aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til en unik eiendom i Indre Arna. MIsunnelsesverdig utsikt og gode solforhold!
Velkommen til en unik eiendom i Indre Arna. MIsunnelsesverdig utsikt og gode solforhold!

INDRE ARNA Kleivadalen 23

Unik eiendom med kanskje den fineste utsikten i hele Arna! Strålende solforhold. 1,4 mål tomt. Garasje. Tak fra 2018.

 • kr 5 000 000
 • BRA 163 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 5 000 000
 • Omkostningerkr 142 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 142 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1974
 • Soverom3
 • ArealP-rom 150 m²
 • Tomt1 443.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 •   5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning hovedetasje
Attraktiv enebolig i et velatablert boligområde i Indre Arna. Her har du alt du behøver innen kort avstand, butikker, barnehage, skole og flotte friluftsmuligheter. Med tog når du Bergen Sentrum på ca. 8 minutter. Boligen i korte trekk:
 • Stor opparbeidet tomt på over 1,4mål!
 • Bad og kjøkken i 1.etasje ble pusset opp i 2014/2015
 • Strålende sol- og utsiktsforhold
 • Taktekking ble skiftet i 2018
 • Garasje- og god plass til biler på egen tomt
 • Barnevennlig beliggenhet mot enden av en svært lite trafikkert gate

  Kleivadalen 23, Vestland

  • Tomt
   1443.9m²

   Beskrivelse av tomt
   Tomten er opparbeidet med belegningsstein, biloppstillingsplass, murer, trapper, skiferheller, plen, bed og diverse beplantning.

   Beliggenhet
   Boligen har en flott og sentral beliggenhet i Indre Arna med gode solforhold, og mange flotte turområder like i nærheten. Det er gangavstand til Øyrane torg med butikker, post, bank og andre servicetilbud. Skulle ikke det være nok utvalg her, ligger Arna togstasjon innen gangavstand, her er du i Bergen sentrum etter kun 8 minutter! Det er ca. 5-10 min kjøring til skoler, barnehager, idrettsanlegg, nærbutikk m.m. Ca. 30 min med bil til Bergen sentrum, og ca. 20 min til Nesttun. Gode turmuligheter som på Arnanipa, Reppadalen og Gullfjellet.

   Adkomst
   Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

   Bebyggelse
   Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

   Byggemåte
   Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betong- og murkonstruksjoner. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende og stående trekledning. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltakskonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og takstein.

   Innhold
   P-ROM: 1. Etasje: Entré(3,8m²), gang/trapperom(9,5m²), mellomgang(2,6m²), mellomgang(4m²), toalett(1,8m²), bad(2m²), soverom(7,2m²), kontor(5,6m²), stue(13,3m²), kjøkken(6,6m²). 2. Etasje: Entré(1,1m²), gang/trapperom(8,5m²), bad(7,7m²), soverom(12,3m²), stue(45,8m²), kjøkken(9,2m²). S-ROM: 1. Etasje: Bod(2,1m²), bod(2,4m²), bod(2,1m²), bod/vaskerom(6,5m²).

   Standard
   I forbindelse med salget har det blitt laget en tilstandsrapport for bolig med arealmåling av takstmann Mats Hansen. En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen som er særlig relevante ved eierskifte. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Tilstandsgrad 0 : Ingen avvik Tilstandsgrad 1 : Mindre eller moderate avvik Tilstandsgrad 2 : Avvik som ikke krever tiltak Tilstandsgrad 2 : Avvik som kan kreve tiltak Tilstandsgrad 3 : Store eller alvorlige avvik Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter. For bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 2 eller 3, hvor det er påregnelig med tiltak, settes et anslag for utbedring. 1. Grunn og fundamenter Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: Byggegrunn er ikke kjent. Det er ikke påvist synlige skader eller skjevheter på fundamentet. Det er ikke påvist riss, sprekker eller skader på grunnmuren. Det er ikke påvist avskallet puss som fører til at isolasjonen har blitt eksponert. Det er ikke påvist skader slik at drenering og annen sikring mot vann og fuktighet er utett. Huset står på antatt faste masser av komprimert sprengstein / grov pukk på fjell. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Videre grunnforhold er ikke kjent. Fundament, søyler og pilarer under terreng var ikke tilgjengelige for inspeksjon. Gulv mot grunn av betong. Grunnmuren er oppført betong- og murkonstruksjoner. Fuktvandring i grunnmurer (fuktoppsug via kapillærer i betongen) av denne alder og typen anses normalt. Det er ikke mulig å vurdere dreneringen med sikkerhet i forhold til funksjonalitet ut fra visuell besiktelse. Det kan være flere forhold under bakkenivå (vannårer i fjell/terreng, tilsig av fukt etc.) som kan ha negativ betydning. I bygninger av denne alder må det påregnes fare for fuktvandring i grunnmur/ gulv pga. at det ikke var vanlig byggeskikk i aktuell tidsperiode å sikre mur/ såle på samme metode som dagens skikk, samt drenering har generelt sett begrenset levetid fra byggedato på mellom 20 til 60 år avhengig av grunnforhold. Det gjøres oppmerksom på at rom som er innredet og ligger helt eller delvis under terreng regnes som risikokonstruksjon, og kan som følge av dette ha kortere levetid enn tilsvarende konstruksjoner over terreng. Merknad/vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke benyttet diffusjonstetting mot grunn og fuktsikringen oppfyller ikke krav til sikring etter dagens forskrifter. Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. For utbedring av dreneringen må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si. TG2 Terrengforhold: Fall fra grunnmur vurderes som tilstrekkelig. På befaringsdagen ble det ikke opplyst om kjente avvik ved terrengforhold, det var heller ingen umiddelbare tegn til større avvik. Det ble ikke observert store vannansamlinger eller lignende inntil grunnmuren som kunne tyde på feil fall mot grunnmur. TG1 Yttervegger: Det er ikke påvist deformasjoner og/eller fuktskader i ytterveggens konstruksjoner. Det er ikke påvist avvik på vannbord over og under vindu, eller i overgangen mellom grunnmur og fasade og i etasjeskillere. Det er påvist skader, sprekker og råteskade på kledningen. Det er påvist tilstrekkelig lufting for kledningen. Det er utført stikktaking på typiske skadesteder, slik som i nedkanten av panelet og i områdene rundt vinduene. Ytterveggkonstruksjonene over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner. På befaringsdagen ble det ikke opplyst om kjente feil og mangler ved veggkonstruksjonene, det ble heller ikke observert synlige tegn til avvik på veggkonstruksjonene utover det som kan forventes av yttervegger fra aktuell byggeår. Veggene er oppført etter byggemetode som gjaldt for det aktuelle byggeåret, ytterveggene vil ha noe mindre isolasjon og tetthet enn hva man har etter dagens standard. Generelt sett er utvendig trekledning en risikoutsatt bygningsdel med tanke på klimatiske forhold. Trepanel/utvendig kledning er en bygningsdel som jevnlig behøver vedlikehold. Det er benyttet liggende og stående trekledning. Merknad/vurdering av avvik: Over halve forventete levetid er overskredet på trekledningen. Trekledningen bør jevnlig kontrolleres og kledningsbord bør skiftes ved behov. Det er observert sprekker på enkelte kledningsbord, disse anses som normale tørkesprekker. Vedlikehold må påregnes. TG2 Vinduer og ytterdører: Det er ikke påvist punkterte glass. Det er ikke påvist avvik ved beslag, vannbord, omramming, karm eller ytre tetting. Dører og vinduer vurderes som sikre mot vanninntrengning i konstruksjonen. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Vinduene er fra byggeår. Vinduene har normal bruksslitasje i henhold til alder. Altandør med felt av isolerglass. Dørene er fra byggeår. Dørene fremstod med normal bruksslitasje i henhold til alder. Det ble ikke oppdaget punkterte glass eller andre avvik under befaringen. Punkterte glass kan tidvis være vanskelig og observere. Merknad/vurdering av avvik: Som følge av alder på de eldste vinduene og altandører bør disse jevnlig kontrolleres for punkterte vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på de eldste vinduene og altandører vil restlevetid være vanskelig og anslå. Vinduer bør skiftes ved behov. TG2 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak: Det er ikke påvist svanker/svai i mønet. Det er ikke påvist nevneverdige fuktskjolder. Det er ikke påvist råteskade eller skadedyr. Takkonstruksjon er utført som saltakskonstruksjon av tresperrer. Takkonstruksjonen virker ok, det er ingen tegn til synlig svikt som for eksempel svai eller svanker utover det som anses å være normalt i henhold til alderen. Merknad/vurdering av avvik: Konstruksjonen er fra byggeår, det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Takkonstruksjonen vil fungere til tross for alder og konstruksjonsmåte. TG2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen): Det er benyttet sutak, lekter og takstein til taktekking. Taket er kun besiktiget fra bakkenivå. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å gå på tak uten sikring. Taktekkingen ble ifølge rekvirent skiftet cirka i 2018. TG1 Loft (konstruksjonsoppbygging): Loftet er innredet samtidig som boligen ble bygget. Det er ikke påvist biologiske skadegjørere fra kaldt-, kne-, hanebjelke-, eller kryploft. Det er ikke påvist lekkasjer, fuktskjolder, kondens og lignende ved piper, overganger, i bjelker eller takluker. Lukeadkomst fra 2.etasje. Loftet fremstod ok alder tatt i betraktning. TG1 Balkonger, verandaer og lignende: Konstruksjonen vurderes som forsvarlig festet. Det er ikke påvist svekkelser i forankring eller understøtting. Det er ikke påvist skader, slik som avskalling, deformasjoner, riss, sprekker, råteskader og/eller rust på overflater. Vannavrenning vurderes som tilstrekkelig. Oppkant mot vegg og dør vurderes som tilstrekkelig. Fra stuen er det utgang til terrasse på 14m². Fra ett soverom er det utgang til altan på 3,7m². Terrassen er oppført i trekonstruksjoner, normalt vedlikehold må påregnes. Merknad/vurdering av avvik: Rekkverket oppfyller ikke kravet til høyde etter gjeldende forskrifter, rekkverket ble målt til 0,90m. Dagens krav er på 1 meter. Rekkverket oppfyller kravet til høyde etter forskrifter som var gjeldende under oppføringstidspunktet. Krav under oppføringstidspunktet var på 0,90 meter TG2 VÅTROM: Våtrom 1.etg Overflate vegger og himling: Det er ikke påvist riss og sprekker. Det er ikke påvist sprekker i fuger. Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser. Det er ikke påvist fuktskader, spor etter skadedyr. Det er benyttet baderomsplater på veggene og malte flater i himlingen på badet i 1.etasje. Overflatene fremstod med normal bruksslitasje i henhold til alder. TG1 Overflate gulv: Det er ikke påvist riss og sprekker. Det er ikke påvist sprekker i fuger. Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser. Det er ikke påvist spor etter råteskade, muggvekst eller skadedyr. Terskel er vurdert som tilfredsstillende. Det er ikke påvist knirk i gulvet. Det er benyttet fliser på gulvet. Rommet har ikke montert gulvsluk, følgelig er det ikke målt fall mot sluk. TG1 Membran, tettesjiktet og sluk: Det er påvist avvik i forhold til sluk, rørgjennomføringer, mansjetter eller klemring. Det er ikke muligheter for å rengjøre sluk. Det er ikke boret hull i tilstøtende rom eller fra undersiden. Det er fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Hulltaking: Det ble ikke gjennomført hulltaking som følge av rommets oppbygning. Hulltaking er en inspeksjonsmetode hvor det borres et inspeksjonshull på 73mm fra tilstøtende rom for å undersøke for fukt/skader. Det er imidlertid gjennomført fuktkontroll med fuktindikator, denne ga ikke utslag for unormale fuktverdier. Hulltaking vil generelt gi en bedre fuktanalyse. Badet inneholder: Helstøpt servant, dusjkabinett. Merknad/vurdering av avvik: Rommet er ikke utstyrt med gulvsluk, eventuelt lekkasjevann vil ikke ledes til sluk. Rom omtalt som bod/vaskerom er ikke utstyrt med gulvsluk, eventuelt lekkasjevann vil ikke ledes til sluk. Rommet er ikke bygget opp som et våtrom. TG2 Våtrom 2.etg Overflate vegger og himling Det er ikke påvist riss og sprekker. Det er ikke påvist sprekker i fuger. Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser. Det er ikke påvist fuktskader, spor etter skadedyr. Det er benyttet fliser på veggflatene og panel i himlingen på badet i 2.etasje. Merknad/vurdering av avvik: Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om. TG3 Overflate gulv: Det er ikke påvist riss og sprekker. Det er ikke påvist sprekker i fuger. Det er påvist bom (hulrom) under fliser. Det er ikke påvist spor etter råteskade, muggvekst eller skadedyr. Terskel er vurdert som tilfredsstillende. Det er ikke påvist knirk i gulvet. Det er benyttet fliser på gulvet på badet i 2.etasje. Merknad/vurdering av avvik: Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om. Det ble registrert bom i enkelte fliser. Når ikke hele flisen har kontakt med underlaget, vil det oppstå luftlommer. Dette blir kalt "bom", og kan medføre at flisen sprekker ved belastning. Grunnet størrelse på flisene og antall fliser med "bom" vurderes avviket som normalt og tiltak trengs ikke iverksettes. TG3 Membran, tettesjiktet og sluk: Det er ikke påvist avvik i forhold til sluk, rørgjennomføringer, mansjetter eller klemring. Det er muligheter for å rengjøre sluk. Det er ikke boret hull i tilstøtende rom eller fra undersiden. Det er fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy. Det kan ikke konstateres at membran er påført alle flatene i våtsone i form av bilder eller annet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Det er benyttet støpejernsluk. Hulltaking: Som følge av badets alder/tilstand er det ikke gjennomført hulltaking. Hulltaking er en inspeksjonsmetode hvor det borres et inspeksjonshull på 73mm fra tilstøtende rom for å undersøke for fukt/skader. Det er imidlertid gjennomført fuktkontroll med fuktindikator, denne ga ikke utslag for unormale fuktverdier. Badet inneholder: Toalett, bide, helstøpt servant, badekar, dusjgarnityr. Merknad/vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning og membran. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres. TG3 Kjøkken: Det er ikke påvist knirk, skader eller fuktskjolder på gulvet. Det er ikke påvist fukt ved kjøleskap, vaskemaskin, varmtvannsbereder eller andre vanninstallasjoner. Det er ikke påvist avvik i forhold til trykk i vannkran. Det er ikke påvist avvik i forhold til avrenning fra avløp. Det er ikke påvist symptomer på fukt og råte i nabokonstruksjoner. Kjøkkeninnredning i 1.etasje med profilerte fronter, to overskap har glassfront, laminat benkeplate, over benkeplaten er det benyttet fliser, stål oppvaskkum, ventilator. - Integrert induksjonsplatetopp - Integrert stekeovn Kjøkkeninnredning i 2.etasje med profilerte fronter, laminat benkeplate, over benkeplaten er det benyttet fliser, stål oppvaskkum, ventilator. - Integrert keramisk platetopp - Integrert stekeovn - Opplegg for oppvaskmaskin Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert. Fuktkontroll som er foretatt med fuktindikator ga ikke unormale fuktverdier i områder der det anses og være fare for fuktvandring. Disse områdene er i hovedsak i underskap under vask, området rundt oppvaskmaskin og på gulv rundt sokkel list. Merknad/vurdering av avvik: Kjøkkeninnredningen i 2.etasje er av eldre dato. Innredningen vil fungere slik den fremstod på befaringsdagen, modernisering bør likevel påregnes. TG1 WC og innvendige vann- og avløpsrør Innvendige vann og avløpsrør er fra 1974 Materiale, sammenkoblingspunkter, kondensisolasjon og termisk isolasjon vurderes som tilfredsstillende. Avløpskapasiteten vurderes som tilfredsstillende. Lukt fra avløpssystemet vurderes som tilfredsstillende. Det er ingen WC med innebygget sisterner. Det gjøres oppmerksom på at det kun er synlige rørinstallasjoner som er kontrollert. Rørgjennomføringer som er skjult i vegg er ikke videre undersøkt. Det er benyttet kobberrør til vannforsyningsrør. Forventet levetid kobberrør: 25-50 år. Boligen har sluk og avløpsrør i plast og støpejern. Forventet levetid for sluk av plast: 30-50 år. Merknad/vurdering av avvik: Både vannforsyningsrør (kobber) og sluk er av eldre dato. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer. Avløpsrør i støpejern var vanlig på 50-, 60 og 70-tallet, men også tidligere enn dette. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må sluk/avløpsrør skiftes, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sluk i støpejern må jevnlig kontrolleres og rengjøres, ved tett sluk vil man få høy vannstand i sluket som kan føre til lekkasje i overgangen mellom sluk/gulv. TG2 Varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder er fra 2010 Det er ikke påvist avdrypp og fuktskjolder ved bereder. Berederens plassering er tilfredsstillende. Varmtvannsberederen er plassert på kjøkkenet i 1.etasje og er av typen OSO 198 liter. Merknad/vurdering av avvik: Varmtvannsberederen har skadet kobling i toppen. Dette har resultert i lekkasje. Varmtvannsberederen må utbedres før videre bruk. Rekvirent opplyste på befaringsdagen at forholdet skal utbedres. TG2 Ventilasjon: Boligen tilfredsstiller ikke kravet til ventilasjon etter dagens krav. Under oppføringstidspunktet til boligen var det andre krav som var gjeldende. For å oppfylle kravene til de nyeste bygningsforskriftene skal man nå benytte balansert ventilasjonsanlegg. TG1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: Når det gjelder resultater fra det lokale el-tilsynet: Se eventuelt eiers egenerklæringsskjema. I følge eier/oppdragsgiver har det ikke vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget. Se eventuelt egenerklæringsskjema fra selger. I følge eier/oppdragsgiver løses ikke sikringene ut ofte. Se eventuelt egenerklæringsskjema fra selger. I følge eier/oppdragsgiver finnes det kursfortegnelse. Det er ikke observert synlige tegn på termiske skader på kabler, brytere, downlights, stikkontakter eller elektrisk utstyr. Kabler er tilstrekkelig festet. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring. El. Anlegg: Sikringsskapet er montert i entré og inneholder automatsikringer. Sikringsskapet er ikke videre undersøkt da dette krever spesialkompetanse. Det er ikke opplyst om årstall for forrige tilsyn av det elektriske anlegget. Det foreligger ikke dokumentasjon på gjennomført tilsyn eller dokumentasjon etter gjennomført tilsyn (dokumentasjon på avvik, mangler eller dokumentasjon på at anlegget er uten avvik). Undertegnede takstmann har ikke fagkompetanse/spesialkompetanse til å utføre kontroll av elektriske anlegg og elektriske installasjoner. Det stilles strenge krav til kompetanse for kontroll av elektriske anlegg. Det anbefales på generelt grunnlag at registrert/autorisert elektroinstallatør/kontrollør foretar en kontroll av hele det elektriske anlegget. Vurderingen av det elektriske anlegget er basert på visuell besiktigelse, opplysninger gitt av eier med eventuell tilhørende fremvist dokumentasjon, samt standard sjekkliste (begrensede undersøkelser sammenlignet med godkjent elkontroll). Branntekniske forhold: Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarslere. Minimumskravet er at man har minst én røykvarsler i hver etasje i boligen. Alle boliger skal ha slokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukningsapparat. Brannslukningsapparatet må være på minst 6 kg (effektivitetsklasse på minst 21 A for skumapparat). Ved bruk av brannslange skal brannslangen være tilkoblet fast vannforsyning, det anbefales kuleventil (type kran). Merknad/vurdering av avvik: Deler av det elektriske anlegget er av eldre dato. Det bør som et minimum gjennomføres el-kontroll av hele anlegget. Utbedringer på anlegget må påregnes som følge av alder TG2

   Innbo og løsøre
   Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

   Hvitevarer
   Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

   Parkering
   Enkel garasje. Biloppstillingsplass på egen eiendom.

   Forsikringsselskap
   Storebrand

   Radonmåling
   Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3.

   Diverse
   Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

   Prisantydning inkl. omkostninger
     5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  • Oppvarming
   Varmekabler i hele 1.etasje utenom på vaskerom, mellomgang og kontor. Peisovn i stue.

   Energiklasse
   unknown

  • Kommunale avgifter
   17460

   Kommunale avgifter år
   2023

   Info kommunale avgifter
   Eiendomskatt er inkl i kommunale avgifter.

   Formuesverdi primær
   1047588

   Formuesverdi primær år
   2023

   Formuesverdi sekundær
   3771316

   Formuesverdi sekundær år
   2023

   Tilbud lånefinansiering
   Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  • Tinglyste heftelser og rettigheter
   På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/301/163: 03.11.1971 - Dokumentnr: 8764 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
   Gjelder denne registerenheten med flere
   30.08.1971 - Dokumentnr: 506742 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
   Knr:4601 Gnr:301 Bnr:137
   01.01.2020 - Dokumentnr: 1660743 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:301 Bnr:163
   03.11.1971 - Dokumentnr: 8764 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
   Gjelder denne registerenheten med flere
   30.08.1971 - Dokumentnr: 506742 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
   Knr:4601 Gnr:301 Bnr:137
   01.01.2020 - Dokumentnr: 1660743 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:301 Bnr:163


   Ferdigattest/brukstillatelse
   Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 16.01.1974

   Vei, vann og avløp
   Offentlig vei, vann og avløp. 

   Regulerings- og arealplanner
   Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

   Adgang til utleie
   Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

   Legalpant
   Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  • Lovanvendelse
   Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

   Budgivning
   Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

   Omk. Kjøper beskrivelse
     5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

   Omk. kjøper beløp
   142042

   Betalingsbetingelser
   Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

   Hvitvaskingsreglene
   Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

   Personopplysningsloven
   Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

   Boligselgerforsikring
   Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

   Boligkjøperforsikring
   Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

   Dødsbo
   Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. En av arvingene (selgerne) har bebodd eiendommen og har kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Aleksander Lenning

  Megler

  Aleksander Lenning

  91 65 04 95

  Send e-post

  Få beskjed når lignende
  boliger kommer for salg

  Få en verdivurdering

  Siste boliger

  Meld deg på vårt nyhetsbrev