aktiv-eiendomsmegling
Solgt

INGEBERG Gåsbuvegen 497

Landlig beliggende enebolig med stor tomt. Gode solforhold. Garasje.

 • kr 2 950 000
 • BRA 204 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 950 000
 • Omkostningerkr 90 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 040 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 962
 • Soverom3
 • ArealP-rom 149 m²
 • Tomt1 703.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  73 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000))

  90 792 (Omkostninger totalt)

  3 040 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Solrik og stor eiendom på ca. 1 703 m² bebygd med enebolig og garasje/uthus og lekestue. Boligen er på to etasjer med 3 soverom og en stor stue med utgang til solrik overbygget terrasse. Boligen fremstår velholdt, men noe modernisering bør påregnes for å tilfredsstille dagens krav til standard. Eiendommen ligger i et hyggelig boligområde på Ingeberg og har både butikk, barnehage og barneskole innenfor en kjøretur på ca 5 min. Merk deg dette: - Solrik terrasse. - Usjenert beliggenhet. - Stor eiendom på ca. 1703 m². - Vedovn og varmepumpe. - 3 soverom.

Gåsbuvegen 497, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Eneboligen
  Bruksareal
  Kjeller: 69 kvm
  1. etasje: 95 kvm
  2. etasje: 40 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 22 kvm Trapperom, gang, vaskerom* *Se pkt. om ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse''.
  1. etasje: 87 kvm Entré , Gang , Trapperom , Stue , Spisestue , Kjøkken , Bad , Soverom , Kontor
  2. etasje: 40 kvm Trapperom , Stue , Soverom 1, Soverom 2  Tomt
  1703.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1703 m². Tomten er opparbeidet med grus, plen og hage. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Beliggende i landlige omgivelser i område med skog og jordbruksarealer. Det er spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer i nærområdet, og ca. 8 km fra Hamar sentrum, i Hamar kommune. Beliggende i Ingeberg skolekrets, og det er ca. 3,5 km til barneskole på Ingeberg. Det er fine turmuligheter i nærmiljøet, ca. 2,5 km til nærbutikk i Øvre Vang, ca. 6,5 km til Gåsbu med skiløyper m.m. Boligen har normale lys- og solforhold. Området må betraktes som meget barnevennlig.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Enebolig fra 1962 og garasje/uthus og lekestue fra 1962.

  Barnehage/skole/fritid
  Fra boligen er det 3 barnehager innenfor en rekkevidde på 3,5 km. Den nærmeste er Slemsrud barnehage og ligger en biltur på ca. 4 minutter unna. De to andre barnehagene er Flekkegna og Ingeberg barnehage, henholdsvis 3,4 og 3,3 km fra boligen. Nærmeste barneskole er Lunden skole og Ingeberg skole som begge ligger 3,2 km unna. Ener og Børstad er nærmeste ungdomsskole, og nærmeste videregående skole er Hamar katedralskole.

  Offentlig kommunikasjon
  Fra boligen er det ca. 100 meter til bussholdplass med 4 ulike linjer.

  Byggemåte
  Boligen fremstår generelt i en normal standard. Nyere kledning fra 2021-2022 på deler av huset. Takteking fra 2011. Kryp-blindkjeller og blindloft i fm inngangspartiet, og er begge uten adkomst., og det er vanskelig å kunne si noe om tilstanden. Drenering fra byggeår. Baderom og vaskerom må oppgraderes pga alder. Diverse bemerkninger pga bla. nyere krav og standarder, og tatt i betraktning alder vil det naturlig være behov for diverse vedlikehold/oppgraderinger. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av ICON Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Nedløp og beslag : Frostspreng i taknedløp ved inngang. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Slitasje på gulv. - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad - Pipe og ildsted: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Noe korrosjon på feieluke. - Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Kjølerom: Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning. Kjølerom er ikke bygd som rom i rommet uten ventilering rundt, og er en risikokonstruksjon med hyppig skadefrekvens. Høy lyd på kjøleromsaggregat ved påsetting. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Soilrør har korrojson. Det er 90 mm avløpsrør for avløpssystem og toalett. Normal dimensjonering for toalett er 110 mm helt fra toalett til kjeller- og ut. - Ventilasjon: Naturlig ventilering. Dette var vanlig på eldre hus, men er ikke etter dagens forskrifter. Soverom uten veggventil. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. - Varmesentral: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. - Andre installasjoner: Rør i konstruksjonen- kjeller/etasjeskiller under baderom med ukjent funksjon. Røret kommer fra underside bad og ut til veggventil. - Grunnmur og fundamenter: Noe korrosjon på stålbjelke i fm pilaer under tilbygg. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Vannkvaliteten er utilfredsstillende dokumentert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Ukjent for undertegnede om løsning for avløp/gråvann til terreng er godkjent. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er påvist tegn/opplyst om forhold som tyder på svekkelse i konstruksjonen. Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon - Det er påvist andre avvik - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Ingen synlig lufting i takutstikk som er tette. Isolasjonen er tett opp mot undertaket på loft, og tetter for luftingen ned mot takutsikk. Hull i undertaksplate i loft-knevegg i fm balkong. Fukt på en undertaksplate i loft-knevegg. Noe soppdannelser (hvitt belegg) i undertak på kryploft. -Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er ikke beslag under ytterdøren og en terrassedør. Hovedytterdøren tetter ikke tilfredstillende. Kjøkken: Det er påvist andre avvik: Avtrekket mangler knapp/vrider. Terrengforhold: Det er påvist andre avvik: Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  - Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ufagmessig rørføring i vegg bak dusjkabinett. Røroppstikk i gulv. Sluk er ikke kontrollert da fot på dusjkabinett står på slukrist. - Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Drenering har utgått normal levetid/brukstid etter 60 år (boligen er 60 år). Ingen synlig utvendig tettesjikt. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at drenering har utgått normal levetid. Noe salt/kalkutslag og tegn til fuktgjennomslag etter opptak av fukt i trapperom/gang og vaskerom. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja. Liten lekkasje etter et litt uheldig bytte av toalett. Måtte rive noe i rommet under, ikke noe fukt/råte/lukt i dag. Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Enkel oppgradering av bad, malt fliser, byttet dusjkabinett og baderomsinnredning. Pkt. 3: Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Ja. Gråvann fra hus til første settningstank ble tett, dette ble spylt av Arnkværn AS. Utløp av gråvann ble tett i forbindelse med opprydding etter hogst, ble åpnet på egeninnsats. Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært. Spylt avløp fra hus til første settningstank. Arnkvern Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Noe fukt i kjelleren, i hovedsak etter ett avløp som sto uten rør en stund. Ingen lukt i kjelleren. Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja. Noen hull i tak garasje/uthus, grunnet gjenbruk av gamle plater(gamle skruehull). Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja. Noe muselort på utvendig kot 2. etg. Ikke hatt mus inne. Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. I forbindelse med oppussing. Arbeid utfrt av: installasjonsservice AS. Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja. Kontrollert av elektriker. Pkt. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Ja. Oppussing med hjelp av faglært Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Hva ble gjort? Bygget på veranda, skiftet kledning på en gavelvegg og byttet 4 vinduer. - Pkt. 20: Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja. Det ble sendt varsel om pålegg om utbedring av avløpsanlegg. Fikk senere beskjed om å avvente fra kommunen da kommunen mottok mange uttalelser med ønske om kommunal tilknytning av vann og avløp. Ikke hørt noe mer om dette på flere måneder.

  Innhold
  Boligen inneholder: Kjeller: Trapperom, gang og vaskerom. 1. Etasje: Entrè, gang, trapperom, stue, spisestue, kjøkken, bad, soverom og kontor. 2 Etasje: Trapperom, stue og 2 soverom.

  Standard
  Velkommen inn! Du ønskes velkommen hjem ved å svinge inn på en stor gårdsplass, hvor du kan parkere i garasjen eller utenfor huset. Når du entrer boligen kommer du inn i et praktisk vindfang med videre adkomst til gang. Fra gangen har du trapp opp til andre Etasje på venstre side og bad, stue og kjøkken videre innover. Stue: Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et stort rom malt i en pen lys gråfarge. I mellom spisestuen og sofagruppen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe som sørger for en god og jevn varme. Terrasse: Fra stuen har du utgang til en hyggelig og solrik terrasse på ca. 45 m², ca. 26 m² av disse er overbygget, Det er beiset impregnerte terrassebord på gulv og malt rekkverk. Den gode størrelsen gir plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Fra terrassen har du også adkomst til den store hagen som er opparbeidet med plen og diverse beplantning. Her er det nok boltringsplass for både to- og firebeinte! Kjøkken: Kjøkkenet ligger i et eget rom med inngang fra gang og stue/spisestue. Lys og tidløs kjøkkeninnredning fra 2018 med god skap- og benkeplass. Innredningen har lyse glatte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. På kjøkkenet har du plass til frittstående hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Frittstående hvitevarer følger i utgangspunktet ikke med i handelen, men kan avtales med selger. Soverom: Boligen har 3 soverom, hvor 1 ligger i første etasje og 2 i andre etasje. Alle rommene er laminat med trestruktur på gulvet og plater malt i en behagelig gråfarge. Det er garderobeskap på 2 av 3 soverom, mens på tredje rommet er det utgang til balkong. Bad: Boligen har et lyst baderom med belegg på gulv med opprett på vegger. Et lite vindu slipper inn dagslys og gir luftemulighet. Tidløs baderomsinnredning med mørke fronter og nedfelt servant, speil med belysning og vegghengte skap over. Baderommet er også utstyrt med dusjkabinett og gulvmontert toalett. Rommet fremstår som et fungerende baderom fra byggeår, men ut fra alder kan skader plutselig oppstå. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerom: Vaskerommet ligger i kjelleren og har malt murgulv, malte murvegger og plater mot dusjrom. Rommet er utstyrt med utslagskum, opplegg for vaskemaskin og dusj på vegg. Vaskerommet fremstår som et fungerende vaskerom fra byggeåret, men utifra alder kan skader plutselig oppstår. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vi har ikke mottatt byggetegninger fra kommunen for kjelleren, så vi har ikke fått kontrollert bruken av rommet. Rommet er derfor ikke godkjent for varig opphold. Se punktet om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Bod: Boligen har gode oppbevaringsmuligheter med bod i både 1 og 2 etasje, i tillegg til kjelleren. Tilbygg / modernisering 2019: Oppgradert 1. etasje innvendig generelt i perioden 2017, 2018 og 2019. Tilleggsisolert yttervegger i stue med 5 cm. 2020: Nytt gulv og veggoverflater i ett soverom 2. etasje. 2022: Malt baderom og innredning høsten 2022. 2022: Ny utvendig kledning på deler av sørveggen, gavlvegg sør/vest i 2021-2022. 2020: 4 stk nye vinduer (3 stk i 1. etg og ett i 2. etg). 2020: Malt boligen utvendig. 2018: Kjøkkeninnredning. 2011: Taktekking, takrenner og nedløp. 1984: Tilbygg med kontor og bod i 1. etg og balkong i 2. etg.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I dobbelgarasje eller på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Boligen er forsikret i KLP.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2009, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2039. Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud. Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2019, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det gjøres oppmerksom på at det finnes en oljetank i kjelleren. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Enkelte kommuner har innført lokal forskrift om nedgravde tanker. Denne forskriften vil da stille krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  73 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000))

  90 792 (Omkostninger totalt)

  3 040 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarmingen består av vedfyring og strøm i hovedsak ved hjelp av varmepumpe.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  29294

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr. 29.294,- i . I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Tømming septiktank: Kr. 2.700,-. Ekstra tømming septiktank: Kr. 600,- pr kubikk. Renovasjon: Kr 3.784,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Eiendomsskatt: kr 10.938,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  1055270

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3798973

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", fylling av vann i sisterne og tømming av septiktank, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Offentligrettslige pålegg
  Hamar kommune opplyser om: Avløpsanlegget på denne eiendommen er i dårlig stand og må byttes ut om kort tid. Bakgrunnen for det er at små avløpsanlegg har begrenset levetid og rensefunksjonen blir med tiden redusert, slik at gamle anlegg ikke oppfyller dagens krav til avløpsanlegg. Avløpsanlegg som ikke fungerer som de skal slipper ut stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, gi unormal algevekst, gi dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing. Det er forbudt å forurense. Det er eiers ansvar å sørge for å stoppe forurensingen når den oppstår og å hindre framtidig forurensing. I de fleste tilfeller betyr det at du må bytte ut hele avløpsanlegget. Arbeider på eksisterende avløpsanlegg eller etablering av nytt utslipp er søknadspliktig, og søknaden og arbeidet må utføres av fagkyndige. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: Dagboknr. 2775, tinglyst den 03.09.1954. Forbeholder seg rett til og uten vedrelag 2 da. byggetomt. Dagboknr. 2901, tinglyst den 20.08.1960. Gjelder bestemmelser om gjerdeplikt. Dagboknr. 2849, tinglyst den 10.07.1961. Gjelder bestemmelser om adkomstrett. Eiendommen har fått tillatelse til å legge vei fra tomtegrense og inn til huset. Eieren er forpliktet til på egen kostnad å foreta de endringer med avkjørselen som vegvesenet måtte finne det nødvendig å påby. Eventuelt flutte den til anvist sted. I forbindelse med avkjørselen må det ikke uten vegvesenets tillatelse bygges garasjer o.l. således at kjøretøyer ved rygging ut fra garasjen må rygge helt ut på vegen. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for tilbygg/ombygging til bolig i 1984. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for den øvrige bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger for 1. og 2. etasje fra kommunen. Innholdet i disse synes å stemme godt overens med dagens bruk. Det gjøres oppmerksom på at romfordeling ikke er nevnt i byggetegningene (boligens hoveddel og tilleggsdel) ikke er nevnt i tegningene for første etasje. Det er ikke mottatt byggetegninger fra kommunen for kjelleren. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har vannforsyning fra egen sisterne i kjeller på ca. 10-11 m³. Sisterne fylles på etter behov Privat avløpsanlegg. Det er opplyst at det er kummer for gråvann, og at gråvann går videre ut i terrenget. Tett sepiktank for sortvann (toalett), og er opplyst å være på ca. 6000 liter. Se også pkt. ''Offentligrettslige pålegg.'' Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune 2018 . 2030 hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen ligger i hensynssone H330_ for Radon, hensynssoone H220_ for støy og henynssone H320 for flomfare.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med èn bruksenhet. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  73 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000))

  90 792 (Omkostninger totalt)

  3 040 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  90792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,25 % av salgssummen, minimum kr 35.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev