aktiv-eiendomsmegling
Du ønskes velkommen til en omvisning i Muninveien 28!

Hønefoss Muninveien 28

Oppgradert og innholdsrikt rekkehus m/ moderne standard i svært barnevennlig område. Varmepumpe. Garasje.

 • 2 090 000
 • BRA 115 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 090 000
 • OMKOSTNINGER15 047
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 974 653
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 977
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 113 m²
 • ANDEL FELLESGJELD869 606
 • FELLESKOST./MND6 841
 • TOMT25 063 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 2 090 000,- (Prisantydning)
  869 606,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 959 606,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  6 115,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  15 047,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 974 653,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etasje: Entré, 3 Soverom, Hall m/trapp, Wc, Kjøkken/spisestue, Vaskerom og Bod.
2.etasje: Stue, Bad og Soverom.

I tillegg disponerer boligen en garasjeplass i felles garasjerekke.
Kjøkkeninnredning ble pusset opp med ny benkeplate og det ble montert integrert stekeovn og platetopp i 2019.

Muninveien 28, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Boligen ble oppført i 1977, men det er lite igjen av opprinnelig standard. I 2017 ble fasadene renovert og det ble byttet vinduer i ca.2004.
  Utvendig er det god standard på boligene og det utføres jevnlig vedlikehold i regi av borettslaget.

  Innvendig er boligen mye oppgradert etter 2015. Seneste oppussingsarbeider som er gjort av nåværende eier er:
  - Ny dør mellom vaskerom og kjøkken i 2021.
  - Det er lagt ny laminat i hall, bod, kjøkken, stue og i et soverom i 2020.
  - Pusset og malt en del veggoverflater i 2020.
  - Kjøkkenfronter ble malt i 2020.
  - Luft til luft varmepumpe montert på kjøkken i 2020.
  - Montert nettverkskontakt på et soverom i 1.etg.
  - Trapp mellom etasjer er malt og det er montert folie på inntrinn.
  - To panelovner og skap/garderober er av nyere dato.
  - Montert ny røykrør/innføring for peisovn.

  Generelt har boligen en moderne standard for overflater, innrendinger og tekniske installasjoner med forskjellig alder.
  Boligen har et trendy preg med tidsriktige og duse farger. Planløsning er både luftig og innholdsrik.
  Det er likevel enkelte rom/overflater som er modne for oppgraderinger for å oppnå dagens standard.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Rekkehus
  Innvendig
  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. På kartløsningen til NVE, er radon aktsomhetsgraden satt til moderat til lav i dette området.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.
  - undersøk med borettslaget om det er foretatt radonmålinger

  Pipe og ildsted,TG2
  Elementpipe med ett løp og pusset malt overflate. Sotluke i stue. Pipe starter fra støpt dekke i 2. etasje. Det er montert vedovn i stue. Montert ny røykrør/innføring for peisovn, opplyst av eier.
  Vurdering av avvik:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Tiltak
  - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

  Innvendige trapper,TG2
  Tretrapp i malt utførelse med rekkverk på én side. Trappen er malt og montert folie på inntrinn.
  Vurdering av avvik:
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.

  Våtrom
  Overflater vegger og himling,TG2
  Fliser på vegger og MDF panelbord i himling med downlights.
  Vurdering av avvik:
  - Svertesopp er registrert
  - noe svertesopp på siliconfug i våtsone
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - det kan påregnes vedlikehold

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er plastsluk og sveisemembran med ukjent utførelse.
  Vurdering av avvik:
  Det er avvik:
  - Utførelse for membran er ikke dokumentert.
  Tiltak:
  - Ingen tiltak nødvendig, innhent dokumentasjon om mulig. Det bør vurderes å montere dusjkabinett med tett avløp til sluk på bad grunnet ukjent utførelse for membran.

  1. Etasje > Vaskerom, Generell,TG3

  Vaskerom fra byggeår. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vinylbelegg med oppbrett på vegg, tapetserte vegger og malt slett himling. Utstyrt med plast utslagsvask, opplegg for vaskemaskin og husbrannslange. Ingen oppvarming. Ventilasjon med elektrisk avtrekksvifte med utkast til luftekanal.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - våtrommet er utført iht byggeforskrifter før 1997 og er over 25 år gammelt
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Metall hovedvannledning inn til wc-rom med stoppekran, reduksjonsventil og vannmåler. Vannføringer med kobberrør og rør-i-rør opplegg for bad med åpen fordeling på vaskerom.

  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  - gjelder kobberrør / ledningsnett fra byggeår Andre avvik: Stoppekran er påvist, men er vanskelig å stenge/åpne.
  Tiltak:
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  - Andre tiltak:
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - ifm. oppgradering av vaskerom vil det være naturlig med utskiftning av rør Andre tiltak: Det kan påregnes utbedring av stoppekran.

  Avløpsrør,TG2
  Det er avløpsrør av plast.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Elektrisk anlegg,TG2
  Sikringsskap med 40 ampere hovedsikring, overspenningsvern og jordfeilautomater for kurser. Strømmåler med fjernavlesning. Åpent og skjult elektrisk opplegg.

  21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei

  1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  Kommentar:Innmat i sikringsskap er fra 2012, opplyst i tidligere takst.

  2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja

  3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja
  Kommentar:Montert varmepumpe, ingen samsvarserklæring er fremvist. Endring på tilførsel mellom to veggbokser, samsvarserklæring fra 1.11.2021 er fremvist.

  4.Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
  Kommentar:Kontroll på anlegget i fbm renovering/tilbygg, samsvarserklæring er fremvist.

  5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  Nei

  6.Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei

  7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Nei

  8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei

  9.Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast elektrisk utstyr?
  Nei

  10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei

  11.Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig utilfredsstillende festet i skapet?
  Nei

  12.Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter det svidd eller brent?
  Nei

  13.Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler?
  Nei

  14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  Nei

  15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ja

  16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja
  Kommentar:Takstmann er ikke el.fagmann og vurdering av elektrisk anlegg er begrenset. På et generelt grunnlag anbefales det gjennomgang av elektrisk anlegg ved omsetning av bolig/leilighet.

  Branntekniske forhold,TG3
  Det ble registrert røykvarsler, tilgjengelig brannslukningsapparat og husbrannslange i boligen. - Røykvarslere i bolig går på batteri. Dagens krav er at røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning. Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens krav. Denne forskriften er strengere og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av boligen. Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er ikke nødvendigvis behov for utbedring av bygningsdelen.

  17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei

  18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
  Nei

  19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja
  Kommentar:Dagens krav er at røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning. Røykvarsler i bolig går på batteri.

  20.Er det skader på røykvarslere?
  Nei

  Rekkehus
  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:

  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja:
  Utført i regi av borettslaget: Mellom 2016 og 2018 er bygninger renovert utvendig med ny drenering og isolering av øvre del av grunnmur, tilleggsisolering med ny ytterpanel og beslag for alle yttervegger, ny ytterdør, ny taktekking, nytt overbygget inngangsparti og ny delvis overbygget terrasse for 1. etasje.
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja:
  Ang avvik takhøyde: Rom for varig opphold skal ha høyde minimum 2,4 m. Rom som ikke er for varig opphold skal ha høyde minimum 2,2 m.
 • Boligen ligger fint til i barnevennlig og veletablert boligområde i Heradsbygda. Kort gangavstand til matbutikk, barnehage og skole.
  Det er gode bussforbindelser mellom Heradsbygda og Hønefoss sentrum med bussholderplass i umiddelbar nærhet til boligen.
  Eiendommen har nærhet til friluftsområder og det er fine turmuligheter i nabolaget.
  Avstander med bil:
  Oslo: Ca. 1 time.
  Sandvika: Ca. 45 minutter.
 • Veletablert boligområde bestående av rekkehus, eneboliger og blokkbebyggelse.
 • På finn.no kan du se kartskisse i annonse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Ved fellesvisninger vil det bli skiltet med Aktiv visningsskilt
 • Rekkehusleilighetene er bygget over to plan med tilnærmet flat takkonstruksjon.
  Hovedkonstruksjon er betong med utfyllende bindingsverksvegger. Yttervegger kledd med liggende panel. Påbygg over ett plan (med entré, bod og
  soverom) oppført som trekonstruksjon på pilarer. I 2017 er bygninger renovert utvendig med ny drenering og isolering av øvre del av grunnmur, tilleggsisolering med ny ytterpanel for alle yttervegger, ny ytterdør, ny taktekking, nytt overbygget inngangsparti og nye terrasser for 1.- og 2. etasje.
  Vinduer og terrassedører fra 2004.

  For nærmere teknisk beskrivelse se vedlagte tilstandsraport datert 19.10.2022, utført av sertifisert takstmann, Bjørn Erik Bilben.
  Interessenter bes sette seg nøye inn i vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæring.
 • Primærrom: 115 m², Bruksareal: 117 m².

  Følgende rom inngår i primærareal:
  P-rom 1. etasje 63 m²: Entré, 3 Soverom, Hall, Wc, Kjøkken/spisestue, Vaskerom.
  P-rom 2. etasje 50 m²: Stue, Bad, Soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmekabler på bad, og noe panelovner. Luft til luft varmepumpe i kjøkken.
  Vedovn i stuen.

  Siste dato for feiing: 30.04.2020
  Siste dato for kontroll av pipe/ildsted: 25.03.2019.
  Pålegg fra feiervesenet etter kontroll: Gjelder vedovn i stue 2. etasje:
  1. Røykrørsinnføring monteres hvis det ikke er montert. Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg.
  2. Røykrør stikker inn i røykløpet. Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg.
 • Fellestomt med lekeplass, plener og internveier med asfalt. Bommer med elektrisk åpner for adkomst til internveier.
  Denne boligen disponerer tomt på 2 sider av boligen. Opparbeidet med belegningsstein fra asfaltert gangbane til platting ved inngangsparti og hage med plen.
 • I garasje med plass for en bil (felles garasjerekke) eller på borettslagets gjesteparkering.
 • Offentlig vann og avløp, via private stikkledninger for borettslaget.
  Borettslaget er tiljnyttet offentlig vei. Interne veier er private.
 • Forretningsfører: Ringbo BBL
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
  Borettslaget består av 50 rekkehusleiligheter.
  Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker manglende innbetaling av felleskostnader.
  Styreleder: Erika Green.

  Det må påregnes en økning i fellesutgiftene (antatt 10%) i budsjettet for 2023.

  På borettslagets nabotomt (gnr.56, bnr.3, Muninveien 58) er det planlagt utbygging med 21 enheter fordelt på ene- og tomannsboliger.
  Utbyggingen vil påvirke beboere i bakkely Borettslag både med tanke på bl.a. støy i byggeperioden og økt trafikk til eiendommen.
  Planarbeidet er i gang og Bakkely Borettslag har kommet med innspill i forbindelse med planene for eiendommen.
  Les mer om hva borettslaget har spilt inn til planarbeidet på https://bakkely.no/2022/09/27/innspill-til-489-nedre-balerud/

  Borettslaget har egen nettside hvor du kan lese mer om borettslaget og praktisk informasjon for andelseierne. Se bakkely.no.
 • I dette salgsoppdraget avklares forkjøpsretten til borettslaget og til Ringbo BBLs medlemmer ved forhåndsavklaring. Det er ingen som har meldt sin interesse.
  I forbindelse med forhåndsavklaringen må kjøper i tillegg til kjøpesum og tinglysingsomkostninger betale følgende beløp til forretningsfører Ringbo BBL.
  Gebyr for forhåndsavklaring av forkjøpsretten - 4 R + mva. som er kr. 6.115,- inkl. mva. Faktura sendes direkte fra Ringbo BBL til kjøper straks bud er akseptert, salgsmelding er mottatt fra megler, og forkjøpsretten er avklart. Gebyret blir ikke mellomregnet i megleroppgjøret mellom selger og kjøper.
  Kjøper av boligen må også være medlem i Ringbo BBL. Kjøper som ikke er medlem må melde seg inn i Ringbo straks forkjøpsretten er avklart og de har fått melding om dette. Innmeldingsavgift kr 300,- + medlemskontingent kr 300,- pr. år.
  Dersom aksept av bud skjer mer enn 3 måneder etter at forespørsel om forkjøpsrettsavklaring er sendt borettslaget, må forkjøpsretten utlyses på nytt, jf. burettslagsloven § 4-15. Det vil da kunne gå noe lenger tid før forkjøpsretten er avklart.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det er tillatt med maks 2 husdyr per andel i borettslaget, antall husdyr utover dette er søknadspliktig, jfr. borettslagets ordensregler nr.10.
 • Gjensidige Forsikring BA
  Polisenummer: 90006078
 • Formuesverdi som primærbolig kr 602 369 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 168 528 per 31.12.20
 • 6 841 pr. mnd. Felleskostnadene dekker bl.a. snøbrøyting, strøing, gressklipping, vedlikehold, felles bygningsforsikring, TV/internett, kontingent Ringbo, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, strøm til fellesarealer, renter og avdrag på fellesgjeld.

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 869 606,- pr. 12.10.22.
  Andel fellesformue kr 12 084,- pr. 12.10.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 22809029828, SpareBank 1 Ringerike Hadeland
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 12.10.2022: 2.69% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 41
  Saldo per 12.10.2022: 43 480 307
  Andel av saldo: 869 606
  Første termin/første avdrag: 30.06.2020
  (siste termin 31.12.2042)

  Borettslaget har ikke individuell nedbetaling av fellesgjeld. Oppgitt fellesgjeld er beregnet med grunnlag i siste innbetaling/nedbetaling på lånet.
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
 • Da det er vannmåler på eiendommen, vil kostnadene avhenge av forbruk. Kr. 90,- pr.m3. Beløpet er fordelt på 3 terminer.
  Øvrige kommunale avgifter er inkludert i fellesutgiftene.
  Strømforbruk: 830 kWh pr. mnd. (gjennomsnitt).
 • Det er gitt ferdigattest på rekkehus den 08.07.1977. Det er gjort endringer av planløsningen som antas og ikke være byggemeldt. Det som i dag er soverom (til venstre for entrèen) var tidligere sports-/mat-/vedbod i følge opprinnelige byggetegninger.
  Fasaderehabilitering er gitt ferdigattest den 22.01.2018.

  Bruksendringer som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlige. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser og pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, samt eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.
 • Det gis anledning til bruksoverlating helt eller delvis av boligen i henhold til bestemmelsene i borettslagets vedtekter punkt 4-2 (1,2), 3 og 4.
  Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Tinglyst 18.10.1976 med dagboknr. 6149.
  Best. om vann/kloakkledn.
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Med flere bestemmelser

  Tinglyst 24.11.1977 med dagboknr. 6640.
  Fellesobl. for bor.innsk.
  BELØP: NOK 3.245.000
  Panthaver:Andelseierne I Borettslaget
  Lnr: 1679694

  Tinglyst 16.01.2009 med dagboknr.33453
  Erklæring/avtale
  Rettighetshaver:STATENS VEGVESEN Org.nr: 974732076
  Bygging av støyskjerm ifbm. veganlegget Rv 7 Ramsrudhellinga-Kjeldsbergsvingene
  Bestemmelse om vedlikehold mv
  Erstatningssum NOK 180 000,-
  Med flere bestemmelser

  Andelen overdras fri for pengeheftelser.
 • Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende.
  Plan: Kommuneplan, vedtatt 05.09.2019.

  Eiendommen ligger i et regulert område.
  PlanID: 3007 70
  Plannavn: Heradsbygda II, vedtatt6.8.1973.

  Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen.
  PlanID: 489 Nedre Bålerud.
  Se under overskriften Borettslaget for nærmere informasjon.

  Kopi av kommuneplan og reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
 • Andelsnr. 14 Orgnr. 955013492 i Ringerike kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjon tilsvarende 2,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget på denne eiendommen.

  I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:

  Tilretteleggingsgebyr kr.9.900,-
  Visninger kr. 2.900,- pr. stk.
  Oppgjørshonorar kr. 5.500,-
  Markedsføringspakke kr. 19.900,-
  Meglerpakke kr 6.400,-
  Innhenting av info fra forretningsfører kr.4.300,-
  Eierskiftegebyr kr.6.115,-
  Grunnboksutskrift pr stk. kr. 350,-
  Servitutter pr stk. kr. 350,-
  Sikkerhetsstillelse kr. 2900,-

  Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstaker krav på dekning påløpte utlegg, samt vederlag for utført arbeid med kr. 2.900,- pr. time inkl. mva begrenset oppad til kr. 29.000,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kim Robin Rolid
  Sandra Andersen
Camilla Frog

Megler

Camilla Frog

90 88 49 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev