aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Galgsøyvågen
Galgsøyvågen

INDERØY Nessetvegen 777

Inderøy, Galgsøyvågen - Fritidseiendom med skjermet beliggenhet og ca. 5 mål eiet tomt. Kort veg ned til sjøen. 2 sov.

 • kr 1 990 000
 • BRA 66 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 990 000
 • Omkostningerkr 66 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 056 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 965
 • Soverom2
 • ArealP-rom 66 m²
 • Tomt5 070.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Velkommen til Nessetvegen 777, en flott beliggende fritidseiendom med umiddelbar nærhet til sjøen! Hytta ligger like ovenfor Galgsøya og Galgsøyvågen, kort veg ned til sjøen. Skjermet beliggenhet og nærmere 5 mål eiendomstomt. Kort veg inn til Kjerknesvågen og marina. Det er også 2 småbåthavner i nærhet av hytta. Ca. 20 minutters kjøring fra Steinkjer sentrum. Hytta inneholder: Spisestue, kjøkken, stue, 2 soverom og et bad/toalettrom. Like ovenfor hytta ligger et lite anneks som er brukt til overnatting. Den har enkel standard. Det er innlagt strøm, sommervann og utslippstillatelse for gråvann. Velkommen på visning!
Stue

Nessetvegen 777, Trøndelag

 • Tomt
  5070.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Flott og romslig eiendomstomt på ca. 5 mål. Arealet er å betrakte som et ca. areal, da det er tatt ut i fra en skylddelingsforretning. Tomta er skjermet og uten innsyn. Kort veg ned til sjøen. Det gjøres oppmerksom på at det ligger en gravrøys på eiendommen. Denne er automatisk fredet ihht. kulturminneloven av 1978.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint og skjermet til ovenfor Galgsøyvågen i Inderøy. Ca. 2 minutters gange ned til sjøen. Kort veg til Kjerknesvågen . Ca. 20 minutters kjøring fra Steinkjer sentrum.

  Adkomst
  Passer igjennom krapp venstre sving ved avkjøring til Vikan. Følg åker på høyre side og kjør ned en liten stikkveg på høyre side. Parker etter noen meter. Følg åkerkant på venstre side, før man krysser åker ned mot skogteigen. Hold venstre når man kommer ned til skogen og fortsett frem i retning sjøen. Hytta ligger på fremsiden av haugen. Se etter tilsalgsskilt fra Aktiv. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Nærmeste bebyggelse er 1 hytte nede til høyre og 1 hytte til venstre for denne eiendommen. Det er ikke direkte innsyn til noen av dem. Eller består området primært av landbruk og fritidsbebyggelse.

  Byggemåte
  Grunnmuren på opprinnelig del er oppført i betong, tilbygget står på pillarer. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med liggende panel. Taket har saltaksform tekket med trapesplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med koblaglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 19.05.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Tidligere eier fornyet tak på opprinnelig del av hytta. - Tilbygg av hytte med stue, soverom, bad. - Elinstallasjon av hytte - utført av Alarm og installsjon AS. - Etablering av gråvannsanlegg - utført av Farbu og Gausen. - Etablert våtrom - Røropplegg, dusjkabinett og benkevask utført av faglærte - Nytt kjøkken - kjøpt fra Kriminalomsorgen. - Ny ovn og stålpipe montert - uført av Mobilt verksted Energi og Miljø AS. - Tinglyst rimelig adkomst over naboeiendom. Opparbeidet parkering for bil ca. 500 m fra hytta.

  Innhold
  Spisestue, kjøkken, stue, 2 soverom og et bad.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Balkong, terrasse, platting Totalvurdering: Det er noe råteskader i kledning på rekkverk, og rekkverket er for lavt. Anbefalte tiltak: Råteskadet trevirke må skiftes. Det anbefales å heve rekkverket. - Vinduer og dører Totalvurdering: Det registreres værslitte vinduskarmer. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. - Yttervegger Totalvurdering: Det registreres "blæring" i maling som kan skyldes overmaling på tidligere benyttet linoljemaling som var vanlig å benytte opp til 60-tallet. Fasadene har noen værslitte bord. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 15 mm. Det registreres knirk i gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt årsak og omfanget på eventuelle skader. Se forøvrig punkter som omhandler "Krypkjeller". - Kjøkken Totalvurdering: Det er ikke etablert noe avtrekk over stekesonen. Noen skuffer har behov for justering. Anbefalte tiltak: Mekanisk avtrekk over stekesonen anbefales etablert. Justering av skuffer anbefales. - Elektrisk Totalvurdering: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Anlegget er nytt i 2005, og det ble gjennomført en elkontroll datert 05.05.2015 uten å finne feil/mangler. Anbefalte tiltak: Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes. Undertegnede anbefaler en kontroll av el-anlegget for å utelukke feil da det er mer enn 5 år siden forrige kontroll. - Våtrom Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert da det kun er brukt fugemasse. Det er usikkert om det er tilfredstillende tetting av rørgjennomføring til snurredass. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Fortsatt bruk av dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann anbefales. Forhold som har fått TG3: - Drenering Totalvurdering: Dreneringen fungerer ikke som tiltenkt. Det er tydelige tegn på fukt i kjelleren. For videre omtale se "rom under terreng" Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Pga synlig svikt må drenering/utvendig fuktsikring oppgraderes/etableres. For videre omtale se "rom under terreng" og "krypkjeller". - Krypkjeller Totalvurdering: Det registreres råteskader/ svekkelser i konstruksjonen pga høy fuktighet over tid. Det mangler stedvis fuktsperre i form av plastfolie på bakken i krypkjelleren. Dette medfører at fuktighet fra bakken stiger opp i krypkjelleren med påfølgende økt luftfuktighet og risiko for en skadeutvikling. Krypkjelleren har for liten lufting som gjør at fuktig luft ikke blir ventilert ut av krypkjelleren, med påfølgende risiko for en skadeutvikling i konstruksjoner og materialer. Utbedringskostnader: Over 300 000 Anbefalte tiltak: Skaden må utbedres. Som et forebyggende tiltak kan det etter utbedring av skaden, monteres et egnet avfuktingssystem tilpasset krypkjellere. - Rom under terreng Totalvurdering: Fuktmålinger viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fuktproblemet. - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke montert snøfangere., det var ikke et krav på oppføringstidspunktet. Det er ikke etablert stige for feier på taket. Det er etablert en takstige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Snøfanger bør vurderes etablert for god personsikkerhet. Det er da viktig at takkonstruksjonen undersøkes for å få klarhet i om den er dimensjonert for å tåle den ekstra snølasten det vil føre til. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. - Ildsted/Skorstein: Peis på spisestue Totalvurdering: Det registreres sprekker/ riss i pipa og i områder rundt. Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: På grunn alder og slitasje må rehabilitering av pipa vurderes. Kontroll av fundamentering anbefales med bakgrunn i sprekk over peis, samt sprekk på teglsteinsvegg. - Våtrom Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det er flatt gulv og ikke tilfredsstillende fuktsikring av gulvet. Det bemerkes at det knyttes usikkerhet til tetting rund snurredass, og om vann som kommer inn under denne stoppes eller kan trenge inn i underliggende stubbeloft. Utbedringskostnader overflater: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Utbedring av nevnte forhold må påregnes.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Opparbeidet parkering for bil ca. 500 m fra hytta.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Skorstein nord: Dårlige fuger inni åpen peis. - Skorsteinen er ikke inspisert i takgjennomføringen. - Manglende dokumentasjon på hva slags type stålskorstein som er montert. Dokumentasjonen er viktig for å se hvilke avstandskrav som gjelder til brennbart materiale, for denne aktuelle skorsteinen.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  9264

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tilegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi sekundær
  66525

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1657

  Vannavgift år
  2023

  Info vannavgift
  Årlig abonnementsavgift kr 1 657,-. Stipulert forbruksavgift for fritidsbolig uten innmeldt vannmåler kr 1 551,-. Priser eks mva.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5053/186/4: 29.10.1964 - Dokumentnr: 3748 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5053 Gnr:186 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 244984 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1756 Gnr:186 Bnr:4


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for tilbygg til hytte datert 15.08.2017 og innstallering av pipe datert 22.10.2007.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vann. Toalettløsning er snurredo. Godkjent utslipp for gråvann.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende plan med bestemmelser er kommuneplanens arealdel 2022-2034.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det ligger en gravrøys på eiendommen, denne er automatisk fredet ihht. kulturminneloven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  66792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6 000,- oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr 1 875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev