aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Jerpstad Rikstadmoen 19

Enebolig oppført i 1978-79 som er oppgradert i nyere tid. To garasjer. Pen eiertomt som er tilbaketrukket i boligfeltet.

 • 2 490 000
 • BRA 189 m²
 • PRISANTYDNING2 490 000
 • OMKOSTNINGER78 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 568 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 979
 • AREALP-rom 159 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT884 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 2 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  78 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 568 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Sokkel: Entré, gang, soverom, soverom/kontor, vaskerom, dusjrom, wc, mellomgang, 2 boder og stue.
1. etg.: Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom. Det ene soverommet er benyttet som garderoberom og har skyvedørsgarderobe.

I tillegg frittstående garasje med bodplass og garasje i sokkeletasjen
Stue

Rikstadmoen 19, Trøndelag

 • Hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård:
  "Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har malte plater / malt panel. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Boligen har elementpipe.
  Hulltaking er foretatt i underetasje uten å påvise unormale forhold. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen malte glatte dører.

  Dusjrom
  hulltaking ikke foretatt da rommet står foran full oppgradering.
  Bad
  Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.
  Veggene har baderomsplater. Taket er malt. Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske varmekabler.
  Det er plastsluk. og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Rommet har servant, toalett og badekar. Det er naturlig ventilering. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold.
  Vaskerom
  Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Hulltaking ikke foretatt da rommet står foran full
  oppgradering.
  Kjøkken
  Kjøkkenet er fra 2007. Laminat på gulv og plater på vegger. Ventilator over stekesone. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
  WC
  Toalettrommet har flis på gulv og plater på vegger. Ventil på vegg. Av utstyr er det wc og servant.

  Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av plast. Varmtvannstanken er på ca 200 liter fra byggeår."

  Frittstående hvitevarer medfølger ikke med mindre annet avtales.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  - Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  - Våtrom > Generell > Dusjrom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  - Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Forhold som har fått TG2, avvik som kan kreve tiltak:
  - Utvendig > Vinduer
  Det er avvik:Vinduer har passert over halvparten av forventet brukstid.

  - Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  - Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  - Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Det er i tillegg flere punkter som har fått TG1, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak. Se tilstandsrapport i salgsoppgaven for nærmere opplysninger.
 • Eiendommen ligger på fredelige og naturskjønne Å i tidligere Meldal kommune (Orkland kommune fra 2020). Å er plassert sør i kommunen, mot grensa til Rennebu. Her har man flotte turområder som Resdalen i umiddelbar nærhet. På motsatt side har man områdene rundt Føssjøen og Hølsjøen, som innbyr til flotte naturopplevelser hele året. Kjører man over kommunegrensa til Rennebu, finner man Trollheimens unike natur.

  Fra eiendommen er det kort gange til bl.a. barnehage og butikk. Å barnehage flyttet inn i gamle Å skole i august 2015. Barnehagen ble da pusset opp.

  I 2020 ble det kommunesammenslåing, og Meldal gikk sammen med Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord til storkommunen Orkland.

  Skolen finner man ved Meldal sentrum, ca. 9 km fra Å. Meldal barne- og ungdomsskole sto ferdig i januar 2013, og er en felles barne- og ungdomsskole for hele Meldal kommune. Skolens elevtall for skoleåret 2019-2020 er 307, hvorav 219 er på barneskolen og 88 er på ungdomsskolen.
 • Området består i hovedsak av villa og småhusbebyggelse.
 • Fra Orkanger kjør i sørgående retning mot Meldal. Følg veien til Jerpstad og ta til venstre ved Coop (Å-bua) Passer skolen, kjør over brua og ta så første til venstre. Ta deretter til høyre inn Rikstadmoen og følg skilting til nr. 19.

  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård:
  "Boligen er oppført i 1979. Hovedkonstruksjon av bindingsverk, utvendig kled med stående kledning. 2-lags vinduer og metallplater som taktekking. Boligen er delvis oppgradert de senere år, men det bemerkes at enkelte bygningselementer har nådd forventet brukstid slik at det er satt tilstandsgrad ut i fra alder, samt at det må påregnes enkelte oppgraderinger / påkostninger."

  For nærmere opplysninger, se tilstandsrapport i salgoppgaven.
 • Sokkel: 103 kvm Bra og 73 kvm P-rom.
  1.et: 86 kvm Bra og 86 kvm P-rom.
  Totalt: 189 kvm Bra og 159 kvm P-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Sokkel: Entré, gang, soverom, soverom/kontor, vaskerom, dusjrom, wc og stue.
  1. etg.: Stue, kjøkken, bad, gang og 2 soverom.

  Det er ikke mottatt tegninger av boligen, så megler får ikke undersøkt dagens bruk mot godkjente tegninger.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe i begge etasjene fra ca. 2008. Ny vedovn i ca. 2009.

  Det opplyses fra kommunen at det er avvik på røykløp: Brennbart materiale for nær sotluke.
  Dette er kjøpers ansvar og kostnad.
 • Eiertomt med hage og god biloppstilling. Asfaltert, kantstein og belegningsstein i gårdsplass.
  I bakkant av boligen er det usjenert med skogen som nærmeste nabo. Her kan man oppholde seg tilnærmet uten innsyn.

  Bnr. 42, som er en liten trekkant på baksiden av boligen, er sammenføyd med eiendommen. Se kart i salgsoppgaven.
  Iht. kommunens kartside er forannevnte areal ca. 85 kvm. Det foreligger ingen målebrev på denne som megler er kjent med, så det tas forbehold om tomtestørrelsen. Det foreligger målebrev på 91/39, og dette viser at opprinnelig tomt er 883,99 kvm.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasjeplasser.
 • Offentlig via private stikkanlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 500 506 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 801 823 per 31.12.20
 • Kr. 14 498 pr. år
  Det betales i tillegg pt kr 3770,- pr år til ReMidt for renovasjon.
 • Det foreligger kun innflyttingsattest fra 05.04.79. Innflyttingsattest benyttes som byggeår.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Boligen er ikke utleid.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • - 1978/2123-2/64 Rettigheter iflg. skjøte
  13.04.1978
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv

  - 1978/990022-1/64 Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  15.11.1978
  BNR 42

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Se vedlagte reg.plan for Rikstadmoen boligfelt (planbestemmelser og planbeskrivelse) vedlagt i salgoppgaven.

  Kommuneplanens arealdel m.m. kan sees hos megler. Se ev. kommunens hjemmeside.
 • Gnr. 491 Bnr. 39 i Orkland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,4% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kristine Vaslag
Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev