aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Ressveien 76!

Fritidseiendom med usjenert beliggenhet i Meldal. Bilvei helt fram. Innlagt strøm, vann og avløp.

 • BRA 68 m²
 • OMKOSTNINGER55 512
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER945 512
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 980
 • AREALP-rom 59 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 500 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  39 370,- (Dokumentavgift)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  55 512,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  945 512,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etg.: Gang, stue, kjøkken, wc, bad og 2 soverom. Hems over del av stue og kjøkken. Kjeller under deler av hytta. Takhøyde under 190 cm både på hems og i kjeller.
Terrasse

Ressveien 76, Trøndelag

 • Byggeår er ikke kjent. Settes 1980 da bygget ble flyttet og oppført på nåværende eiendom da. Opprinnelig byggeår er trolig på 1800-tallet iflg. eier.
  Frittstående hvitevarer medfølger ikke med mindre annet avtales.

  Innvendig er det furugulv og trepanel på vegger. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det er 2 stk murpiper. Det anbefales å montere pipebeslag. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag
  og stubbegulv. Dører er gamle orginale dører. Dørene har ikke dørhåntak, men dette er for ivareta det orginale særpreget.

  Bad
  Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: teknisk forskrift 2010.
  Rommet har panel på vegger. Gulvet er flislagt. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Servant med hånddusj. Det er naturlig ventilering.

  Kjøkkenet har fururgulv og panel på vegger.

  Toalettrommet har furugulv og panel på vegger. Ventil på vegg."

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3:

  - Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
  Det er ikke montert nedløp, samt at det registreres lekkasjer i renner samt at det mangler stedvis renner.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Forhold som har fått TG2, avvik som kan kreve tiltak:
  - Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Det er uegnede materialer i våtsone

  - Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  - Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredning har passert over halvparten av forventet brukstid. det er ikke montert ventilator over stekesone, men ventil på vegg.
  Kostnadsestimat : Under 10 00

  Det er også avvik som har blitt gitt TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak. Se tilstandsrapport i salgsoppgaven for nærmere opplysninger.
 • Eiendommen ligger i overkant av Ressveien, mellom Å (Jerpstad) og Meldal. Her er gode solforhold og naturskjønne omgivelser.

  I gamle Meldal kommune, fra 01.01.20 en del av Orkland kommune, har man flotte turområder som Resdalen. Følger man veien mot Å, har man områdene rundt Føssjøen og Hølsjøen, som innbyr til flotte naturopplevelser hele året. Kjører man over kommunegrensa til Rennebu, finner man Trollheimens unike natur.

  Skolen finner man ved Meldal sentrum. Meldal barne- og ungdomsskole sto ferdig i januar 2013, og er en felles barne- og ungdomsskole for hele tidligere Meldal kommune. Trivelige og sjarmerende Å-stuggu ligger ved Prix-butikken på Å (Jerpstad).
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Utdrag fra tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård:
  "Hytta ble oppført på nåværende sted i 1980 av brukt tømmerkasse. Det er kjeller under deler av hytta, og deler av hytta har støpt plate på mark. Hovedkonstrukjson er tømmerkasse, samt bindingsverk, utvendig kledd med stående kledning. koblavinduer og taktekking er torvtak.
  Takrenner av trevirke.
  Taktekkingen er av torv og taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner av trevirke på deler av hytta. Veggene har tømmerkonstruksjon og
  bindingsverkkonstruksjon og stående bordkledning, samt en vegg med synlig tømmerkasse.
  Takkonstruksjonen har ås /sperrekonstruksjon.Bygningen har malt hovedytterdør. Terrasse av trevirke, anlagt på bakken
 • 1.et: 59 kvm Bra og 68 kvm P-rom.
  I tillegg er det hems på 25m2 og kjellerrom på 35m2, men er ikke medregnet i arealet pga lav takhøyde.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg.: Gang, stue, kjøkken, wc, bad og 2 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring.
  Kommunen har nylig innført feiing og tilsyn av fritidsboliger. Om det ved fremtidig feiing/inspeksjon av pipe/ildsted vil bli avdekt avvik og ev. pålegg, er dette ny eiers risiko og kostnad.
 • Forholdsvis stor eiertomt med grøntareal og biloppstilling.
  Det foreligger målebrev av gnr 89 bnr 10 i tidligere Meldal kommune. Denne parsellen ble sammenføyd med 489/5 i 1987. Den tidligere parsellen 89/10, var opprinnelig 562,77 kvm. På eiendommen som i dag er sammenslått (489/5) foreligger det kun registrering av grunn fra 1960. Denne er vedlagt i salgsoppgaven. Er vanskelig å tyde.

  Eier opplyser følgende: "Ved kjøp ble det opplyst at tomta var ca 1000 m2. Da vi rev det gamle huset og satte opp det eksisterende bygg kjøpte vi tilleggsareal på 500 m2 av Mikkel Lund. Summa summarum ca 1.500 m2"

  Da tomten er av eldre dato er ikke kommunens kart korrekt.
  Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse og kjøper aksepteres et ev. avvik på tomtestørrelsen ved senere oppmåling. Konferer megler for nærmere opplysninger.

  Hentet fra tilstandsrapport:
  "Det er ukjent byggegrunn. Det ble oppdaget at det kom en vannåre inn ved grunnmur. Det ble drenert på oversiden av hytta og ledet vannet vekk fra grunnmur. Bygningen har grunnmur i betong / betongstein. Terrenget er skrående mot vest
 • Oppstillingsplass på egen tomt.
 • Vei: Privat avkjøring fra Ressveien. Eier opplyser at de av og til på vinterstid har betalt brøyting opp. Er adkomst med biloppstilling på tomten. I salgsoppgaven er det vedlagt tinglyst skjøte. Her er tinglyst rettigheter, bl.a. rett til å anlegge gardsvei over hovedbruket.
  Vann: Brønn.
  Avløp: Septik. Iflg eier fra 2018.
 • Formuesverdi kr 199 588 per
 • Kr. 664 pr. år
  I kommunale avgifter inngår feiing. Det betales i tillegg kr 1663,- for renovasjon og kr 3092,- for slamtømming til ReMidt.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Byggeår er ikke kjent. Settes 1980 da bygget ble flyttet og oppført på nåværende eiendom da. Opprinnelig byggeår er trolig på 1800-tallet iflg. eier.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1961/420-2/64 Bestemmelse om gjerde
  23.02.1961

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i LNFR-areal.
  Det er ingen reguleringsplan, så kommuneplanen gjelder.

  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 489 Bnr. 5 i Orkland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Marie Loe Fagerholt
  Ola Sigurd Fagerholt
Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev