aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Øvre Inngjerdingsveg 10.

Hurdal Øvre Inngjerdingsvegen 10

Romslig enebolig med landlig beliggenhet - oppgraderingsbehov - 3 soverom - carport

 • BRA 249 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER55 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 845 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 972
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 175 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 096 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 1 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  39 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  55 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 845 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1.etg: Gang, bad, tre soverom, kjøkken, Tv stue og spisestue.
U.etg: Gang, hobbyrom, bad, vaskerom og bodrom.
Inngangsparti.

Øvre Inngjerdingsvegen 10, Viken

 • Boligen fremstår i hovedsak som fra byggeåret. Det gjøres oppmerksom på at enkelte elementer har passert normal forventet levetid, slik at vedlikehold/utbedring må påregnes i tiden som kommer.

  VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:
  Hjemmelshaver opplyser om:
  21- Ny himling i stue i underetasje etter en lekkasje fra kjøkken.

  Takstmannens vurdering ved TG2:
  1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: TG2 vurderes da det er avflasset maling og murpuss på grunnmur, samt svekkelser ved dreneringen.
  1.3 Terrengforhold: TG2 vurderes da terreng på baksiden av boligen har fall inn mot konstruksjonen.
  3.1 Vinduer og ytterdører: TG2 vurderes da de fleste vinduene har ukjent alder og ytterdører med glass har passert sin forventede levetid.
  4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen): TG2 vurderes da takpappen har passert halvparten av sin forventede levetid og at det mangler enkelte takrennebeslag.
  5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging): TG2 vurderes da det er noe muggsopp i undertaket og at hele loftet ikke var mulig å kontrollere.
  6.1 Balkonger, verandaer og lignende: TG2 vurderes da høyden på rekkverk ikke tilfredsstiller dagens krav.
  7.1.1 Bad Overflate vegger og himling: TG2 vurderes da det er plassert vindu på vegg i våtsonen som ikke er motstandsdyktig mot fukt.
  7.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk: TG2 vurderes da vinylgulvet har passert sin forventede levetid.
  7.2.2 Vaskerom Overflate gulv: TG2 vurderes da det er avflasset maling på gulvet.
  8.1 Kjøkken: TG2 vurderes da innredningen har noe slitasje og sprukket front til den ene skuffen.
  10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør: TG2 vurderes da det er ukjent alder på vann og avløpsrør.
  10.2 Varmtvannsbereder: TG2 vurderes da varmtvannsberederen har ukjent alder.
  10.5 Ventilasjon: TG2 vurderes da bad og vaskerom er tilkoblet naturlig avtrekk og det savnes spalte for tilluft til rommene.
  11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: TG2 vurderes da skrusikringer er utdatert og det bør påregnes oppgradering i tiden som kommer.

  Takstmannens vurdering ved TG3:
  7.2.3 Vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk: TG3 vurderes da det ikke er synlig membran på gulvet. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.-
  9.1.3 Underetasje Fuktmåling og ventilasjon: TG3 vurderes da det er målt forhøyde fuktverdier i bunnsvill. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-

  Se vedlagt tilstandsrapport datert 05.08.2022 for teknisk beskrivelse.

  Følgende ble opplyst av forrige eier:
  - Skiftet plater på veggene, bad, på førsten del av 80-tallet.
  - Sprekker i påbygg verksted. Svai i bærebjelke over garasjeport.
  - Observert mus og veps i ny og ne på loft.
  - Ny shingel i ca. 2000, uført på dugnad.
  - Flere vinduer må byttes, to vinduer er punktert.

  Selger opplyser om følgende:
  - Det har vært en liten lekkasje i kobling mellom rør og varmtvannsbereder. Varmtvannsberederen er nå koblet fra, og bør undersøkes av fagperson.
  Gjør oppmerksom på at denne er gammel og mulig den må byttes ut.
 • Boligen ligger landlig til i skjermede omgivelser. Ca. 7km til sentrum av Hurdal med kommunehus, dagligvare, skole, barnehager og noen andre servicetilbud. Hurdal har skole med trinn 1-10.

  Butikker og servicetilbud:
  For daglighandel er Coop Marked og Spar de nærmeste til boligen hvor du får det meste av det du trenger. Hurdal har i tillegg Molstad Landhandleri som tilbyr åpen kafé på lørdager, hyggelige selskapslokaler og god mat i historiske omgivelser.

  Fritidstilbud:
  Fra boligen er det nærhet til skog og mark. Hurdal tilbyr mange turmuligheter for de som liker naturskjønne omgivelser. Kort vei til Hurdal skisenter med mange nedfarter og flere heiser. Hurdal har også preparerte skiløyper og gode muligheter for de som ønsker å gå langrenn. Hurdalssjøen ligger like ved med mulighet for å bade og fiske. Du kan nyte naturen hele året og det meste ligger til rette for et aktivt og spennende kultur og friluftsliv.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Støpt plate mot grunn. Grunnmur oppført av mur/betong, utvendig pusset. Etasjeskiller av betong. Yttervegger oppført som bindingsverk, kledd utvendig med stående trepanel. Saltak av trekonstruksjoner, tekket med papp.

  Det er ikke fremlagt originale tegninger som viser opprinnelig godkjent planløsning. Det kan derfor ikke tas stilling til om planløsningen, slik den fremstår på befaringstidspunktet, er lik godkjent planløsning fra da bygget ble tatt i bruk. Det anbefales å sette seg godt inn i vedlagt dokumentasjon til salgsoppgave samt selgers egenerklæring.

  Se vedlagt tilstandsrapport datert 05.08.2022 for teknisk beskrivelse.
 • BRA: 249
  P-rom: 175

  Følgende rom inngår i primærareal:
  U-etg: Gang/entré, trapperom, stue, gang, Wc og vaskerom.
  1-etg: Gang, stue, kjøkken, spisestue, soverom, soverom, soverom og bad
  U-etg: Gang/entré, trapperom, stue, gang, Wc og vaskerom.
  1-etg: Gang, stue, kjøkken, spisestue, 3 soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  - Kjøle og fryserom fungerer ikke.
 • Lukket vedovn i trapperom i underetasje med brannplate på gulv. Lukket vedovn i spisestue med brannplate på gulv. Varmeovn over dør på bad. Elektriske panelovner.
 • Skrånet tomt, pent opparbeidet med plen og prydbusker. Gruslagt gårdsplass.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt i carport.

  Som man ser på bildene var det også tidligere en garasje i underetasjen av huset. Den brukes også i dag som bodplass. Det er bygget en terrasse i forkant av garasjeporten, slik at plassen ikke kan benyttes til parkering.
 • Boligen har privat vannforsyning fra overflatebrønn. Brønnen ligger på naboeiendommen, og er tinglyst i grunnbok.

  Boligen har innlagt vann fra privat vannforsyning. Avløpsløsningen er privat, anlegget er over 30 år gammelt og består av tre betongkummer som hver har et volum på ca. 1 kbm. Etter slamavskiller føres avløpsvannet til infiltrasjon, størrelse på infiltrasjonsfilter er ikke kjent. Tilstandsvurdering: Avløpsanlegget er ikke i henhold til dagens standard på området og forventes å ikke rense etter kravene i forurensingsforskriften og kommunens lokale forskrift om utslipp av avløpsvann. Det må derfor påberegnes å utbedre hele avløpsløsningen når det kommer kommunalt pålegg om dette en gang i fremtiden. Ved oppgradering må hele anlegget vurderes av en nøytral fagkyndig som gjør grunnundersøkelser, prosjekterer forskriftsmessig løsning og sender inn søknad til kommunen.

  Tilkomst via privat veg. Eiendommen er tilknyttet veglag. Eier opplyser at hun betaler kr. 1000,- pr. år for medlemskap samt ca. kr. 100,- pr. gang det brøytes.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 733 270 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 639 773 per 31.12.20
 • Kr. 11 462,80 pr. år
  Fakturert beløp for 2021.
  De kommunale avgiftene omfatter slamgebyr, eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • I tillegg til de offentlige/kommunale avgiftene tilkommer kostander til forsikringer, strøm etter forbruk, oppgraderinger av private anlegg, TV og internett, veglag mm. Listen er ikke uttømmende.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse, datert: 18.03.1974. Den midlertidige brukstillatelsen gjelder kun for første etasje. Noen merknader på gjenstående arbeider som har fått frist til 01.10.1974. Kommunen kan ikke finne innmeldte dokumenter for gjennomført arbeid. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Det foreligger tillatelse for tilbygg oppført i 1979. Tilbygget omfatter "verksted rom" med kjøl og frys, samt stue i hovedetasjen. Vedlagte tegninger viser kontorrom, men dette er fjernet.
  Det er tilbygget en carport i senere tid. Denne er ikke byggemeldt.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  1973/1166-2/10 Bestemmelse om gjerde
  15.02.1973

  Rettigheter på andre eiendommer

  Rettigheter på 3037-8/44
  Rettigheter i eiendomsrett
  1973/1443-1/10 Bestemmelse om veg
  26.02.1973
  rettighetshaver:Knr:3037 Gnr:8 Bnr:190

  Rettigheter på 3037-8/10
  Rettigheter i eiendomsrett
  2019/5259-1/200 Bestemmelse om brønnrett
  02.01.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3037 Gnr:8 Bnr:190
 • Eiendommen ligger i et uregulert område. Avsatt i kommuneplanen til LNFR.

  Vedlagt kart med røde stiplede linjer viser høyspent som går vedsiden av eiendommen.
 • Gnr. 8 Bnr. 190 i Hurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Vederlag og rett til dekning av utlegg
  Provisjon: 50 000,-
  Markedspakke: 15 000,-
  Tilretteleggingesgebyr: 16 000,-
  Oppgjørsgebyr: 6 500,-
  Kommunale opplysninger: 4 500,-
  Visning: 2500,- pr. stk.
  Meglerforetaket har rett til å få dekket alle utlegg i henhold til oppdragsavtalen
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Astrid Karlstad Larsen
Kristina Birkeland

Megler

Kristina Birkeland

91 10 27 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev