aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Flakken 58 - Småbruk på ca. 111 daa. Fiskerett i Søråa
Velkommen til Flakken 58 - Småbruk på ca. 111 daa. Fiskerett i Søråa

HØYLANDET Flakken 58

Høylandet - Småbruk med ca. 111 daa eiendom. Selges med inv og utstyr. (bla. traktor.) Fiskerett i Søråa.

 • kr 1 780 000
 • BRA 191 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 780 000
 • Omkostningerkr 61 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 841 542
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1936
 • Soverom3
 • ArealP-rom 155 m²
 • Tomt111 340.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 780 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 44 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 780 000,00))   61 542,- (Omkostninger totalt)   1 841 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
U. etg.
Høylandet - Landlig beliggende småbruk med ca. 111 daa eiendom. Gode lys og solforhold. Skjermet beliggenhet. Selges med inv og utstyr (bla. traktor). Eiendommen har fiskerett i Søråa ut fra sin eiendom. 2000 - Stikkledning av plast med stoppkran i kjeller. Tilkoblet felles privat anlegg. 2001 - Oppgradering baderom 2004 - Vinduer kjøkken og stue 2007 - Taktekking og takrenner 2008 - Vinduer 2.etg. 2009 - Stålrør i pipe 2012/13 - Vinduer og altandør tilbygd stue. 2020 - Skifte av innmat sikringsskap Siste kontroll el-anlegg - 26.02.2018 - Ingen pålegg. Boligen har fått følgende TG i vedlagt tilstandsrapport datert 15.06.23. TG0: 1 stk. TG1: 5 stk. TG2: 19 stk. TG3: 1 stk.
Utsikt fra stue

Flakken 58, Trøndelag

 • Tomt
  111340.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Fulldyrket jord ca. 73,3 daa Skog av høy bonitet ca. 27,4 daa Skog av middels bonitet ca. 0,9 daa Skog av lav bonitet ca. 1,4 daa Uproduktiv skog ca. 4,3 daa Myr ca. 0,8 daa Åpen jordekt fastmark ca. 0,5 daa Bebygd ca. 2,6 daa Totalt ca. 111 daa Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt eller hvorvidt eiendomsgrensene er slik kartet viser. Arealene er hentet fra NIBIO gårdskart. Eiendommen har fiskerett i Søråa ut fra sin eiendom. Dyrket marken er iht. landbrukstaksten utleid for ca. 130 kr/daa. Avtalen går ut i 2025. Megler har ikke fått forelagt leieavtalen og henviser til vedlagt landbrukstakst.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig til ca. 4,5 km nord for Høylandet sentrum. Boligen ligger landlig til uten nære naboer. Boligen er vendt mot sør og har gode lys og solforhold. Attraktiv beliggenhet for et landlig beliggende småbruk.

  Adkomst
  Enkel adkomst fra offentlig veg.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Høylandet skolekrets. Avstand til skole er ca. 4,5 km.

  Byggemåte
  Enebolig er oppført i en og en halv etasje over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong, lettklinkeblokker og naturstein. Veggkonstruksjon er trolig oppført i bindingsverk utvendig kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og litt koblet glass.

  Innhold
  Primærrom: 1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken, 2 stuer, bad. 2. etasje: Gang, 3 soverom, kontor. Sekundærrom: 1. etasje: Bod. 2. etasje: 2 boder, kott. Kjeller: Et rom. Bruksareal (BRA) Kjeller: 25m². Bruksareal (BRA) 1. etasje: 100m². Bruksareal (BRA) 2. etasje: 66m². Bruksareal (BRA) totalt: 191m². Primærareal (P-ROM) Kjeller: 0m². Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 97m². Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 58m². Primærareal (P-ROM) totalt: 155m². Sekundærareal (S-ROM) Kjeller: 25m². Lav høyde. Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 3m². Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 8m². Sekundærareal (S-ROM) totalt: 36m².

  Standard
  Takstmann opplyser om bla: 2000 - Stikkledning av plast med stoppkran i kjeller. Tilkoblet felles privat anlegg. 2001 - Oppgradering baderom 2004 - Vinduer kjøkken og stue 2007 - Taktekking og takrenner 2008 - Vinduer 2.etg. 2009 - Stålrør i pipe 2012/13 - Vinduer og altandør tilbygd stue. 2020 - Skifte av innmat sikringsskap Siste kontroll el-anlegg - 26.02.2018 - Ingen pålegg. Boligen har fått følgende TG i vedlagt tilstandsrapport datert 15.06.23. TG0: 1 stk. TG1: 5 stk. TG2: 19 stk. TG3: 1 stk. Følgende forhåld har fått TG 2 og 3 i vedlagt rapport: TG3: Utstyr på tak - Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Tg 3 for manglende snøfangere iht dagens krav. Utbedringskostnader: Under 10 000,-. TG2: Trapp - Kort del i 2. etg hvor det burde vært rekkverk. Rekkverk bare som håndreim. Sikrere rekkverk anbefales etablert. Adkomst til kjeller under luke i gulv som bratt trapp/stige og ikke optimal løsning som bør vurderes endret. Avløpsrør - Innvendige avløpsrør en del år fra baderom (mulig ca 2000) tilkoblet eldre rør i kjeller mot sementrør i kjellergulvet. Lufting via utvendig rør på vegg med skader. Avløpsanlegg har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Utskiftning kan på sikt forventes. Ukjent angående alder på utvendige rør som er tilkoblet offentlig anlegg. Opplyses å fungere som ønsket. Vannledninger - Stikkledning av plast med stoppekran i kjeller opplyses skiftet ca 2000 tilkoblet felles privat anlegg. Innvendige rør av kobber kan være av samme alder trolig med en del noe eldre. Stoppekran fungerte ved test. Utskiftninger kan også her på sikt forventes. Elektrisk - Har vært en del utskiftninger i 2 etg i forbindelse med skiftning av innmat sikringsskap for ca 3 år siden. Siste kontroll i 2018 uten bemerkninger. Selger mener å ikke ha mottatt samsvarserklæring. Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Det mangler samsvarserklæring på deler av anlegget. Dette gjelder arbeider utført etter 1999. Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Varmesentral - Tg 2 for alder på varmepumpe uten utført service som anbefales utført for god funksjon. VVS - Bereder på 142,5 liter av eldre dato plassert i kjeller med sluk. Grunnet alder med usikker restfunksjonstid. Våtrom - Belegg under klemring. Avløp fra kabinett ikke ført til sluk, men rør. Utenpåliggende rør. Med naturlig slitasje og skjolder på overflater. Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Ikke skader, men toalett ikke festet til gulvet. Det anbefales å feste toalett. Rommet mangler tilluft og funksjonaliteten blir pga dette redusert. Det anbefales etablere tilluftsmulighet. Kjeller: Et rom med skrånet støpt gulv. Vegger som pusset mur og himling som stubbloft og panel. Loft - Med kaltloft med inspeksjonsmuligheter over opprinnelig del. Ikke adkomst over tilbygg som er med kaltrom med begrenset høyde. Misfarging i overflater og fukt i konstruksjonen kan blant annet skyldes kondensering som følge av utilstrekkelig dampsperre/ luftlekkasjer fra oppholdsrom, noe som ikke var vanlig i byggeår. Har ikke medført synlige skader. Isolert med spon og noe mineralull ned mot oppholdsrom. Ukjent i skråhimlinger og tilbygg. Det registreres forekomster av muselort med ukjent omfang og konsekvenser på bygget ellers. Rommet anbefales tidvis kontroll. Oppgradering av isolasjon/lufting kan på siket forventes. Kan også ha et energisparende tiltak. Takkonstruksjon - Takkonstruksjon med forskjellig takvinkel grunnet tilbygg. Opprinnelig konstruksjon med noe svanke som naturlig iht byggeår. Rett på tilbygg sett fra utsiden. Med begrenset lufting i gesimser og ellers ukjent angående lufting grunnet skråhimlinger og delvis uten adkomst. Etasjeskille og gulv på grunn - Grunnet alder på det opprinnelige er gulvene med noen skjevheter i begge etasjer. Utsatte område som ikke er undersøkt er under det meste på hovedplan grunnet ingen adkomst til kryperom. Skjulte skader kan derfor ikke utelukkes. Utsatt over brede natursteinsmurer som det delvis er under eldre del. Ikke registrert skader på tilgjengelige områder. Det anbefales etablert kontrollmuligheter hvor det ikke finnes. Ildsted/Skorstein - Pipa imontert stålrør for ca tre år siden, derfor ingen konsekvenser av at noe er skjult bak kledning og pipa med en del forvitringer i kjeller. Vedovn med kleberstein skiftet for noen på siden. Pipa med lavere høyde over tak enn anbefalt uten at det er gjort bemerkninger. Ingen bemerkninger iflg selger. Siste feiing i 2021. Siste gang kontroll i 2020 uten bemerkninger. Med defekt sotluke og bør skiftet og årsak til TG 2 Kjøkken - Med eldre mindre innredning med malte fronter og hel ståltopp med to kummer på oppvaskbenk. Ellers med stekeovn. Grunnet alder og slitasje kan det forventes behov for skiftning av innredning. Avtrekksvifte fungerte ved enkel test, men med slik alder at det kan forventes skiftet som innredning. Drenering - Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Kontrollmuligheter bare i mindre kjeller. Mye som kryperom uten adkomst. Øvre siden med terrengfall mot mur. Det er ikke etablert grunnmursplast. Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. Grunnmur og fundament - Ikke annet å bemerke enn mindre sprekk i hjørne under stue øvre side. Grunnmur opprinnelig av naturstein utskiftet under deler til lettklinkerblokker. Betong under tilbygg. Begrenset kontrollmuligheter grunnet ingen adkomst til kryperom som det er under det meste. Rom under terreng - Deler av opprinnelig bolig med kjeller under med adkomst via luke i gulv under trapp. Gulv av betong som skrånet med fuktighet. Vegger av naturstein og upusset lettklinkerblokker på deler. Himling av stubbloftsbord og panel under baderom. Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Rommet med en del fuktighet og begrenset bruksmulighet. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Yttervegger - Noe usikkerhet angående yttervegger opprinnelig del som kan være av bindingsverk mulig isolert med spon/sagflis, noe som ikke er undersøkt. Tilbygg av bindingsverk antatt med utførelse som naturlig i byggeår. Det registreres sprekker i fasadene og stedvis begrenset råte og en del svertesopp. Utskiftning av kledning kan på sikt forventes og vil samtidig være fornuftig å etterisolere veggene. Boligen har følgende overflater: 1. etasje Vindfang: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Gang: Belegg på gulv og panel på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Trapp. Kjøkken: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekeovn. Stue 1: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malte plater i himling. Vedovn og panelovn. Stue 2: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Smartpanel som himling. Varmepumpe. Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malte plater i himling. Gulvvarme. Utstyrt med opplegg for vaskemaskin, mekanisk avtrekk, servantskap, wc og dusjkabinett. Bod: Tregulv og panel på vegger. Malte plater i himling. 2. etasje Gang: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling. Trapp. Soverom 1: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap. Soverom 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Panelovn. Garderobeskap. Soverom 3: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap. Kontor: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling. Sikringsskap. Bod 1: Belegg på gulv og panel på vegger. Malt overflate i himling. Bod 2: Tregulv og plater som vegger. Malte plater i himling. Bod 3: Belegg på gulv og panel på vegger, noe som åpent. Plater i himling. Det medfølger også en landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 24.11.2022 som vedlegg i prospektet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Eiendommen selges med innventar og utstyr som vist på visningen. Eier forbeholder seg retten til å ta ut enkelte gjennstander, men eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet og rengjort enn slik den fremstår under visning. Dette gjelder for bolighus, driftsbygning og tomt. Utstyr i driftsbygningen medfølger eiendommen. Det er bla. traktor og div utstyr som medfølger. Innbo/løsøre selges som forevist uten garantier. Utstyret overdras samme dag som gården overdras til kjøpere. Omregistreringsavgifter på kjøretøy er kjøpers ansvar.

  Hvitevarer
  Hvitevarer medfølger som forevist under visning. Det gis ikke noe garanti på hvitevarer.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt altibox.

  Parkering
  Romslig parkering på tomt. Driftsbygning av dårlig stand men er rom for parkering der. Traktor m.m står parkert der.

  Radonmåling
  Radon: Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 780 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 44 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 780 000,00))   61 542,- (Omkostninger totalt)   1 841 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og varmepumpe. Følgende er opplyst fra Namdal brann- og redningsvesen: Siste feiing: 09.08.2021 Siste tilsynsdato: 30.11.2020 15.08.2022: Ikke feiet Bakkestige/undersk. mangler Bekreftelse ikke mottatt. Neste feiing: 15.08.2023 Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  11192

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er renovasjon, septik/slam, feiing og eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  205724

  Formuesverdi primær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5046/83/6: 05.10.1978 - Dokumentnr: 8237 - Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere 03.11.1982 - Dokumentnr: 9360 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver Skeitjønna vasslag Akt 1743-82-7 Gjelder denne registerenheten med flere 21.09.1995 - Dokumentnr: 6330 - Elektriske kraftlinjer Med flere bestemmelser 14.02.2014 - Dokumentnr: 130593 - Jordskifte Sak:1700-2008-0022 Namsen Gjelder denne registerenheten med flere 05.10.1918 - Dokumentnr: 900088 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5046 Gnr:83 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 109578 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1743 Gnr:83 Bnr:6 05.11.1910 - Dokumentnr: 900126 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:5046 Gnr:83 Bnr:1 Bestemmelse om brensel Dette dokumentet er forsøkt innhentet, men finnes ikke i det digitale arkivet til Arkivverket.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for nybygg, tilbygg peisestue datert 14.12.1971. Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for selve oppføringen av eiendommen i kommunens arkiv. Kjøpers risiko og ansvar.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann og privat avløp (Septikk som tømmes av kommunen). Adkomst via fylkesvei 17. Det er private stikkledninger og vei frem til offentlig veg. Vann: Eiendommen er tilkoblet Skeitjønna vasslag. Det er ca. 7-8 husstander som er medlemmer der. Grunnbåret vann. Faktura for 2023 er ca. 1.000,- pr. husstand. Faktura sendes ut 1 gang pr. år. Ved vedlikehold/oppgradering så fordeles utgiftene på medlemmene i vasslaget.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det gjøres oppmerksom på at dyrket jord er utleid til 2025.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Handelen krever full konsesjonsbehandling (tillatelse til erverv av fast eiendom). Kjøper må derfor fremsette søknad på eget skjema etter at handel er kommet i stand. Sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kjøper dekker gebyr tilknyttet konsesjonssøknaden. Gebyret fastsettes av den enkelte kommune. Selger har risikoen for at det er avtalt for høy kjøpesum etter konsesjonsloven §9a, og hver av partene kan i så fall fri seg fra avtalen ved skriftlig melding til megler. Partene kan ikke fremme krav mot hverandre som følge av slik oppsigelse av avtalen. Kjøper har risikoen for at konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven øvrige bestemmelser, herunder § 9 første ledd nr. 1- 4 eller § 9 andre til fjerde ledd. Dersom konsesjon ikke innvilges, skal oppgjøret likevel gjennomføres, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 (1), jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3), men da to måneder etter at endelig avslagsvedtak er truffet. Endelig avslagsvedtak innebærer at alle klagemuligheter er uttømt. I stedet for vilkåret om at kjøpers skjøte på eiendommen er tinglyst er det i disse tilfellene et vilkår for frigivelse av kjøpesummen at kjøper har fått nødvendig sikkerhet for kjøpesummen gjennom tredjemannspant i eiendommen eller at det blir enighet mellom partene om annen sikkerhet. Selger forplikter seg til lojalt å medvirke til at det etableres sikkerhet for kjøpesummen, eksempelvis gjennom å samtykke til tinglysing av kjøpers pantedokument på eiendommen, og at kjøper kan disponere over eiendommen, blant annet gjennom videresalg.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Dersom odelsløsning benyttes iht. odelsloven § 40 heves avtalen mellom partene så snart ev. dom på odelsløsning foreligger. Kjøper kan i så tilfelle kreve erstattet eventuell differanse mellom kjøpesum og løsningssum fra selger.  De odelsberettigede har ikke fraskrevet seg sin odelsrett. Kjøper har tatt på seg risikoen for at en av disse eventuelt går til odelsløsningssak. Selger stiller odelsgaranti etter nærmere avtale.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 780 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 44 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 780 000,00))   61 542,- (Omkostninger totalt)   1 841 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  61542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.000,- oppgjørshonorar kr  4.750,- og visninger kr  3.500, -, markedspakke kr. 11.900,-, søk eiendomsregister og elektronisk signering kr. 250,-, kommunal informasjon kr. 3.107,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  39.900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  22.557,-. Utleggene omfatter foto, tilstandsrapport, servitutter og sikringsobligasjon. Eventuell boligsalgsforsikring kommer i tillegg. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket inntil kr. 20.000,- i utført arbeid. Dokumenterte utlegg kommer i tillegg..  Alle beløp er inkl. mva. 

Øyvind Hofstad

Megler

Øyvind Hofstad

41 78 72 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev