aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Tangarvegen 10!

Innholdsrik enebolig med godkjent utleiedel og garasje. Barnevennlig og attraktiv beliggenhet.

 • BRA 311 m²
 • 6 soverom
 • OMKOSTNINGER171 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 661 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 985
 • SOVEROM6
 • AREALP-rom 287 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT695 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  155 000,- (Dokumentavgift)
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  171 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 661 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Underetasje: Entré, gjestetoalett, hall, vaskerom, bi-inngang/hobbyrom, matbod, kjølerom og bod.
Underetasje leilighet: Entré/gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom.
1. etasje: Gang, 2 soverom, bad, bod/kontor, stue/spisestue og kjøkken/allrom.
2. etasje: Gang/kontor, bod, 3 soverom, bad, stue/tv-stue og te-kjøkken.

Garasje på ca 24 kvm.
Hage

Tangarvegen 10, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3: Det er ikke registrert TG3 med unntak av en defekt varmekabel på vaskerom.

  Forhold som har fått TG2 (avvik som krever tiltak):

  -DRENERING: Totalvurdering: Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Boligen ligger i et skrående terreng. Terrenget faller stedvis inn mot grunnmur. Anbefalte tiltak: Montere list grunnmurs plast. Kontrollere/spyle drenering. Skille takvann fra drens.

  -BALKONG/ TERRASSE: Totalvurdering: Manglende membran på betongdekke over garasje. Ingen registret salt utslag i garasje. Eier opplyser at det ble skåret inn beslag i overgang betongdekke/vegg i 2015. Konferer med eier for nærmere opplysninger. Lavt rekkverk balkong, 85 cm. Spikerslag "inviterer" til klatring. Normal bruksslitasje overflater terrasse. Anbefalte tiltak: Konstruksjon fungere med registrert avvik, ingen umiddelbar behov for utbedring. Overflatebehandling/membran dekke anbefales montert på sikt. Forhøye rekkverk balkong, dagens krav til rekkverk er 100 cm.

  -VINDUER/DØRER: Totalvurdering: Vinduer og dører med varierende alder, normal slitasje i overflater, pakninger og beslag. Tegn til kondensering i enkelte vinduskarmer, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften. Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering og vedlikehold. Utskiftinger må påregnes.

  -YTTERVEGGER: Totalvurdering: Utvendig fasader i normal stand iht. alder, fremstår uten skader eller behov for tiltak utover normalt vedlikehold. Eier opplyser det er skiftet enkelte kledning bord i forbindelse med oppmaling i 2021. Tilstand er basert på alder. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 12 år. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. Utskiftinger må påregnes.

  -RENNER OG NEDLØP: Totalvurdering: Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år. Anbefalte tiltak: Det må foretas ytterligere undersøkelser for å avdekke tilstand.

  -TAKKONSTRUKSJON: Totalvurdering: Eier opplyser at det forekommer knirk/spenninger sør/østre del ved storm, ett ganger i året. Enkelte luftespalter ved takfot kan med fordel åpnes opp på loft. Registrert mindre svank ved ark sørside. Anbefalte tiltak: Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres.

  -TAKTEKKING OG BESLAG: Totalvurdering: Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Avskalling i overflate sløysbeslag. Det er ikke synlig fugletetting ved takfot. Deler av bly i overgang tak/vegg er ubehandlet og vil over tid tørke ut og sprekke. Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år. Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år. Anbefalte tiltak: Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes.

  -KJØKKEN UNDERETASJE LEILIGHET - 2020: Totalvurdering: Kjøkkeninnredning i normal stand iht. alder, stedvis noe bruksslitasje. Påregnelig med justering av enkelte fronter. Anbefalte tiltak: Registrert fukt merker i underskap under vaskekum på befaringsdagen, skade meldt inn til forsikringsselskap, og utbedret. Konferer med eier for nærmere informasjon.

  -KJØKKEN 1. ETASJE: Totalvurdering:
  Kjøkkeninnredning med heltre fronter av ask. Stedvis noe bruksslitasje, påregnelig normalt, god stand iht. alder. Kjøkken rom ombygd i
  2015.

  -TRAPP: Totalvurdering: Innvendig trapp er ikke barnesikret iht. dagens krav. Større avstand mellom trinn/rekkverk i henhold til referansenivå 10cm. Håndløper ikke montert på vegg. Trapp med normal brukslitasje i trinn/vanger/rekkverk forøvrig. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  -AVLØPSRØR: Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høyer alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Ledningsnett Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Ved oppgradering av våtrom/kjøkken bør avløpsanlegg vurderes oppgradert.

  -ELEKTRISK: Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak oppgradert i 2015/2020, sikringsskap plassert i entreer. Defekt varmekabler i vaskerom hoveddel. Tg:3. Anbefalte tiltak: Anbefaler el-kontroll ved eierskifte.

  -VANNLEDNINGER: Totalvurdering: Vannrør fra byggeåret har nådd en høyer alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Iring registrert, påregnelig normalt. Ledningsnett Normal levetid for vannledninger av PE/PEX er 25 til 75 år. Normal levetid for vannledninger av kobber er 25 til 75 år. Normal levetid for lodding er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Ved oppgradering av våtrom/kjøkken bør skifte av vannrør vurderes.

  -VARMTVANNSBEREDER LEILIGHET: Totalvurdering: Bereder fra 1996, ingen skader registrert. Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år. Anbefalte tiltak: Bereder må påregnes utskiftet på sikt.

  -VENTILASJON: Totalvurdering: Mekanisk avtrekk bad med varierende alder, ingen skader eller mangelfull avtrekk registrert. Avtrekks kanal på loft er ikke isolert, kondensering kan oppstå ved bruksendring. Anbefalte tiltak: Anbefaler å opprette mekanisk avtrekk i vaskerom underetasjen.

  -BAD/VASKEROM UNDERETASJE LEILIGHET: Totalvurdering overflater: Overflater i normal stand iht. alder, registrert fukt i nedre del av vegg i dusj nisjen. Ingen registrert svelling, anbefaler resillikonering av skinne. Ujevn belegg ved dørterskel. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  -VASKEROM UNDERETASJE: Totalvurdering overflater: Vinyl belegg på gulv fra byggeåret, god stand iht. alder. Riss i sveiset skjøt på gulv, og manglende sokkel/sveis omliggende rør oppstikk i gulv. Til info: Registrert rørbrudd i avløpsrør vaskerom underetasjen på befaringsdagen, noe høyere fuktverdier i omliggende betongplate. Eier opplyser at brudd er utbedret. Konferer med eier for nærmere opplysning. Anbefalte tiltak overflater: Sillikonere røroppstikk, sveise fuge gulv. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Riss i belegg på gulv. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Fuktmåling: Fukt registrert i betongplate ved avløpsrør. Skadeårsak utbedret av eier, fukt i betongplate vil tørke ut naturlig. Dette kan trolig settes i sammenheng med tidligere registrert maur i området underetasje, nå borte. Konferer med eier.

  -BAD 1. ETASJE: Totalvurdering overflater: Våtrom i normal stand iht. alder. Registrert "bom", mangelfull dekning av fliselim under 2 fliser i dusj nisjen. Anbefalte tiltak overflater: Utbedre bom i flis, ingen umiddelbar behov. Fuktmåling: Ingen utslag på fukt i dusjsonen på befaringsdagen. Hulltaking er ikke foretatt grunnet at eier ikke ønsket dette. Tilstand er satt grunnet dette. Det ble foretatt fuktsøk ved bruk av hammer elektroder/pigg søk i svill tilknyttet dusjsvegg. Søk ble foretatt fra gang, dette gav ingen utslag på fukt.

  -BAD 2. ETASJE: Totalvurdering overflater: Misfarging i belegg på gulv. Overflater i normal stand iht. alder, levetid er utgått, påregnelig med utskiftning på kortere sikt. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales.

  -INNVENDIG DØR: Totalvurdering: Innvendige dører hovedsakelig fra byggeåret. Normal bruksslitasje i overflater og låser iht. alder. Påregnelig med enkelte justeringer. "Kryl" på enkelte dørblad, skjev tilslutning til karm. Liten/manglende luftespalter på enkelte innvendige dører, noe over og undertrykk vil kunne oppleves. Anbefalte tiltak: Påregnelig med enkelte justeringer.
 • Her bor du svært sentralt på Jæren! Området er rolig og fredelig. Kort avstand til jernbanestasjon gjør at det er enkelt å komme seg til Stavanger i nord og Egersund.

  Området er rolig og veletablert, noe som gjør beliggenheten barnevennlig og ideell for barnefamilier. Her har man lekeplasser og koselige uteområder. Flotte turområder i nærheten, med bla. turstier rundt Frøylandsvatnet med midgardsormen som høydepunkt.

  Det er kort avstand til skole, som for eksempel Engelsvoll skule og barnehage. Nærmeste butikk er Coop Extra Klepp Stasjon som har post i butikk. Engelsvoll ballbinge er også i nærheten for de som ønsker å være aktive.

  Klepp stasjon er under en positiv utvikling når det gjelder boligbygging og ikke minst at flere bedrifter velger å etablere seg i nærområdet.

  For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Utdrag fra takstrapport: Generell beskrivelse av boligen: Enebolig som er oppført med grunnmur/ringmur og plate i stedstøpt betong. Yttervegger i isolert lett bindingsverk som utvendig er kledd med liggende kledning. Etasjesskillet i stedstøpt betongdekke og tre bjelkelag. Saltak i tre som er tekket med betongtakstein. Takrenner/nedløp i plast. Vinduer og dører med isolerglass. Bygningen generelt er god stand iht. alder, men med enkelte tilstands anmerkninger som skyldes alder, vedlikehold og konstruksjon. Enkelte tilstands grader er gitt kun ut fra teknisk levetid på bygningsdelene. Bolig har stedvis blitt renovert innvendig, nærmere beskrevet i rapport. Opplysninger om vedlikeholdsarbeid, oppgraderinger og påkostninger, som er opplyst i rapporten, er opplysninger som er gitt av selger og innhentet i tidligere utarbeidet tilstandsrapport. De enkelte vurderinger er nærmere beskrevet i rapport. Rapport anbefales lest i sin helhet.
 • 311/287 kvm. - Bra/P-rom.

  Underetasje: 61/43 kvm. - Bra/P-rom.
  Underetasje leilighet: 48/48 kvm. - Bra/P-rom.
  1. etasje: 121/117 kvm. - Bra/P-rom.
  2. etasje: 81/79 kvm. - Bra/P-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Underetasje: Entré, gjestetoalett, hall, vaskerom og bi-inngang/hobbyrom.
  Underetasje leilighet: Entré/gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom.
  1. etasje: Gang, 2 soverom, bad, stue/spisestue og kjøkken/allrom.
  2. etasje: Gang/kontor, 3 soverom, bad, stue/tv-stue og te-kjøkken.

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  Underetasje: Matbod, kjølerom og bod.
  1. etasje: Bod/kontor.
  2. etasje: Bod.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmekabler i følgende rom:
  Underetasje:
  Underetasje leilighet: Bad/vaskerom.
  1. etasje: Bad.

  Ildsted/vedovn i stue.
 • Tomtens grunnareal: 695 kvm.
 • God parkering på egen tomt
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 290 756,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 4 646 722,- per 31.12.20
 • Kr 14 103,- pr. år
  Kommunale avgifter og gebyr utgjer for 2021 totalt kr 14 103,-. I dette inngår bl.a. avgift forvatn, avløp, renovasjon og feiegebyr. Beløpet er fordelt på to terminar. Avgift for 1. termin 2021 med forfall 15. april er på kr 7 152,-. Avgift for 2. termin
 • Nåværende eiere har et strømforbruk som tilsvarer årlig ca. 25.000- 30.000 kWh.
  Boligen er tilknyttet Altibox fra Klepp energi nett/Lyse for internett- og TV-leverandør. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
  Tv og internett har en samlet kostnad på ca. kr.1.300,- pr. mnd.
  Strøm, internett/TV vil variere avhengig av antall medlemmer av husstanden, forbruk og egne fordelsavtaler.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må i tillegg tegne aktuelle forsikringer.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse daert 03.10.84, denne ble utstedt før innredning av leiligheten i underetasje. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Boligen er registret med hybel/sokkelleilighet. Denne er per i dag utleid.

  Leiligheten i u.etg. er i dag utleid og ny kjøper overtar eksisterende leieforhold. Leiligheten er utleid for kr. 6.500,- pr. mnd. ekskl. strøm (leietakar betaler egen strøm og har egen måler) og leieforholdet er tidsubestemt med 3 mnd. oppsigelsesfrist for begge parter. Leietaker dekker eget tv/internett abonnement.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Medfølger ikke i handelen: Lampe over bord i stue og 2 stk lamper i hjørner i stue.

  Det er på loft satt inn takvinduer som ikke viser på godkjente bygningstegninger. Fasadeendringen er ikke omsøkt. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommen:
  -1984/2915-2/44, 21.03.1984: Erklæring/avtale, Pliktig medlemskap i Huseierforening/velforening m.v. (kostnader med dette kan forekomme).
  -1984/2915-3/44, 21.03.1984: Erklæring/avtale, Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. Med flere bestemmelser.
 • Reguleringsplan Reg.endr. nr 7 for Klepp
  stasjon Vedtaksdato: 21.12.81
 • Gnr. 14 Bnr. 180 i Klepp kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 900 -, oppgjørshonorar kr 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ingrid Ausdal
  Olaf Ausdal
Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev