er ikke lenger mulighet å be om ferdigattest på bygninger/tiltak det er søkt om før 1. januar 1998 i hht. plan og bygningsloven § 21-10. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  VEDLIKEHOLD/PÅKOSTNINGER (opplyst av kilde): År: 2000-2023. Malt hele huset utvendig tre ganger. Tre vegger ble i tillegg malt etter befaring i 2023. Utført med egeninnsats. År: 2000. Strippet og slipt gulv i 2. etasje og malt vegger innvendig i hele huset. Utført med egeninnsats. År: 2011. Installert luft-til-luft varmepumpe. Utført av firma. År: 2012. Skiftet store deler av det elektriske annlegget i boligen (blant annet alle føringer og sikringsskap). Utført av firma. År: 2012. Totalrenovert bad. Utført av firma. År: 2013. Isolert himling for gang i 2. etasje. Utført av firma. År: 2017. Skiftet taktekking inkl. undertak, sløyfer, lekter, renner, nedløp og beslag. Skiftet deler av taktroa, hvor den var skadet. Utført av firma. År: 2017. Renovert vestveggen av bolig (2. etasje). Utført av firma. År: 2018. Fjernet oljetank og oljefyr. Utført av firma. År: 2018. Montert luft-til-vann varmepumpe. Utført av firma År: 2021. Etterisolert vegg og panel på ett soverom. Utført med egeninnsats. År: 2021. Utført kjøkkenfornying. Del av benkeplate ble skiftet på reklamasjon i 2023. Utført av firma. År: 2021. Ny terrasse mot sydøst. Utført med egeninnsats. År: 2021. Montert ekstra varmtvannsbereder for forbruksvann. Utført av firma. År: 2021. Nye vinduer på soverom og kjøkken. Utført av firma. År: 2022. Slipt alle parkettgulv i 1. etasje. Utført av firma. År: 2023. Ny grus i gårdsplass. Utført med egeninnsats

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber fra Altibox.

  Parkering
  Garasje med én biloppstillingsplass samt parkering på gårdsplass

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  31061865

  Radonmåling
  Eier opplyser at det for mange år siden ble foretatt radonmålinger i del av boligen og at målinger lå under grenseverdier. Da det ikke foreligger dokumentasjon og siden der er mange år siden det ble foretatt radonmåling anbefales det at dette blir utført.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 157 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 300 000,00))   174 542,- (Omkostninger totalt)   6 474 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Vannbåren varme (strøm). Hovedsakelig ved hjelp av: Luft-til-luft varmepumpe fra 2012. Luft-til-vann varmepumpe fra 2018 med radiatorer. Gulvvarme på bad. Panelovner Luft-til-vann varmepumpe fra 2018 med tilhørende teknisk opplegg for oppvarming av vannbåren varme og delvis forbruksvann. Antall skorsteiner:2 Antall Ildsted: 2 Dato for siste kontroll av pipe/ildsted: 29.11.2019 Dato for siste feiing: 18.04.2023 Merknader: Røykvarsler mangler i kjeller. Anbefaler seriekobla røykvarsler i huset. Varmtvannsbereder på ca. 100 liter fra 2018 tilkoblet varmesentral varmtvannsbereder på ca 200 liter fra 2021

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Renovasjonsgebyr kr 4 747,64 for 2023. Årlig gebyr for ildsted påkoblet skorstein kr 558 pr skorstein/skorsteinsløp.

  Formuesverdi primær
  1093847

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3937848

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdien er innhentet fra Skatteetaten/Altinn

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikringer, brøyting/vedlikehold av felles privat vei, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett mv.

  Vannavgift år
  2023

  Info vannavgift
  Boligen har egen vannmåler. Vann og kloakkavgift faktureres etter forbruk og faktura fordeles på 3 terminer. Pris pr m3 vann/avløp kr 130 inkl mva for 2023.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3007/49/356: 30.01.1973 - Dokumentnr: 454 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:127 Rett til anlegg og vedlikehold av vann-, kloakk-, telefon- og kraftledninger. Uteglemt innført ved oppr. tgl. Rettet iht tgll § 18 06.12.2013 KTS e.f. Overført fra: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:356 F1 Gjelder denne registerenheten med flere 29.10.2018 - Dokumentnr: 1470983 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:367 29.10.2018 - Dokumentnr: 1470983 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:367 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 30.08.2013 - Dokumentnr: 727483 - Festenummer gitt bruksnummer Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:127 30.08.2013 - Dokumentnr: 727483 - Overføring fra tidligere festenummer Utgått festenr: Knr:0605 Gnr:49 Bnr:127 Fnr:1 10.09.2018 - Dokumentnr: 1250825 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:367 Elektronisk innsendt 01.01.2020 - Dokumentnr: 340122 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0605 Gnr:49 Bnr:356 30.01.1973 - Dokumentnr: 454 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:127 Rettighet hefter i: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:366 Uteglemt innført ved oppr. tgl. Rettet iht tgll § 18 06.12.2013 KTS e.f. Gjelder denne registerenheten med flere 30.01.1973 - Dokumentnr: 454 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:127 Rettighet hefter i: Knr:3007 Gnr:49 Bnr:366 Uteglemt innført ved oppr. tgl. Rettet iht tgll § 18 06.12.2013 KTS e.f. Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Den 23/03-1961 er det godkjent søknad om oppføring av bolighus og garasje. Ferdigattest foreligger ikke. Det er ikke lenger mulighet å be om ferdigattest på bygninger/tiltak det er søkt om før 1. januar 1998 i hht. plan og bygningsloven § 21-10. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Avvik byggetegninger. Kjeller: Bod under vindfang for kjøkken er ikke inntegnet på tegninger. 1. etasje: Bibliotek er inntegnet som arbeidsrom på tegninger. Vindfang til kjøkken er noe større enn på tegninger, da inntegnede skap fra kjøkken mot vindfang nå er en del av vindfang. Endringer er ikke søknadspliktig. 2. etasje: Bad er noe utvidet mot soverom. Endring er ikke søknadspliktig.

  Vei, vann og avløp
  Adkomstvei Eiendommen har adkomst via privat vei. Utgifter til vedlikehold og snøbrøyting må påregnes. Nabo har veirett over denne eiendommen. Tilknytning vann Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Tilknytning avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen, vedtatt 05.09.2019, er avsatt til bevaring kulturmiljø, boligbebyggelse - nåværende, ras- og skredfare Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i henhold til reguleringsplan 3007 133 Område ved Veien skole, vedtatt 30.10.1985

  Adgang til utleie
  Boligen kan fritt leies ut til boligformål

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 157 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 300 000,00))   174 542,- (Omkostninger totalt)   6 474 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  174542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke Elektronisk grunnbok 350,- Garantistillelse 2 900,- Oppgjørshonorar 6 900,- Kommunale opplysninger 6 600,- Markedspakke 24 900,- Servitutter pr stk 350,- Tilretteleggingsgebyr 14 900,- Visning pr stk (1 gratis) 2 900,- Pantedokument med urådighet 585,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 2 900,- pr. time begrenset oppad til kr. 29 000,- Alle beløp er inkl. mva.

Kari-Beate Myhre

Megler

Kari-Beate Myhre

91 62 43 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev