aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

JERPSTAD Slåvassveien 159

Hytte med solrik beliggenhet ved Slåvatnet/Bastiansætra | 3 sov | Sommervei | Flott turterreng | Uthus med badstue

 • kr 850 000
 • BRA 46 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 850 000
 • Omkostningerkr 38 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 888 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1978
 • Soverom3
 • ArealP-rom 46 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomt -
 • 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   38 292,- (Omkostninger totalt)   888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Floorplan letterhead - Slåvassveien 159 - 1. Etasje - 2D Floor Plan (1).jpg
Velkommen til Slåvatnet/Bastiansætra. Et flott hytteområde i vakker natur ved Slåvatnet. Hele området innbyr til friluftsaktiviteter, med helårs turterreng rett fra hytta. Selve hytta har et bruksareal på 46 kvm og inneholder tre soverom og stue/kjøkken-del på 26 kvm. I tillegg er det et uthus med utedo, bod, vedbod og badstue. Dette er et elderado for den elsker tur og filuftsliv. Kvaliteter verdt å nevne: - Hyttefølelse, frihet og ro - Utsikten over Slåvatnet og Trollheimen - Helårs turterreng rett fra eiendommen - Flere små vann med fiske- og bademuligheter - Muligheter for bærplukking og jakt - Sommervei og vinterparkeringsplass - 3 soverom - Uthus med bod og badstue Velkommen til visning!
Terrasse

Slåvassveien 159, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 46 kvm Stue/kjøkken og tre soverom.
  Primærrom
  1. etasje: 46 kvm Stue/kjøkken og tre soverom.  Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Flat/slak tomt. Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt. Punktfeste betyr som en norm at tomten er 1 mål. Dette er også bekreftet av bortfester at tomten er ca 1 mål.

  Beliggenhet
  Hytta ligger fint til i flott turterreng og rolige omgivelser. Det er spredt hyttebebyggelse og ingen innsyn. Her kan man finne roen og virkelig nyte de flotte omgivelsene. Det er mange fine småvann i område, og Slåvassveien går innover til Slåvatnet. Område byr også på fint bærterreng. Hytta ligger ved Bastiansætra i Orkland kommune, rett ved grensa til Melhus kommune. Det er kort vei fra Trondheim til hytta, ca 5,5 mil og ca 45-50 minutter.

  Adkomst
  Se kart på finn.no

  Byggemåte
  Hytten er oppført i vanlig bindingsverk av tre over pilarer. Utvendige fasader er kledd med stående trekledning. Taket har saltaksform og er tekket med lakkerte stålplater. Koblede vinduer. Dette i henhold til takstmann.

  Standard
  Stue: Tregulv, trepanel på vegger. Malt trepanel i himling med synlige åser. Vedovn Kjøkken: Tregulv, trepanel på vegger. Malt trepanel i himling med synlige åser. Heltre skrog med slette fronter og laminert benkeplate. Frittstående gassovn og kjøleskap. Soverom 1: Tregulv, trepanel på vegger. Trepanel i himling med synlige åser. Soverom 2: Tregulv, trepanel på vegger. Trepanel i himling med synlige åser. Soverom 3: Tregulv, trepanel på vegger. Trepanel i himling med synlige åser. Vegghengt servant. Konklusjon fra takstmann: Boligen er i hovedsak som fra byggeåret og fremstår i normalt god stand med tanke på alderen. Det gjøres oppmerksom på at enkelte elementer har passert normal forventet levetid, slik at vedlikehold/utbedring må påregnes i tiden som kommer. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Grunnmur/fundamenter Kryprom Yttervegger/fasader Vinduer/dører Terrasser Takkonstruksjon Taktekking og beslag Etasjeskillere/gulv på grunn Kjøkken Uthus

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Sommervei og vinterparkering ca 1,25km unna.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   38 292,- (Omkostninger totalt)   888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  912

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Inkluderer feiing. Beløp kan variere fra år til år. I tillegg betales det kr 1938,- per år for renovasjon til Remidt.

  Formuesverdi sekundær
  204910

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/449/1/4: 15.08.1978 - Dokumentnr: 4610 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 80 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 700
  BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
  LEIEN KAN REGULERES
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2018 - Dokumentnr: 115839 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1636 Gnr:49 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1729059 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5023 Gnr:49 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ingen ferdigattest. Dret er ikke uvanlig på eldre eiendommer i området. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Det foreligger byggegodkjente tegninger. Tegninger stemmer med dagens bruk, men de viser ikke benevnelse.

  Vei, vann og avløp
  Sommervann fra brønn. Privat vei. Det betales kr 1,500,- per år for veien.

  Regulerings- og arealplanner
  Regulert til fritid. Reguleringsplan fro Batian hyttefelt.

  Adgang til utleie
  Eiendommen kan fritt utleies.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   38 292,- (Omkostninger totalt)   888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  38292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr  40 000 ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14 900,- oppgjørshonorar kr 4750,- og visninger kr 1990 , -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket direkte utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Megler

Tor Håkon Skogstad

90 40 31 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev