aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til en hyggelig visning i Movegen 4 på Magnor !

BUD INNE * Hyggelig og praktisk enebolig * Fin planløsning med kun et par trappetrinn * Dobbel garasje

 • BRA 186 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER57 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 957 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 978
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 139 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT829 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  41 250,- (Dokumentavgift)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Grunnbok)
  --------------------------------------------------------
  57 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 957 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Enebolig på ett plan som inneholder entré, kjøkken, stue, 3 soverom, bad, wc, 2 boder og dobbel garasje.
Koselig gang som ønsker velkommen videre inn i boligen.

Movegen 4, Innlandet

 • En pen og spesiell enebolig med alt på en flate. Det er kun fire trinn opp fra entre til stuen. Boligen har normal boligstandard, og noe oppussing må påregnes.

  Overflater av varierende alder og standard. Flislagt gulv i entre, kjøkken, og en bod. Laminat på soverom I, betongdekke i bod 2 og parkett i stue, soverom 2 og 3. Vegger er kledd med panel i nedre del av bolig og tapetserte vegger i stue og alle soverom. Himlinger med panel i skrånede himlinger på kjøkken, entre og boder. Slette malte trefiberplater i stue, begge bad og to soverom. Folierte takess plater på soverom 3. Liten svingtrapp med 4 trinn mellom stue og entre. Inntrinn i marmorheller eller lignende. Finerte innvendige dører med fargede glassfelter i store deler av dørblad inkludert til bad og wc. Trefyllingsdører mellom entre/kjøkken og kjøkken/bod med glassfelt i dørblad.

  Kjøkken med flislagt gulv, panel på vegger og i himling. Kjøkkeninnredning med lakkerte/laserte profilerte dører og fronter. Laminerte benkeplater og fliser på vegg mellom over og underskap. Integrerte hvitevarer som stekeovn og keramisk topp. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Tilluft via luftespalte i vindu.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Badet er pusset opp/modernisert ved et ukjent tidspunkt og det foreligger ingen dokumentasjon på oppbygning, utførelse eller materialer. Vegger med høy brystning av fliser og malte plater i øvre del. Malte trefiberplater i himling. Flislagt gulv med sluk i dusjhjørne og sluk under badekar. Elektriske varmekabler. Badet har plastsluk i dusjhjørnet og under innfliset badekar. Ukjent tettesjikt/membran. En toalett, dusjhjørne, innbygd/flislagt badekar og to servanter i nedsenket i marmorplate på bad. Baderomsinnredning med hvite profilerte dører og fronter. Elektrisk styrt vifte i himling. Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold. Hulltaging er tatt i tilstøtende soverom bak baderomsinnredning/servanter pga dusj og badekar er plassert mot yttervegger og samt et fastmontert garderobeskap på tilstøtende soverom av dusjhjørnet.

  Wc-rom med belegg med oppbrett langs vegg og terskel på gulv, våtromstapet/belegg på vegger og malte slette trefiberplater i himling. En gulvstående toalett og vegghengt servant. Sluk av plast i gulv med klemt belegg som tettesjikt.

  To boder innenfor kjøkkenet. Den ene boden benyttes som vaskerom og har opplegg til vaskemaskin, noe benker og skap og VV bereder. Det finnes også kjøleskap og en stor fryseboks her. Rommet er ikke oppført som våtrom og har verket sluk, membran eller andre fuktsikrende installasjoner. I tillegg er det en bod på vaskerommet.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Nedløp og beslag - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Muligens dårlig fuktsikring i gradrenne over inngangsparti.

  Takkonstruksjon/Loft - Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Påvist fuktskjolder og mugg/soppmerker undertak i område ved gradrenne over inngangsparti. Om dette kommer av isdannelse før en varmekabler ble lagt er ikke kjent. I område hvor fuktmåling var mulig ble det registret noe forhøyede fuktverdier i undertak, men det er ikke tilgang til det mest kritiske område rett under gradrenne. Meget hullete og dårlig flue/innsekt netting i gesimskasser.

  Utvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke montert rekkverk på trapp fra soverom.

  Bad - Det er påvist sprekker i fliser, noen fliser har bom (hulrom under) og det er registrert knirk i gulvet. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er målt at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er motfall mot sluk under badekar slik at hvis det blir lekkasje på rør og sanitærinstallasjoner på utsiden av dusjhjørnet vil dette renne ut av rommet før det når sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Sluket har begrenset inspeksjonsmulighet og er dermed vanskelig å rengjøre. Sluk under badekar er ikke tilgjengelig for inspeksjon.

  TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og undertak. Det er omfattende avflassing av lakk på takplater på alle sider av takkonstruksjon.

  Veggkonstruksjon - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

  Vinduer - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

  Dører - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Balkongdør på soverom har dårlige tetningslister og låsekasse som er vanskelig å låse.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

  Andre utvendige forhold - En av garasjeportene fungere ikke.

  Overflater - Det er påvist skader på overflater. Flere sprukne og løse fliser ved dørterskel til bod. Boden har opplegg til vaskemaskin og hvor vv-bereder er plassert, men rommet er ikke oppført som våtrom og har verket sluk, membran eller andre fuktsikrende installasjoner.

  Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Påvist noe mer svikt i gulv/etasjeskillet på hovedsoverom og bad enn resterende deler av boligen.

  Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Pipe og ildsted - Det er påvist riss i overflate. Påvist veritikaldelt riss/sprekk i utvendig pipeløp/puss.

  Krypkjeller - Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Det er ikke lagt fuktsperre over hele krypkjeller. Påvist en noe provisorisk oppstøtting av etasjeskiller ved et punkt i krypkjeller.

  Innvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler spiler i rekkverk.

  Bad - Manglende/sprukket flis på vegg inne i servantskap.

  Sanitærutstyr og innredning på bad - Det er påvist skader på innredning. Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning og sprekk i skjøt mellom marmorplate.

  Ventilasjon > Bad - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

  Kjøkken - Det er påvist at overflater har noe skader. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Dårlig fuge mellom benkeplate og flislagt vegg. Gammel fuktskade i benkeskap med stoppekran.

  Wc - Rustne skruer på klemring i sluk. Gulv og veggflater modne for modernisering.

  Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Vannrør i krypkjeller er uisolerte og utsatt for kulde.

  Avløpsrør - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

  Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

  Elektrisk anlegg - Det foreligger ikke samsvarserklæring på arbeidet. Det anbefales alltid en kontroll ved anlegg over 20 år hvis dette ikke foreligger.

  Drenering - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

  Utvendige vann- og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

  Boligens øvrige bestanddeler har fått TG1 (Mindre eller moderate avvik) eller TG IU (Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse).
  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.
 • Eiendommen ligger sentralt i et barnevennlig, eldre og veletablert boligfelt på Vilsbergfeltet på Magnor i Eidskog kommune. Eiendommen har gode solforhold og flere hyggelige utesoner. Eiendommen har gangavstand til barnehage, barneskole og ulike forretninger. Det er ca. 6 km til Skotterud som er kommunesenteret, ca. 3 km til Eda i Sverige, ca. 32 km til Kongsvinger og ca. 103 km. til Oslo.

  Magnor er et koselig tettsted der man har dagligvarebutikk, cafe, og spisested, skomaker, kirke, og hudpleiesalong. Her ligger også Magnor glassverk kjent for produkter som "Boblen" designet av Finn Schjøll, og "Rocks" designet av Halvor Bakke. Glassverket byr på fabrikkutsalg, utstillinger av produkter, og en mulighet til å se og gjøre glassblåsing.

  Rett utenfor sentrum ligger flere spisesteder som f.eks. G-kroen der det også nå bygges motell. Det er heller ikke langt til Montebello Camping.

  Eidskog kommune har mange severdigheter, og er mest kjent for Magnor Glassverk, Hans Børli, Sootkanalen og Morokulien. Kommunen har også et rikt lag-/foreningsliv som f.eks fotball, håndball, jakt og fiske, kunstforening, husflidslag, museums- og historielag og mye mer. Mange sjøer og vann finnes også med muligheter for fiske og bading. Ski- og turløyper rundt om i kommunen.
 • Enebolig på ett plan med tilbygget dobbelgarasje. Området består hovedsakelig av småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Salet takkonstruksjon med takstoler i tre tekket med plastiserte/lakkerte taksteinsplater. Loft isolert med 15 cm min.ull. Yttertak tekket med lakkerte takplater i metall. Boligen har i hovedsak 2-lags isolerglassvinduer i trerammer fra byggeåret. Nyere 2-lags isolerglassvinduer på kjøkken og i stue. Koblet vindu i bod. Teak inngangsdør med blyglassfelt i dørblad. To-fløyet terrassedør fra byggeår i stue med 2-lags glass. Balkongdør på et soverom med 2-lags glass fra byggeår. Terrasse med nyere trykkimpregnert spaltegulv over betongdekke på ca 60m². Rekkverk med innslag av pussede lecafelter. Ukjent drenssystem fra byggeåret. Ringmur av sementstein og leca på sandgrunn. Flat tomt med lett terrengfall ut fra bygningskropp.

  Garasjen er tilbygd boligen og har grovstøpt betongdekke på grunn med kantforhøyning av Leca e.l. Innvendige vegger og himling kledd med gipsplater. Det er 2 vippeporter i front hvor kun den ene er fungerende. Innvendig takhøyde er 3,16 meter og porthøyden på 2,24 meter. Innlagt lys og stikk.
 • 1.etg: 186 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom med unntak av boder og garasje.
 • - Vannrør i kobber.
  - Stoppekran er plassert i kjøkkenbenk
  - Avløpsrør av plast.
  - Boligen har frisklufttilførsel/ventilasjon via veggventiler og luftespalter i vinduer.
  - Varmtvannsbereder på 115 liter fra 2017.
  - El-anlegg fra byggeår og noe fornyelser i senere tid etter frakobling av varmelister.
  - El-skap med skrusikringer skjult bak plassbygd skapdør i stue.
  - Brannslukker og røykvarslere

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligens varmeanlegg består av flislagt peis med innsats i stue. Elektriske varmekabler på bad, kjøkken og entrè. Elektriske panelovner på soverom og wc. Ny varmepumpe i stue (2021). Det sitter elektriske varmelister langs vegger i stue, men disse er ifølge eier frakoblet og ikke lenger i bruk.
 • Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser er usikre. Se vedlagt grunnkart.

  Flat tomt og opparbeidet med plener, bed, div. prydbusker, nåletrær og noe naturtomt mot vest. Ca 100 m2 med belegningsstein i front av inngangsparti og garasje. Noen løse og sprukne fliser på flislagte betongdekke i front av inngangsparti.
 • Dobbelgarasje tilbygget boligen.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig veg.
  Eiendommen er tilknyttet privat vannverk, Kroksjøen vannverk.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 415 210 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 494 754 per 31.12.20
 • Kr. 11 186 pr. år

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 3 956,-
  Feie- og tilsynsrapport 850,-
  Renovasjon kr 3 317,50
  Ab. gebyr avløp kr 2 812,50
  Målerleie kr 250,-

  I tillegg kommer forbruk avløp per m3 kr. 21,- inkl. mva.

  Eiendommen faktureres i tillegg for vann av Kroksjøen vannverk.
  Vannavgift fra Kroksjøen Vannverk beregnes og faktureres som enheter. Hver boenhet betaler en fast avgift tilsvarende to enheter. I tillegg betales én enhet for hvert husstandsmedlem som er registrert på boenheten. 1 enhet er Kr. 653,75,- (inkl. mva).

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring.
 • Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 23.05.1979.
  Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998 jf. pbl.§21-10.

  Det foreligger følgende godkjente tegninger hos kommunen:
  Plantegning fra byggeår.
 • Det er tillatt å leie ut hele eller deler av egen eiendom til det formål den er godkjent for.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Rommene er beskrevet ut i fra dagens bruk, med mindre noe annet er særskilt angitt. Dagens bruk kan avvike fra originale plantegninger og trenger ikke nødvendigvis være godkjent ihht plan- og bygningsloven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1976/4506-1/13 Erklæring/avtale
  02.08.1976
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 3416-60/722
  Rettigheter i eiendomsrett

  1978/442-1/13 Bestemmelse om bebyggelse
  24.01.1978
  rettighetshaver:Knr:3416 Gnr:60 Bnr:716

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Eiendommen ligger i et område som er regulert til boliger.
  PlanID 5 - Vilsbergveien tomtefelt (Ikrafttredelse 21.05.1974)

  Det foreligger ikke planforslag som berører/inkluderer eiendommen pr. 07.03.22

  Kommuneplanens arealdel er under arbeid, og det det foreligger planforslag.
 • Gnr. 60 Bnr. 716 i Eidskog kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris på kr 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9.900 -, og visninger kr. 2.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bror Alve Martinsson
  Liv Reidun Martinsson
Ida Christine Nymoen

Megler

Ida Christine Nymoen

97 13 64 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev