aktiv-eiendomsmegling
Aktiv eiendom har gleden av å presentere Vestsidevegen 175!

Hurdal Vestsidevegen 175

Innholdsrik enebolig i landlige omgivelser - 3 soverom - uthus og stort uteområde. Flott utsikt- oppgraderingsbehov.

 • 2 890 000
 • BRA 164 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 890 000
 • OMKOSTNINGER88 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 978 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 954
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 128 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 547 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-))
  --------------------------------------------------------
  88 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 978 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg: Åpen gang, stue, kjøkken, bod, garderobe, vaskerom, bad og wc.
2.etg: gang, 3 soverom og bad.

Vestsidevegen 175, Viken

 • Boligen fremstår i hovedsak som fra byggeåret. Det gjøres oppmerksom på at enkelte elementer har ukjent alder, slik at vedlikehold/utbedring må påregnes i tiden som kommer.

  VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:
  Hjemmelshaver opplyser om:
  18- Bygget tilbygg i gang/entré- Ikke byggemeldt.
  18- Nytt gulv i gang/entré, kjøkken og trapp.
  18- Montert mdf plater og ny himling med downlights på deler av kjøkken.
  18- Nye fliser og mdf plater i bod med opplegg for vaskemaskin.
  18- Byttet til større vinduer i stue-Ikke byggemeldt.
  18- Montert fliser på gulv og vegger på bad i 2 etasje.
  18- Nytt gulv i gang i 2 etasje.
  18- Montert mdf plater og ny himling på bod i 2 etasje.
  18- Byttet vindu i gang i 2 etasje.
  18- Montert drensrør fra overvannskum på tomt til grøft.

  Takstmannens vurdering ved TG2:
  1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: TG2 vurderes da det er enkelte riss/sprekker i grunnmur og forhøyde fuktverdier på innside av grunnmur.
  1.2 Krypekjeller: TG2 vurderes da det ikke er ventiler i krypkjeller
  1.3 Terrengforhold: TG2 vurderes da terrenget har fall inn mot konstruksjonen på baksiden av boligen.
  2.1 Yttervegger: TG2 vurderes da det ikke er luftespalte i underkant av enkelte steder ved kledningen, samt vær slitasje på vindskier.
  3.1 Vinduer og ytterdører: TG2 vurderes da flere vinduer og ytterdører har ukjent alder og er i slutten av sin forventede levetid, samt noe vær slitasje.
  4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen): TG2 vurderes da det er fuktskjolder på innside av takkonstruksjonen som bør kontrolleres nærmere.
  6.1 Balkonger, verandaer og lignende: TG2 vurderes da høyden på rekkverk ved terrassen ikke tilfredsstiller dagens krav og manglende rekkverk i trapp.
  7.1.1 Bad 1 etasje Overflate vegger og himling: TG2 vurderes da det er flere skruehull i våtsonen på veggen.
  7.1.3 Bad 1 etasje Membran, tettesjiktet og sluk: TG2 vurderes da membranen har ukjent alder.
  7.2.1 Bad 2 etasje Overflate vegger og himling: TG2 vurderes da det er to sprukne fliser på vegg og fuktskjolder i himling rundt downlights.
  7.2.2 Bad 2 etasje Overflate gulv: TG2 vurderes da fall på gulv ikke samsvarer med gjeldende krav og hulrom under enkelte gulvfliser.
  7.2.3 Bad 2 etasje Membran, tettesjiktet og sluk: TG2 vurderes da membranen har ukjent alder.
  9.1.1 Underetasje Veggenes og himlingens overflater: TG2 vurderes da det ikke er ventiler i grunnmur
  10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør: TG2 vurderes da vann og avløpsrør har passert sin forventede tid for utskifting.
  11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: TG2 vurderes da det ikke er fremlagt samsvarserklæring for montering av downlights i deler av kjøkken

  Takstmannens vurdering ved TG3:
  10.5 Ventilasjon: TG3 vurderes da det ikke er avtrekk fra bad i 2 etasje og ingen ventil for tilluft til ett soverom i 2 etasje.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 10.000. - og 25.000.-

  Det er ikke fremlagt originale tegninger som viser opprinnelig godkjent planløsning. Det kan derfor ikke tas stilling til om planløsningen, slik den fremstår på befaringstidspunktet, er lik godkjent planløsning fra da bygget ble tatt i bruk. Hjemmelshaver opplyser at det er bygget ett tilbygg i gang/entré og byttet noen mindre vinduer i stue til store vinduer. Oppføring av tilbygg og montering av større vinduer er søknadspliktig til kommunen, men ikke byggesøkt.

  For teknisk beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport datert 15.08.2022.
 • Frittliggende enebolig beliggende i landlige omgivelser på vestsiden av Hurdalssjøen nord for Rustad i Hurdal kommune. Eiendommen ligger på et høydedrag i skrånende terreng med utsikt utover Hurdalssjøen. Området byr på et rikt utvalg av turmuligheter året rundt, samt gode muligheter for jakt og fiske. Hurdalssjøen ligger i kort avstand til boligen og tilbyr flere flotte badeplasser, båtmuligheter, skøyte is på vinterstid mm. Hurdal byr også på et populært alpinanlegg.

  Kort avstand til Hurdal sentrum med kommuneadministrasjon, barne- og ungdomsskole, og daglige servicetilbud med bl.a. Coop Prix og Spar dagligvarebutikk. Kort vei med bil til Jessheim og Eidsvoll med et godt utvalg av forretninger, fasiliteter og servicetilbud. Umiddelbar nærhet til gode tur- og rekreasjonsmuligheter i marka og ved Hurdalssjøen.

  Ca. 30 min med bil til Oslo lufthavn Gardermoen, 35 min til Jessheim og ca. 60 min til Oslo.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Støpt plate mot grunn. Grunnmur oppført av mur og betong. Yttervegger oppført som bindingsverk, kledd utvendig med stående trepanel. Etasjeskille av bjelkelag i tre. Saltak av trekonstruksjoner, tekket med plater.

  For teknisk beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport datert 15.08.2022.
 • BRA: 164
  P-rom: 128

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. Etasje: Gang/entré, stue, kjøkken, bad og Wc.
  2. Etasje: Gang, 3 soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Lukket vedovn i underetasje med betong på gulv.
  Lukket vedovn i stue med brannplate på gulv.
  Varmepumpe.
  Varmekabler på bad i 1 og 2 etasje.
  Elektriske panelovner.
 • Skrånet tomt, pent opparbeidet med plen og prydbusker. Gruslagt gårdsplass.
  Eiendommen er ikke oppmålt, arealet ca. 1 547,2 m2er hentet fra matrikkelkartet og er derfor med forbehold. G.nr. 28 bnr. 26 og g.nr. 28 b.nr. 101 er sammenslått.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt carport.
 • Privat veg. Privat vann og avløp.

  Boligen har privat vannforsyning fra egen overflatebrønn. Eier opplyser at brønnen ligger utenfor tomtegrensen. Det foreligger ingen tinglyst avtale på dette.

  Eldre anlegg- oppgradering må påregnes.
  Avløpsløsningen er privat, den er over 30 år gammel og består av tre betongkummer som fungerer som slamavskillere med volum på ca. 4 kbm. Kummene er utette. Størrelsen på hovedrensetrinnet (infiltrasjonsfilteret) etter slamavskillerne er ukjent. Tilstandsvurdering: avløpsanlegget er ikke henhold til dagens standard på området, og kan
  ikke forventes å rense etter kravene i forurensingsforskriften og kommunens lokale forskrift om utslipp av avløpsvann. Det må derfor påberegnes å utbedre hele avløpsløsningen, når det kommer kommunalt
  pålegg om dette en gang i fremtiden. Ved oppgradering må hele anlegget vurderes av en nøytral fagkyndig som gjør grunnundersøkelser, prosjekterer forskriftsmessig løsning og sender inn søknad til
  kommunen.

  Forrige eier opplyser at det går enn vannledning fra eiendommen og ned i Hurdalssjøen. Her hentet de vann til et tidligere basseng. Denne vannledningen går over en annens eiendom og det foreligger ingen avtale mellom eier av Vestsidevegen og eier av eiendommen hvor vannledningen går over. Det er så vidt vi vet ikke gitt noe tillatelse fra kommunen vedr. dette. Nåværende eier har ikke brukt systemet selv, og har begrenset kjennskap til dette. Ny eier anbefales ikke å ta dette i bruk på nytt før nødvendige godkjenninger foreligger. Ved evt. pålegg om fjerning står ny eier ansvarlig for dette.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 649 214 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 337 170 per 31.12.20
 • Kr. 11 780,56 pr. år
  Oppgitt beløp er fakturert kommunale avgifter for 2021.
  De kommunale avgiftene omfatter slamgebyr, eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 4543. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • I tillegg til de offentlige/kommunale avgiftene tilkommer kostnader til forsikringer, strøm etter forbruk, oppgraderinger av private anlegg, TV og internett, vedlikehold av veg. mm. Listen er ikke uttømmende.
 • Kommunen opplyser følgende: Bolig antas å være fra før plan og bygningsloven av 1965, bygningstegninger finnes derfor ikke i kommunens arkiv.

  Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
  Det foreligger ikke ferdigattest på garasje/ uthus.

  Det er bygget ett tilbygg i gang/entré og byttet noen mindre vinduer i stue til store vinduer. Oppføring av tilbygg og montering av større vinduer er søknadspliktig til kommunen, men ikke byggesøkt.

  Ny eier bærer selv risikoen for hvorvidt dette evt. lar seg godkjenne i ettertid.

  Deler av uthus er innredet, med ikke bruksendret til oppholdsrom.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  1954/3769-1/10 Bestemmelse om veg
  10.11.1954
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1962/2728-1/10 Bestemmelse om kloakkledn
  29.06.1962
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1953/4520-1/10 Registrering av grunn
  29.12.1953
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3037 Gnr:28 Bnr:2

  1990/990050-1/10 Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  28.05.1990
  Gnr. 28/101.

  2020/1323517-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
  01.01.2020 00:00
 • Eiendommen er uregulert. Avsatt i kommuneplanen til LNFR. Eiendommen ligger inntil veg og støy fra denne må påregnes.
 • Gnr. 28 Bnr. 26 i Hurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Provisjon: 35 000,-
  Tilretteleggingsgebyr: 16 000,-
  Markedsføring: 15 000,-
  Oppgjør: 5 900,-
  Innhenting av kommunale opplysninger: 4 500,-
  Visning: 2 500,-

  Meglerforetaket har rett til å få dekket alle utlegg i henhold til oppdragsavtalen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Muzaffar Ahmed Khalid
Kristina Birkeland

Megler

Kristina Birkeland

91 10 27 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev