aktiv-eiendomsmegling
Nyere og flott fritidseiendom med nydelig utsikt!

Innholdsrik og lettstelt fritidseiendom fra 2012 med fantastisk utsikt! 2 stuer og 4 soverom.

 • 4 290 000
 • BRA 110 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING4 290 000
 • OMKOSTNINGER123 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 413 392
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 012
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 109 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT379 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  107 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 290 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  123 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 413 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Entré/gang, stue/kjøkken, 2 soverom, utv. vaskerom/bod og bad/vaskerom.
2. etasje: Gang, 2 soverom, wc og stue.

Det er også vedbod/sportsbod.
Terrasse

Moivika 16, Rogaland

 • Eiendommen holder en gjennomgående god standard og fremstår som velholdt og fint brukt.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 (4 stk.). Det er ikke registrert TG3.

  RENNER OG NEDLØP: Totalvurdering: Takrenner og nedløp av aluminium, påregnelig med noe lekkasje i skjøter med pakning.
  ILDSTED: Totalvurdering: Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Anbefalte tiltak: Kontroller/utbedre anmerkning ift. avstand sotluke/brennbart materiale.
  VENTILASJON: Totalvurdering: Balanser ventilasjon fra byggeåret, utilstrekkelig avtrekk på bad. Anbefaler skifte av filter. Anbefalte tiltak: Skifte filter.
  BAD: Fuktmåling: Fuktutslag i nedre del av plateskjøt i dusj sonen, ingen svelling plate skjøt. Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom mot våtsone uten å påvise avvik. Anbefalte tiltak fukt: Re-sillikonere plateskjøt dusj, eventuelt installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.
 • Eiendommen ligger etablert i et nyere og etablert hyttefelt på Moivika/Sirevåg. Like utenfor dørene har vi flotte turområder samt kort avstand til stender som omtales som noen av Norges fineste samt andre flotte turområder.

  Er man på Sirevåg har man tilgang til flott natur og en av Norges mest kjente sandstrender, som Brusand strand og Ogna strand. Det er også mulighet til å trekke til mindre og skjermede strandområder blant annet Sannarvågen. Meget flotte turområder i umiddelbar nærhet. Sirevåg kystfort er noe av det som kan besøkes. Flott turområde som er verdt å besøke er Ogna Lagunen.

  For den aktive har man muligheter som: Klatring, golf, dykking, surfing, frisbeegolf, fotball og mye mer like ved. Et "hav" av opplevelser! Ognaelva er en populært lakseelvene.

  For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven
 • Området består stort sett av fritidseiendommer.
 • Se vedlagte kart. Det er låst bom inn til hytten. Visning avtales med megler. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Fritidsbolig som er oppført med ringmur og plate i stedstøpt betong. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med stående trepanel(kebony). Etasjeskillet i tre bjelkelag. Saltak i tre som er tekket med trepaneler (Kebony). Takrenner/nedløp i aluminium. Vinduer og dører med isolerglass (Nor- dan). Fritidsbolig oppført i 2012. Bygningen fremstår i god stand iht. alder. Enkelte tilstandanmerkninger som skyldes alder, vedlikehold og konstruksjon. Opplysninger om vedlikeholdsarbeid, oppgraderinger og påkostninger, som er opplyst i rapporten, er opplysninger som er gitt av selger. De enkelte vurderinger er nærmere beskrevet i rapport. Rapport anbefales lest i sin helhet.
 • 110/109 kvm. - Bra/P-rom.

  1. etasje: 72/72 kvm. - Bra/P-rom.
  2. etasje: 38/37 kvm. - Bra/P-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Entré/gang, stue/kjøkken, 2 soverom, utv. vaskerom/bod og bad/vaskerom.
  2. etasje: Gang, 2 soverom, wc og stue.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektriske varmekabler på bad og vedovn i stue.
 • Tomtens grunnareal: #379kvm.
 • Oppstillingsplass på egen tomt.
 • Offentlig vann og avløp. Det er iflg. reguleringsplan avsatt 1,5 parkeringsplass pr. fritidseiendom på felle p-plass. Adkomst til hytten fra felles p-plass skjer via gangsti. Selger parkerer i dag like ved hytten.

  Eiendommen kan forvente å dekke sin del av eventuelt vedlikehold av vei/parkeringsplass. Det er pumpekumm for vann/avløp, eventuelle vedlikeholdskostnader med dette kan forekomme.
 • Formuesverdi kr 1 320 000,- per 31.12.2020.
 • Kr 5 097,- pr. år. Kommunale avgifter for 2022 utgjer ca. kr 5 097,- Det er vannmåler og vil derfor variere etter bruk.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 18.01.2013.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Eiendommen er tilknyttet vellag/Movika hyttefelt orgnr. 895960942. Per dags dato betaler selger kr. 2000,- per år i hyttekontigent/vellag. Beløpet kan variere etter behov. Det forekommer også dugnader i vellaget.

  Innredet utvendig bod viser ikke på godkjente tegninger og er ikke omsøkt. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 1119-84/33: 2012/333713-1/200, 30.04.2012: Bestemmelse om veg. rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:84 Bnr:39 og 2012/333713-2/200, 30.04.2012: Bestemmelser om vann/kloakkledning. rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:84 Bnr:39. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringsplan for hytteområde Moivika plan nr. 1047. Sør for eiendommen er det regulert inn en tunnell som må påregnes vil bli bygget i fremtiden. Se vedlagt plankartet som vedlegg i salgsoppgaven.
 • Gnr. 84 Bnr. 39 i Hå kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,25 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 900,- oppgjørshonorar kr 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Pål Anda
Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev