aktiv-eiendomsmegling
Oversikt Siste

SPANGEREID Høyland hyttefelt Lindesnes

Høyland hyttefelt - Flotte hyttetomter uten byggeklausul! Mulighet for båtplass! Kun 7 tomter igjen!

 • 510 000
 • PRISANTYDNING510 000
 • OMKOSTNINGER25 072
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER535 072
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT710 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 510 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 100,- (Boligkjøperforsikring Help (valgfritt))
  12 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 510 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  525,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  25 072,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  535 072,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Høyland hyttefelt Lindesnes, Agder

 • Store flotte og solrike tomter. Tomtene er sydvendte og ligger i naturskjønne omgivelser. Flere av tomtene har flott havutsikt. Her kan du følge skipstrafikken på Norges sydspiss!
  Alle veiene i feltet er ferdig opparbeidet, så her kan du kjøre helt til tomta!
  Det er ingen byggeklausul, så her står du fritt til valg av hyttetype og hytteleverandør.
  To av tomtene selges ferdig opparbeidet, resten er råtomter.
  Mulighet for å kjøpe båtplass i Ramslandsvågen kun en liten gåtur unna. Her kan du kjøpe båtplass pr. meter.
  Det er inkludert i prisen påkoblingsavgift til vann, strøm og kloakk!
  Tomtene ligger fritt til besiktigelse!

  Tomtene ligger flott til i Høyland hyttefelt ytterst i Lindesnes kommune. Flott turterreng i umiddelbar nærhet. Her kan du sykle ut til Lindesnes fyr. Flere gode fiskevann i nærheten!
  Flott skjærgård i området som gir flotte turmuligheter med båt. Gode fiskemuligheter.
  Fra tomtene er det:
  Ca. 5 km til Lindesnes fyr.
  Ca. 5 km til Spangereid med butikk, bensinstasjon, flotte strender, spa hotell, fiskebutikk m.m.
  Kjøring med båt gjennom Spangereidkanalen må oppleves.
  Ca. 2,3 mil. til Lyngdal som bl.a. har flott badeland.
  Ca. 3,3 mil til Mandal som bl.a. har Norges flotteste strand Sjøsanden.
  Ca. 7 mil. til Kristiansand som bl.a. har Kristiansand Dyrepark.
 • Området består av fritidsbebyggelse samt noe spredt boligbebyggelse.
 • Fra Stavanger følg E-39 til Lyngdal og ta veien over til Spangereid, eller kjør forbi Lyngdal til du kommer til Vigeland og ta av mot Lindesnes fyr. Fortsett forbi Spangereid videre ut mot Lindesnes fyr. Høyland hyttefelt ligger på høyre side ca. 5 km. forbi Spangereid. Det vil stå skilt inn til Høyland hyttefelt samt skilt fra aktiv eiendomsmegling!
 • Hyttetomter. Noen er ferdig opparbeidet og noen selges som råtomter. Det er mulig å få gunstig tilbud på opparbeidelse fra selges som er i anleggsbransjen.
 • Tomtenummer med priser og ca. areal:
  1C: kr. 460.000,- Tomteareal: 705 kvm.
  2C: kr. 460.000,-Tomteareal: 710 kvm.
  3C: kr. 610.000,-Tomteareal: 745 kvm. Ferdig opparbeidet.
  4C: kr. 510.000,-Tomteareal: 730 kvm.
  5C: kr. SOLGT
  6C: kr. SOLGT
  7C: kr. 710.000,-Tomteareal: 710 kvm.
  8C: kr.: 710.000,-Tomteareal: 560 kvm.
  10C: kr. 910.000,-Tomteareal: 540 kvm.

  Tomtene selges som råtomter utenom nr. 3 og 5 som er ferdig grovplanert/opparbeidet. Det ligger vann, strøm og kloakk frem til tomtegrensen. Kjørevei helt frem til tomtene.

  Det er mulig å få tilbud fra selger på ferdig opparbeidet tomt!
  Prisen på opparbeidelse fra Einar Konsmo er følgende:

  Tomt 1 c:
  Grovplanert med stikk inn til strøm, vann og kloakk. Med vei + 2 oppstillingsplasser til bil. 172.500 inkl. mva.

  Tomt 2 c:
  Grovplanert med stikk inn til strøm, vann og kloakk. Med vei + 2 oppstillingsplasser til bil. 172.500 inkl. mva.

  Tomt 3 c:
  Tomten er ferdig opparbeidet. Det vil koste 10.000 inkl. mva. å få den singlet opp.

  Tomt 4 c:
  Grovplanert med stikk inn til strøm, vann og kloakk. Med vei + 2 oppstillingsplasser til bil. 172.500 inkl. mva.

  Tomt 5 c:
  Tomten er ferdig opparbeidet. Det vil koste 10.000 inkl. mva. å få den singlet opp.

  Tomt 7 c:
  Grovplanert med stikk inn til strøm, vann og kloakk. Med vei + 2 oppstillingsplasser til bil. 168 750 inkl. mva.

  Tomt 8 c:
  Grovplanert med stikk inn til strøm, vann og kloakk. Med vei + 2 oppstillingsplasser til bil. 168 750 inkl. mva.

  Tomt 10 c:
  Grovplanert med stikk inn til strøm, vann og kloakk. Med vei + 2 oppstillingsplasser til bil. 137.500 inkl. mva.

  I tillegg til overnevnte priser vil det koste ca. 70.000,- å planere tomt ferdig til støpe arbeid + tilbake fylling inn til ringmur på hytte på ca. 80 kvm. og 60 cm. mur på ett gulv.
  Tomten planeres som naturtomt med stedlige masser.
 • Privat vann og kloakk. Ni tomter deler på utgifter til vann og kloakk. Pumper og strøm til dette må også fordeles.
 • Ligningsverdi er ikke fastsatt. Dette kommer på plass når tomtene er fradelte og har fått eget bnr.
 • Når det er bygget hytte på eiendommen må det beregnes utgifter til:
  Strøm, kommunale avgifter, forsikring, renovasjon, eiendomsskatt, velforeningskontigent m.m.
 • Da området har nullkonsesjon/boplikt, plikter kjøper av eiendommen\en å undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Tomt nr. 1,2,3,4 og 5 må i tillegg til kjøpesum og omkostninger betale 25000 kr. for veirett. De andre tomtene er det betalt for veirett.
  Det er innført eiendomsskatt i Lindesnes kommune for 2017 og fremover. Denne er pr. dags dato 2 promille av verdien.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 459 Bnr. 72 i Lindesnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale med megler.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Einar Konsmo
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev