aktiv-eiendomsmegling
Drømmer du om hytte i fantastiske omgivelsene på Tomma?

HUSBY Skeivstadvegen 8

Helgelandskysten - Hytte med eget naust på vakre Tomma

 • kr 1 050 000
 • BRA 93 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 050 000
 • Omkostningerkr 42 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 092 392
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 989
 • Soverom2
 • ArealP-rom 56 m²
 • Tomt924 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 050 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  26 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 050 000))

  42 392 (Omkostninger totalt)

  1 092 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Drømmer du om et eget fristed omgitt av hav og flott natur? Eiendommen kan være det perfekte utgangspunkt for å skape ditt eget hytteparadis. I fritidsboligen finner du to soverom, bad, kjøkken, stue og bod. Stort sett alt av innbo følger med eiendommen, så her kan du finne en skatt eller to. I rolige omgivelser kan du senke pulsen og nyte det Helgelandskysten har å by på. Du kan dra ut med båten og prøve fiskelykken eller ta deg opp til toppen av Tomskjevelen - av mange regnet som en av de absolutt fineste toppene på Helgeland. Ses vi på visning? Husk visningspåmelding.

Skeivstadvegen 8, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 60 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 56 kvm

  Naust
  Bruksareal
  1. etasje: 33 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 33 kvm  Tomt
  924m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen består av to tomter/matrikler; gårdsnummer 4 bruksnummer 21 som er tomten omkring hytta (868 m2), samt gårdsnummer 4 bruksnummer 20 som er tomten omkring naustet (56,2 m2). Hyttetomten består av ei naturtomt, hvor det også er plassert et lite vedskjul og et eldre utedo. Nausttomten grenser til et jorde mellom Skeivstadvegen og havet, og ligger fint til ned mot fjære i sør. Det er ca. 75 meter mellom hytta og naustet

  Beliggenhet
  Fritidseiendommen ligger på Tomma, som er en øy med meget variert natur. Her har man både hav og fjell tett på, og gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Tomma ligger ca. 40 minutters ferjetur fra Nesna. Husby er tettstedet på øya, hvor det er en dagligvarebutikk og barnehage. Per dags dato går elevene på skole på Nesna.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Eiendommens bygningsmasse består av hytte, et lite vedskjul og et eldre utedo. Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Fritidsbolig: Bjelkelag av tre fundamentert på peler/søyler av betong. Yttervegger av bindingsverk av tre utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon av tre utvendig tekket med pappshingel. Naust: Bjelkelag av tre som er fundamentert på H-bjelker og peler av betong. Yttervegger av bindingsverk av tre utvendig tekket med stående tømmermannskledning. Saltak takkonstruksjon av tre utvendig tekket med profilerte takplater av metall. Renner og nedløp av plast. Malte vinduer av tre. Malt inngangsdør av tre. Bygget er ikke tilstandsvurdert.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  Fritidsbolig: Vindfang, mellomgang, bad/wc, 2 soverom, stue/kjøkken og bod Naust: 33 m2 sekundærareal

  Standard
  Fritidsbolig: Standard: Fritidsboligen holder normal standard alder tatt i betraktning. Noe standardheving bør påregnes. Vedlikehold: Fritidsboligen fremstår som normalt vedlikeholdt. Enkelte oppgraderinger bør påberegnes iht. normal elde og slitasje. Elektrisk anlegg: El-skap plassert i vindfang. Automatsikringer og måler. 3x63 amp hovedsikring. Det foreligger el-tilsynsrapport fra kontroll 02.09.2021 (vedlagt salgsoppgaven) Fritidsboligen virker og være tilfredsstillende utstyrt med røykvarslere og brannslukningsapparat. Naust: Standard: Naustet holder normal standard alder tatt i betraktning. Noe oppgradering/vedlikehold bør påregnes. Vedlikehold: Naustet fremstår som normalt vedlikeholdt. Bygget er ikke tilstandsvurdert Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. For mer utdypende informasjon om forholdene som har fått TG2 og TG3, samt forslag/anbefalinger til tiltak for utbedring; se vedlagte tilstandsrapport. Nedenfor følger oppsummering om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det bemerkes at taktekket er tilstandsvurdert på bakgrunn av alder og ikke ved visuell besiktigelse, da store deler av taket var dekket av snø ved befaring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Denne typen taktekke har en forventet levetid på ca. 25-30 år. Utvendig > Nedløp og beslag Det er avvik: Det er påvist lekkasje/utettheter på takrenner. Det er registrert nedløp som ikke er tilfredsstillende tilkoblet takrennen. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er avvik: Det er stedvis svertesopp på kledningen. Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er avvik: Vinduer er utvendig værslitt, og det er innvendig fuktskader/fuktmerker på vinduskarm. Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Inngangsdør har svertesopp utvendig på dørblad. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverk på terrasse er noe løst/ ikke tilfredsstillende festet. Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det bemerkes at ovn er av eldre dato og ikke rentbrennende. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc Det er avvik: Det er benyttet uegnet materiell i våtsonen (panel). Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Gulvet er tilnærmet flatt. Det er ikke tilfredsstillende tettet rundt rørgjennomføringer i gulv. Det bemerkes at overgang mellom gulvbelegg og vegg ikke er tilfredsstillende/fagmessig utført (belegg ligger utpå panel på vegg). Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc Rommet har kun naturlig ventilasjon. Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Det er avvik: Det er ikke silikonfuge i overgang benkeplate/vegg. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det ble ved befaring ikke registrert innvendig hovedstoppekran. Ved befaring var det ikke tilkoblet vann i fritidsboligen, så det ble ikke utført funksjonstest av vanntrykk. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det bemerkes at avløpsrør ikke ble funksjonstestet ved befaring (ikke innlagt vann i boligen) Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det bemerkes at varmtvannsbereder ikke har vært i bruk på flere år. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Det blir opplyst om at fritidsboligen har vært plaget vanntilførselen tidligere, og ved befaring var ikke fritidsboligen tilkoblet vannkilde. Det bør påregnes utbedring/ny vannkilde til fritidsboligen Tomteforhold > Septiktank Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Det ble ikke gjort visuell besiktigelse av septiktank ved befaring, da den var dekket av snø. TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/wc Hulltaking er ikke foretatt da alle vannrørene er synlige (ingen rør er ført inni veggen). Tomteforhold > Terrengforhold Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Trapp mangler rekkverk på ene siden. Kostnadsestimat: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Eiendommen selges med det meste av innbo. Båten følger ikke med. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Tidligere vei/parkeringsplass opp til hytte er etter dette grodd igjen. Ved ønske om adkomst opp til hytta og muligheten for parkering på egen tomt, så må det legges rør i grøfta langs Skeivstadvegen og deretter fylle på masser samt rydde i skog/kratt opp til hytta (en strekning på ca. 15-20 meter).

  Forsikringsselskap
  IF

  Polisenummer
  4779315.1.4

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Fritidsbolig: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Opprinnelige terrasse er tilbygd mot vest, og det foreligger ingen dokumentasjon på en byggesøknad/fasadeendring. Tilbygd terrasse ruver mer enn 1 meter over planert bakkenivå og er i så måte et søknadspliktig tiltak. Naust: Det foreligger ikke tegninger Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det er etablert veilag for blant annet vedlikehold av veien. Det kan medføre en kostnad pr. år, samt noe dugnad.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 050 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  26 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 050 000))

  42 392 (Omkostninger totalt)

  1 092 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Fritidsboligen blir varmet opp med vedfyring og annen elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  3295

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter Feieavgift kr. 980,- Eiendomsskatt kr. 1400,- Renovasjon kr. 915,- Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 1400. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi sekundær
  151685

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1828/4/21: 17.09.2007 - Dokumentnr: 736553 - Jordskifte Saksnr. 1820-2001-0015 Helgeland jordskifterett
  Saksnr. 2900-2006-0004 Hålogaland jordskifteoverrett
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.12.1988 - Dokumentnr: 6985 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1828 Gnr:4 Bnr:4


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Adkomst fra kommunal vei. Privat vann. Eiendommen har privat avløp med septiktank. Utslippstillatelse fra 02.06.1992 vedlagt salgsoppgaven. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplanens arealdel 2003-2012. Plan-ID 19980001. Ikrafttredelse 16.06.2014. Undertegnede takstmann er ikke kjent med planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om dette hvis kjente nåværende eller fremtidige planforslag kan berøre eiendommen i en eller annen form. Området reguleres generelt til LNF-formål av Kommuneplanens arealdel. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 050 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  26 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 050 000))

  42 392 (Omkostninger totalt)

  1 092 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  42392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris på kr. 39.500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6.500,- oppgjørshonorar kr 5.500,- og visninger kr  3.000, - Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid begrenset oppad til kr. 10.000, samt de påløpte utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev