aktiv-eiendomsmegling
Tomtene er meget romslige, fra 845 kvm til 2014 kvm

Idse - Store fritidstomter i Kjeksevågen med mulighet for båtplass.

 • 580 000
 • PRISANTYDNING580 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER580 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 014 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 580 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  580 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeksevågen er et meget attraktivt område med badestrand og et yrende båtliv.

Tomter Kjeksevågen, Rogaland

 • Tomtefeltet består av 6 selveier fritidstomter med mulighet for båtplass.

  Tomtene blir levert med veg, vann, strøm og avløp til tomtegrense, og de fleste tomtene har utsikt eller delvis utsikt. Ved fjerning av skog på feltet vil utsikten kunne bli enda bedre enn det fremstår i dag.
 • Tomtene har en fin beliggenhet like før du kommer ned i Kjeksevågen på Idse, et attraktivt og populært hytteområde like ved sjøen. Kjeksevågen har både sandstrand og svaberg med gode badeforhold, og om sommeren er det et yrende båtliv her. Det skal nå utvides med flere båtplasser, og det vil da bli mulig å kjøpe båtplass i tillegg til tomt. Så om du er glad i fiske eller bare er glad i en tur på sjøen, så er dette rette stedet for deg! I området rundt Kjeksevågen er det en flott natur, så for landkrabbene er det fine turområder i skog og mark, alternativt kan man bestige fjelltopper som ligger på rekke og rad her i Ryfylke.

  Ryfylke kan by på mye for deg som er feriegjest, med både store og små turistdestinasjoner i nærheten. Det er også kort vei til Ryfylkebyen Jørpeland som kan tilby det meste med en variert handelstand om en trenger å gjøre noen innkjøp mens man er på hytta. I tillegg er det cafè, restaurant, kino, golf og flere friluftsaktiviteter i samme område som en gjerne kan benytte seg av.
 • Fra Stavanger kjører du nå gjennom Ryfast tunnelen. (evt ferje mellom Lauvik og Oanes ) og følger skilt mot Jørpeland og Idse. Når du har kommet til Idse følger du hovedvegen helt frem til dette tomtefeltet som ligger like ved nedkjørsel til Kjeksevågen. Se skilt.

  Ryfast tunellen er nå åpent, noe som gir betraktelig kortere reisetid til og fra regionen.
 • Byggeklausul til Forsand Byggservice.

  Man står fritt til å velge type hytte man vil bygge, så lenge man holder seg innenfor kommuneplan og plan- og bygningslovens bestemmelser.

  § 3.3. Fritidsbebyggelse
  a) Hver ny bruksenhet skal disponere 2 parkeringsplasser ved fritidsboligen eller på parkeringsplasser i rimelig nærhet.
  b) Fritidsboliger skal ha maksimum 90 m² bebygd areal (BYA). Gesims- og mønehøyde skal ikke være mer enn hhv. 4,5 og 6,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Terrasser skal til sammen ikke overstige 40 m². Bebyggelsen skal ikke oppføres nærmere strandlinjen enn 50 meter. Terrenginngrep for å plassere fritidsbebyggelse skal høyst være pluss/minus 1,5 m.
  c) Bebyggelsen skal ikke oppføres nærmere privat veg enn 5 meter. For offentlig veg gjelder veglovens bestemmelser om avstand.
  d) Bebyggelsen skal plasseres slik at mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon bevares.
  e) Fritidsboliger kan ha innlagt vann. Innlagt vann forutsetter godkjent avløpsanlegg.
  f) Fritidsboliger skal ikke bygges nærmere sjø enn 50 meter.

  Sjekk gjerne Forsand Byggservice sin hjemmeside: www.forsand-byggservice.no. Her er det mye god inspirasjon med blant annet Idèhus sin katalog og prisliste over flere hyttetyper, men de kan også stille med arkitekt om ønskelig.

  Prislisten over hyttetyper er også vedlagt salgsoppgaven.
 • Tomtene skal fradeles gnr 63 bnr 55 i Strand kommune:

  Tomt 1: ca 2014 kvm
  Tomt 2: ca 845 kvm
  Tomt 3: ca 1092 kvm
  Tomt 4: ca 1681 kvm
  Tomt 5: ca 1334 kvm
  Tomt 6: ca 1932 kvm

  På grunn av at fradeling ikke er gjennomført enda så er arealene omtrentlige og noe avvik kan forekomme. Kjøper aksepterer dette.

  Se kart vedlagt salgsoppgaven.
 • På egen tomt.
 • Mulighet for å kjøpe båtplass i Kjeksevågen når anlegget er utvidet.
 • Tomt 1: Kr 900 000,- + omk
  Tomt 2: Kr 750 000,- + omk
  Tomt 3: Kr 850 000,- + omk
  Tomt 4: Kr 620 000,- + omk
  Tomt 5: Kr 580 000,- + omk
  Tomt 6: Kr 700 000,- + omk
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den tomt. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 14 500,- ( for tomt nr 5). Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-
 • Kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt faktureres direkte fra kommunen og er ikke stipulert enda.

  I tillegg kommer renovasjonsavgift som innkreves av RYMI og varierer i pris etter hvilken ordning den enkelte velger. Renovasjonsavgift for hytterenovasjon koster fra kr. 1859,- og kommer i tillegg til andre kommunale avgifter.
 • Dersom offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper skal være medlem av.
 • Tomtene skal fradeles gnr 63 bnr 55 i Strand kommune. Endelig bnr er ikke opprettet enda, men vil forleligge i forkant av tinglysing av tomt over til ny eier.
 • Tomten vil være tilknyttet offentlig vei, og felles privat vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Tomtene ligger i et område som er avsatt til fritid i følge kommuneplanen.
  Kommuneplan med bestemmelser kan fåes ved henvendelse til megler. Reg.kart er vedlagt salgsoppgaven.
 • Tomten er ubebygd, og godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • FORSAND BYGGSERVICE AS Oaland
Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjeg når liggnende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev