aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

ILSENG Gamlevegen 24

Hyggelig enebolig sentralt på Ilseng. Dobbelgarasje. Gode solforhold. 3 soverom.

 • kr 3 325 000
 • BRA 119 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 325 000
 • Omkostningerkr 100 167
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 425 167
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1937
 • Soverom3
 • ArealP-rom 119 m²
 • Tomt1 111.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 325 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 83 125,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 325 000,00))   100 167,- (Omkostninger totalt)   3 425 167,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har gleden av å presentere denne eiendommen bestående av enebolig og dobbelgarasje. Boligen har tre soverom, en stue, perfekt for felles opphold og avslapning. Et flott utendørsområde for sosiale sammenkomster og avslapning. Kjøkkenet er pent og velutstyrt, noe som gjør matlaging og måltider til en hyggelig opplevelse. Eiendommen har også en dobbelgarasje, som gir rikelig med plass til bilparkering og lagring. Alt i alt er denne eiendommen et godt alternativ for de som leter etter en hyggelig familiebolig. Merk deg dette: 3 soverom. Pent kjøkken Solrik tomt Dobbelgarasje Vi håper du liker det du ser og ønsker deg velkommen til visning.

Gamlevegen 24, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Eneboligen
  Bruksareal
  1. etasje: 84 kvm
  2. etasje: 35 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 84 kvm Vindfang , Gang/trapperom , Stue, Spisestue , Kjøkken , Bad/toalettrom ,Soverom
  2. etasje: 35 kvm Gang/trapperom , Soverom 1 , Soverom 2  Tomt
  1111.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1.111 m². Tomten er opparbeidet med Eiendommen er opparbeidet plen. Beplantning av busker, trær, blomster og bed. Innkjøringen og gårdsplassen er gruset. Eiendommen er innhegnet. Tomten ligger i et flatt/svakt skrånende terreng. En del av tomten er vegen som går til naboeiendommen. Deler av boligen og terrassen ligger utenfor stipulert byggelinje. Se også punkt ''Regulerings- og arealplaner'', samt ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse''. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Ilseng er et tettsted i Stange kommune. Omgitt av frodig natur og rolige omgivelser, tilbyr Ilseng en fredelig og harmonisk atmosfære. Med sin sentrale beliggenhet har man enkel tilgang til både naturskjønne områder og byens fasiliteter. Ilsengs nærhet til vann og skog gjør det til et ideelt sted for friluftsentusiaster og naturelskere. Med sin unike kombinasjon av naturskjønnhet og tilgjengelighet, er Ilseng et sted hvor man virkelig kan finne ro og harmoni i hverdagen.

  Byggemåte
  Byggeår: 1937 Taktekking av taksteinsplater av metall fra 1988. Undertak av trepanel og folie fra byggeårene. Besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Utvendige fasader med bordkledning. Saltak konstruksjon av plassbygde taksperrer fra byggeåret og 1988. Deler av takkonstruksjon er kompakt og uten kontrollmuligheter. Malte trevinduer med 2- og 3-lags isolerglass fra 1985, 1986 og 2016. Malt ytterdør med klart glassfelt. Malte balkongdører med 2-lags isolerglass fra 1985. Inngangsparti med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Terrasse med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Balkong med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Utvendig trapp med konstruksjoner og trinn av treverk. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner har punktvise lekkasjer. Veggkonstruksjon: Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Symptomer på skadedyr gjelder observasjoner av muselort. Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Pipa har rennemerker etter sotvann. Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Overflaten har fuktskjolder. Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er manglende fuktsperre på bakken. Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Bad/toalettrom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er påvist avvik i fuger. Det er uegnede materialer i våtsoner. Bad/toalettrom: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Avviket gjelder de eldste rørføringene. Avløpsrør: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Avviket gjelder de eldste rørføringene. Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Grunnmur og fundamenter: Innsiden av grunnmuren har misfarging. Det er registrert løs puss på muroverflater. Grunnmuren har sprekkdannelser. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Fuktskader i etasjeskillere gjelder forekomster av muggsopp i overflatene til stubbloftet. -------------------------------------------------------------------- Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse». For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Har vært gulnet sopp i kjeller, men dette ble borte etter at vi drenerte våren 2022. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: La varmekabler i gangen. Arbeid utført av: Egeninnsats/dugnad Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Bygd ny terrasse sommer 2022. Arbeid utført av: Egeninnsats/dugnad. Tilleggskommentarer: Soverom 2. etasje pusset opp sommeren 2021. Gang 2. etasje pusset opp vår 2021. Drenert av Hulleberg maskin våren 2022. Gang 1. etasjer pusset opp høst 2022 Ny terrasse sommer 2022. Huset malt utvendig våren 2022.

  Innhold
  Eiendommen består av enebolig med tilbygg og garasje.

  Standard
  Boligen har tre soverom som alle tilbyr et behagelig og funksjonelt boareal. Soverommene er romslige og gir tilstrekkelig plass til møbler som senger, nattbord og skap. Veggene er malt i nøytrale, moderne farger som gir rommet et rolig og avslappende preg. Vinduene slipper inn naturlig lys og bidrar til en behagelig atmosfære. pene gulv. Pent Ikea-kjøkken fra 2019! Med integrerte hvitevarer som komfyr, koketopp og kjøleskap, tilbyr dette kjøkkenet den perfekte blandingen av stil og funksjonalitet. De godt organiserte skapene og skuffene gir rikelig med oppbevaringsplass. Kjøkkenet har en moderne, men klassisk finish. Det funksjonelle arbeidsområdet gjør matlaging og forberedelse av måltider en lek. Romslig to-delt stue som har godt med plass til både spisestue og daglig stue. Den gode takhøyden gir en følelse av luftighet og åpenhet, mens de vinduene slipper inn rikelig med naturlig lys og gir en lys og innbydende atmosfære. Stuen passer uansett om du ønsker å nyte familiemiddager eller slappe av med venner. Flislagt bad fra 2017 med vegger av flis og en himling av malt MDF-panel. Flislagt gulv med varmekabler som gir en jevn og behagelig temperatur. Badet inneholder ellers dusjvegger, opplegg for vaskemasking og veggmontert toalett.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Garasje

  Forsikringsselskap
  Fremtind forsikring

  Polisenummer
  28464277

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2009, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2029. Feiing ble utført siste gang i 2020. Tilsyn ble sist gang utført i 2019, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det gjøres oppmerksom på at selger har innhentet en inspeksjonsrapport på soppskader i forbindelse med overtakelse av eiendommen i 2021. Hvor det ble registrert overflatvekst av sopp på trevirke og murverk i kjelleren. - Prøvenummer 1: Kjeller, nedre del av støtte, gulv, med tremateriale ble det funnet muggsopp og gullnettsopper. - Prøvenummer 2: Kjeller, øvre del anleggsbjelke mot jordgulv, med tremateriale ble det funnet muggsopp - moderat vekst og gullnettsopper. - Prøvenummer 3: Kjeller, øvre del av anleggsbjelke mot jordgulv, med tremateriale ble det funnet: Muggsopp (ulike arter) - moderat vekst og gullnettsopper. - Prøvenummer 4: Kjeller, overflatevekst i stubbeloft i fuktig område, stubbeloft på asfaltplate: Penselmuggsopper (Penicillium sp.) - Rik vekst. Om gullnettsopper blir det sagt følgende: Gullnettsopper (Leucogyrophana spp.) bryter ned trematerialer, ofte i kontakt med jord, i fuktige og kjølige konstruksjoner. Typisk vokser de på grunnen i krypekjellere, og kan spre seg til ringmur og etasjeskille, hvor de ofte danner fruktlegemer som minner om små utgaver av ekte hussopp. Gullnettsopper forårsaker brunråteskader og lokalt betydelig svekkelse på bygningsmaterialer og konstruksjoner. Det er ikke uvanlig at gullnettsopper forekommer sammen med andre skadegjørere, ofte kjellersopp. Gullnettsopper er i slekt med ekte hussopp, og kan ligne svært på den når vekstforholdene er gode. Gullnettsopp trenger høyere fuktighet enn ekte hussopp og er derfor ikke en så alvorlig skadegjører som ekte hussopp. Penselmuggsopper (Penicillium) blir det sagt følgende: Forekommer ofte i forbindelse med fuktskader i bygninger, spesielt etter lekkasje, men også ved andre typer oppfukting. Lave verdier av penselmuggsopper er på den annen side ikke uvanlig i støv og inneluft i bygg uten skader. De er blant de vanligste muggsoppene, de kan forekomme på en lang rekke substrater (næringsmidler, avfall, fuktutsatte materialer), og produserer store mengder sporer som lett virvles opp i luft. Selger har fått en rapport fra Mycoteam AS - Denne kan utleveres på forespørsel. Kjøper overtar ansvar og risiko for forholdet. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 325 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 83 125,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 325 000,00))   100 167,- (Omkostninger totalt)   3 425 167,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Luft-til-luft varmepumpe.. Elektriske varmekabler. Vedfyring.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  20827

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.900,-. Forbruk vann: Kr 36,16,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 63,35,- per kubikk. Renovasjon: Kr 4.176,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 575,- (feiing 1 pipeløp hvert 2 år). Eiendomsskatt: Kr 4.392,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  581065

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2091832

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: Dagboknr. 671293, tinglyst den 13.08.2014. Gjelder avtale om veirett. Naboeiendommen har tinglyst veirett over denne eiendommen. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av fasade og 1. etasje. Tegningene av 1.etasje er fra prosessen rundt oppføring av tilbygg i 1987. Tegningene av fasaden er fra 1995 da det ble oppført balkong i 2.etasje og gjort endringer på fasaden. Terrassen er utvidet fra opprinnelige byggetegninger. Det er ikke kjent med at det er søkt om utvidelse av terrasse (se også reguleringsforhold). De innvendige plantegningene av 1. etasje ser ut til å samsvare med dagens bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger for 2. etasje. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Det ble i 1991 oppført dobbeltgarasje på eiendommen. Det ble i den forbindelse godkjent bygging av denne fra naboene som er tilknyttet felles vann- og avløpsledninger, men naboene forbeholdte seg retten til å vedlikeholde felles vann- og avløpsledninger som går gjennom denne eiendommen. Det ble opplyst til kommunen av datidens eier av denne eiendommen at garasjen skulle bli plassert minimum 4 meter fra vann-og avløpsledningene. Utifra tilsendte tegninger fra kommunen så skal disse ledningene ligge mellom huset og garasjen. Det er usikkert om garasjen kan ligge over, eller delvis over ledningene, da tegningene er fra 1983 og garasjen ble oppført i 1991. Det foreligger ikke tegninger av ledningene over eiendommen etter 1983. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Naboeiendommen har tinglyst veirett til å benytte samme vei til sin tomt. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger til offentlig ledningstrasé. Det gjøres oppmerksom på at naboeiendommen sin vannledning går over eiendommen ''Gamlevegen 24''. Naboen har rett til å utføre vedlikehold på vannledningen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Lageråå, fra 2004. Reguleringsformål for eiendommen er boliger og gate m/fortau. En del av tomten er avsatt til gang/sykkelsti. Det gjøres oppmerksom at tomten kan bli noe mindre som følge av dette. Deler av nybygget terrasse er utenfor stipulert byggelinje på reguleringsplankart. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Stange kommune 2020 - 2032, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til bebyggelse og anlegg, nåværende. Deler av tomten ligger inne i hensynssone H220 for støy. Eiendommen grenser til områder regulert til sentrumsformål og forretningsdrift BA3.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med èn bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 325 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 83 125,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 325 000,00))   100 167,- (Omkostninger totalt)   3 425 167,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  100167

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev