aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til visning i Parkgata 36!

Hønefoss Parkgata 36

Hel tomannsbolig m/ gunstige utleieinntekter. Hybel til hver seksjon. Dobbelgarasje. Sentralt og attraktivt strøk.

 • 5 700 000
 • BRA 311 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING5 700 000
 • OMKOSTNINGER158 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 858 642
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 955
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 203 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 007 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  142 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 700 000,-))
  --------------------------------------------------------
  158 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 858 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Dette er en hel horisontaldelt tomannsbolig med god planløsning.
Kjeller: Trapperom/gang, vaskerom, bad, gang, wc og 5 boder.
1. etasje fellesrom: Felles trappegang og trapperom til kjeller.
1. etasje leilighet: Entré/gang, bad, 2 soverom (ett soverom m/minikjøkken), kjøkken og stue m/utgang til veranda.
2. etasje leilighet: Felles trappegang, hybelrom (bad i kjeller), entré/gang til leilighet, bad, kjøkken, stue m/utgang til balkong og soverom.
I tillegg er det utvendig bod og dobbel garasje på eiendommen.
Overbygget, felles inngangsparti med dør til bod som disponeres av seksjonen i 1.etasje.

Parkgata 36, Viken

 • Boligen holder en alminnelig god standard og har en godt utnyttet planløsning med to like leiligheter i hver etasje. I 2019-20 ble ett soverom i hver etasje bygget om til hybel-rom og det ble etablert nytt felles bad for hybler i kjeller. Hybel i 1. etasje er for tiden i bruk som soverom nr 2 for leiligheten.

  Gulv: Vinyl, laminat, parkett og fliser på bad. Kjeller har fliser på bad, epoxymaling i ganger og vaskerom, og malte eldre betonggulv i boder.
  Vegger: Malte slette vegger, tapet/malt tapet og baderomsplater på bad. Kjeller har malte flater. På 2 vegger i vaskerom og vegger i bad er det baderomsplater.
  Himling: Malte slette himlinger. Kjeller har malt pusset betong eller malt betong.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3:

  Taktekking - TG2
  Taktekking med dobbeltkrum betongtakstein, stål beslag og takrenner med nedløp ført inn på rør ned i grunn. Utførelse for rør i grunn ikke kjent. Vindskier i tre med beslag på toppbord. Takvindu med jernramme.

  Vurdering av avvik:
  - Taktekkingen er besiktiget fra bakkenivå. I takst fra salg i 2019 er det opplyst at takstein er fra ca -98. Det antas at all taktekking inkl takrenner og beslag er nytt samtidig. Takvindu er fra byggeår. Det er ikke observert avvik på takstein med beslag, utover normal slitasje. Takvindu har eldre utførelse og inndekning er eldre og slitt.

  Tiltak:
  - Det er ikke registrert forhold som krever utbedring. Eldre takvindu anbefales å sjekkes, vedrørende utvendig tetting/beslag.

  Utvendig kledning yttervegger - TG2
  Yttervegger kledd med eternit kledning fra byggeår.

  Vurdering av avvik:
  - Generelt er platekledning i god stand, tatt hensyn til alder. Det må påregnes at det kan være sprekker og mindre skader på noen plater. Eternitt plater inneholder asbest. Dette innebærer normal ingen helserisiko så lenge platene er i ro på vegg. Ved demontering skal plater behandles iht til nærmere retningslinjer. Privatperson kan sanere utvendig asbest på egen eiendom som for eksempel egen bolig. Ved sanering av asbest bør privatpersoner følge anbefalte sikkerhetstiltak for arbeid med asbest. Plater kan leveres mot avgift på kommunal avfallsmottak.

  Tiltak:
  - Kledning fungerer og det er fortsatt flere års gjenværende levetid for kledning.

  Yttervegg garasje med bod - TG2
  Yttervegger og delevegger i murverk med Ytong murblokker (porebetongblokker) med murpuss på overflater. Vegg inn til bod i tre likt som øvrig bolig.

  Vurdering av avvik:
  - Stedvis er det noe sprekker i murverk.

  Tiltak:
  - Utbedres med fuging og overflatebehandling, men forutsetter at det frostsikres i byggegrunn for å unngå at skader på vegg frem i tid.

  Vinduer - TG2
  Vinduer og terrassedør i malt utførelse med 2. lags isolerglass og spalteventil i karm. I bad i kjeller er det nytt hvitmalt vindu med 2-lags isolerglass. Kjeller, loft og garasje med bod er det vinduer med 1 lags glass i enkel ramme og innervindu for noen kjellervinduer. Loft er det vindu med ett lags glass i gavler og takvindu med glass i jernramme.

  Vurdering av avvik:
  - Vinduer med normal slitasje for alder. Isolerglass har begrenset levetid og eldre glass er således utsatt for punktering.

  Tiltak:
  - Vinduer fungere, men det må påregnes at vinduer har økt vedlikeholdsbehov pga alder.

  Ytterdører og porter - Utvendig bod og garasjer - TG2
  Eldre panelte vippeporter til garasjerom. Ytterdør i teak utførelse til bod.

  Vurdering av avvik:
  - Porter og boddør er eldre og det må påregnes slitasje på overflater, beslag etc.

  Tiltak:
  - Dører fungerer med normalt vedlikehold.

  Utvendige trapper - TG2
  Utvendig støpt overbygget trapp til ytterdør og bod. Overflater i betong. Håndlist på begge sider av trapp.

  Vurdering av avvik:
  - Noen sprekker i nederste opptrinn, ellers i god stand.

  Tiltak:
  - Trapp fungerer og det er ikke vurdert som påkrevet med utbedring.

  Innvendig
  Overflater - TG2
  Leiligheter har tilnærmet lik utførelse og er i hovedsak preget av gulv med vinylbelegg, laminat, parkett og fliser på gulv i bad. Vegger er det malte slette vegger, tapet/malt tapet og baderomsplater på bad. Himlinger er det i hovedsak malte flater.

  Vurdering av avvik:
  - Overflater har forskjellig alder og fremstår i generelt god stand. Det må påregnes stedlig slitasje og avvik, normalt for eldre bolig.

  Tiltak:
  - Leiligheter fungerer med dagens overflater, men det må påregnes at det i noen rom er behov for oppussing.

  Radon - TG2
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted - TG2
  Murt ett løps pusset teglsteinspipe med ventilasjonskanal fra kjeller til over tak. Over tak har pipe utførelse i teglstein med fotbeslag og støpt topplate uten overdekning for pipeløp. Eldre kamin-ovn i 2. etasje. Det er fyringsforbud for ovn pga mangel. Kombiner ved og parafinovn i stue i 1. etasje. Parafinbrenner var tidligere tilkoblet nedgravd oljetank, men denne er sanert og fylt med sand. Sanering av oljetank er registrert i kommunen. Røropplegg fra grunnmur med innvendig oljeløfter og oljemåler i trapperom til kjeller og røropplegg frem til parafinbrenner antas å ikke være fjernet.

  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke registrert feil eller skader på pipe. Tilstandsgrad er satt pga alder på pipe og ildsteder. Oljeløfter og røropplegg frem til parafinovn anbefales å fjernes.

  Tiltak:
  - Det er ikke observert feil eller mangler på pipe og ildsteder (vedfyrte). Tilstand utover synlige overflater er ikke undersøkt. For eldre piper og ildsteder må det påregnes at det kan oppstå behov for utbedring.

  Innvendige dører - TG2
  I hovedsak eldre slett finerte dører, malt eller lakkert.

  Vurdering av avvik:
  - Generelt er dører i god stand for alder.

  Tiltak:
  - Det er ikke behov for tiltak. men noe vedlikehold må påregnes.

  Våtrom
  Leilighet 1. etasje med hybel > Bad
  Generell - TG3
  Bad 1. etasje: Eldre bad med påstøp, varmekabler og fliser på gulv. Fall på gulv mot sluk. Vegger med sokkelflis og baderomsplater. Malt himling. Utstyrt med klosett, servantinnredning og dusjkabinett. Eldre vann og avløpsrør, og jernsluk i gulv. Avtrekksventil i himling med kanal til takhatt.

  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - Bad har alder som tilsier at normal forventet levetid er oppnådd.

  Tiltak:
  - Bad 1. etasje fungerer, men det forutsettes videre bruk av dusjkabinett og at overflater ikke utsettes for økt fuktbelastning. Avløpsrør og sluk har alder som tilsier at det kan oppstå behov for utbedring. Behov for renovering av bad må påregnes.

  Leilighet 2. etasje > Bad
  Generell - TG3
  Bad 2. etasje: Eldre bad med påstøp, varmekabler og fliser på gulv. Fall på gulv mot sluk. Vegger med sokkelflis og baderomsplater. Malt himling. Utstyrt med klosett, servantinnredning og dusjkabinett. Eldre vann og avløpsrør, og jernsluk i gulv. Avtrekksventil i himling med kanal til takhatt.

  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - Bad 2. etasje har alder som tilsier at normal forventet levetid er oppnådd.

  Tiltak:
  - Bad fungerer, men det forutsettes videre bruk av dusjkabinett og at overflater ikke utsettes for økt fuktbelastning. Avløpsrør og sluk har alder som tilsier at det kan oppstå behov for utbedring. Behov for renovering av bad må påregnes.

  Kjøkken
  Leilighet 1. etasje med hybel > Kjøkken
  Overflater og innredning - TG2
  Kjøkkeninnredning fra byggeår med malte slette fronter, stort benkebeslag med kum og utslagsvask og laminat benkeplate på øvrig innredning. Fliser på vegg over benkebeslag. Oppvaskmaskin plassert på benkebeslag.

  Vurdering av avvik:
  - Eldre innredning med div. merker og slitasje, normalt for alder

  Tiltak:
  - Kjøkkeninnredning fungerer, men har utidsmessig utførelse.

  Avtrekk - TG2
  Kjøkkenventilator med kullfilter.

  Vurdering av avvik:
  - Kjøkken har begrenset ventilering og det er ikke kjent om kjøkkenventilator med kullfilter fungerer tilfredstillende som kjøkkenavtrekk.

  Tiltak:
  - Det må påregnes at det kan være behov for utbedring av ventilasjon av kjøkken.

  Leilighet 2. etasje > Kjøkken
  Overflater og innredning - TG2
  Kjøkkeninnredning fra byggeår med malte slette fronter, stort benkebeslag med kum og utslagsvask og laminat benkeplate på øvrig innredning. Fliser på vegg over benkebeslag. Oppvaskmaskin plassert på benkebeslag.

  Vurdering av avvik:
  - Eldre innredning med div. merker og slitasje, normalt for alder

  Tiltak:
  - Kjøkkeninnredning fungerer, men har utidsmessig utførelse.

  Avtrekk - TG2
  Kjøkkenventilator med kullfilter.

  Vurdering av avvik:
  - Kjøkken har begrenset ventilering og det er ikke kjent om kjøkkenventilator med kullfilter fungerer tilfredstillende som kjøkkenavtrekk.

  Tiltak:
  - Det må påregnes at det kan være behov for utbedring av ventilasjon av kjøkken.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger - TG2
  Plast vannledning inn til vaskerom med stoppekran og vannmåler. Nytt vannfordelingsskap i vegg i vaskerom med rør i rør vannføringer til vaskerom og bad i kjeller. Kobberrør fra kjeller til kjøkken og bad i leiligheter. Nye Oras gjennomstrømningsvarmere i kjøkkenbenk for hybelkjøkken og eldre bereder på vegg i bad for leiligheter.

  Vurdering av avvik:
  - Vurdering er basert på alder på eldre røropplegg i bolig.

  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør - TG2
  I hovedsak soilrør (støpejern) fra leiligheter og ned til kjeller. I kjeller er det nytt plastrør for hovedel av bunnledning (nestøpte rør), samt nytt opplegg i plast for vaskerom og bad. Utførelse for avløpsrør fra bolig til offentlig nett er ikke kjent.

  Vurdering av avvik:
  - Vurdering er basert på alder på eldre røropplegg i bolig.

  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Elektrisk anlegg - TG2
  Felles sikringsskap for hele bolig. Ny innmat i sikringsskap i 2021 med 63 amp hovedsikring og jordfeilautomater (aut.sikring). Åpent el. opplegg i bolig. Nytt el opplegg 2020/21 i hybel-rom, vaskerom og bad i kjeller, forøvrig eldre el. opplegg.

  21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  -Nei

  1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  Kommentar: Ny innmat i sikringsskap og nytt el.opplegg i hybel-rom, vaskerom og bad i kjeller, forøvrig eldre el.opplegg.

  2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  -Ja

  3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  -Ja
  Kommentar:Samsvarserklæring for el. arbeider utført i 2020/21 foreligger.

  5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  -Nei

  6. Forekommer det at sikringene løses ut?
  -Nei

  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  -Nei

  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  -Nei

  10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  -Nei

  14. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  -Nei

  15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  -Nei

  16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Kommentar: Takstmann har begrenset kompetanse til å vurdere tilstand på el. anlegg. Det anbefales at det foretas en kontroll av el. anlegg ved omsetning av bolig, så fremt det ikke foreligger en el-tilsynsrapport, foretatt siste 5 år, og denne kan fremvises.

  Tomteforhold
  Drenering - TG2
  Utførelse av drenering, fuktsikring av grunnmur, samt type masser i tilbakefylling mot grunnmur er ikke kjent eller undersøkt.

  Vurdering av avvik:
  - Fuktsikring under terreng er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon, tilstandsgrad er satt ut fra opplysninger om alder og synlige forhold. Det må påregnes at drenering er fra byggeår. Innvendige overflater på grunnmur og støpt gulv gir generelt inntrykk av at det ikke er problemer med fukt. Ved søk med fuktindikator er det forhøyet fuktverdier, noe som må påregnes i eldre støpte gulv og grunnmurskonstruksjoner. Ved byggeår var det ikke vanlig å benyttet diffusjonssperre eller kapilærbrytende masser under gulv og såler/grunnmur og det må påregnes at det er noe kapilærsug fra grunn.

  Tiltak:
  - Ut fra dagens bruk av kjeller er det ikke vurdert som nødvendig med drenering, men det kan ikke utelukkes at det oppstår behov for ny drenering og det er tatt med ett kostnadsestimat for utbedring.

  Fundamentering garasje - TG2
  Støpt grunnmur/såle

  Vurdering av avvik:
  - Det er noe sprekker i murverk. Det må påregnes at konstruksjon har noe bevegelser.

  Tiltak:
  - Frostsikre byggegrunn utvendig rundt yttervegger/grunnmur.

  Gulv i garasje - TG3
  Grovstøpte gulv på grunn i garasjerom

  Vurdering av avvik:
  - Gulv i garasjerom har betydelig skader og deler av gulvstøp i garasjerom mot inngang er delvis smuldret vekk.

  Tiltak:
  - Det må påregnes behov for ny gulvstøp og det er da viktig at det isoleres mot grunn under ny støp, slik at fundamentering for vegg og gulv frostsikres.

  Utvendige vann- og avløpsledninger - TG2
  Vann: Plast vannledning inn til vaskerom med stoppekran og vannmåler. Avløp: Utførelse for avløpsrør fra bolig til offentlig nett er ikke kjent.

  Tomannsbolig

  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk:
  Soverom gjort om til hybelrom i begge etasjer og det er etablert bad i kjeller. Hybelrrom i 2. etasje er i bruk som hybel og benytter bad /wc i kjeller. Ombygging foretatt i 2020.

  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Boligen ligger solrikt til i et veletablert og barnevennlig boligområde på nordsida, like utenfor Hønefoss sentrum. Fra boligen er det kort vei til blant annet barnehage, skole og turområder. Det ert gangavstand til sentrum av byen, hvor man har god tilgang til alle fasiliteter som kjøpesenter, restauranter, vinmonopol, kino og offentlige kontorer.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Fra Hønefoss sentrum følger man Hønegaten ut fra sentrum, før du tar av inn på Parkveien via Grensegata. I enden av gaten finner du boligen på venstre side. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Horisontaldelt tomannsbolig med dobbel garasje.
  Grunn: For kjeller er det støpt grunnmur med murpuss, støpt pusset gulv og plasstøpt etasjeskiller mot 1. etasje. Garasje med inngangsparti og bod er oppført over ett plan med støpt ringmur/såle.Området generelt består i hovedsak av leireholdig grunn.
  Yttervegger: Bindingsverksvegger med eternitplater utvendig. Yttervegg har normalt papplag og rupanel utvendig, som underlag for platekledning. Yttervegger og delevegger for bod og garasje er i murverk med Ytong murblokker (porebetongblokker) med murpuss på overflater.
  Yttertak: Saltakkonstruksjon med sperrekonstruksjon i tre med bordtak, knevegg og kaldtloft med tregulv. Tak tekket med takstein. Takvindu med jernramme.
 • Primærrom: 203 m², Bruksareal: 311 m².

  Følgende rom inngår i primærareal:
  P-rom kjeller 28 m²: Trapperom/gang, vaskerom, bad, gang, wc og 5 boder.
  P-rom 1. etasje fellesrom 8 m²: Felles trappegang og trapperom til kjeller.
  P-rom 1. etasje leilighet 79 m²: Entré/gang, bad, 2 soverom (ett soverom m/minikjøkken), kjøkken og stue m/utgang til veranda.
  P-rom 2. etasje 88 m²: Felles trappegang, hybelrom (bad i kjeller), entré/gang til leilighet, bad, kjøkken, stue m/utgang til balkong og soverom.
 • Alle hvitevarer i begge kjøkken medfølger ved salg.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med strøm og ved. Varmekabler i gulv i alle bad, samt panelovner. Eldre kamin-ovn i 2. etasje. Det er fyringsforbud for ovn pga av mangel. Kombinert ved og parafinovn i stue i 1. etasje. Parafinbrenner var tidligere tilkoblet nedgravd oljetank, men tanken ble sanert i 2020.
  Pålegg fra feiervesenet: Avvik enhet: 1. Bolig/fritidsbolig mangler godkjent, eller tilfredstillende røykvarsler i kjelleren. Andre avvik: 1. Skorstein: Tapet på skorstein fjernes. Kun papirtapet er godkjent på skorstein i 2. etasje. Anmerkning enhet: Slokkemiddelet er for gammelt: For at et pulverapparat skal være godkjent som slokkemiddel i bolig, skal de kontrolleres hvert 5 år og service hvert 10 år. Kontroll/service må utføres av sertifiserte fagpersoner.
 • Eiet fellestomt på 1007 m². Tomten er tilnærmet flat og opparbeidet med asfaltert gårdsplass og inngjerdet hage med plen og diverse beplantning.
 • Parkering for 2 biler i dobbel garasje (1 til hver seksjon), samt i egen gårdsplass.
 • Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.
 • Formuesverdi seksjon 1 som primærbolig kr. 468 575
  Formuesverdi seksjon 1 som sekundærbolig kr. 1 686 868
  Formuesverdi er pr. 31.12.2019
  Formuesverdi seksjon 2 som primærbolig kr. 468 575
  Formuesverdi seksjon 2 som sekundærbolig kr. 1 686 868
  Formuesverdi er pr. 31.12.2019
 • Da det er felles vannmåler på eiendommen, og kostnadene vil avhenge av forbruk. Beløpet er fordelt på 3 terminer. Evt. feieavgift kr. 541,21 pr. pipeløp. Renovasjonsgebyr (store kasser) faktureres fra HRA. Kr. 6.198,40,- pr. år, fordelt på 2 terminer. Eiendomsskatt kr. 2.221,- pr. år.
  Det er mulig å få installert egen vannmåler for seksjon 2. Ringerike kommune tar ca. kr. 22.500,- i tilknytningsavgift.
 • I tillegg til kommunale avgifter påløper kostnader til bl.a. strøm, forsikring, vedlikehold, TV/internett mm.
 • Det er godkjent oppføring av tomannsbolig den 13.05.1950. Ferdigattest foreligger ikke. Det var ikke krav om ferdigattest på bygninger oppført før 1965.

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Soverom gjort om til hybelrom i begge etasjer og det er etablert bad i kjeller. Hybelrom i 2. etasje er i bruk som hybel og benytter bad /wc i
  kjeller. Ombygging foretatt i 2020.
  Ombygging til hybel og etablering av nytt bad i kjeller er ikke omsøkt i kommunen.

  Bruksendringer som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlige. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser og pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, samt eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.
 • Hver enhet kan leies ut til boligformål. Pt. er alle enhetene utleid og har leiekontrakter med 3 mnd. gjensidig oppsigelse. Total leieinntekt for 2 leiligheter og 1 hybel er kr. 32.500,- pr. mnd. Ombygging til hybel og etablering av nytt bad i kjeller er ikke omsøkt i kommunen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 23.11.1940 Dok.nr. 1681 Bestemmelse om gjerde
  Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.
  11.07.1996 Dok.nr. 3232 Seksjonering
 • Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan, vedtatt 05.09.2019, er avsatt til boligbebyggelse-nåværende og krav til infrastruktur, og ligger under reguleringsplan 52 Parkgata Tordenskioldsgata, vedtatt 11.04.1967. Planid 481 Ankersgate 12 er igangsatt i nærområdet.
 • Gnr. 317 Bnr. 238 Snr. 1 og Gnr. 317 Bnr. 238 Snr. 2 i Ringerike kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 900,-, oppgjørshonorar kr 5 500,- og visninger kr 2 900, - (1 gratis). Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2 900,- pr. time begrenset oppad til kr. 29 000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Rasmussen Gruppen AS Rasmussen
Camilla Frog

Megler

Camilla Frog

90 88 49 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev