aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

JERPSTAD Hattveien 37

Hytte i naturskjønne omgivelser i Hattan hyttefelt | Flotte turområder sommer og vinter | Stor tomt | Vannbrønn like ved

 • kr 800 000
 • BRA 35 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 37 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 837 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1982
 • Soverom2
 • ArealP-rom 35 m²
 • Tomt1 478.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Pen hytte beliggende i Hattan hyttefelt i Resdalen. Hytta ble oppført i 1982 og inneholder entrè, stue/kjøkken, toalettrom, 2 soverom. Solcellepanel idag, men det er mulig å få innlagt strøm. Parkering ca. 300 meter unna eiendommen på sommers tid. Ca. 2 kilometer på vinteren. Det er vannbrønn like utenfor tomta. Det er en felles vannbrønn for området som det kan være muligheter for å koble seg på. Eiendommen ligger i et fint område i Resdalen med tilgang til flotte turområder sommer og vinter. Fine turdestinasjoner i området er blant annet Resfjellet, Raudfjellet og Trollhetta. Kort avstand til Resvatnet med gode bade -og fiskemuligheter. Tomten er stor og flat/slak og har fint utsyn med utsikt og gode solforhold. Velkommen til visning!
Fasade

Hattveien 37, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 35 kvm Stue, kjøkken, to soverom og wc
  Primærrom
  1. etasje: 35 kvm Stue, kjøkken, to soverom og wc  Tomt
  1478.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat/slak eiertomt med fin beliggenhet.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger flott og usjenert til på en høyde med meget gode sol - og utsiktsforhold. Her har du helårs turterreng i umiddelbar nærhet med muligheter for fotturer, sykkelturer, skiturer mv.

  Adkomst
  Se kart på finn.no Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

  Byggemåte
  Fritidsbolig oppført i en etasje. Hytten er anlagt over trepilarer fundamentert på berg. Vegger er oppført i vanlig bindingsverk av tre. Utvendige fasader er kledd med stående trekledning. Taket har saltaksform og er tekket med takshingel. Vinduer med koblet glass. Dette i henhold til takstmann.

  Innhold
  Stue, kjøkken og to soverom. WC

  Standard
  Stue: Tregulv, trepanel på vegger og trepanel i himling. Vedovn. Kjøkken: Tregulv, trepanel på vegger og trepanel i himling. Innredning: Heltre skrog med profilerte fronter og laminert benkeplate. Frittstående gasskomfyr og gasskjøleskap. Soverom 1: Tregulv, trepanel på vegger og trepanel i himling. Soverom 2: Tregulv, trepanel på vegger og trepanel i himling. Wc: Tregulv, trepanel på vegger og trepanel i himling. Konklusjon fra takstmann: Boligen fremstår i normalt god stand og godt vedlikeholdt på befaringsdagen. Det ble ikke registrert eller avdekket noen behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Det gjøres oppmerksom på at enkelte elementer har passert normal forventet levetid, slik at vedlikehold/utbedring må påregnes i tiden som kommer. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2   Forhold som har fått TG2: Grunnmur/fundamenter Kryprom Yttervegg/fasader Vinduer/dører Terrasse Taktekking og beslag Takrenner og nedløp Etasjeskiller/gulv på grunn Kjøkken

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Sommerparkering ca 300m fra hytta. Vinterparkering ved resdalsveien, store parkeringa like ved bomveien.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Energiattesten ligger vedlagt i salgsoppgaven.

 • Kommunale avgifter
  664

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Beløpet gjelder for feiing. I tillegg betales det kr 1938 for fritidsrenovasjon. Årsbeløp kan avvike.

  Formuesverdi sekundær
  93140

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/515/41: 24.12.1982 - Dokumentnr: 8012 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5059 Gnr:515 Bnr:4
  01.01.2018 - Dokumentnr: 3725 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1636 Gnr:115 Bnr:41
  01.01.2020 - Dokumentnr: 78224 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5023 Gnr:115 Bnr:41


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Konferer megler.

  Vei, vann og avløp
  vannbrønn like utenfor tomta. Privat vei, veilag med bom. Sommervei. Parkeringsplass ved resdalen på vinterstid. Det er etablert en felles vannbrønn for området som det kan være mulighet for å koble seg på. Det er også mulig å få innlagt strøm. Strømhus ved parkeringsplass ca 300m fra hytten. Det betales kr 700 per år for veien.

  Regulerings- og arealplanner
  Regulert til fritidsbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Eiendommen kan leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  37042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Megler

Tor Håkon Skogstad

90 40 31 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev