aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Korsavegen 389, et småbruk som ligger kun ti minutter fra Steinkjer sentrum
Velkommen til Korsavegen 389, et småbruk som ligger kun ti minutter fra Steinkjer sentrum

INDERØY Korsavegen 389

Inderøy - Småbruk med meget attraktiv beliggenhet. Fjordutsikt. Kort veg til Steinkjer sentrum

 • kr 2 990 000
 • BRA 274 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostningerkr 91 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 081 792
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1966
 • Soverom4
 • ArealP-rom 227 m²
 • Tomt101 652.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Planskisse for kjelleren
Velkommen til et flott småbruk i umiddelbar nærhet til Steinkjer. Beliggende kun ti minutter fra Steinkjer sentrum er dette en landlig idyll som kombineres med korte avstander til hverdagslige nødvendigheter. Dette er med andre ord et type objekt som kommer sjeldent for salg -Stor eiendom med nesten 70 mål dyrket mark og over 20 mål skog -Stort tun og hage med mange muligheter for -Stor takoverbygd uteplass med gode solforhold -Landlig idyll med rolige omgivelser og sjøutsikt -Kort avstand til alt av hverdagslige nødvendigheter -Bolig på nesten 300 BRA med fire store soverom -Stort uthus
Oversiktsbilde

Korsavegen 389, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 84 kvm
  1. etasje: 95 kvm
  2. etasje: 95 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 43 kvm
  1. etasje: 95 kvm
  2. etasje: 89 kvm  Tomt
  101652.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Ca. 101,8 daa eiendomstomt ifølge gårdskart fra Nibio. Ca. 68,5 daa fulldyrket areal, ca. 20,8 daa skog og 12,5 daa annet areal. Gårdskart følger som vedlegg til salgsoppgaven. Dyrket areal er utleid frem til 2027. Leieforholdet forutsettes videreført av kjøper. Leieavtale kan besiktiges på meglers kontor. Det gjøres oppmerksom på at arealet er hentet fra matrikkelutskrift og gårdskart (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. På eiendommen ligger et kulturminne som er fredet. Mer info rundt kulturminnet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Det vites ikke om kulturminnet kan ha betydning for en eventuell utvidelse av bygningsmasse eller andre begrensninger. Kjøpers risiko og ansvar.

  Beliggenhet
  Attraktiv og solrik beliggenhet med noe utsikt til fjorden.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Eneboligen: Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med matallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags kobletglass. Det er et uthus/gammelt fjøs av ukjent byggeår tilhørende eiendommen. Dette har en grunnmur oppført i betong med sparestein. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med stålplater. Etasjeskille er av tre. Vinduer med enkeltglass. Det er ikke foretatt en tilstandsvurdering av uthuset, kun en enkel arealmåling. Uteplass tilhørende uthuset er ikke medregnet i arealet. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 30.06.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Kjeller: Gang, bad og kjellerstue. 1.Etasje: Gang, vaskerom, kjøkken og 2 stuer. 2.Etasje: 2 ganger, 4 soverom og et bad

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Grunnmur og fundament Oppsummering: Eier opplyser om at boligen er bygd på fjellgrunn. Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. - Balkong, terrasse, platting: Platt med trapp ned til hage Oppsummering: Benevnelsen "Balkong" benyttes også for veranda og altan. Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til 80 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. Åpninger i rekkverk er for stor. Åpninger skal ikke overstige 10 cm. Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Balkong, terrasse, platting: Inngangsparti Oppsummering: Det registreres skjevheter i konstruksjonen, Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til 80 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. Åpninger i rekkverk er for stor. Åpninger skal ikke overstige 10 cm. Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Oppsummering: Loft med adkomst via luke med skyvestige. Loftet er et uisolert kaldloft med synlig trekonstruksjon. Med bruk av fuktmåler, måles ingen fukt i området rundt fuktmerkene og forholdene vurderes å være gamle forhold. Det registreres spor etter mus. Plast/diffusjonssperre i etasjeskille må etableres. - Renner og nedløp Oppsummering: Takrenner på tak er skiftet i ca 1988 og er av metall. Takrenner i front av tekket terrasse er av plast. Det opplyses om at det var pent vær på befaringen, så eventuelle lekkasjer vil ikke være oppdaget. Nedløp mot sør er gått av og må skiftes. Kontroll av renner mtp lekkasjer bør utføres når det er nedbør. - Takkonstruksjon Oppsummering: Inspeksjon er foretatt fra verranda i 2. etasje, samt fra bakkenivå. Det registreres en liten svai/nedbøy i takflaten. Svai/nedbøy i takflaten som i dette tilfellet er påregnelig, og ikke uvanlig på slike eldre konstruksjoner. Det er ikke påkrevd å gjøre tiltak. - Taktekking Oppsummering: Taktekking ble skiftet i ca 1988. Inspeksjon er tatt fra terrasse i 2. etasje og fra bakkenivå. Det informeres om at ny taktekking av metallplater er lagt over gammel tekking av bølgeeternitt. Den gamle tekkingen er synlig på loftet. Det registreres at lakkbelegg har begynt å løsne i nedre del av platene. Taktekkingen har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Påviste skader anbefales utbedret. - Etasjeskille og gulv på grunn Oppsummering: Kjellergulv er støpte. Kjellerstue har oppforet gulv. Etasjeskillere er trebjelkelag. Kjellergulv er som i en grovkjeller, og ikke kontrollert for avvik. Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 17 mm på kjellerstue. Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 10 mm på stue. Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 17 mm på gang i 2. etasje. Det registreres stedvis knirk. Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Det registreres knirk i gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Oppretting og eventuell avstiving av gulv anbefales før eventuell parkett legges. - Ildsted/Skorstein Oppsummering: Det er montert vedovn både i kjeller og i 1. etasje. Det er ingen synlige avvik på pipe/beslag ved inspeksjon fra stige. Det kan ikke utelukkes at det finnes uoppdagede feil/mangler da kontroll på noe avstand har sine begrensninger. Det er ikke forskriftsmessig takstige, så høyden på pipa over tak er ikke kontrollert. Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering. På grunn alder og slitasje må rehabilitering av pipa vurderes. - Kjøkken Oppsummering av avtrekk: Avtrekk har begrenset funksjon. Forbedring av avtrekk må utføres. - Trapp: Trapp til kjeller Oppsummering: Rekkverk måles til en høyde under 90cm. Rekkverket mangler spiler, og består egentlig bare av en håndlist. Trappen er en åpen tretrapp. Åpninger mellom trinn er over 10cm og utgjør en risiko for små barn og dyr. Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. Etablering av fullverdig rekkverk anbefales for bedre sikkerhet. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Trapp: Trapp til 2. etasje Oppsummering: Rekkverk måles til en høyde under 90cm. Åpninger i rekkverket er over 10 cm. Dette utgjør en risiko for små barn og dyr. Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Det anbefales å øke høyden på rekkverket så det er 90 cm eller mere. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Oppsummering: Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Stakeluke påvist i kjeller. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør. -Vannledninger Oppsummering: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Stoppekran er plassert i kjeller. Rørstrekk i kjeller er uisolerte og potensielt utsatt for frost. Det bemerkes at det er en liten lekkasje på svingleddet på kjøkkenkranen og på kran montert på skyllekum på vaskerommet. Det antas at dette skyldes gammel/ødelagt pakning. Vannrør anbefales isolerert i kalde rom for å unngå frost og kondens. Utbedring av lekkasje fra kraner må påregnes. - Elektrisk Oppsummering: Det er etablert 2 sikringsskap. Et i uthuset og et i boligen. Strømmåler skiftet til en automatisk strømmåler i 2018. Denne står i uthuset. Elbillader ble montert i uthus i 2021. Det er ikke forelagt noen dokumentasjon på det opprinnelige anlegget fra byggeår. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg ifm etablering av varmepumpe og elbillader. Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes. - Varmesentral Oppsummering: Varmepumpen ble montert i ca 2010 - opplyst av eier. For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for feil på anlegget, eller at anlegget ikke fungerer optimalt, og som krever utbedring/utskifting. - Varmtvannsbereder Oppsummering: Kabel fra varmtvannsbereder går opp i himling i motsatt ande av rommet. Berederen er over 20 år har usikker restlevetid. En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Ventilasjon Oppsummering: Naturlig ventilasjon med klaffventiler på yttervegg. Naturlig ventilasjon med klaffventiler på yttervegg. Flere rom mangler klaffventiler på yttervegg og har ikke tilfredsstillende ventilering. Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. - Våtrom Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Det bemerkes at sluk er under badekaret, og inspeksjonen er begrenset til innsyn fra kortsiden av badekaret. Men det ble ikke registrert avvik på sluk ved den begrensede inspeksjonen. Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg ved badekar og toalett. Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Oppsummering av sanitærutstyr: Klosettet mangler spyleknappen. Det registreres en sprekk i servant. Nevnte forhold bør utbedres. Oppsummering av ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. - Våtrom Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Rørføringer gjennom gulv har ikke synlig membran / mansjetter over gulvet. Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Oppsummering av sanitærutstyr: Kjøkkeninnredningen har noe aldersslitasje. Kran på skyllekum lekker isen overgang. Det antas å skyldes gammel/ødelagt pakning. Lekkasje på kran må ordnes. Oppsummering av ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Forhold som har fått TG3: - Drenering Oppsummering: Drenering opplyses å være skiftet i ca 1988. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Det er synlige fukskader i overflater og ved bruk piggmåling i vegg og oppforet gulv måles høye fuktverdier i materialer. Det er fall inn mot grunnmur på framsiden av boligen. Taknedløp fra tekket terrasse er avsluttet over bakken uten utkast. Drenering må skiftes. Fall på terreng rundt boligen bør tilordnes slik at overflatevann renner bort fra boligen. Taknedløp fra tekket terrasse bør etableres med utkast sammen med godt fall på terreng, eller ført i et lukket avløpsanlegg, slik at takvannet kontrollert blir ført bort fra bygningen. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 - Rom under terreng Oppsummering: Kjellerstue og bad ble etablert etter byggeår, men årstall er ukjent. Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i kjellerstue. Det ble foretatt hulltaking i oppforet gulv i kjellerstue. Det registreres feil oppbygging av utlektet vegg med bruk av dampsperre i veggen. Dampsperre (plastfolie) er ikke anbefalt i utlektede vegger på grunnmur hvor grunnmuren ligger mer en 50% under bakken pga at denne hindrer uttørking. Det er i tillegg lagt grunnmursplast på innsiden av grunnmuren før isolering og nevnte dampsperre. Det registreres over 28 vektprosent fukt i konstruksjoner. Fukt oppgis i vektprosent i treverk eller relativ fuktighet (RF) i kryprommet. Hvor mye fukt tåler en kjeller/materialene? Tørt: Fuktinnhold under 12% eller under 60 % RF Akseptabelt fuktinnhold: 12-15 vektprosent i treverk eller 60-75 % RF (Relativ fuktighet) i luften. Fare for rust i armering Fuktig: 16-19 vektprosent - 75-85 % RF, Fare for mugg, stripet borebille. Meget fuktig: 20-27vektprosent - 85-100 % RF, Fare for råte, mugg, stripet borebille, råtebille Vått: Over 27 vektprosent -100 % RF, Fare for all sopp og skadedyr, kondensering. Rommene er ventilert med klaffventiler på yttervegg og var en godkjent løsning på oppføringstidspunktet. Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. Eventuell ny oppbygging kan vurderes etter utbedring av drenering. Kostnadsoverslag gjelder kun riving. Eventuell ny oppbygging og ny drenering må det hentes inn pris på fra entreprenør. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Balkong, terrasse, platting: Oppe i 2. etasje Oppsummering: Benevnelsen "Balkong" benyttes også for veranda og altan. Terrassen er tekket og bygd med fall ut fra bolig. Det registreres råteskader i rekkverket. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til 85 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. Åpninger i rekkverk er for stor. Åpninger skal ikke overstige 10 cm. Balkongen er tekket med papp. Tekkingen er fra byggeår og har oversteget forventet levetid. Tekkingen ligger utenpå underbordene på kledningen. Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Vinduer og dører Oppsummering: Omrammingsbord er lagt helt ned på beslag. Ytterdør i gang ved vaskerom kan ikke åpnes utenfra. Karmer er værslitte. Kittfalser (utvendig tetting mellom vindusramme og glass) er uttørket og stedvis løsnet. Det registreres råteskader i karmer. Utskifting av dører og vindu pga skade/slitasje må påregnes. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Yttervegger Oppsummering: Det registreres sprekker i fasadene. Det registreres store råteskader i kledningen. Det registreres betydelig malingsavskalling. Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting. For å avdekke tilstand må ytterligere undersøkelser foretas med åpning av veggkonstruksjon. Materialer med råteskader må skiftes ut. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Utstyr på tak Oppsummering: Det er etablert en taktekking med glatt overflate og det er krav til snøfanger over inngangsparti. Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Det er krav til stige for adkomst for feier. Takstigen er en stige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Våtrom: Bad i kjeller Oppsummering: Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende gang. Piggmåling viste fuktverdier opp mot 13 vektprosent, noe som er akseptabelt. Enkel piggmåling i nedre del av panel inne på badet utenfor våtsonen, mot yttervegg viste en vektprosent på 17. Piggmåling i trevirke i vegg mot badet på tilstøtende boden viser en vektprosent på 38. Fukt oppgis i vektprosent i treverk eller relativ fuktighet (RF) i kryprommet. Hvor mye fukt tåler en kjeller/materialene? Tørt: Fuktinnhold under 12% eller under 60 % RF. Akseptabelt fuktinnhold: 12-15 vektprosent i treverk eller 60-75 % RF (Relativ fuktighet) i luften. Fare for rust i armering Fuktig: 16-19 vektprosent - 75-85 % RF, Fare for mugg, stripet borebille Meget fuktig: 20-27vektprosent - 85-100 % RF, Fare for råte, mugg, stripet borebille, råtebille Vått: Over 27 vektprosent -100 % RF, Fare for all sopp og skadedyr, kondensering. Badet må totalrenoveres. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Våtrom Oppsummering av overflater: Fallforhold er ikke kontrollert under dusjkabinett / badekar pga manglende adkomst for måling. Men det registreres noe fall mot badekar. Det bemerkes at golv på delen av badet der badekaret og vasken er er høyere enn delen der toalettet står. Oppbrett av membran ved dør er mindre enn 15 mm. Lekkasjevann fra toalettet vil ikke ledes til sluk pga at golvet der toalettet står er vesentlig lavere enn golvet med sluk. Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Det registreres knirk i gulvet. Vindu er plassert i våtsone. Karmlist og foringer på vindu er ikke fuktbestandig. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales fortsatt bruk av badekar eller montering av et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Sikring av eventuelt lekkasjevann fra toalett anbefales utbedret. Utbedringskostnader overflater: Under 10 000 - Våtrom Oppsummering av overflater: Overflater på rommet er delvis oppgradert. Dette gjelder gulv. Det er ikke fall til sluk og det mangler oppbrett av tettesjikt ved dør ut av vaskerom. Det er liten høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved døråpning og det er risiko for at eventuelt lekkasjevann renner ut gjennom døråpning. Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Det er oppbrett av gulvbelegg på sokler til kjøkkeninnredningen som er på vaskerommet. Evt. lekkasje bak/under kjøkkeninnredningen vil komme inn under gulvbelegg. Etablering av vanntett sjikt ved dør må påregnes. Legging av gulvbelegg under kjøkkeninnredning må påregnes. Utbedringskostnader overflater: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Eiendommen selges med innventar og utstyr som vist på visningen. Eier forbeholder seg retten til å ta ut enkelte gjennstander, men eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet og rengjort enn slik den fremstår under visning. Dette gjelder for bolighus, driftsbygning og tomt. Utstyr i driftsbygningen medfølger eiendommen og vil ikke bli ytterligere ryddet. Innbo/løsøre følger som forevist uten garantier.

  Hvitevarer
  Hvitevarer medfølger som forevist under visning. Det gis ikke noe garanti på hvitevarer.

  Moderninseringer og påkostninger
  Ca 1988 Ny drenering og grunnmursplast - egeninnsats. Ny taktekking - egeninnsats. Ca 2000 La nytt laminatgulv på stue - egeninnsats. Nye kjøkkenfronter - egeninnsats. Ca 2010 Etablering av varmepumpe - opplyst av eier. 2018 Nye overvannsrør fra septiktank ned til myr - egeninnsats. 2021 Etablerte elbil-lader - utført av NTE.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Radonmåling
  Radon: Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig. Selger har ikke foretatt grunnundersøkelser på eiendommen og har ingen kunnskap rundt eventuelle forurensninger, kulturminner, radon, kvikkleireforekomster m.m. KJøpers risiko og ansvar. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Produktinformasjon for Jøtul 602 angir spesifikke krav for avstand til brennbart materiale. Ildstedet er pr d.d. ikke i bruk, skal ildstedet brukes så må avviket rettes opp. - Uisolert røykrør skal ha en avstand til brennbart materiale på minimum 30 cm. Gjelder for røykrøret i kjellerstue, avstanden i dag er 20 cm. - Sotluken er i dag bak røykrøret i kjellerstuen. Avstanden skal være så stor at en kan åpne sotluken helt opp og enkelt ta ut sotet, uten at en må fjerne ildstedet/røykrøret. - Takstigen skal være forankret i bærende konstruksjon, skorsteinen skal ikke brukes som forankrings punkt. Denne anmerkningen blir strammet inn fra 01.10.2024.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  8112

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  kommunale avgfiter omfatter årsgebyr avløp, eiendomsskatt og renovasjonsgebyr. Slamtømming og feiing kommer i tillegg og faktureres direkte fra ekstern leverandør. Vannavgift vil komme i tillegg.

  Formuesverdi primær
  172686

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  53919

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5053/201/3: 08.04.1960 - Dokumentnr: 953 - Erklæring/avtale Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk
  Gjelder senkning av Langåstjønna.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.10.1973 - Dokumentnr: 6329 - Bestemmelse om vannledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
  Rettighetshaver Sandvollan vassverk
  09.12.1988 - Dokumentnr: 8089 - Elektriske kraftlinjer 26.06.1890 - Dokumentnr: 900008 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5053 Gnr:201 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 168596 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1756 Gnr:201 Bnr:3
  18.04.1962 - Dokumentnr: 1233 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:5053 Gnr:201 Bnr:1
  Bestemmelse om vannledning
  Med flere bestemmelser


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vann og vei. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier. Septiktank.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under kommuneplanens arealdel. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Handelen krever full konsesjonsbehandling (tillatelse til erverv av fast eiendom). Kjøper må derfor fremsette søknad på eget skjema etter at handel er kommet i stand. Sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kjøper dekker gebyr tilknyttet konsesjonssøknaden. Gebyret fastsettes av den enkelte kommune. Selger har risikoen for at det er avtalt for høy kjøpesum etter konsesjonsloven §9a, og hver av partene kan i så fall fri seg fra avtalen ved skriftlig melding til megler. Partene kan ikke fremme krav mot hverandre som følge av slik oppsigelse av avtalen. Kjøper har risikoen for at konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven øvrige bestemmelser, herunder § 9 første ledd nr. 1- 4 eller § 9 andre til fjerde ledd. Dersom konsesjon ikke innvilges, skal oppgjøret likevel gjennomføres, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 (1), jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3), men da to måneder etter at endelig avslagsvedtak er truffet. Endelig avslagsvedtak innebærer at alle klagemuligheter er uttømt. I stedet for vilkåret om at kjøpers skjøte på eiendommen er tinglyst er det i disse tilfellene et vilkår for frigivelse av kjøpesummen at kjøper har fått nødvendig sikkerhet for kjøpesummen gjennom tredjemannspant i eiendommen eller at det blir enighet mellom partene om annen sikkerhet. Selger forplikter seg til lojalt å medvirke til at det etableres sikkerhet for kjøpesummen, eksempelvis gjennom å samtykke til tinglysing av kjøpers pantedokument på eiendommen, og at kjøper kan disponere over eiendommen, blant annet gjennom videresalg.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. De odelsberettigede har ikke fraskrevet seg sin odelsrett. Kjøper har tatt på seg risikoen for at en av disse eventuelt går til odelsløsningssak. Selger stiller odelsgaranti etter nærmere avtale.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  91792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 49 900,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 1 875, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket . Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev