aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til attraktive Tuddal med mulighet for å bygge din drømmehytte
Velkommen til attraktive Tuddal med mulighet for å bygge din drømmehytte

TUDDAL Løkjestul 17

Hyttetomt med enkel adkomst og gode solforhold pent beliggende på Løkjestul i Tuddal

 • kr 275 000
 • Prisantydningkr 275 000
 • Omkostningerkr 23 012
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 298 012
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 056.4 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 275 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 6 870 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 275 000)) 23 012 (Omkostninger totalt) 298 012 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Går du med drømmer om å bygge hytte i attraktive Tuddal? Ønsker du en enkel adkomst og nærhet til flotte turterreng? Da er dette noe du bør kikke nærmere på! Vi presenterer her en lettstelt selveiertomt med enkel adkomst i et flott område i Tuddal, kalt Løkjestul. Tomten er på litt over et mål og i hovedsak lett skrånet terreng. Området har nærhet til flotte turområder som Langtjønn, Sjåvatn og fantastiske forhold til milevis med oppkjørte skiløyper til blant annet Toskjær, Tuddal Høyfjellshotell, Råen, Gaustaområdet og Gaustablikk. Det er vann- og avløpsanlegg for tilkobling nær tomten, samt strømnett i område. Vi håper dette kan være av interesse og ønsker deg velkommen til å sjekke ut dette området og eiendommen nærmere!
Dette er et felt som nå er under utvikling. Hyttefeltet har nylig opparbeidet anlegg for vann og avløp fra Russmarken VA.

Løkjestul 17, Telemark

 • Tomt
  1056.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Fritidseiendom med selveiertomt. Tomten selges som en råtomt. Informasjon om tomteareal er hentet fra matrikkelbrevet som henviser til kart- og delingsforretning. Tomteareal kan avvike noe.

  Beliggenhet
  Tuddal - Løkjestul Løkjestul hyttefelt ligger i et stille og rolig hyttefelt som er under etablering. Tomten er romslig med sol fra tidlig morgen. Ligger på ca 750 m.o.h. Enkel adkomst med slak skrånet tomt. Området byr på flott natur med utallige turmuligheter hele året. Her kan nevnes nærhet til flotte turområder som Langtjønn, Sjåvatn og fantastiske forhold til milevis med oppkjørte skiløyper til blant annet Toskjær, Tuddal Høyfjellshotell, Råen, Gaustaområdet og Gaustablikk. Nærhet også til skiheis ved Flugon skianlegg.

  Adkomst
  Man kjører E-134 til Sauland sentrum. Ta av ved skilt til Tuddal og følg Tuddalsvegen i ca. 18 km. Ta deretter til høyre ved skilt til Flugon. Følg Flugonvegen ca. 4 km. Ta her til venstre inn Kålidalsvegen og følg veien ned bakken. I enden av bakken ligger avkjørsel til Løkjestul til venstre. Følg veien opp bakken og videre rundt svingen. Hyttetomta ligger da i enden av dette rette strekket på høyre side før veien svinger slakt til venstre og går videre.

  Bebyggelse
  Området består av et nyere hyttefelt pent beliggende i Løkjestul. Dette er et felt som nå er under utvikling. Hyttefeltet har nylig opparbeidet anlegg for offentlig vann og avløp. Feltet reguleres til høy sanitær standard og ny tomteeier må da koble seg til felles vann- og avløpsordning. Opparbeidelse av tomt og eventuelt påkobling med vann og avløp kommer i tillegg til kjøpesum. Ny eier plikter å sette seg inn i gjeldende reguleringsplaner samt hva som reguleres av hyttevelforeningen. Reguleringplanen sier blant annet at man kan sette opp inntil to bygg pr tomt. Totalt bebygd areal, BYA pr tomt skal være maks 150 m2. Fritidsbolig på maks 130 m2 og uthus/anneks på maks 20 m2. Se reguleringsbestemmelsen for nærmere beskrivelser.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  275 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 6 870 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 275 000)) 23 012 (Omkostninger totalt) 298 012 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene blir satt etter at tomta blir bebygd.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi kr 10 000 per 31.12.2018. Det har vært forsøkt å innhente nyere formuesverdi uten hell.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3819/94/73: 20.10.2008 - Dokumentnr: 848987 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3819 Gnr:94 Bnr:14
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1653116 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0827 Gnr:94 Bnr:73
  24.12.2008 - Dokumentnr: 1033984 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3819 Gnr:94 Bnr:14
  Bestemmelse om parkering
  Bestemmelse om vannrett


  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  275 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 6 870 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 275 000)) 23 012 (Omkostninger totalt) 298 012 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  23012

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen selges for et dødsbo. Arvingen (selger) har ikke bebodd/benyttet eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4900 og visninger kr 3000 pr stk. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34900.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 7448. Utleggene omfatter foto, kommunale opplysninger og tinglysing av pantedokument med urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva. 

Monica Bakken

Megler

Monica Bakken

97 55 49 01

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev