aktiv-eiendomsmegling
Vi har gleden av å presentere Elveparken Boligtun - Byggetrinn 2.

Høylandet Elveparken Boligtun - Byggetrinn 2

Nye borettslagsleiligheter i sentrum av Høylandet - 4 solgt!

 • 1 808 715
 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 808 715
 • OMKOSTNINGER19 535
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 636 965
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • ANDEL FELLESGJELD1 808 715
 • FELLESKOST./MND9 172
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 808 715,- (Prisantydning)
  1 808 715,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 617 430,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  10 000,- (Andelskapital til borettslaget)
  8 403,- (Andel av omkostninger til borettslaget)
  --------------------------------------------------------
  19 535,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 636 965,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Elveparken Boligtun - Byggetrinn 2, Trøndelag

 • Elveparken Byggetrinn 2 består av 6 leiligheter.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Elveparken Borettslag Høylandet.
 • Prosjektet består av 6 nye borettslagsleiligheter i ulike størrelser - Midt i sentrum av Vakre Høylandet.

  Du kan velge mellom 4 - roms på ca 81 m2, eller 3 - roms på ca 70 m2, alt etter hva du foretrekker og har behov for. Romslig overbygd veranda som ikke er medregnet i areal, samt carport og utvendig bod på ca. 5 m2. til hver leilighet.

  De største leilighetene inneholder: Entre, gang, bad, vaskerom/bod, 3 soverom og åpen stue/kjøkkenløsning

  De midterste leilighetene inneholder: Entre, gang, bad, Vaskerom/bod, 2 soverom og åpne stue/kjøkkenløsning.

  Borettslaget "Elveparken Borettslag Høylandet" er allerede et etablert borettslag som er i drift. Borettslaget består i dag av 4 enheter. Det er i vedtektene fastsatt at Høylandet kommune som utbygger har rett til å innlemme byggetrinn 2 i borettslaget.

  Det skal være enkelt å bo i borettslag - Du skal slippe å tenke på snømåking, plenklipping osv. Ved å bo enklere og slippe vedlikehold frigjøres mye verdifull fritid.

  Moderne leiligheter med store vindusflater, åpen stue/kjøkkenløsning, HTH kjøkken, vannbåren varme, samt skyvedør ut til romslig veranda vendt mot sørvest, for å nevne noe.

  Prosjektet ligger sentralt plassert på Høylandet sentrum - med gåavstand til butikk, barne og ungdomsskole, Hållinghallen, Revyriket, bensinstasjon, fotballbane osv. Gode lys- og solforhold med utsikt til nærområdet og mot elven Søråa.

  Velkommen til Elveparken Borettslag Høylandet!
 • Enkel adkomst fra offentlig vei
 • Se utbyggers leveransebeskrivelse i salgsoppgave
 • Se utbyggers leveransebeskrivelse i salgsoppgave
 • Bruksareal: 70 kvm - 82 kvm
  De største leiligheten på enden har bruksareal 81-82 m2.
  De midterste leilighetene har bruksareal på 70 m2.

  Romslig overbygd veranda som ikke er medregnet i areal, samt carport og utvendig bod på ca. 5 m2. til hver leilighet.

  Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Fellestomt på ca. 2261 kvm.

  Eiendommen skal fradeles fra gnr. 99, bnr 74, og oppgitt tomtestørrelse er kun grovestimert. Endelig tomtestørrelse vil først bli satt etter at eiendommen er fradelt. Mindre/mere areal gir ikke kompensasjonsrett for kjøper.

  Deler av tomten er opparbeidet med asfalt og plen. Uteområdet for 6 mannsboligen vil bli opparbeidet i tilsvarende stand som 4-mannsboligen på nabotomten slik at det fremstår som en enhet: Det nye tiltaket blir opparbeidet med asfalt foran innkjøring til carporter, subus dekke i Carporter og på gangstier til leilighetene, singelrenne i bredde ca 0,6 m bredde rundt husene, tilsådde plener.

  Eiendommens adresse er foreløpig: Krampen 4, 7877 Høylandet - gnr. 99 bnr. 74 i Høylandet kommune.

  Elveparken Borettslag Høylandet har organisasjonsnummer 923 358 846, og består i dag av 4 andeler (fra 1-4). Den enkelte leilighet vil få eget andelsnummer (fra 5 -10) når borettslaget er utvidet og andelene er registrert hos Kartverket.

  Utbygger, i samråd med Høylandet Kommune forbeholder seg retten til å avgjøre endelig antall andeler i borettslaget og om eksisterende borettslag skal utvides, eller om det skal stiftes nye borettslag for det enkelte byggetrinn. Dette avhenger av prosjektets salgstakt. Utbygger, i samråd med Høylandet Kommune forbeholder seg derfor retten til å evt foreta endringer i organiseringen, herunder evt eierform på usolgte enheter. Dersom prosjektet ikke blir organisert som ett borettslag, vil parkeringsområde og lek/grøntarealer bli skilt ut som egne matrikler og deretter organisert som realsameie, hvor de enkelte boenheter får en ideell eierandel i realsameiets eiendom. For det tilfelle at parkering og lek/grøntarealer blir realsameie har utbygger rett til å avvente overskjøting av hjemmel for dette areal inntil alle boliger er bebygd.
 • Parkering i carport stående på borettslagets eiendom.
  Det leveres infrastruktur tilrettelagt for elbil lader i henhold til forskriftskrav.

  Selger forbeholder seg retten til å omorganisere parkering underveis, avhengig av offentlige forhold og salg-/utbyggingstakt, herunder evt. utvide/ redusere parkeringsplasser m.m. Selger forbeholder seg også retten til å etablere midlertidig plasseringer avhengig av utbyggingstakt.
 • Inkludert i felleskostnadene til Borettslaget
 • Se utbyggers leveransebeskrivelse i salgsoppgave
 • Fra 1 808 715,- (Prisantydning)
  Fra 1 808 715,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  Fra 3 617 430,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
  480,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk)
  8 403,- (Andel av omkostninger til borettslaget)
  10 000,- (Andelskapital til borettslaget)
  --------------------------------------------------------
  19 535,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 636 965,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Felleskostnad fra kr. 9 172 - 10 693- pr. mnd. Felleskostnadene dekker i.h.t. fremlagt budsjett: Styrehonorar, revisjonshonorar, forretningsførsel, Kabel-TV/Bredbånd, kommunale avgifter, renovasjon, løpende vedlikehold, forsikring (ikke innbo), drift og service kostnader, samt renter på fellesgjeld.

  Det betales kun renter på fellesgjelden de 10 første år. Ut i fra vedlagte bygge-og finansieringsplan, utarbeidet av TOBB 04.10.2022, er det beregnet at avdrag vil være fra kr 2 668 til kr. 3 143,- fra år 11.

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.

  I henhold til utarbeidet bygge-og finansieringsplan, utarbeidet av TOBB 04.10.2022: Med TOBB som forretningsfører, er årlig premie for dette inkludert i forretningsførerhonoraret.
 • Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling, samt gjeldende rentebetingelser på fellesgjeld.

  Borettslaget "Elvaparken Borettslag Høylandet" er allerede etablert og i drift. Borettslaget består i dag av 4 enheter. Det er i vedtektene fastsatt at Høylandet kommune som utbygger har rett til å innlemme byggetrinn 2 i borettslaget.

  Borettslaget består i dag 1 av 1 stk 4 mannsbolig, samt carport/med bod. Skal utvides til å inneholde en ny 6 mannsbolig + carport med bod.

  I dag har borettslaget 4 andeler, etter at det er etablert 6 nye andeler vil borettslaget bestå av totalt 10 andeler.

  Vedlagte driftsbudsjett er et forslag. Det tas forbehold om endringer i stipulerte driftskostnader, organisering, priser, areal, gebyr og rentesatser.
 • Forretningsfører: TOBB Forvaltning
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Styrets godkjennelse
 • En andelseier som selv bebor boligen, kan overlate bruken av deler av boligen til andre. I tillegg kan andelseier overlate bruken av hele boligen til andre inntil 30 døgn i løpet av året, jfr § 5-4 i burettslagslova.

  I tillegg er det i dag vedteksfestet at arbeidsgiver har rett til å eie inntil 20 % av andelene.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Gnr. 99 bnr. 74 orgnr. 923358846 i Høylandet kommune
 • Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private
  Stikkledninger/stikkveger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen
 • Eiendommen er under omregulering - Endring av del av reguleringsplan 199601 Høylandet sentrum.

  Høylandet kommune har utarbeidet forslag til planprogram for omregulering av et område langs Gammelåvegen, Høylandet sentrum.

  Området er i dag regulert til fareområde flom, næringsformål, forretning/kontor, idrett og parkering gjennom reguleringsplanen for Høylandet sentrum, PlanId 199601. Det ble gjennom mulighetsstudiet (2012) fremhevet at området langsmed elva vil være attraktivt for bygging av boliger. Siden 2012 har det også skjedd ytterligere utvikling bl.a gjennom bygging av Hållinghallen, der det er gitt dispensasjon for bygging på næringsareal. Det er videre planer på gang for ytterligere utvikling av dette området, som gjør at det er på tide å revidere reguleringsplanen fra 1996.

  Det ble i 2012 gjennomført kartlegging av elva og utført flomberegninger for 200-års flom. Det er videre gjennomført flere geotekniske vurderinger i området i perioden 2011-2018 Elvekanten er tidligere steinsatt og sikret mot erosjon.

  Det er allerede oppført og innflyttet leiligheter for en 4 mannsbolig på samme tomt, i regi av Høylandet kommune (det ble gitt dispensasjon fra reguleringsplanen).

  I følge teknisk sjef skal planprogrammet opp til politisk behandling i kommunsetyremøte 27 oktober 2022.

  Det tas forbehold om at foreslått områderegulering blir vedtatt. Forslag til planprogram kan ses ved henvendelse til megler.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  På borettslagets eiendom vil det bli tinglyst pantobligasjon for fellesgjeld og innskudd. Videre vil evt. realsameie ha legalpanterett i eiendommen.

  Det er lovbestemt panterett til borettslaget.

  Eiendommen skal fradeles, og det er ennå ikke avklart hvilke servitutter som vil følge.
  Det er pr. d.d. tinglyst følgende servitutter på borettslagets eiendom:

  - Festekontrakt, tinglyst 24.06.1986. Forkjøpsrett til kommunen mm.

  - Pantedokument til sparebank 1 SMN pålydende kr. 1 000,- tinglyst 29.01.2009.

  Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

  Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.
 • Nei
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar forbehold om følgende:

  - At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.

  - At det forhåndsselges 5 av 6 leiligheter inkludert evt. kommunalt kjøp/garanti, slik at, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.

  - At det innvilges finansiering på fellesgjelden for borettslagets 6 nye andeler.

  Selgers forbehold skal være avklart innen 01.02.2023.

  Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd i form av tilfredsstillende salg og innvilget igangsettingstillatelse.

  Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i et slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Meglerprovisjon (Kr.43 750)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.5 000)
  Oppgjørsgebyr (kr. 4 750)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.480)
  Selger dekker alle dokumenterte utlegg.
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Byggmester Kjølstad AS
Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev