aktiv-eiendomsmegling

INGEBERG Veståsvegen 290

Enebolig med landlig og barnevennlig beliggenhet. Fine uteplasser - Dobbelgarasje - Steinlagt gårdsplass.

 • kr 3 750 000
 • BRA-i 192 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 750 000
 • Omkostningerkr 93 750
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 843 750
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1979
 • Soverom3
 • Tomt1 198.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   112 890,- (Omkostninger totalt)   3 862 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Veståsvegen 290! Pen og velholdt familiebolig med landlig beliggenhet i Øvre Vang. Eiendommen har har fin og brukervennlig planløsning og inneholder blant annet tre soverom, stue, kjøkken, bad og vaskerom. Eiendommen har stor og fin hage med utebod og dobbelgarasje. Det er ca. 11 km til Hamar sentrum med butikker kaféer, og restaurant. Flotte turområder like i nærheten fra Gåsbu og innover Hedmarksvidda året rundt. Merk deg dette: - Landlig beliggenhet - Fine uteplasser og pent hageområde - Dobbelgarasje med elbil-lader - Utebod med god lagringsplass - Innglasset hagestue - Velholdt eiendom Vi ønsker velkommen til visning!

Veståsvegen 290, Innlandet

 • Tomt
  1198.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Pent opparbeidet tomt med plen og beplantning. Belegningsstein på gårdsplassen.

  Beliggenhet
  Enebolig med landlig beliggenhet i Vang på Hedmarken. Ved Gåsbu langrennstadion er det oppkjørte skiløyper om vinteren og turstier med gapahuker om sommeren. For øvrig meget barnevennlig med tur- og friluftsmuligheter i nærområdet. Til Lierberget alpinbakke er det kun 1,6 km fra boligen. Det er ca. 11 km til kjøpesenteret CC Hamar med flere forskjellige butikker. Øvrige butikker, postkontor, bankfilial m.m. finnes i Hamar sentrum, en kort gåtur fra CC. Til Slemsrud barnehage er det 7,3 km. Flekkenga gårdsbarnehage ligger 7,9 km unna boligen. Til Ingeberg barneskole er det 7,7 km. Lunden skole ligger 7,6 km unna. Til Ener ungdomsskole er det 11,1 km. Til Hamar katedralskole er det 11,6 km. Til Spar Vang er det 7,1 km med post i butikk. (Post Nord) Til Coop Obs Olrud er det 8,5 km.

  Byggemåte
  Taket er tekket med asfaltshingel. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski og toppbord i tre. Yttervegg i trekonstruksjon. Stående utvendig trekledning. Mønet skråtak i tre. Skråhimling. Luftespalter ved raft. Lufteventiler i gavl. Adkomst til loft via luke. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Trevinduer med 1+1 lags glass. Alder på isolerglass er i hovedsak: 2018. 2010. 1987.1979. Nye glass i 2008 på store vindusflater i stue. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Foldedører i 2 lags isolerglass. Fundamentert på betong. Konstruksjoner og overflater i treverk. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Atle Tømta. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Manglende håndverksmessig utførelse på deler av arbeid i gradrenner. Gradrenner er fuget med tettmasse etter at det har tidligere oppstått lekkasje, bruk av fugemasser er en kortvarig løsning. - Nedløp og beslag: Takrenne har motfall til nedløp. - Veggkonstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Yttevegg mot øst, eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Tilstand på utvendig kledning øker risikoen for evt. råteskader i yttervegg. Ved enkel fuktmåling registrerte jeg fukt mot østveggen Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår. Deler av kledning mot øst må påregnes utskiftning. - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Tilgjengelige deler av takkonstruksjon er delvis inspisert fra gangbart gulv og lyst med lommelykt. Ved enkel fuktmåling registrerte jeg tørre verdier. Synlige fuktmerker og svertesopp. Det er opplyst av eier at det har vært lekkasjer på taket tidligere som er utbedret. Merker var tørre på befaringen. Det er opplyst av eier at det er mangelfull isolasjon i gesimskasse i hagestue. Takkonstruksjonen har skjevheter/svai i stue. Spor av mus registrert, ukjent omfang. - Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er avvik: Det ble observert punkterte isolerglass i kjellerstue . Alder på enkelte vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Det gjøres oppmerksom på at det kun er isolerglassene og ikke vinduene som er byttet i stue mot sør. - Utvendige dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Foldedør til hagestue trenger justering. - Innvendige overflater: Knirk i gulv enkelte steder. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Helningsavvik på 20 mm ble målt i hagestue og 12mm ble målt i soverom 1 etasje. Skjevhet i hagestue kan ha en sammenheng med svak fundamentering. Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres oppmerksom på risikoen. Etasjeskille over sisterne er og definerer som en risikokonstrusjon pga. fuktbelastning over tid. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. - Rom under terreng.: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Påvist forhøyede fuktindikasjoner i overflater på betonggulv som er mer eller mindre vanlig på eldre gulv uten fuktsperre og samtidig kan ha en sammenheng med sviktende drenering. Fuktsperre ble ikke brukt under kjellergulv ved byggeåret, fuktopptrekk kan derfor forekomme. Fuktopptrekk via fundament og gulv må påregnes på eldre kjellere/underetasjer selv om fuktsikring utbedres. Oppforet gulv under terreng er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Utforede vegger under terreng er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Jeg registrerte fuktindikasjoner i gulv på grunnen, dette øker risikoen for skader i oppforet gulv. Sisterne er å betrakte som en risikokonstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens og er en fuktutsatt konstruksjon og jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. - Overflater vegger og himling på bad/vaskerom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Vindu er beskyttet mot direkte vannsprut ved dagens bruk, men plasseringen i våtsone kan føre til vanninntrengning i veggkonstruksjonen, og forkorte levetiden til vinduet. Eventuelle tiltak bør vurderes. - Overflater gulv på bad/vaskerom: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Sluk, membran og tettesjikt på bad/vaskerom: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det kan generelt ikke gis garanti for flislagte flater, da membran ikke kan kontrolleres. Membran er ført ned i sluk uten klemring. Dette gir økt risiko for lekkasje hvis sluk ikke har tilstrekkelig avrenning. - Ventilasjon på bad/vaskerom: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Fuktsikring under terreng er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon, tilstandsgrad er satt ut fra opplysninger om alder og synlige forhold. Flere vegger er kledd inn i kjeller/underetasje, dette begrenser inspeksjonen av innvendige forhold. Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se "rom under terreng". Grunnmursplast mangler avslutningslist over terreng, dette må monteres slik at vann ikke renner ned på innside av grunnmursplast. Grunnmursplast er synlige enkelte steder. - Terrengforhold: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Stedvis flatt eller dårlig fall på terreng fra bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra grunnmur. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra grunnmur). - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Jeg har ikke fått opplysninger om arbeider utført etter byggeår på utvendige avløpsledninger. Derfor settes tilstandsgraden ut fra byggeåret. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er avvik: Det foreligger pålegg om utbedring av avløpsanlegg. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Mangler rekkverk på tretrapp mot vest og øst. - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Avvikene gjelder trapp til kjellerstue og kjeller. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt.2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Nytt bad i 2002. Utført av Bjørn Wiggo Bergum. Pkt.2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? -Ja. Det ble betong gulv Membran på gulv og vegger. Pkt. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? -Ja. Det kom inn vann etter flom fra naboeiendommen. Pkt. 13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? -Ja. Ute på veggen. Pkt. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? -Ja, Kun av faglært. Ny terrasse med overbygg. Utført av meg selv.

  Innhold
  Eiendommens bygningsmasse består av enebolig oppført i 1979 på ca. 217 m², dobbelgarasje oppført i 1982 på ca. 51 m² og utebod oppført i 2013 på ca. 13 m². Totale areal for alle bygg og rom: BRA-i: 217 m² BRA-b: 25 m² BRA-e: 64 m² BRA totalt: 281 m² TBA: 37 m²  Boligens bruksareal og romfordeling fordelt på etasje: 1. etasje BRA-i: 100 m². Entré, gang, stue m/trapp, kontor, to soverom, kjøkken og bad. BRA-b: 25 m². Innglasset hagestue. Kjeller BRA-i: 92 m². To ganger, kjellerstue, teknisk rom, 2 boder og sisterne. Boligens øvrige areal: TBA: 37 m². Terrasse. Tilleggsbygningers areal: BRA-e: 64 m². Dobbelgarasje og utebod. Arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport og hvor disse arealmålingene er basert på Norsk Standard 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da bygningen(e) ble målt. Beskrivelse av rom er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktene «Standard» og/eller «Ferdigattest/brukstillatelse».   Arealbegreper: BRA-i (internt bruksareal) - Bruksareal av boenheten(e) innenfor omsluttende vegger. BRA-e (eksternt bruksareal) - Bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne/disse. BRA-b (innglasset balkong mv.) - Bruksareal av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e). TBA (terrasse- og balkongareal/åpent areal) - Arealet av terrasser, åpne balkonger, verandaer eller altaner tilknyttet boenheten(e).

  Standard
  Velkommen Du ønskes velkommen til Veståsvegen 290. Bilen kan parkeres i dobbelgarasje eller biloppstillingsplass. Her blir du møtte av en fin opparbeidet hage med steinlagt gårdsplass. På baksiden av boligen ligger fin terrasse. Boligens entré og gang har omkledningsmuligheter og plass til oppbevaring. Stuen og vinterhage Romslig og møbleringsvennlig stue med plass til sofamøbler, seksjon og tv-møbel. Ved den ene veggen er det peisovn som gjør nytte for seg på kalde dager. Veggene har trepanel og det er parkett på gulv. Adkomst til vinterhage som er et godt tilskudd til stue både sommer og vinter. Her er det store fine vinduer som slipper inn godt med lys og plass til sittegruppe. * Se punkt ferdigattest. Fra stue er det trapp med adkomst ned til kjeller. Kjøkken Pent og lyst kjøkken med profilerte fronter på kjøkkeninnredning. Over-, og underskap med skuffeseksjon til oppbevaring. Vinhylle ved overskap. Gode arbeidsflater ved de laminerte benkeplatene. Metallplate i benkeryggen. Belysning over deler av benkeplate. Enkelte overskap med glassfelt. Integrert komfyr og mikro. Steketopp på gass. Plass til oppvaskmaskin og kjøle/fryseskap. Baderom Baderommet har flislagte gulv og vegger. Baderommet har servant med underskap og overskap med speil. Badet er utstyrt med dusjnisje og gulvmontert toalett. Det er varme i gulv. Plass og opplegg for vaskemaskin. Soverom Boligen har til sammen tre soverom. Det største soverommet har plass til dobbeltseng og garderobeskap. De to andre rommene har plass til soveromsmøbler, garderobeskap og kontorpult. Disse rommene passer perfekt til gjesterom, barnerom eller kontor.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  -2002. Rehabilitert bad/vaskerom Utført av firma og som egeninnsats. -2008. Gårdsplass er kultet opp. Utført av firma. -2008. Skiftet 2 store vinduer i stue. Utført som egeninnsats. -2019. Nytt beslag på pipe og luftelyre. Utført som egeninnsats. -2010. Ny kjøkkeninnredning. Utført som egeninnsats. -2010. Skiftet vindu på kjøkken og soverom. Utført som egeninnsats. -2016. Ny takrenner og nedløp. Utført som egeninnsats. -2016. Behandlet boligen utvendig. Utført som egeninnsats. -2016. Ny taktekking. Utført som egeninnsats. -2018. Oppgradering av el-anlegg. Utført som egeninnsats. -2018. Vinterhage. Utført som egeninnsats. -2019. Ny himling på bad. Utført som egeninnsats. -2021. Ny vannpumpe. -Utført av firma.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt og i dobbelgarasje.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3.

  Diverse
  Det ble utført kontroll på det elektriske anlegget 2005. Det er ingen pålegg om utbedringer på anlegget. Det kan forventes at neste kontroll er i 2025.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   112 890,- (Omkostninger totalt)   3 862 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisitet: -Panelovn -Varmekabler -Varmepumpe Vedfyring: -Ildsted

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  23243

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 23 243,- i 2023. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, feie- og slamavgift. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2024 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Renovasjon: Kr 3.841,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 932,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt: kr 6.332,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  644145

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2318923

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Kommunale avgifter» og "Vei, vann og avløp", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 3274, tinglyst den 22.04.1983. Gjelder bestemmelse om garasje/parkering. Eier av salgsobjektet gis rett til å oppføre et garasjebygg inntil HVFs 10 kV linje Dufseth - Skjesethagen i det klausulerte byggeforbudsbelte. Skulle HVF i fremtiden få behov for å utnytte fullt ut det klausulerte byggeforbudsbelte fra ytterste ledning, plikter eieren med 1 måneds varsel å fjerne garasjebygget uten omkostning for HVF.   Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel. Følgende tinglyste rettigheter (dokument) vil følge med eiendommen - Dagboknr. 656, tinglyst den 24.01.1979. Gjelder erklæring/avtale. Eiere av gnr. 39 bnr. 14 i Vang har gitt samtykke til at det legges kloakkledning over den eiendom og til eiendommen til salgsobjektet og rett til å vedlikeholde disse ledningene. - Dagboknr. 657, tinglyst den 24.01.1979. Gjelder erklæring/avtale. Eier av gnr. 42, bnr. 1 har gitt samtykke til at det legges kloakkledning langs eiendomsgrensen og til salgsobjektets eiendom og rett til vedlikehold av disse ledningen. - Dagbokn.r 658, tinglyst den 24.01.1979. Gjelder bestemmelse om veg. Eiere av gnr. 39, bnr. 6,13 og 14 i Vang gir nåværende og fremtidige eiere av salgsobjektet vegrett over deres eiendommer og frem til offentlig veg fylkesveg D115. Rettighetshaver forplikter til å delta i vanlig vedlikehold av vegen (herunder snøbrøyting).   Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for enebolig. Det er utstedt ferdigattest på garasje datert 14.08.1984. Det er i ferdigattesten bemerket følgende mangler: - Garasjeporter mangler. - Vinduer mangler. - Ventilasjonsåpninger må isettes ved tak i bakkant og ved port ved golv, evt. spalte under port. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er kjellerstue definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Det foreligger ingen byggetegninger for tilbygget hagestue.   Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst fra privat veg. Vannforsyning fra innvendig sisterne på 6000 liter. Septikktank med gråvannsavskiller. Tett tank for kloakk, glassfibertank på 6000 liter. Eiendommen har adkomst via privat veg. Utgifter til vedlikehold og snøbrøyting fordeles likt på husstandene som disponerer vegen. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Se vedlagt infoskriv fra Hamar kommune i salgsoppgaven vedrørende private vann og avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune 2018-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til LNFR. Eiendommen ligger i hensynsone H330_ Radon. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet. 

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   112 890,- (Omkostninger totalt)   3 862 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  93750

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 500/5 100/5 700 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris på kr 49.000 ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.15.900,- oppgjørshonorar kr 6.250 ,- og visninger kr. 2.500,-. Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev