aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

INDERØY Hellhaugan 367

Sandvollan/Hellhaugan - Godt vedlikeholdt eiendom med sjøutsikt og gode solforhold. Garasje. Pent opparbeidet tomt.

 • kr 2 750 000
 • BRA 280 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 750 000
 • Omkostningerkr 85 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 835 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1974
 • Soverom3
 • ArealP-rom 184 m²
 • Tomt2 008.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  68 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000))

  85 792 (Omkostninger totalt)

  2 835 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Enebolig over 2 plan med bla. 3 soverom, peisestue og dobbel garasje. Pen eiendom beliggende på Hellhaugan i Inderøy. Utsikt mot sjøen og omkringliggende områder. Omgitt av kultur og landbruksområder. Umiddelbar nærhet ned til sjøen. Kort veg til småbåthavn og butikk på både Sandvollan og Kjerknesvågen. Ca. 15-20 minutters kjøring fra Steinkjer sentrum, og ca. 12 km inn til kommunesenteret Straumen.
Godt med lysinnslipp og fin utsikt fra stua

Hellhaugan 367, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 90 kvm
  1. etasje: 128 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 60 kvm 2 ganger, hobbyrom og peisestue
  1. etasje: 124 kvm Vindfang, 2 ganger, 3 soverom, vaskerom, wc, bad, stue og kjøkken
  Sekundærrom
  Kjeller: 30 kvm 3 boder og vaskekjeller
  1. etasje: 4 kvm Trapperom

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 41 kvm

  Vedbod/Hagebod
  Bruksareal
  1. etasje: 21 kvm  Tomt
  2008.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 2008 kvm.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Pen eiendom beliggende på Hellhaugan i Inderøy. Utsikt mot sjøen og omkringliggende områder. Omgitt av kultur og landbruksområder. Umiddelbar nærhet ned til sjøen. Kort veg til småbåthavn og butikk på både Sandvollan og Kjerknesvågen. Ca. 15-20 minutters kjøring fra Steinkjer sentrum, og ca. 12 km inn til kommunesenteret Straumen.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Skoler og barnehager innenfor ca. 5-15 min kjøring fra eiendommen.

  Skolekrets
  Stornes

  Offentlig kommunikasjon
  Offentlig bussforbindelse fra avkjørsel ved Grønnesby (650m).

  Byggemåte
  For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 27.04.2023 av Norconsult for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Kjeller: Ganger, hobbyrom, peisestue, 3 boder og vaskekjeller 1. etasje: Vindfang, ganger, 3 soverom, vaskerom, wc, bad, stue og kjøkken

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2:  - Drenering: Grunnet alder - Grunnmur og fundament: Mindre riss i grunnmur. Maling flasser av - Rom under terreng: Registrert saltutslag. Manglende fuktsikring - Balkong/terrasse utenfor stue og soverom: Skjevheter i konstruksjonen - Vinduer og dører: Alder - Yttervegger: Værslitte. Manglende lufting bak kledning - Loft: Fuktmerker og noe svertesopp/mugg grunnet dårlig lufting. - Taktekking: Alder - Må påregnes skiftet - Etasjeskille: Avvik på 20 mm - Ildsted/skorstein: For kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale - Toalettrom: Mangler tilluft - Trapp: Mangler håndløper og for stor avstand mellom spiler - Avløpsrør: Drypplekkasje ifm vannlås på bad. Avløpsrør over forventet levetid. Noe sen avrenning i fra vask på bad - fortetting i avløp. - Vannledninger: Alder. Mangler isolering i kalde rom - Elektrisk: Eldre elanlegg uten dokumentasjon - Varmtvannsbereder: Rommet mangler tilfredsstillende tettesjikt - Ventilasjon: Manglende tilluftspalte ved dører - Bad: Manglende tetting av rørgjennomføring i vegg. Alder på rommet. - Vaskerom: Alder på rommet Forhold som har fått TG3: - Utstyr på tak: Ikke godkjent løsning på takstige - Må utbedres - Bad: Fuktskade i himling ved ventil. Eier opplyser om at ved spesielle værforhold kan det komme inn vann fra takventil. Rommet mangler tilluft.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  1989: Tilbygg av 2 soverom, inngangsparti og utvidelse av bad. Ny taktekking lagt over den gamle iflg eier. 1996: Oppføring av dobbelgarasje 2000: Nye fronter på kjøkkeninnredning og ny ventilator. 2009: Innstallert dusjkabinett. 2010: Ny vedovn 2014: Ny oppvaskmaskin 2020: Ny varmepumpe

  Parkering
  I egen garasje og på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  IF

  Radonmåling
  Foretatt radonmåling med sporfilm i 2014. Testet entre og peisestue i kjeller. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på 29 og 134 Bg/m3. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  68 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000))

  85 792 (Omkostninger totalt)

  2 835 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Ved og elektrisk

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  14145

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg med ca. kr. 715,- pr år. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5053/192/13: 04.11.1987 - Dokumentnr: 7034 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 01.07.2022 - Dokumentnr: 721395 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:12 Overført fra: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 01.07.2022 - Dokumentnr: 721395 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:12 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Overført fra: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 01.07.2022 - Dokumentnr: 721395 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:12 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Overført fra: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 18.11.2022 - Dokumentnr: 1313222 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:3 Elektronisk innsendt 22.11.2022 - Dokumentnr: 1326944 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:5053 Gnr:192 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Foreligger ferdigattest på selve oppføringen av boligen. Foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for senere tilbygg/endringer i kommunens arkiv. Kjøpers risiko og ansvar.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet privat vei. Denne deles av flere eiendommer. Tinglyst avtale om veirett. Foreligger ingen avtale om vedlikehold m.m. Kjøper må påregne utgifter i forbindelse med brøyting og vedlikehold av felles veg. Offentlig tilknyttet vann. Private stikkledninger frem til offentlig tilkobling. Privat avløp via spetiktank.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under kommuneplanens arealdel. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  68 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000))

  85 792 (Omkostninger totalt)

  2 835 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  85792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev