aktiv-eiendomsmegling
Aktiv eiendom har har gleden av å presentere Vestsidevegen 107!

Enebolig med landlig og fin beliggenhet- flott utsikt- 3 soverom, fin planløsning, romslig gårdsplass.

 • 2 990 000
 • BRA 172 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 990 000
 • OMKOSTNINGER90 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 080 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 954
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 123 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 057 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  90 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 080 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg: Gang, bad, vaskerom, trapperom, stue, spisestue, kjøkken og soverom.
2.etg: gang og to soverom.
Kjeller: bodrom.
Krypkjeller
Krypkjeller under tilbygg - adkomst via luke i opprinnelig grunnmur.
Velkommen inn!

Vestsidevegen 107, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Boligen holder noe variert standard og oppgradering må påregnes.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3:
  STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

  Våtrom -Overflater Gulv - Vaskerom
  Det er avvik:
  Vinylbelegg er ikke ført inn under klemring i sluk.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 00

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  1-fas anlegg med 50 A hovedsikringer og inntak via
  luftstrekk.
  Skjult og åpent opplegg - skru- og automatsikringer.
  El-anlegget i 1. etasje fornyet i 2020 - noe
  kuloledninger i 2. etasje.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Drenering
  Eier opplyser om tidvis vann inn i kjeller ifm.
  snøsmelting.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det er avvik:
  Eier opplyser om tidvis behov for oppspyling av
  avløpsanlegg.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Septiktank Gå til side
  Det er avvik:
  Kombinasjonen av anleggets alder og materiale
  tilsier at en må påregne umiddelbare tiltak.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er avvik:
  Snøfangere er ikke montert over beferdede
  utearealer.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
  taknedløp ved grunnmur

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er avvik:
  Loft over tilbygg er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
  Det er mangelfull lufting av konstruksjonen over
  bygningens opprinnelige del.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er avvik:
  Trapp til veranda mangler rekkverk/håndløper.

  Innvendig > Radon
  Radonmålinger er ikke foretatt, og det er heller ikke
  gjort andre tiltak mot radon selv om eiendommen
  ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er
  definert med "høy" aktsomhetsgrad.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på skorstein i bygningens opprinnelige del.
  Teglskorstein har rennemerker etter sotvann på loft,
  og er ikke pusset i kjeller.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er avvik:
  Det er manglende fuktsperre på bakken.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det er avvik:
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløp.
  Åpninger mellom inntrinn er større enn dagens
  forskriftskrav
  i kjellertrapp.
  Trapp mellom 1. og 2. etasje er skjev,
  og tilfredsstiller ikke trappeformelen

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er avvik:
  Soveromsdør i 2. etasje lukker ikke ordentlig.
  Dørblad mellom trapperom og stue er fjernet.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Det kan ikke konstateres synlig bruk av
  membran/tettesjikt på våtrommet.
  Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførte
  arbeider

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Bygget mangler tilluft.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
  Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  Vinylbelegg er ikke ført inn under klemring

  Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
  Det er påvist begrenset
  ventilering/luftgjennomstrømning.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er avvik:
  Krakelert overflatebehandling i oppvaskkum.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
  brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
  ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er avvik:
  Naturlig oppdriftsventilasjon tilfredsstiller ikke dagens
  forskriftskrav, men fungerte tilfredsstillende i forhold
  til kravene
  da bygningen ble oppført

  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Det er avvik:
  Uisolerte vannrør i kjeller.
  Rør-i-rør-opplegg har ikke fordelingsskap

  Viser til vedlagt tilstandsrapport datert: 14.06.22
 • Boligen ligger fint og fritt til i landlige omgivelser med god utsikt over Hurdalsjøen.
  Området består i hovedsak av frittliggende eneboliger og landbrukseiendommer.

  Bussholdeplass finner du i umiddelbar nærhet.
  Til Hurdal torg med kommuneadministrasjon, barne-/ungdomsskole, barnehage, dagligvareforretninger og øvrige servicefunksjoner ligger ca. 6 km unna.

  Jernbanestasjon i Eidsvoll og på Gardermoen - videregående skoler i Nannestad, Ullensaker og Eidsvoll

  Gode muligheter for varierte former for friluftsliv i omkringliggende skogområder med skogsbilveger, turstier, skiløyper og bade-/fiskevann
  i tillegg til ridesenter ved Hurdal Verk og alpinanlegg ved Steinsjøvegen.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp Aktiv visningsskilt ved fellesvisninger
 • UTVENDIG
  Vegger av tre - grunnmur av betong.
  Takkonstruksjoner av tre.
  Dører og vinduer av tre.

  Veggkonstruksjon
  Yttervegger av isolert trebindingsverk med utvendig malt/beiset panel.
  Tak er tekket med taksteinpressede metallplater

  INNVENDIG
  Etasjeskiller av tre og dekkeelementer.
  Betonggulv på grunn i kjeller.
  Trevegger i 1. og 2. etasje.
  Vegger av betong i kjeller.

  Overflater
  Veggoverflater kledd med malt panel og malte MDF-plater.
  Ubehandlet betong og upussede treullsementplater i kjeller.
  Malt panel og malte plater (delvis MDF) i himlinger.
  Forskalingsbord i kjellerhimling.
  Laminat på gulv.

  Viser til beskrivelse i vedlagt tilstandsrapport datert 14.06.22
 • 1.etg: 100 Bra
  2.etg: 29 Bra
  Kjeller: 43 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Gang, soverom, bad, vaskerom, stue og kjøkken.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Integrerte hvitevarer medfølger. Hvitevarer utover dette medfølger ikke. TV- feste i stue medfølger ikke.
  bruksmerker/ skruehull o.l må påregnes.
 • Vedovn, varmepumpe og varmekabler på bad.
 • Flat og delvis skrånende tomt.
  Opparbeidet hage med plen og gruset gårdsplass/oppkjørsel.
 • På egen gårdsplass
 • Tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.
  Tilknyttet privat avløpsanlegg- oppgraderinger av anlegget må påregnes. Se beskrivelse under.
  Kommunen skriver at avløpsanlegg er plassert på naboeiendom. rettighet for dette er ikke tinglyst.


  Vann- og avløpsopplysninger for:
  GBNR: 29/11,18

  Adresse: Vestsidevegen 107, 2090 Hurdal
  I forbindelse med kartleggingen av alle private vann- og avløpsanlegg som kommunen har
  gjennomført i perioden 2015-2017 befarte kommunen boligen den 03.06.2016.
  Boligen har kommunalt drikkevann.
  Avløpsløsningen er privat. Trolig er anlegget etablert så tidlig som i 1957 og består av to
  kummer i betong. Kapasiteten på slamavskilleren er 2 kbm og avløpsvannet går trolig videre
  til en synkekum/infiltrasjonsgrøft. Ved kommunens befaring ble det registrert oppstuving av
  avløpsvann i kum noe som indikerer at infiltrasjonsdelen er tett.
  Avløpsanlegget er lokalisert på naboeiendommen gnr. 29 bnr. 3, Vestsidevegen 109.

  Tilstandsvurdering: Avløpsanlegget er ikke i henhold til dagens standard på området og
  forventes å ikke rense etter kravene i forurensingsforskriften og kommunens lokale forskrift
  om utslipp av avløpsvann.
  Grunneier er ansvarlig for at avløpsanlegget fungerer til enhver tid i forhold til opprinnelig
  løsning. Ved en sanering av anlegget må det påberegnes å utbedre hele avløpsløsningen.
  Ved oppgradering må hele anlegget vurderes av en nøytral fagkyndig som gjør
  grunnundersøkelser, prosjekterer forskriftsmessig løsning og sender inn søknad til
  kommunen.
  Kommunen vil gjøre vurderinger om det er aktuelt med felles avløpsløsninger i området før
  det sendes ut eventuelt pålegg om oppgradering
 • Formuesverdi som primærbolig kr 565 398 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 035 433 per 31.12.20
 • Kr. 16 037 pr. år
  Oppgitt beløp er årsprognose for 2022 og omfatter kostnader til renovasjon, tømming av privat anlegg, vann etter måler, pipeavgift og eiendomsskatt.
  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • i Tillegg til de offentlige/kommunale avgiftene tilkommer utgifter til forsikringer, strøm etter forbruk, TV og internett, brøyting og vedlikehold av privat veg, oppgradering/ vedlikehold av egne private anlegg, listen er ikke uttømmende.
 • Det foreligger ferdigattest for tilbygg av stue datert 07.02.1972.
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for opprinnelig bygg.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Det foreligger byggetegninger i forbindelse med tilbygg i 1972.
  Det er endringer fra tegninger til dagens faktiske bruk. Endringene er ikke bruksendret hos kommunen.
  Dette betyr at det er avvik mellom faktisk bruk og lovlig bruk.
  Det er kjøpers eget ansvar, og kjøper må bære kostnadene, dersom de arbeider som er utført blir gjenstand for ev. krav eller pålegg fra Eidsvoll kommune.

  Endringer som er gjort:
  Bod og matbod er omgjort til bad og vaskerom.
  Deler av stue omgjort til soverom.

  Byggetegninger datert 1972 følger som vedlegg i salgsoppgaven.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1976/9537-2/10 Bestemmelse om vannledn.
  28.10.1976
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på 3037-29/3
  Rettigheter i eiendomsrett
  2022/633522-1/200 Bestemmelse om veg
  13.06.2022 21:00
  rettighetshaver:Knr:3037 Gnr:29 Bnr:11
  rettighetshaver:Knr:3037 Gnr:29 Bnr:18
 • Eiendommen ligger i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift iht. gjeldende kommuneplans arealdel.
  Deler av eiendommen ligger i hensynsone H370 i forbindelse med el. høyspentkabler
  Se vedlagt kart fra kommunen for ytterligere beskrivelse.

  Gårdsnr. 29 Bruksnr. 11
  Delarealer Delareal 1 kvm
  KPHensynsonenavn H290
  KPStøy Andre støysoner
  Delareal 778 m
  Arealbruk Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende
  OmrådenavnLNFR_

  Delareal 536 kvm
  KPHensynsonenavn H370
  KPFare Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)

  Gårdsnr. 29 Bruksnr. 18
  Delarealer Delareal 16 m
  KPHensynsonenavn H290
  KPStøy Andre støysoner
  Delareal 279 m
  Arealbruk Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende
  OmrådenavnLNFR_

  Delareal 199 m
  KPHensynsonenavn H370
  KPFare Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
 • Gnr. 29 Bnr. 18 og Gnr. 29 Bnr. 11 i Hurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Provisjon: 1,5 % minimum 40 000,-
  Markedspakke: 15 000,-
  Tilretteleggingesgebyr: 16 000,-
  Kommunale opplysninger: 4500,-
  Oppgjørsgebyr: 6 500,-
  Visning: 2500,-

  Meglerforetaket har rett til å få dekket alle utlegg i henhold til oppdragsavtalen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Vebjørn Ruudsengen
Kristina Birkeland

Megler

Kristina Birkeland

91 10 27 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev