aktiv-eiendomsmegling
Oversikt eiendom

Jelsa Markusvikvegen 55

Jelsa - Unik mulighet i Ryfylke - Fritidseiendom på 10 mål med utviklingsmuligheter - Ca. 150m strandlinje

 • 9 500 000
 • BRA 100 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING9 500 000
 • OMKOSTNINGER253 470
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER9 753 470
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 998
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 98 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT10 340 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 9 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  237 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  253 470,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  9 753 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte:
1. etg: Bad, toalettrom, entré, gang, kjøkken, soverom, soverom 2, stue.
Hems: Alkove, kontor.

Sjøhus:
1. etg: Bad, kjøkken, gang, stue og lagerrom.
2. etg: Hobbyrom, Kontor, Kontor 2, Kontor 3, Loftstue

Sagbrukdelen ble oppført i 1952 og tørkehusdelen i 1954 (se gammelt bilde side 24). Driften av sagbruket ble avsluttet i 1976.
I forbindelse med storm i 2005 ble bygningene betydelig ødelagt og det var bare tørkehusdelen som lot seg redde/restaurere.
Eier restaurerte tørkehuset sammen med byggefirma Knut Berakvam i 2005/2006, etter avtale med kommunen. Bygdeutviklingssjef Endre Gjil har signert dokument på at restaurering etter storm er ok, se vedlagt dokument. Dokument ble ikke arkivert av kommunen og restaureringen ble ikke byggemeldt til kommunen.

Det foreligger ikke dokumentasjon hos kommunen på at innredet areal i sjøhuset samt deler av hems i hytte er byggemeldt. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne og alle kostnader med dette.

Kai og molo ble oppført i 1997.

Det foreligger ikke dokumentasjon hos kommunen på at innredet areal i sjøhuset samt deler av hems i hytte er byggemeldt. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne og alle kostnader med dette.

Markusvikvegen 55, Rogaland

 • Hytten er bygget i 1998 og er på 2 plan.
  Hytten har solrik terrasse og ny vinterhage på terrasen. Det er fortsatt behov for oppussing og vedlikehold. for ytterligere informasjon se rapport i sin helhet.

  Tomten har et naust like ved sjøen. Naustet er på 2 plan og er i følge eier fra 1954 og er restaurert i 2005. Det er også her behov for oppussing og vedlikehold utvendig.
  For nærmere informasjon se rapport i sin helhet.
  Fritidsbolig - Byggeår: 1998
  Naust - Byggeår: 1954

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Fritidsbolig:
  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Det er uegnede materialer i våtsoner
  Baderommet har panelvegger i våtsoner.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

  Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Nabovegger er yttervegger.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det er kommunalt vann- og private avløpsledninger tilkoblet egen septiktank, og disse er fra byggeår. Avløpsledningen går i følge eier 70 meter ut på 15 meters dybde.

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist andre avvik: Det er noe avflasset maling på vinduer.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Dører
  Det er påvist andre avvik: Dørene er av eldre årstall og har slitte pakkninger.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
  Noen terrassebord er værslitt og har sprekkdannelser.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
  Det er observert misfarging av gulv.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Boligens sikringsskap er plassert på gang og har automatiske sikringer.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Naust:
  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet. Rørgjennomføringer går direkte gjennom vinyl uten mansjett eller våtromssilikon.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det er avvik:
  Vann og avløp går direkte ut gjennom gulv på naust. tilsynelatende går vann og avløp direkte i sjø
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Andre tomteforhold
  Det er påvist andre avvik: Noen av pålene til bygget er laget av tre og står direkte i vann og direkte på berg hvor det er påvist fukt/råteskader.
  Det er ikke montert stubbloft på bygg, noe som gjør at fuktighet trenger inn i byggets gulv i 1 etasje.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Bygget har saltak og er bygget opp av sperrekonstruksjon. Takkonstruksjon er kledd inne fra 2 etasje med panel og er derfor ikke nærmere undersøkt

  Tomteforhold > Drenering
  Bygget står på påler og har ingen drenering

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er observert avflasset maling på innside av vinduer. Det er observert fukt i noen av vinduskarmene. Enkelte av vinduene er vanskelige å åpne og lukke
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Andre innvendige forhold
  Det er påvist andre avvik: Det er registrert en sterk lukt i boder og ved verksted.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Det er uegnede materialer i våtsoner. Det anbefales å montere våtromsplater på badets våtsoner.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Det er påvist andre avvik: Badet mangler luftespalte i dør.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
  Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Det er påvist andre avvik: Det er ikke fremvist dokumentasjon på om rørene er fagmessig utført eller om de er isolerte
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist andre avvik: Veggventiler bør monteres i alle oppholdsrom, slik at rommene er ventilerte
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Byggets sikringsskap er plassert på gang og har automatiske sikringer.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.

  Innvendig > Overflater
  Det er påvist andre avvik: Tregulv har en del knirk i 2 etasje

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist andre avvik: Kjøkkendører er strie
 • Eiendommen har en fantastisk beliggenhet ved sjøen, med ca 150m strandlinje. Panoramautsikt utover fjorden!
  Naturtomt som hovedsakelig består av fjell.

  Fredlig beliggenhet like utenfor sentrum på Jelsa. Er du glad i sjøliv med båt, fisking og bading, samt utallige valgmuligheter til å utforske den flotte Ryfylke naturen har Jelsa mye å by på.
  Det er også godt tilrettelagt for pendlemuligheter med hurtigbåt for deg som jobber i Stavanger. Ferje/hurtigbåtkaien er få minutter i fra. Ved kaien har en også en nydelig badeplass med strand.

  Til Haugesund er det under to timer kjøring og til Stavanger er det rett over to timer.
 • Området består av bolig- og fritidsbebyggelse. Over vika har en næringsbebyggelse, tidligere Jelsa tønnefabrikk.
 • Fra Jelsavegen tar en inn til Sandaneset. Ta andre vei til venstre og følg veien opp byggefeltet til du kommer til Markusvikvegen. Kjør videre helt til enden.
  Se finn-kart for nærmere beskrivelse.
 • Hytte er oppført i 1998.
  Naust er oppført i 1954, og restaurert i 2005/2006.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 07.11.2022 av L&V Takst AS for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Hytte, P-rom/BRA: 98/100 kvm.
  1.etg: P-rom/BRA: 72/74 kvm
  Hems: P-rom/BRA: 26/26 kvm

  Naust, P-rom/BRA: 188/298 kvm
  1. etg: P-rom/BRA: 65/175 kvm
  2. etg: P-rom/BRA: 123/123 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hytte:
  1. etg: Bad , Toalettrom , Entré , Gang , Kjøkken , Soverom , Soverom 2, Stue.
  Hems: Alkove, kontor
 • Inventar etter nærmere avtale.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hytte: Varmepumpe og vedovn i stue. Varmekabler på bad. Ellers elektrisk.

  Naust: varmepumpe i oppholdsrom 1. etg. Ellers elektrisk.
 • Parkering på egen tomt.
 • Tinglyst veirett over gnr. 139, bnr. 15.
  Privat vei videre ned til hytta, som øvrige naboeiendommer har veirett på.
  Kommunen har ansvar for vedlikehold av Markusvikvegen. Det vil bli lagt ny vei i forbindelse med nytt boligfelt i Markusvikvegen.

  Hytte:
  Offentlig vann.
  Privat avløp som går i sjø, 70 meter ut på 15 meters dybde. Avløpsledning ble skiftet ifm forsikringsak i 2019 av Solheim Rør. Avløpsledning er felles med Markusvikvegen 43.
  Privat septiktank som tømmes hvert 2. år.

  Naust:
  Vann er tilkoblet via hytte.
  Avløp går i sjø. Separasjonstoalett på bad (tømmes manuelt i septiktank hytte). Det er ikke byggemeldt vann og avløp i naust og eventuelle reaksjoner fra kommunen vil være kjøpers ansvar og risiko.
 • Det er oppgitt formuesverdi som primærbolig og sekundærbolig. Selger har benyttet eiendommen som helårsbolig, selv om den er registrert som fritidsbolig.
  Formuesverdi som primærbolig kr. 381.693,-
  Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1.374.096,-
 • Kr. 6 490 pr. år
  Vann, tilsyn- og feieavgift. I tillegg kommer hytterenovasjon kr. 2.470 og slamtømming kr. 1.898,-. Sum totalt kr. 10.858.
 • Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis kr. 10.858. for denne boligen pr. år. Kostnadene er fordelt som følger:
  Vann, tilsyn- og feieavgift: Kr. 6.490,-
  Hytterenovasjon kr. 2.470,-
  Slamtømming kr. 1.898,-

  Eier har pga helårsbolig hatt standard renovasjonsabonnement, kr. 4.940,-.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Verisure med alarmutstyr kan medfølge om kjøper ønsker dette og inngår ny avtale med Verisure.
  Ca. Kr 450,- mnd. Inkl. Brann, innbrudd, Sos, høyttaler og innekamera.

  Eiendommen har vært i bruk som helårsbolig siste 25 år.

  3D/2D-tegning av hytta er ment som en illustrasjon og kan avvike fra faktiske mål og innredning.

  Dronefoto med merket eiendom og eiendomsgrenser er ikke nøyaktig.
 • 1998/1789-3/45 Bestemmelse om veg - 20.04.1998
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:15
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:71
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:75
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:76
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:77
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:78
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:79
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:80
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:87
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:88
  Vegretten gjelder også for parseller som blir utskilt fra bnr. 15

  1998/1789-9/45 Bestemmelse om veg - 20.04.1998
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:77
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:78
  rettighetshaver:Knr:1134 Gnr:139 Bnr:79

  2005/1137-1/45 Jordskifte - 17.02.2005
  HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKIFTERETT SAK NR.18/2004
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere


  2016/139932-1/200 Jordskifte - 17.02.2016
  Grensegangsak 1210-2015-0005 Prestegården gnr. 139
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen er regulert til fritid, felles friområde og jordbruk/skogbruk. Gjeldende plan er reguleringsplan for Sandaneset næringsområde, vedtatt 17.12.1996. Se vedlagt plankart og bestemmelser.
  Eiendommen har et område på 2,1 da. som er regulert til fritid med 3 ubebygde hyttepunkt.
  Eksisterende hytte er regulert til fritid.

  Restrende del av eiendommen er regulert til jordbruk/skogbruk. Bygning oppført på kaien ligger innenfor regulering til jordbruk/skogbruk/fiske og er i matrikkelen registrert som "annen landbruksbygning". Sagbrukdelen ble oppført i 1952 og tørkehusdelen i 1954 (se gammelt bilde side 24). Driften av sagbruket ble avsluttet i 1976.
  I forbindelse med storm i 2005 ble bygningene betydelig ødelagt og det var bare tørkehusdelen som lot seg redde/restaurere.
  Eier restaurerte tørkehuset sammen med byggefirma Knut Berakvam i 2005/2006, etter avtale med kommunen. Bygdeutviklingssjef Endre Gjil har signert dokument på at restaurering etter storm er ok, se vedlagt dokument. Dokument ble ikke arkivert av kommunen og restaureringen ble ikke byggemeldt til kommunen.

  Det foreligger ikke dokumentasjon hos kommunen på at innredet areal i sjøhuset samt deler av hems i hytte er byggemeldt. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne og alle kostnader med dette.

  Kai og molo ble oppført i 1997.

  Det stod tidligere et lagerbygg ved sjøen som er revet, men bygningen fremgår av plankartet.

  Det er er planlagt etablering av hydrogenfabrikk på næringsarealet over vika, som vist på plankart (eiendommen til gamle Jelsa tønnefabrikk). Pr i dag er ingen planer vedtatt, men det er kommet et nytt planforslag november 2022, vedlagt salgsoppgaven. Kommunen opplyser at saksbehandling er planlagt vinter/vår 2023. Fullstendig støykartlegging kan ettersendes ved forespørsel.
  Selger har tidligere levert merknader til kommunen vedrørende etablering av hydrogenfabrikk. Planområde og størrelse på anlegget er nå nedjustert, slik at det ikke lenger er planlagt å utvide nærings/planarealet mer enn slik det fremstår i dag.

  Det er regulert nytt boligfelt i Markusvikvegen som skal opparbeides i 2023, se vedlagte plankart.
 • Gnr. 139 Bnr. 26 i Suldal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?

  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmelandsparebank.no
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørsgebyr kr. 14.900,-.. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 16.412,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg begrenset oppad til kr. 20.000.. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jofrid Høyland
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev