aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade

Iveland Ivelandsveien 299

Lite småbruk nær sentrum av Birketveit i Iveland. Inneholder enebolig, dobbelgarasje samt verksted/lagerbygning!

 • BRA 298 m²
 • 6 soverom
 • OMKOSTNINGER89 592
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 279 592
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 968
 • SOVEROM6
 • AREALP-rom 254 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT7 688 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  76 250,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  89 592,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 279 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Vi har for salg et spennende småbruk med mye muligheter. Eiendommen inneholder enebolig med integrert enkel garasje, lagerbygning samt dobbelgarasje. Tomten er på 7688 kvm. Hvorav 3,2 dekar er produktiv skog og resterende er bebygd. Stor gårdsplass og fin opparbeidet hage med både utestue og grønnsakshage.

Boligen inneholder:
Hovedetasje: Stue/kjøkken, Stue, Bad, Bad (tilbygg), Soverom, Soverom 2, Soverom 3. Iht. plantegninger er det 4 soverom, men rom innenfor bad er i dag brukt til walkin-closet. Kan brukes til soverom om ønskelig.
Underetasje: Hall, Hall m/trapp, Gang, Stue, Kjøkken (delvis fjernet), Bad/vaskerom,
Vaskerom, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Bod , Bod 2, Bod 3, Garderobe , Garasje.

Lagerbygget er på 142 kvm. og har to store industriporter samt inngangsdør. Bygget er fra 2003 og har normal standard ut ifra alder/konstruksjon.
Garasjen er på 62 kvm. og har en dobbel port samt inngangsdør. Den er fra 2003 og har normal standard ut ifra alder/konsturksjon. Se tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av begge byggene.

Ivelandsveien 299, Agder

 • Boligen holder en grei standard. Det har blitt utført en del renovering de siste årene, men det er også en del som gjenstår. Renovering som er gjort er blant annet nytt kjøkken i hoveddel og nytt bad samt nye vinduer på det ene badet, i stue og et soverom og ny balkongdør i stue.
  Boligen fikk et tilbygg i 1990 som inneholder utleiedel samt utvidelse av hovedetasje. Da ble også tak, takrenner og nedløp byttet. Resterende vinduer er fra byggeår og noen fra 1990 - i samband med tilbygget.

  Kjøkken i hoveddel har fått ny innredning i slette høyglans fronter. Det er god skap- og benkplass samt en praktisk kjøkkenøy. Åpen løsning mellom stue og kjøkken, og her er det også dør ut til platting og hage. Stue har både vedovn og varmepumpe til oppvarming. Det ene badet i hovedetasje har fått nye overflater. Det er våtromsplater på vegger og malt panel med spotter i himling Gulvet er flislagt med oppkant og har elektriske varmekabler. Badet består av veggmontert toalett, dusjvegger/dusjhjørne samt dobbelservant. Det andre badet er fra 1990 (tilbygget). Her er fliser på vegger i dusjhjørne og malt glassfibertapet på resterende vegger. Takess
  himlingsplater og gulvet har vinylbelegg med oppkant og en ovn på
  veggen for oppvarming av rommet. Inneholder servant, WC og dusj.

  Kjøkken i leilighet er fjernet, men det er røropplegg slik at det er mulig å sette inn nytt.
  Stue i utleiedel har vedovn til oppvarming. Alle rom i leiligheten er fra byggeår, og trenger noe overflatebehandling. Badet har fliser på vegger og i dusjhjørnet, malt glassfibertaper på resterende vegger og takess himlingsplater. Badet inneholder servant, WC og dusj.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2:

  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på taktekkingen.
  Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Enkelte vindskier er dårlige i nedre del.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Lokal utbedring må utføres.
  Mose bør fjernes for å unngå ekstra fuktbelastning på selve steinen og enkelte vindskier må beregnes å byttes ut.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Gjelder enkelte belistninger for vinduer. Ellers er
  kledningen funnet i bra stand ut i fra alder på denne.
  Veranda fjærnet og deler av innfelte bjelker står igjen.
  Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Noen utskiftninger må beregnes og bjelker i fra tidligere veranda bør fjernes.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av
  takkonstruksjonen. Noe lite tilgang på luft ved gesimser. Gavlvegger er ikke vindtettet som gjør at noe inndriv av fuktighet kan forekomme.
  Tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Det bør åpnes noe opp der isolasjonen ligger helt opp til undertaket,
  som vil forbedre luftsirkulasjonen betraktelig.

  Utvendig > Vinduer - 2
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
  sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
  åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Gjenværende brukstid på enkelte vinduer er noe begrenset.

  Utvendig > Dører - 2
  Det er avvik:
  Balkongdøren har fått større utvendige skader.
  Tiltak: Gjennværende brukstid ansees som noe begrenset.

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
  forvente. Skader på gulvfliser i ene gangen i mot vaskerom og en del påbegynte arbeider som ikke er blitt fullført.
  Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.
  En god del vedlikehold og oppgraderinger/utskiftning av en del overflater må beregnes.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Noe ujevn støp i underetasjen og da spesielt i opprinnlig del.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på pipe. Gjelder opprinnelig pipe.
  Tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist andre avvik:
  Er blitt benyttet isopor som isolasjon i mot grunnmur
  som ikke er noen god løsning med tanke på brann og dermed røykutvikling.
  Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Noe overflatebehandling bør også beregnes.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på
  enkelte dører.
  Tiltak: enkelte dører må justeres. Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
  Det er avvik: Ukjent membranløsning i dusjhjørne er
  gjennomsnittlig levetid overskredet. Eldre fuktskade i
  vegg i mot inngangsparti.
  Tiltak: Installering av tetg t dusjkabinett anbefales og tidligere skade må undersøkes nærmere.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på membranløsningen.
  Tiltak: Installering av tett dusjkabinett anbefales. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
  Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Byttes når rommet skal oppgraderes.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
  Det er avvik:
  Noe synlig innfesting av våtromsplater (stifter) og en
  del skruehull i platene.
  Tiltak: Fungerer med dette avviket.

  Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
  Det er påvist andre avvik: Ingen fuktsikring i overgang til gang ved dør.
  Tiltak: Bør fuktsikres i denne overgangen.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på membranløsningen.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom
  Det er avvik: Vaskekum bærer preg av slitasje og elde.
  Tiltak: Oppgradering/utskiftning bør beregnes.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks.
  spalte/ventil ved dør.
  Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør el.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad (tilbygg)
  Det er avvik: Membranløsning i dusjhjørne er normal brukstid oppbrukt.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad (tilbygg)
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på membranløsningen
  TIltak: Installering av tett dusjkabinett anbefales. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad (tilbygg)
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak: Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige vannledninger.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
  varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  Gjelder eldre bereder på vaskerommet.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Sikringsskapene er plassert i hovedetasjen og et i hall
  og har merkede kurser. Deler av anlegget er i fra
  byggeåret og har ingen åpenbare synlige skader/feil.
  Sikringsskapene er plassert i hovedetasjen og et i hall og har merkede kurser. Deler av anlegget er i fra byggeåret og har ingen åpenbare synlige skader/feil.

  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  I samband med nytt bad i hovedetasjen.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  Nei
  6. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Nei
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  Nei
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ja
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja
  En gjennomgang av noe eldre anlegg av fagfolk ved jevne mellomrom anbefales.

  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
  er overskredet.
  Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er registrert skråriss som er symptom på
  setninger. En del sprekker ble registrert. Nyere vindu på ene soverommet må pusses inn utvendig i grunnmur.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. En må følge med om det nå skulle være noe bevegelser i disse sprekker over noe tid.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten
  på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Tiltak: Vannkvalitet må dokumenteres. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Flott beliggende på Birketveit i Iveland. På Birketveit er det skole (1-10 trinn), butikk, post, bibliotek, idrettshall og kirke. Nærområdet byr også på badeplasser og ypperlige turområder - både sommer som vinter. Det er ca. 20 minutter til Evje og 50 minutter til Kristiansand.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Veggene har bindingsverkskonstruksjon med utvendig stående kledning av under og påbord.
  Liggende kledning i gavlvegger.
  Taktekkingen av betongtakstein av type H-pannen med gavlstein i fra 1990.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 01.11.2022 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Underetasje: 154 Bra/ 110 P-rom
  Hovedetasje: 144 Bra/ 144 P-rom
  Total: 298 Bra/ 254 P-rom

  Garasje: 62 Bra
  Lagerbygning: 142 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hovedetasje: Stue/kjøkken , Stue , Bad , Bad (tilbygg), Soverom , Soverom 2, Soverom 3.
  Underetasje: Hall , Hall m/trapp , Gang , Stue, Kjøkken (delvis fjernet), Bad/vaskerom, Vaskerom, Soverom, Soverom 2, Soverom 3.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagt tilstandsrapport avholdt 01.11.2022 av Torleif Fjellestad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektriske varmekabler samt varmepumpe og vedovn i stue/kjøkken.
 • Tomten er pent opparbeidet og har stor gårdsplass samt stor hage med plen hvor det er utestue og grønnsakshage.
  Tomtens grunnareal: 7688 kvm.
 • Dobbel garasje samt på egen gårdsplass.
 • Privat. Det er vannforsyning fra privat brønn og septiktank med overløp til grøft.
 • Formuesverdi som primærbolig kr . 600.709,- per 2020
  Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2.162.552,- per 2020
 • De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Eiendomsskatt kr. 4.189,-
  Renovasjon kr. 4.743,75,-
  Feiing kr. 750,-
  Slam (2 årlig, liten) kr. 2.130,-
 • Forsikring, strøm mm.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
 • Gnr. 32 Bnr. 2 i Iveland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Boligselgerforsikring småbruk/gårdsbruk: Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,60% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16.550,- + alle utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Pål Moi
Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev