aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade
Fasade

INDERØY Hyllavegen 29

Røra - Enebolig med idyllisk beliggenhet på populære Hylla. Stor og solrik tomt med panoramautsikt. Garasje

 • kr 2 980 000
 • BRA 215 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 980 000
 • Omkostningerkr 91 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 071 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1947
 • Soverom3
 • ArealP-rom 159 m²
 • Tomt1 438.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,00))   91 542,- (Omkostninger totalt)   3 071 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Annet
Velkommen til Hyllavegenb 29! Enebolig med fantastisk beliggenhet. Rolige omgivelser, med bl.a. småbåthavn i umiddelbar nærhet. Kort fortalt: - Fantastisk beliggenhet - Opparbeidet tomt på hele 1.438 m2 - Stor terrasse med utgang fra stue - Romslig garasje - Pen stue med store vindusflater og godt med naturlig lys - Småbåthavn i umiddelbar nærhet - Kort vei til dagligvarebutikk, skole og barnehage Vi sees på visning!
Stue

Hyllavegen 29, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 53 kvm
  1. etasje: 83 kvm
  2. etasje: 79 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 80 kvm
  2. etasje: 79 kvm  Tomt
  1438.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.1 438kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen. Ut ifra situasjonskart kan det se ut til at deler av nabo bygning ligger inn på denne eiendommen. Foreligger ingen tinglyste avtaler vedrørende dette. Kjøpers risiko og ansvar. Eiendomsgrensene mellom + ned mot veg for alle boligene langs Hyllavegen her er kun ca-registrert.

  Beliggenhet
  Meget flott beliggenhet ved sjøen på Hylla. Kort vei til dagligvarebutikk, småbåtmarine, turområder mv. Røra ligger i Inderøy Kommune. Røra har en barneskole, mens ungdomskolen og andre fasiliteter befinner seg i Inderøy kommune. På Røra ligger en dagligvarebutikk og Røra Næringspark samt et flott område med både sjø og fjell som fine tur- og fritidsmuligheter.

  Adkomst
  Eiendommen ligger på Hylla på Røra i Inderøy kommune. Ta av fra E-6 ved Hydro/Texacostasjonen til Hylla. Følg vegen langs sjøen til man kommer til eiendommen på høyre side. Se etter tilsalgsskilt fra AKTIV på boligen. Det vil bli skiltet fra e-6 og inn til eiendommen ved felles visninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Røra/Inderøy

  Skolekrets
  Røra/Inderøy

  Byggemåte
  Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med shingel. Boligen har oppvarming med strøm, vedfyring og varmepumpe. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 05.06.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Små hull i garasjetak - Noe skjevhet i gulv på soverom i 2.etasje - Påbygd uteplatting

  Innhold
  Kjeller: 5 boder 1.Etasje: Vindfang, gang, stue, vaskerom, kjøkken og toalettrom. 2.Etasje: Gang, mellomgang, 3 soverom og bad.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Taket er stedvis mosegrodd. - Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Bordkledning over takoverbygg til hovedinngang viser at kledning er ført ned på taktekking. Skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Fuktmerker i undertak rundt pipe. Stedvis manglende isolasjon mot 2. etasje. - Utvendig > Vinduer i kjeller Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Utvendig > Dører Det er avvik: Dørvridere på balkongdører er feilmontert. Manglende beslag under balkongdør på stue. - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Det opplyses at det har vert en lekkasje fra balkong til stue. Ny tekking etablert i 2021. - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Lokale skjevheter er registert. - Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Innvendig > Pipe og ildsted Pipa har rennemerker etter sotvann. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige. - Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert forhøyede fuktverdier på fritt eksponerte murvegger og gulv. På den tiden huset ble bygd, var det ikke vanlig med fuktsikring mot grunnen. Jordfukt vil derfor trenge inn. Saltutslag og fuktmerker observert på vegger mot grunn. Manglende gulv i en kjellerbod. - Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er avvik: Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er uegnede materialer i våtsoner Det er observert ufagmessig utførelse på våtromsplater. Manglende overgangslist i underkant av våtromsplaterplater. Våtromsplater er ikke ført i hjørnelist med maglede fuktsikring. Avskalling på våtromsplate over badekar. - Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. - Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Det er avvik: Ingen fuktsikring i underkant av veggplater. - Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon. - Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Kjøkkenskrog til kjøleskap er fuktpåkjent med svellinger. - Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Stedvis manglende innfesting av synlige vannrør i kjeller. - Tekniske installasjoner > Avløpsrør Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. - Tekniske installasjoner > Varmesentral Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Anbefaler en utvidet el-kontroll. - Tomteforhold > Drenering Det er avvik: Stedvis manglende klemlist på grunnmursplasten. - Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Forhold som har fått TG3: - Innvendig > Etasjeskille i 2.etasje Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 - Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er registrert knirk i gulvet. Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 - Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 - Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Membranen er synlig, men avslutningen ved sluket er utett. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Tilbygg fra 2006. - Taktekking og kledning fra 2006. - Varmepumpe fra 2014. - Bad og kjøkken fra 2006. - Vinduer ytterdører fra 2006. - Platting i hage opplyst fra 2020. - Tekking på balkong opplyst fra 2021. - Skyvedørsgarderobe i 1. etasje fra 2023.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,00))   91 542,- (Omkostninger totalt)   3 071 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  24293

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  804198

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2895111

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1657

  Vannavgift år
  2023

  Info vannavgift
  Abonnementsavgift: kr 1 657,- Forbruksavgift: kr 15,51 pr m³ Priser eks. MVA.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5053/183/27: 24.05.1947 - Dokumentnr: 1127 - Best. om adkomstrett Vegvesenets betingelser vedtatt
  24.05.1947 - Dokumentnr: 1128 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  10.03.1982 - Dokumentnr: 1524 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
  "ett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
  11.01.1988 - Dokumentnr: 178 - Erklæring/avtale REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
  22.03.1947 - Dokumentnr: 633 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5053 Gnr:183 Bnr:1
  15.10.1985 - Dokumentnr: 990010 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr: 183 Bnr: 29
  Gnr: 183 Bnr: 74
  03.01.1989 - Dokumentnr: 18 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1729 Gnr:183 Bnr:81
  01.01.2018 - Dokumentnr: 141084 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1756 Gnr:183 Bnr:27


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for kjøkken, stue, vaskerom, gang og to soverom datert 10.04.2008.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er Kommunedelplan Røra.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,00))   91 542,- (Omkostninger totalt)   3 071 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  91542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  10900,- oppgjørshonorar kr  4750,- og visninger kr  1875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  35900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatter boligsalgsrapport, foto og kommunal info. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dette.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev