aktiv-eiendomsmegling
Idyllisk beliggenhet til Økstrafjorden

Foreneset - Stor fritidseiendom - 45m strandlinje - 4,4 måls tomt - Idyll ved Økstrafjorden

 • 2 290 000
 • BRA 48 m²
 • PRISANTYDNING2 290 000
 • OMKOSTNINGER73 220
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 363 220
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • AREALP-rom 48 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 410 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
  --------------------------------------------------------
  73 220,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 363 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytta inneholder 5 rom som er kledd med panel, men ikke ferdig innredet.
Meget flott beliggende eiendom med lang strandlinje

Dalberget 37, Rogaland

 • Oppsummering tilstandsrapport:
  Bygningen er preget av mangel på vedlikehold og har svekkelser, derfor anses bygget som renoverings/rivingsobjekt.
  Fritidsbolig - Byggeår: 1930

  UTVENDIG
  Yttertaket tekket med shingel Takrenner og nedløp i plast
  Vegger av reisverk og tømmer. Liggende trekledning.
  Saltak. Loftet inspisert fra loftsluke.
  Vinduer i trerammer.
  Ytterdør i tre.

  INNVENDIG
  Innvendige vegger og himlinger av trepanel.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Utvendig > Taktekking Gå til side
  Det er påvist råteskader.
  Tekkingen har passert forventet brukstid.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er avvik:
  Fundamenteringen er ufagmessig utført.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000


  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Hull etter borebiller(mott) i tømmervegg.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er avvik:
  Loftsisolasjonen er ikke beskyttet mot trekk.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Dører
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Overflater
  Det er avvik: Overflatene er ikke ferdigstilt.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 • Eiendommen har en unik beliggenhet med stor tomt og egen strandlinje. Her har man svaberg og fine bademuligheter for store og små. Eiendommen er skjermet for innsyn, og ligger flott til i en liten bukt. Området er fri for bilvei, videre er det opparbeidet grussvei fra felles parkeringsplass og gjennom feltet nesten frem til hytten, stor nok til å kjøre firehjuling om man skal frakte tunge ting. Mangel på bilvei frem gir en fredelig atmosfære på hyttefeltet og eiendommen, noe som gir ro i sjela og idylliske omgivelser.

  Dalberget på Foreneset er et meget populært og attraktivt hytteområde med et yrende båtliv her i Ryfylkes skjærgård, og mange flotte badeplasser. Foreneset ligger en kort kjøretur fra Jelsa i Suldal ( ca 11 km) med tilgang til dagligvarebutikk, men man har også kort vei til Sand sentrum med enda større tilbud og aktiviteter som f.eks svømmehall/badeland.

  Om vinteren har man også nærhet til snørike destinasjoner med kilometerlange skiløyper og skitrekk, både på Gullingen og i Svandalen, Sauda.

  Er man glad i skog og mark, så har man flotte turområder like utenfor døra og rikelig med fjelltopper i hele Ryfylke man kan bestige.

  Avstand til Sand: ca 20 minutter
  Avstand Gullingen: ca 40 minutter
  Avstand Svandalen, Sauda: ca 50 minutter

  Reisetid fra Stavanger er ca 2,5 time.
 • Området består av spredt hyttebebyggelse.
 • Fra Ryfast kjører man til Hjelmeland og tar ferje over til Nesvik. Fra Nesvik og frem til Forenenset er det ca 40.min kjøretid. Så total reisetid fra eksempelvis Stavanger vil være på ca 2,5 time.
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 02.06.2022 av Lars Strand for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.etg: BRA/P-rom: 48/48 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg: 5 uinnredede rom
 • Eiendommen overtas som den står med alt innhold. Båter som ligger ved/på eiendommen er ikke selgers og medfølger ikke.
  Det er satt inn ny varmtvannsbereder og dusjkabinett som følger med i handelen. Øvrig materialer etc som står på eiendommen medfølger også.
 • Det er ingen varmekilder.
 • Eiet tomt på 4410,1 m2 med egen strandlinje.
  Areal for tomten er oppgitt etter en eldre skylddeling og ikke oppmålt. Selger tar forbehold om arealet da arealavvik kan forekomme.
  Skylddelingen oppgir et areal på ca. 4000 m2, mens kommunens beregning tatt etter nettkart er 4410,1m2.
 • Oppstillingsplass for en bil på felles parkeringsplass, et par hundre meter fra hytta. Rett til parkeringsplass er ikke tinglyst, men basert på opplysninger fra tidligere eiere og opprinnelig kjøpekontrakt (70-tallet).
 • Eiendommen er ikke tilknyttet kommunalt vann og avløp og det er heller ingen muligheter for det pr d.d. Hytteeiere i området er pålagt å ha godkjent utslippsordning dersom man skal ha innlagt vann. Bruk av grovvannsfilter til oppvask og dusj er godkjent og blir brukt i dag av enkelte hytter i området. Septiktank er også mulig å ha med tømming eksempelvis via sjøveien.

  Hytteeier er tilkoblet brønn hos Dalberget 23, via stikkledning i Dalberget 27. Ny kjøper må påregne å legge ny vannledning direkte fra brønn, slik at den ikke går via nr 27 som i dag. Vannledning går frem til hytteveggen. Vannet fra brønnen er kun tilgjengelig om sommeren, ca april-nov.

  Offentlig vei frem til parkeringsplass. Privat gangsti fra parkeringsplass frem til hytten.
 • Formuesverdi kr 79 836 per
 • Det er ingen kommunale avgifter på eiendommen pr d.d.
  IVAR renovasjon Ryfylke har ansvar for innkreving av avgifter for hytterenovasjon og evt slamtømming.
  Renovasjonsavgift innkreves av IVAR renovasjon Ryfylke og varierer i pris etter hvilken ordning den enkelte velger. Renovasjonsavgiften koster fra kr. 3.997,- til kr. 4.796,- og kommer i tillegg til andre kommunale avgifter.
 • Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring og renovasjon.
 • Ferdigattest eller midlertidig bruksattest foreligger ikke da dette ikke var påkrevd ved byggeår.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Medlemskontigent i velforeningen er ca kr 500-600kr i året.
  Velforeningen holder dugnader ved behov, det er hovedsaklig felles grussvei/stier og felles parkeringsplass som vedlikeholdes i fellesskap.

  Selger overtok eiendommen i desember 2021 og har etter dette kun vært på eiendommen noen få ganger for tilsyn. Selger har derfor ikke inngående kunnskap om standarden på hytta eller forholdene på eiendommen / hytteområdet. Det er ikke utført noen bygningsmessige endringer i selgers eiertid.
  Selger har ikke deltatt i planarbeidet for ny reguleringsplan, men har stilt et par spørsmål / forslag til planen, se vedlegg.
 • Eiendommen selges fri for pengeheftelser
  16.11.1970 Dok.nr. 3189 Erklæring/ avtale

  Eiendommen må rette seg etter de vedtekter som blir fattet av flertallet av medlemmene i velforeningen eller av velforeningens styre.
 • Eiendommen er regulert til fritidsformål.

  Velforeningen for Dalberget har en pågående planprosess for ny reguleringsplan for hytteområdet.
  Det fremkommer i denne nye reguleringsplan som er under utarbeidelse at hver tomt skal minimum være på 2 mål, dette for å unngå fortettning mellom tomtene. Denne planen er ikke ferdig behandlet eller endelig vedtatt.
  Se vedlagte dokumenter og på nettsidene til Suldal kommune for mer informasjon.
  Søk etter sak: Ny detaljregulering Dalberget Plan-ID 201606

  Eiendommen ligger innenfor 100 meters belte og det antas at alle endringer på tomten som nybygg, tilbygg etc må søkes dispensasjon for, ta kontakt med Suldal kommune.
  Ny kommuneplan er under utarbeidelse, ta kontakt med Suldal kommune om det er ønskelig med mer informasjon.
 • Gnr. 145 Bnr. 50 i Suldal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • All løsøre og tilbehør som står på eiendommen ved kjøpers besiktigelse overtas.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?

  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av salgssummen for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 7.500,- og oppgjørsgebyr kr 4000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 16.012,-. Utleggene omfatter markedsføring, prospekter, fotograf, webmegler, sikringsobligasjon og kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler ikke krav på å få dekket vederlag eller utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Audun Sørland
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev