aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Raufossvegen 591!

Hunndalen Raufossvegen 591

Koselig enebolig med barnevennlig beliggenhet - 3 soverom - dobbelgarasje.

 • 2 500 000
 • BRA 196 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 500 000
 • OMKOSTNINGER78 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 578 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 977
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 166 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 099 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 2 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  78 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 578 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
VELKOMMEN TIL RAUFOSSVEGEN 591!
- en koselig enebolig med 3 soverom - dobbelgarasje - rolig og usjenert beliggenhet.

Bolig over 1 etasje med kjeller, som inneholder:
1. etasje:
Vindfang, kjøkken, stue, gang, 3 soverom, bad og wc.
Terrasse/Veranda med utgang fra stue mot sør.

Kjeller:
Gang, kjellerrom (stue) og kjellerrom (kontor), samt bod og teknisk rom.

Rom i kjeller er ikke bruksendret i kommunen.

Garasje med 2 biloppstillingsplasser.
Kjøkken

Raufossvegen 591, Innlandet

 • KORT FORTALT:
  Rolig beliggenhet
  Barnevennlig
  Usjenert
  Romslig tomt
  Gode solforhold

  KJØKKEN:
  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter og del av benk med heldekkende beslag med utslagsvask og kjøkkenkum.
  Flislagt og belysning over benkeplate.
  Plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap.
  Kjøkkenventilator er montert over komfyr.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Baderomsinnredning med profilerte fronter, heldekkende servant og speil over med tilhørende belysning.
  Dusjkabinett. Det er varme i gulv, ventil i himling og tilluft i dør.

  Toalettrom med laminatgulv, panelplater på vegger og himlingsplater. Naturlig avtrekk.

  Gulv: Fliser.
  Vegg: Fliser.
  Himling: Himlingsplater.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
  Gulv: Laminat.
  Vegg: Panel og malt strie.
  Himling: Himlingsplater.

  Innvendige trapper mellom etasjer er utført i trekonstruksjoner.
  Malte glatte dører.

  DIVERSE UTSTYR:
  Ventilasjon består av naturlig ventilasjon.
  El-anlegg med automatsikringer. Åpent og skjult ledningsnett.
  Sikringsskapet er plassert i kjøkken.
  Varmtvannsbereder på ca. 200 liter fra 1996.
  Bereder er plassert i kjeller.
  Røykvarsler.
  Brannslukningsapparat.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Boligen fremstår med normal standard og vil kunne tilfredsstille de fleste hva gjelder krav til bostandard.

  Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, utskiftninger/oppgraderinger må likevel påregnes.

  2013 Modernisering Oppgradert de fleste innvendige overflater i første etasje. Egeninnsats.
  2019 Modernisering Montert ny varmepumpe luft/luft. Utført av firma.
  2020 Modernisering Ny innmat i sikringsskap. Montert el-bil lader. Fornyet toalettrom. Utført av firma.
  2021 Modernisering Rettet opp og gruset adkomstveien. Malt rekkverk på veranda, trapper ute og karmer. Egeninnsats.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  Skjevheter og råteskader er registrert. Deler av fundamenteringen er av treverk som ligger direkte på grunn.
  Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  Treverk dirkete på grunn vil råtne. Lokale utbedringer må påregnes.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking:
  Taktekking har oppnådd mer enn halvparten av forventet brukstid.
  Det er ikke snøfangere over beferdede områder.
  Det er ikke behov for strakstiltak, men ut ifra alder kan skader oppstå på eldre taktekking.
  Det bør etableres snøfangere over beferdede områder av sikkerhetsmessige årsaker.

  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt vinduer/dører/gjennomføringer.
  Småsprekker nederst på kledning er registrert. Noe slitasje registrert på kledning enkelte steder.
  Lokalt vedlikehold/oppgraderinger må påregnes.

  Utvendig > Vinduer:
  Vinduer er besiktiget fra bakkenivå og innvendige rom. Forventet levealder er oppnådd, eller nært forestående.
  Oppgraderinger/utskiftninger bør påregnes.
  Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass.
  Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage.
  Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden vinduene fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader eller punkteringer oppstå på eldre dører med vinduer. Oppgraderinger/utskiftninger bør etter hvert påregnes.

  Utvendig > Dører:
  Tilfredsstiller funksjonskrav, men forventet levealder er nært forestående/oppnådd.
  Slitt vrider/lås på verandadør.
  Vedlikehold må påregnes og utskiftninger bør vurderes.

  Innvendig > Overflater:
  Det er ikke god fagmessig utførelse på deler av listverk.
  Lokale utbedringer bør påregnes.

  Innvendig > Rom Under Terreng:
  Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området.
  Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.
  Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg verdier utover hva som forventes som normal
  Plast i yttervegger mot terreng, dette er ikke i henhold til dagens anbefaling pga. stor risiko for skader.
  Fuktindikasjoner er registrert i vegg mot grunnen, dette øker risikoen for skjulte skader.
  Malingsflass, avskalling og saltutslag på vegg, dette indikerer fuktvandring i vegger.
  Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  Da drenering ikke er oppgradert siden byggeåret er det viktig å følge med på konstruksjonene. Kjeller er innredet i senere tid, dette endrer
  forutsetningene for konstruksjonene og det er påregnelig med tiltak utvendig i form av drenering/isolering av grunnmur.

  Innvendig > Innvendige trapper:
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.

  Innvendig > Innvendige dører:
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Noe slitasje registrert. Listverk rundt dører er ikke fagmessig utført.
  Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
  Det dusjes i dusjkabinett/badekar og det er derfor liten belastning på konstruksjonene da bruk av dusjkabinett/badekar hindrer i stor grad direkte
  vannsprut på veggene/gulv. Det gjøres likevel oppmerksom på at krav til membran likevel er tilstede i områdene som defineres som "våtsone", og skal tåle påkjenning av vann/fukt. Slitte misfargede fuger er
  registrert. Arbeidet på våtrommet bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse.
  Vindu er plassert i våtsonen, dette anses som en risikokonstruksjon da det kan oppstå lekkasjer i veggkonstruksjonen rundt vinduet.
  Ved fuktsøk registrerte jeg tørre verdier.
  Rommet har forventet levetid oppnådd/nært forestående. Påkjenninger i form av vannsprut /dusjing direkte på vegg anbefales ikke.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden våtrommet fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre våtrom.
  Fornying/oppgradering av rommet bør etterhvert påregnes selv om rommet kan ha mange leveår igjen. Dette er avhengig av bruk.
  Dusjing/vannsprut direkte på gulv/vegger frarådes.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
  Lokalt fall i dusjsone, ellers er gulvet tilnærmet flatt.
  Slitte misfargede fuger er registrert. Arbeidet på våtrommet bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse.
  På grunn av de avdekkede forhold bør fritt vann på gulv/vegg unngås.
  Badet har forventet levetid oppnådd/nært forestående. Påkjenninger i form av vannsprut /dusjing direkte på gulv anbefales ikke.
  Rommet fungerer med dagens tilstand. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden våtrommet fungerer i dag, men ut ifra alder kan
  skader plutselig oppstå på eldre våtrom. Rommet bør vurderes oppgradert/fornyet.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt.
  Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet.
  Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014.
  Kravene til fast tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400.
  Varmtvannsbereder har oppnådd forventet brukstid.
  Bereder anbefales tilkoblet direkte på det elektriske nettet uten bruk av støpsel.

  Tomteforhold > Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Malingsflass, avskalling og saltutslag på vegg, dette indikerer fuktvandring i vegger.
  Flassing/avskalling på grunnmur utvendig.
  Lokal utbedring må utføres.

  Tomteforhold > Oljetank:
  Anbefales ytterligere undersøkt.
  Innhent dokumentasjon om mulig.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Skjevheter i etasjeskiller er helt normalt byggeåret tatt i betraktning.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
  utbedring. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt.
  Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
  Ventilasjonen i boligen tilfredsstiller ikke dagens krav til klima og miljø.
  Boligen fungerer med dette avviket, men det bør vurderes energibesparende tiltak.
  Ventileringen er ikke i henhold til dagens krav. Tiltak må vurderes ut fra bruk/behov.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
  El-anlegg med automatsikringer. Åpent og skjult ledningsnett. Sikringsskapet er plassert i kjøkken.
 • Eiendommen er beliggende langs Raufossvegen mellom Hunndalen og Raufoss.
  Det er gode forbindelser med buss like ved eiendommen.

  Ca 3 km til både Hunndalen og Raufoss. Her finnes dagligvarebutikker, diverse forretninger og bensinstasjon.

  Det er til Gjøvik sentrum, med alle de servicetilbud og fasiliteter som finnes der, ca 7 km.
  I Gjøvik finner man diverse butikker i gågate, kjøpesenteret CC med utallige tilbud, rolige kaféer og smakfulle restauranter, bank og postkontor. I tillegg finner man bakeri, vinmonopol, frisør og treningssenter.

  Ønsker man en rolig kveld på byen kan Gjøvik by på en koselig film på kino eller en kveld på bowling. For den mer sosiale finnes bra med uteliv og utesteder i helgene.

  For den aktivitetslystne finnes mange friluftsmuligheter, her kan nevnes Fastland friluftsbad, Hovde ski og alpinanlegg med heis, tennisbane, Gjøvik klatrepark, Gjøvik stadion med ballbaner, Fjellhallen og Røverdalen svømmeanlegg. Fine turmuligheter langs Mjøspromenaden.

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.
 • Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen:
  Bygningsnr. 155589922 - Enebolig - 1 boenhet - BRA 193 m2.
  Bygningsnr. 7520182 - Garasjeuthus anneks til bolig - BRA 33 m2.
  Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport.

  Det er boligbebyggelse i området rundt.
 • Se kart.
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.
 • Boligen er fra ca.1977 og senere noe modernisert.
  Normal standard og god planløsning.

  Byggegrunn er nedgravd og grunnundersøkelser er ikke foretatt, byggegrunn er derfor ikke kjent og tilstandsgrad er ikke vurdert.
  Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng. Takvann ført ned i grunnen.

  Flat tomt.
  Det er dagtank/løfter kjellertrapp, ukjent om det er noe nedgravd oljetank. Anbefales ytterligere undersøkt.

  Murt grunnmur med letklinkerblokker og innvendige utforede vegger på deler av grunnmur. Etasjeskiller i trekonstruksjoner.
  Yttervegg i isolert bindingsverk var normal byggeskikk på oppføringstidspunktet.
  Boligen er opprinnelig et Moelvenhus bygget med moduler.
  Stående og liggende utvendig tre-kledning.
  Mønet skråtak i trekonstruksjoner. Prefabrikkerte taksperrer med undertaksbord.
  Kaldt loft med adkomst til loft fra luke. Taket er tekket med metallplater.
  Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier og toppbord i treverk.
  Trevinduer med 3-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak fra byggeår.
  Ytterdør i treverk med sidefelt i glass.
  Balkongdør i tre med 2-lags isolerglass.
  Veranda med utgang fra stue. Tresøyler med betong-fundament og treverk direkte på grunnen.
  Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk.
  Deler av veranda er overbygget, utført i trekonstruksjoner med tak i plast.
  Trapp i metall ved inngang, rekkverk i treverk og metall.

  Garasje/uthus oppsatt på murt/støpt grunnmur. Støpt plate må mark. Vegger er over bakken utført i trekonstruksjoner, utvendig
  malt trepanel. Mønet skråtak i trekonstruksjoner tekket med metallplater. Leddporter i treverk. Lokale reparasjoner og vedlikehold må påregnes. Garasjen har normal "garasjestandard". Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, utskiftninger/oppgraderinger må likevel påregnes.

  Iht. tilstandsrapport datert 30.08.2022 av Amund Forset.
  For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport.

  Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.
 • Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Vindfang, kjøkken, stue, gang, 3 soverom, bad og wc.
  Kjeller: Gang, kjellerrom (stue) og kjellerrom (kontor).

  Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer medfølger i salget, ellers iht tilbehørsliste.
 • Oppvarming består av vedfyring og strøm (luft/luft varmepumpe).

  Murt pipe, lettklinker. Ildsted er montert.

  Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.

  Piper og ildsteder:
  Siste dato for tilsyn: 04.09.2020. Utført.
  Siste dato for feiing: 15.06.2021. Ikke utført.

  Registrerte anmerkninger:
  Slukkeutstyr: 10 års service eller anskaffe nytt.
  Bakplate er sprukket, bør skiftes.
  Pipe pusses på loft.
 • Eiet tomt som er flat og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass og adkomstveg.

  Tomtestørrelse på 1099 m2 er oppgitt iht tinglyst målebrev fra 1979.
  Dette avviker fra opplysninger gitt av kommunen som viser et areal på ca 1290 m2.

  Eiendommen ble etablert 03.12.1979.
  Bruksnavn: NYHEIM.

  Garasjen står noe på tvers av tomtegrense.
 • Garasje med 2 biloppstillingsplasser.
 • Det er privat adkomst til eiendommen, og kjøper må beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av veg/ gårdsplass.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.
  Eiendommen har vannmåler.

  På eiendommer tilknyttet offentlig avløp og som er bebygd før ca. 1975 kan det være septiktank.
  Septiktanken er en del av det private stikkledningsanlegget og ansvaret for drift og vedlikehold,
  inkludert tømming, påhviler hjemmelshaver.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 791 785 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 850 424 per 31.12.20
 • Ca. kr.. 13 095 pr. år.

  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca beløp, og dekker vann, avløp, renovasjon, feiegebyr og eiendomsskatt.

  Vann og avløp kr. 5891,-.

  Det er vannmåler installert, og avgift vil derfor avhenge av forbruk.

  Renovasjon kr. 2875,-.
  Feiegebyr kr. 650,-.

  Eiendomsskatt kr. 3679,-.
  Eiendomsskattetakst kr. 919800,-.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift.
 • - kommunale avgifter og eiendomsskatt
  - strøm
  - tv/ internett
  - forsikring
  - generelle vedlikeholdskostnader
  - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass

  Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.
 • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger ikke. Innflytningstillatelse fra 1978 foreligger.

  Det foreligger byggetillatelse for garasje på Raufossvegen 591, 49/211, Hunndalen, datert 19.juni 1996.

  Det foreligger anmeldelse av nytt bolighus i 1. etasje og kjeller fra 1977.

  Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjenninger/ bruks- eller fasadeendringer foreligger ikke.

  Bruksendring på rom i kjeller er ikke foretatt.
  Det foreligger ikke søknad på vinterhage.
  Dette vil evt. bli kjøpers ansvar.

  Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det er fremlagt dokumentasjon til takstmann på radonmåling, og målinger ligger under grenseverdier.
 • På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
  Ingen servitutter registrert pr d.d.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Gjeldende arealplan med bestemmelser:
  Kommuneplanens arealdel (KP) 3407 KP2020- 2032 - Kommuneplanens arealdel 2020- 2032 vedtatt 29.10.2020.

  Formål:
  Bebyggelse og anlegg,
  Nåværende boligbebyggelse
  Støysone: gul sone iht T-1442

  Merknad fra kommunen:
  Eiendommen grenser inntil reguleringsplan for Breiskalkolonien 2, denne planen kan sees hos megler.
  Se kommuneplanens arealdel utfyllende bestemmelser ang. forhold til reguleringsplaner. "§ 1-4 Forholdet til øvrige reguleringsplaner a) Kommuneplanens arealdel går foran øvrige eldre reguleringsplaner som ikke er listet opp i § 1-3, men de vil fortsatt gjelde så langt de ikke er i motstrid med kommuneplanens arealdel. b) Reguleringsplaner som inneholder formålet spesialområde bevaring gjelder foran kommuneplanens arealdel for dette temaet. c) Byggegrenser i reguleringsplanene gjelder foran byggegrensene i § 6-1.2."

  Reguleringsbestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info.

  Er det oppgitt både KP/KDP og RP/BP vil KP/KDP gjelde foran eldre RP/BP ved evt. konflikt mellom disse.
  Se plan- og bygningslovens § 1-5.
 • Gnr. 49 Bnr. 211 i Gjøvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Påpekte punkter i selgers egenerklæring:
  Pkt. 2: Badet er pusset opp av ufaglært før jeg flyttet inn, wc rommet er pusset opp av faglært i 2020. Bygg-male Service AS. Utført av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  Pkt. 5: Det er oppdaget fukt under bekledningen i et av rommene i kjeller (se takstrapport). Det er også tegn til noe fuktvandring i veggene i bod rom og vaskerom i kjeller, som er vanlig i forhold til husets byggemåte, men ingen skader som jeg vet om (alt dette er også oppført i takstrapport).
  Pkt. 8: Grunnmur har sprekkdannelser, småsprekker i noe kledning. Skjevheter i terrasse og etasjeskiller (se takstrapport).
  Pkt. 6: Det er en liten sprekk i en av plasttak platene over vinterhagen.
  Pkt. 9 Råteskader på terrassen (se takstrapport). Vi har hatt maur på besøk i vinduskarmene i et av kjeller rommene. Har brukt åte og spray og har ikke hatt problemer med det siden. Kommer nok av at det er svært gamle vinduer i kjeller som bør byttes ut.
  Pkt. 11: Oppgradert sikringsskap, lagt ut 2 nye kurs til garasjen - en 16A og en 32A som el-bil laderen er koblet på. Utført i 2020. Raufoss Installasjon AS. Utført av faglært.
  Pkt. 12: El-anlegg kontrollert ved oppgraderingen i 2020.
  Pkt. 13: Lagt ut egen 32A kurs og montert el-bil lader i 2020.
  Pkt. 21: Utført radonmåling i kjeller og 1.etasje.
  Pkt. 21.1: År: 2020. Verdi: 120 Bq/m3.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 55.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 -, oppgjørshonorar kr 6.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 55.000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 55.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Julia Schliecker
Kenneth Stensrud

Megler

Kenneth Stensrud

90 22 80 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev