aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade/ terrasse
Fasade/ terrasse

HUNDVÅG Bjørnøygeilen 9

Velholdt enebolig m/ usjenert, idyllisk & solrik hage. Innholdsrikt inne som ute. Barnevennlig & rolig. Garasje.

 • kr 5 900 000
 • BRA 145 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 5 900 000
 • Omkostningerkr 164 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 064 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1994
 • Soverom3
 • ArealP-rom 142 m²
 • Tomt508.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,00))   164 542,- (Omkostninger totalt)   6 064 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Planoversikt 1. etg. Avvik kan forekomme.
Velkommen til Bjørnøygeilen 9 - en innholdsrik og velholdt eiendom som inneholder alt det du trenger og litt til. Boligen går over 2 plan og byr bl.a på 2 bad, flere stuer, romslige rom og en svært god planløsning med gode innredningsmuligheter. Eneboligen har en fin plassering på tomten som gjør at både hagepartiet og gårdsrommet er godt utnyttet. Her er det sol fra tidlig morgen til solnedgang. Tomten er omkranset med hekk og ligger usjenert til. Pent opparbeidet og beplantet. Selger har bebodd eiendommen siden byggeår (1994) og har oppgjennom årene foretatt nødvendig vedlikehold. Innhold: 1. etg. Hall/ inngang, vaskerom/ bi-inngang, bad, kjøkken og flere stuesoner. 2. etg. Loftstue, bad og 3 soverom. Ute: Garasje, anneks/ bod, solrike terrasser. Velkommen til visning!
Utsnitt terrasse

Bjørnøygeilen 9, Rogaland

 • Tomt
  508.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Usjenert, pent opparbeidet og solrik tomt. Inngjerdet og omkranset med hekk. Idyllisk hage med frodig og fruktig beplantning. Sørvendt og romslig terrasse.

  Beliggenhet
  Barnevennlig beliggenhet på Bjørnøy med kort gangavstand til velforeningens friområde som byr bl.a på badestrand, flytebrygge, grill, vollyball m.m. Et populært samlingspunkt for beboerne på øya.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området er stort sett bebygget med tilsvarende eneboliger, samt vertikal- og horisontaldelt tomannsboliger.

  Barnehage/skole/fritid
  Se vedlagt nabolagsprofil for nærmere oversikt.

  Skolekrets
  Se vedlagt nabolagsprofil for nærmere oversikt.

  Byggemåte
  Plate/såle med i sted-støpt betong. Yttervegger med bindingsverk i trekonstruksjoner som utvendig er kledd med trepanel. Etasjeskille med trebjelkelag. Saltak tekket med takstein.

  Innhold
  1. etg: Inngang/ hall, bad, bi-inngang/ vaskerom, kjøkken og stuer. 2. etg: Loftstue, bad og 3 soverom.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3: Støttemur: Rekkverk mangler. Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som f.eks. betong, asfalt, steinheller, må også sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende. Utbedringskostnader: Under 10 000,- Utstyr på tak: Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Stige-trinn på tak til pipe er montert. Det gjøres oppmerksom på at at det savnes snø-fangere på takflaten. Viktig at takkonstruksjonen sikres for nedfall som kan føre til skade. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000,-   Forhold som har fått TG2: Drenering: Terrenget er tilnærmet flatt rundt boligen, med stedvis noe fall mot mur. Det er viktig at terrenget har hellingsgrad ut fra grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Ideelt bør det i en avstand på ca 3 meter være god helling vekk fra husets grunnmur. Dette kun til orientering og anbefalt på generelt grunnlag. Overflatevann fra tak er tilkoblet avløp. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldrings-messig slitasje med en normal levetid. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i.h.t. gjeldende anvisninger. MERKNAD Drenssystem med drensledninger har en forventet brukstid på 20 - 60 år. Det anbefales drensledning spyles med intervall på 1 - 5 år. Balkong, terrasse, platting: Balkong: Balkong med tilkomst fra soverom 2 etasje. Oppført med søyler/drager/bjelkelag, dekket med terrassebord i trevirke. Innfesting er skjult i konstruksjon og er ikke tilgjengelig for kontroll. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppførings-tidspunktet, men er lavere en enn forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd. Rekkverk bygget etter bygge-regler fra byggeår. Høyde på rekkverk 89 cm. Fungerer med dagens løsning. Overflatevann går til bakke. Søyler går til bakke. Dette vil kunne gi redusert forventet brukstid. Noe fukt-oppsug i nedre del av søyler er observert. Med hensyn til alder vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. TG 2 på grunn av normal slitasje og alder. Normaltid for reparasjon av balkong/terrasse 15 - 30 år. Platting: Skjevhet og fukt/råte på enkelte terrasse-bord er observert. Terrasse/platting på bakke oppført i trekonstruksjoner dekket med terrassebord i trevirke. Fremstår med normal slitasje alder tatt i betraktning. Overflatevann går til bakke. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverk er for lavt etter bygge-regler fra byggeår. Høyde på rekkverk er 77 cm. Krav til høyde på rekkverk fra byggeår er 90 cm. TG 2 terrasse/platting på grunn av normal slitasje og rekkverk er for lavt. Bytte av dårlige terrasse-bord må påregnes. Normaltid for reparasjon av balkong/terrasse 15 - 30 år. Vinduer og dører: Det registreres punktert glass i soverom 2 etasje. Det gjøres oppmerksom på at punktere vindusglass tidvis kan være svært vanskelig å avdekke. Vindu fremstår med normal slitasje alder tatt i betraktning. Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering. Tetting rundt vindu er skjult i konstruksjon og er ikke tilgjengelig for kontroll. Man kan kun anta at vindu er montert etter gjeldene anvisning. Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Vinduer har en forventet tid for utskifting på 20 - 40 år. Tredører/aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/middels/lang - 20/30/40 år. Bytte av punktet vindu må påregnes. Yttervegger: Noen sprekkdannelser i panel grunnet normal uttørking. Noen steder går kledning til bakke og noe fukt-oppsug i kledning er observert. Noen steder er det ikke luftespalte mellom kledning og bakke og lufting blir redusert. Lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon bak kledning observert ved stedvis sjekk. Lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon er ikke montert bak hjørne-bord TG 2. TG 2 ytterkledning på grunn av blant annet spredt fukt skade. Noen steder er det liten avstand mellom ytterkledning og bakke. Dette vil gi redusert forventet brukstid. MERKNAD Trekledning har en forventet tid for utskifting på 20 - 50 år. Forventet levetid på kledning kan variere etter klima og tidligere utført vedlikehold. Renner og nedløp: Drypp fra renner kan forekomme. TG 2 renner og ned-løp på grunn av normal slitasje og alder. Takrenner og nedløp i plast en forventet levetid på 20 - 30 år. Taktekking: Noe mose/groe på takstein er observert. Kontrollen er kun utført fra bakkenivå. Det er derfor ikke foretatt kontroll av alle beslag og overganger. Tilstand til tekking vurderes etter alder og forventet gjenstående levetid. TG 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for tettesjikt er oppbrukt. Det registreres noe mose/groe på taket. Dette reduserer levetid på tekking. Ildsted/ skorstein: Høyde på pipe over tak er vurdert som tilstrekkelig ved visuell besiktigelse sett fra bakke. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen/befaringsdagen. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feiervesen. TG 2 pipe og beslag over tak på grunn av alder. Kjøkken: Det ble søkt etter fukt på utsatte steder ved befaring, uten at det ble indikert unormale verdier. Kjøkken med frittstående hvitevarer. Kjøkken fremstår med normal slitasje TG 2. (skade/svelling på noen fronter). Avtrekk fungere med enkel test. Kjøkken-avtrekk har en forventet levetid på ca 25 år. TG 2 avtrekk med bakgrunn i alder og risiko for feil som krever utbedring/utskifting. Vannledninger: Vannrør er skjult i konstruksjon og eventuell isolasjon på rør er ikke tilgjengelig for kontroll. Det registreres normalt vanntrykk og god avrenning fra vannkran. Det gjøres oppmerksom på at vanntrykk og avrenning kun er visuelt undersøkt og ikke trykk-testet. Hovedstoppekran er plassert i bod i garasje. Hovedstoppekran fungerer som tiltenkt. TG 2 rør-opplegg på grunn av blant annet alder på blandebatteri. Varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder står i rom med sluk og eventuelt lekkasjevann vil renne til sluk. Bereder er over 20 år gammel. TG 2 bereder på grunn av alder. Ventilasjon: Mekanisk avtrekk fra kjøkken og våtrom. Ventilasjons-aggregatet har en forventet levetid på ca 25 år. TG 2 avtrekk med bakgrunn i alder og risiko for feil som krever utbedring/utskifting. Vaskerom: TG 2 overflater på grunn av mot-fall på del av gulv. Registrert fall til sluk tilfredsstiller ikke anbefalte løsninger, men vurderes å være tilstrekkelig da vann ledes til sluk. Sluk er lett tilgjengelig for kontroll/rengjøring. Belegg er tilsluttet sluk med klem-ring. Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring. Tilstanden til membran/belegg vurderes etter alder og forventet gjenstående levetid. Noe misfarging på belegg/membran. TG 2 membran på grunn av alder og tilstand. Bad 1. etg: TG 2 overflater på grunn av mot-fall på del av gulv og riss i noen fuger. Registrert fall til sluk tilfredsstiller ikke anbefalte løsninger, men vurderes å være tilstrekkelig da vann ledes til sluk. Vindu er plassert i våt-sone. Utførelse av foringer og listverk mot vindu er ikke en fukt-sikker løsning. Ved normal bruk beskytter dusj-vegg vindu mot vann-søl. Det er miss-farging (svertesopp / muggsopp) i silikon-fuger i overgang gulv og vegg. Sluk er lett tilgjengelig for kontroll/rengjøring. Plastsluk i dusjsonen med klemring og vannlås. Ikke registrert avvik basert på visuell kontroll. Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring. Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Det bemerkes at eventuell opp-kant ved terskel er skjult av terskel-list og er ikke tilgjengelig for kontroll. Membranen ligger skjult i konstruksjonen og kan ikke kontrolleres på samme måte som synlige bygningsdeler. Tilstanden til membranen vurderes etter alder og forventet gjenstående levetid. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Innredning (skap til servant) fremstår med normal slitasje TG 2. Bad 2. etg: TG 2 overflater på grunn av mot-fall på del av gulv. Avtrekkskanal er ført gjennom tak og opp på kaldloft. Diffusjonssperre (plastfolie) er skjult i konstruksjon og er ikke tilgjengelig for kontroll. Man kan kun anta at diffusjonssperre (plastfolie) er etablert etter gjeldene anvisning. Det gjøres oppmerksom på at bom (hulrom under) i flis på vegg kan være svært vanskelig å oppdage. Sluk er innkledd og er ikke tilgjengelig for kontroll/rengjøring. Membranen ligger skjult i konstruksjonen og kan ikke kontrolleres på samme måte som synlige bygningsdeler. Tilstanden til membranen vurderes etter alder og forventet gjenstående levetid. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Våtroms-belegg en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring. Rør-føringer gjennom gulv har ikke synlig membran/mansjetter over gulvet. Tetting med mansjett/membran rundt rør bør avsluttet minst 25 mm over ferdig gulv for god vannsikkerhet. TG 2 membran på grunn av utførelse og alder. Noe svelling på baderoms-innredning er observert TG 2. Garasje: TG 2 garasje på grunn av samme alder og slitasje som bolig. Noe svelling på dør. Bytte av dør må påregnes i tiden som kommer. Del av garasje er isolert. Det er ikke lufte-spalte mellom su-tak og isolasjon. Dette kan være en risikokonstruksjon. Sprekker i støpt gulv er observert.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Det gjøres oppmerksom på at lysekrone over spisebord ikke medfølger handelen. Andre lysekroner kan medfølge etter nærmere avtale.

  Hvitevarer
  Hvitevarer på kjøkken medfølger. Vaskemaskin og tørketrommel kan medfølge etter nærmere avtale.

  Moderninseringer og påkostninger
  Se vedlagt tilstandsrapport fra takstmann og eventuelt egenerklæring fra selger for nærmere info.

  TV/Internett/bredbånd
  Telia (tidligere GET) er innlagt i huset. Oppkobling til ev Lyse fiber er tilgjengelig i gaten.

  Parkering
  Garasje samt parkering i gårdsrom

  Forsikringsselskap
  KLP forsikring

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,00))   164 542,- (Omkostninger totalt)   6 064 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming samt vedfyring. Varmekabler i hele 1. etg samt bad 2. etg.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  16956

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  1341758

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4830330

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Velforening
  Bjørnøy Nord. Kontigent for velforeningen utgjør noen hundrelapper i året.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1103/4/507: 03.02.1994 - Dokumentnr: 2091 - Erklæring/avtale Elektriske kraftlinjer
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  11.12.1992 - Dokumentnr: 16365 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1103 Gnr:4 Bnr:4


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Midlertidig brukstillatelse datert 21.01.1994.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligformål og ligger i et boligregulert område tilknyttet reguleringsplan id 1180 med bestemmelser for Bjørnøy samt reguleringsplan id 2819 med bestemmelser for bru til Vassøy. Denne reguleringsplanen er under arbeid.

  Adgang til utleie
  Eiendommen kan fritt leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,00))   164 542,- (Omkostninger totalt)   6 064 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  164542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast meglerprovisjon kr 60 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 10 900,- for tilrettelegging og kr 5 900,- for oppgjør, samt utlegg ihht oppdragsavtalen.

Gerry Carlmark

Megler

Gerry Carlmark

97 54 83 58

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev