aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Råka 11!

Jerpstad Råka 11

Å/Jerpstad - Enebolig med tilbaketrukket beliggenhet. 4 soverom.

 • 650 000
 • BRA 126 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING650 000
 • OMKOSTNINGER32 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER682 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 948
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 123 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT730 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  32 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  682 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Råka 11!

Enebolig med beliggenhet i Råka noen hundre meter fra Å sentrum. På Å finner man blant annet butikk, barnehage, fiskeelva Orkla, bensinstasjon, populære Å-stuggu og fotballbane.

Flotte turområder på begge sider av elva med både Resdalen og områdene ved Føssjøen og Holsjøen. Her har man flotte jakt, fiske- og turmuligheter.

Boligen inneholder:

Kjeller:

1. etasje: Gang, vaskerom, bad, stue, kjøkken og wc.

2. etasje: Gang, 4 soverom og bod.

Er du på utkikk etter en enebolig med tilbaketrukket beliggenhet på Å har du nå en flott mulighet.

Velkommen på visning!

Råka 11, Trøndelag

 • 1. etasje

  Stue: Belegg på gulv, panel på vegg og plater i himling. Vedovn.

  Kjøkken: Belegg på gulv, plater på vegg og plater i himling. Innredning.

  Gang: Belegg på gulv, panel på vegg og pane i himling.

  Bad: Belegg på gulv, plater på vegg og åøplater i heimling. Servant, dusjhjørne.

  Vaskerom: Belegg på gulv, strie på vegg og plater i himling.

  Toalett: Belegg på gulv, strie på vegg og plater i himling. Wc.

  2. etasje

  Soverom: Belegg på gulv,. strie på vegg og panel i himling.

  Soverom: Belegg på gulv, panel på vegg og plater i himling.

  Soverom: Belegg på gulv, panel på vegg og panel i himling.

  Soverom: Belegg på gulv, plater på vegg og panel i himling.

  Gang: Belegg på gulv, panel på vegg og panel i himling. Sikringsskap.

  Bod: Belegg på gulv, panel på vegg og panel i himling.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  Det er registrert symptom på sopp/råte.
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS
  3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Det er avvik:
  Toalettrommet har nådd forventet brukstid, og oppgraderinger må påregnes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

  I tillegg foreligger det avvik som har fått TG2, men som ikke krever umiddelbare tiltak. Se vedlagt tilstandsrapport for ytterligere informasjon.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger på fredelige og naturskjønne Å i tidligere Meldal kommune (fra 01.01.20 nye Orkland kommune). Å er plassert sør i kommunen, mot grensa til Rennebu. Her har man flotte turområder som Resdalen i umiddelbar nærhet. På motsatt side har man områdene rundt Føssjøen og Hølsjøen, som innbyr til flotte naturopplevelser hele året. Kjører man over kommunegrensa til Rennebu, finner man Trollheimens unike natur.

  Fra eiendommen er det kort gange til bl.a. barnehage og butikk. Å barnehage flyttet inn i gamle Å skole i august 2015. Barnehagen ble da pusset opp.

  Skolen finner man ved Meldal sentrum, ca. 9 km fra Å. Meldal barne- og ungdomsskole sto ferdig i januar 2013, og er en felles barne- og ungdomsskole for hele gamle Meldal kommune. Skolens elevtall for skoleåret 2019-2020 er i overkant av 300, hvorav ca. 220 er på barneskolen og ca. 90 er på ungdomsskolen.
 • Fra Å sentrum: Ta av inn på Råka like ved bensinstasjonen. Følg veien omtrent 500 meter. Hold til høyre der veien deler seg og følg den til endes. Du ankommer da eiendommen.

  Se kart.
 • Hovedkonstruksjon av bindingsverk, utvendig kledd med stående kledning. 2-lags vinduer og koblavinduer, og metallplater som taktekking.
 • P-rom: 123 kvm
  BRA: 126 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:

  1. etasje: Gang, vaskerom, bad, stue, kjøkken, wc.

  2. etasje: Gang, 4 soverom.

  Følgende rom inngår i sekundærareal:

  2. etasje: Bod.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring.
 • Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse og kjøper aksepteres et ev. avvik på tomtestørrelsen ved senere oppmåling. Konferer megler for nærmere opplysninger.
 • På egen gårdsplass
 • Offentlig vann.
  Privat septik.
  Privat vei.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr. 6 514
  Dette inkluderer vann og feiing. I tillegg betales det hhv. kr 1.663,- og kr 3.547,- for renovasjon og slamtømming til ReMidt.
 • Det er utstedt ferdigattest for boligens tilbygg fra 1976.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Feiier har bemerket avvik i forbindelse med feiing. Det er: Sideplater i ildsted sprukket.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område avsatt til lnfr-formål i kommuneplanens arealdel.
 • Gnr. 516 Bnr. 15 i Orkland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 35 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Asbjørn Fossmo
  Bjørn Inge Fossmo iht. fullmakt
  Borghild Fossmo
  Hjørdis Solberg
  Jostein Fossmo
  Kari Gudveig Sneen
  Kjell Johan Fossmo
  Ole Fossmo
Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev